Результати виконання ндр icon

Результати виконання ндр
Скачати 33.55 Kb.
НазваРезультати виконання ндр
Дата28.06.2012
Розмір33.55 Kb.
ТипДокументи

Результати виконання НДР

Методи керування функціональними властивостями складних оксидних матеріалів

та оптимізація перетворювальних пристроїв на їхній основі


Номер державної реєстрації теми: 0109U001160

Номер облікової картки заключного звіту: 0211U004201

Характер НДР: прикладне дослідження.

Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ" (КПКВ 2201040).

Терміни виконання: початок – 01.01.2009, закінчення – 01.12.2010.

Керівник НДР: Убізський Сергій Борисович.

Отримані наукові і (або) науково-технічні результати, їх наукова новизна та значимість.

Показано, що ефективність термолюмінесценції кристалів YAlO3:Mn як детекторів іонізуючого ви­промінювання можна підвищити при легуванні MnO замість MnO2, співлегуванні Si, співвідношенні Y/Al?1.04 у шихті, та відпалі вирощених кристалів в окисній атмосфері. Розроблено методику оптимізації мікрочіпових лазерів різного типу та режимів роботи, встановлені ключові чинники впливу на рівень оп­тимальної концентрації активатора, оптимальну оптичну довжину резонатора, диференціальний ККД, максимальну потужність у неперервному або енергію імпульсу в імпульсному режимах генерації. Запро­поновано електрооптичний амплітудний модулятор та дефлектор світлового потоку на основі яви­ща пов­ного внутрішнього відбивання від сегнетоеластичної доменної межі в бідоменній пластині LiNbO3. Побу­довано загальну феноменологічну модель індукційного відклику ферозондового перетворювача ма­гніт­ного поля на основі дискового осердя, що збуджується магнітним полем, яке обертається в його пло­щині. Запропоновано відклик ферозонда реєструвати з котушки збудження; встановлено умови, за яких це може підвищити чутливість. Розроблено новий метод кількісного визначення намагніченості наси­чення та параметрів магнітної анізотропії магнітом’яких плівок. Показано, що у перовскитах систем La0.6Ca0.4MnO3–La0.6Ca0.4CoO3 та CaRuO3–CaTiO3 утворюються протяжні тверді розчини заміщення, в яких спостерігається статистичний розподіл катіонів перехідних металів (Mn/Co та Ru/Ti). Тип електро­про­відності зразків CaRu1–xTixO3 залежить від вмісту Ti, парціального тиску O2 при синтезі і може зміню­ватися від металічного до напрівпровідникового n-типу. Встановлено концентраційні та температу­рні межі існування твердих розчинів на основі алюмінатів та галатів РЗЕ. Визначено параметри кристалі­чної структури та термічного розширення цих матеріалів в діапазоні температур 10-1173 К. Виведено аналіти­ч­ні вирази для визначення температур фазових переходів R-3с?Pm-3m в твердих розчинах R1–xR'xAlO3.

Отримана науково-методична і (або) науково-технічна продукція:

Захищено 1 докторську, 3 кандидатські дисертації; підготовлено 2 кандидатські дисертації. Опубліковано 1 монографію, 52 наукові статті, у тому числі 13 у вітчизняних фахових виданнях (перелік ВАК), 28 у журналах, що входять до науково метричних баз даних; 56 тез доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях. Отримано 1 патент, 1 рішення про видачу патенту, подано 2 заявки на видачу патенту.

Науково-технічна продукція: термолюмінесценті детектори на основі YAlO3:Mn, що можуть використовуватися для визначення поглинутої дози іонізуючого опромінення на промислових та медичних установках радіаційної обробки. Дозиметричні системи на їхній основі можуть виготовлятися в НУ ”Львівська політехніка”; поляризаційні елементи на основі здвійникованих кристалів LiNbO3, що можуть використовуватися в оптичному та оптоелектронному приладобудуванні, а їх виготовлення може бути організоване серійно в НВП „Карат” (Львів); метод вимірювання параметрів магнітної анізотропії магнітних плівок, який може використовуватися для характеризації нових магнітних матеріалів, включаючи нанорозмірні гетероструктури для спінтроніки. Прилад для реалізації методу може виготовлятися в НУ ”Львівська політехніка”; трьохкомпонентний магнітометр-градієнтометр, захищений патентом України, після проведення НДДКР може застосовуватися у геофізичних дослідженнях та медичній діагностиці в Львівському центрі Інституту космічних досліджень НАН та НКАУ та в Інституті кібернетики НАНУ (м. Київ); структурні параметри та коефіцієнти термічного розширення нових алюмінатних сполук, які мо­­жуть бути використані для вибору підкладкових матеріалів для матеріалів електроніки.

^ Практична цінність результатів та продукції.

Результати НДР можуть бути використані при розробленні технологій отримання та післясинтезного оброблення монокристалічних та керамічних оксидних матеріалів квантової, оптоелектроніки та магнітооптики з прогнозованими структурними, оптичними, люмінесцентними, фотоелектричними, електрофізичними та магнітними властивостями, зокрема у НВП „Карат” Мінпромполітики України (м. Львів), НТК „Інститут монокристалів” НАН України (м. Харків) тощо, а також для розроблення згаданих перетворювальних пристроїв при виконанні відповідних НДР-НДДКР. Окремі результати вже використовуються у НВП „Карат” Мінпромполітики України (м. Львів), що засвідчено актом використання.


Схожі:

Результати виконання ндр iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Результати виконання ндр iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Результати виконання ндр iconХарактер ндр: фундаментальне дослідження Тема ндр: 2
Обсяг коштів, виділених на виконання ндр за весь період (згідно з запитом / фактичний) тис гривень
Результати виконання ндр iconДокументи
1. /Documents_for_NDR/Ф-7.5-2.2.1-03 Запит-заявка на виконання (НДР) .doc
2. /Documents_for_NDR/Ф-7.5-2.2.1-04...

Результати виконання ндр iconРезультати виконання ндр
Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів
Результати виконання ндр iconІнформація про основні результати завершених та перехідних ндр повинна містити такі відомості: назва ндр; Отримані результати наукова продукція
Дані про наукову діяльність завідувача кафедри; професора кафедри ( заповнюються картки рейтингової оцінки, Додаток 1 )
Результати виконання ндр iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах" (кпкв 2201020)
Результати виконання ндр iconРозробка тз на проведення ндр І його складові частини
У розділі «Підстави для виконання роботи» приводять повне найменування документа, на підставі якого проводять ндр, його номер, дату...
Результати виконання ндр iconРезультати виконання ндр
Розробка основ технології отримання субстанцій з різними видами біологічної активності та нових препаратів, в тому числі пролонгованої...
Результати виконання ндр iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Результати виконання ндр iconРезультати виконання ндр
Назва бюджетної програми: "Прикладні дослідження І розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи