Тиждень Нобеля icon

Тиждень Нобеля
Скачати 234.19 Kb.
НазваТиждень Нобеля
Дата29.06.2012
Розмір234.19 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Тиждень Нобеля
Рекомендаційний список
Суми, 2007


001

Т-39


Тиждень Нобеля: Рекомендаційний список.- Суми: СумДУ.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний віділ, 2007.- 18 с.


Укладачі: І.Є.Булига

А.П.Крекшина


Відповідальний за випуск: Т.В.Слабко


@ Сумський державний університет, 2007.


Передмова


Альфред Нобель – вкрай неординарна особистість із надзвичайною долею. Посмертна слава його ґрунтується на всепланетному престижі премії, про застосування якої він оголосив у своєму заповіті. Перед смертю цей дивак зробив крок, що забезпечив йому безсмертя – свої багатомільйонні статки Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію і присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій сфері (фізика, хімія, біологія, медицина), у сфері літератури та захисту миру.

Мета даного рекомендаційного списку – ознайомити вас з діяльністю Альфреда Нобеля, з історією виникнення Нобелевської премії та її лауреатами впродовж всього існування цієї нагороди (1901 – 2007 рр.).

Рекомендаційний список включає в себе книги та статті з періодики, які ви можете знайти в фондах бібліотеки СумДУ.


ВступНобелівські премії є унікальними винагородами й особливо престижними. Їхня добра слава зумовлена надвисокими вимога­ми до кандидатів, вагомістю грошового забезпечення, а головне, особистістю творчої людини, якою був А.Нобель.

Альфред Бернхард Нобель народився 21 жовтня 1833 р. у Сток­гольмі. Його батько, Еммануель Нобель, архітектор за освітою й ви­нахідник за покликанням, перебивався випадковими заробітками.

Мати — Кароліна Анріетта Алсель народила 8 дітей, і Альфред був третім з чотирьох синів, яким судилося вижити. Хлопчик був ду­же слабким й упродовж усього свого життя не мав міцного здоров'я.

Коли Альфредові минуло 9 років, родина переїхала до батька в Росію. Здобувши домашню освіту (а він був старанним і працьо­витим учнем, особливо здібним у фізиці й хімії), 17-річний А. Нобель на три роки подався в подорож по Європі й Америці. В Па­рижі молодий Нобель поглиблює знання з хімії, а в США, зу­стрівши свого співвітчизника — винахідника парової машини Джона Ерікссона, зацікавився цим ремеслом.

У Швеції Альфред вирішив зайнятися механічними й хімічни­ми експериментами в маленькій лабораторії батька в передмісті Стокгольма. Таке рішення визначило всю його подальшу долю.

Ідея застосувати абсор­буючий матеріал для змішування з рідким нітрогліцерином при­звела винахідника до створення «порошку Нобеля» — динаміту, безпечної вибухової речовини.

Альфред Нобель запатентував винахід динаміту й детонаторів (1867), поповнивши ряди провідних учених та бізнесменів свого часу.

Творчий геній А. Нобеля насамперед був націлений на мирне за­стосування: прокладання шахт, тунелів, будівництво доріг, га­сіння лісових пожеж тощо. Він противився використанню своїх відкриттів у воєнних цілях. Між іншим, динаміт став засобом ве­дення бурових робіт на бакинських нафтопромислах, що й збага­тило двох його старших братів.

Окрім вибухових речовин, Нобель цікавився виготовленням гу­ми і штучного шовку, синтезом нових матеріалів і системами зв'язку. Наприкінці свого життя Нобель мав 355 патентів на різні винаходи, 93 компанії й підприємства у 20 країнах, що випуска­ли 66,5 тис. тонн вибухових речовин. Багато з заснованих Нобелем компаній не тільки не втратили свого значення в наші дні, а й перетворилися на промислових гігантів світового рівня.

10 грудня 1896 року від крововиливу в мозок Альфред Берн-хард Нобель помер.

Знаменитий заповіт був написаний Нобелем за рік до його смерті 2 листопада 1895 року в Парижі. У заповіті було записано:

«Я, нижче підписаний Альфред Бернхард Нобель, обдумавши й вирішивши, оголошую мій заповіт щодо майна, нажитого мною до моменту смерті.

Все майно, що залишилося після мене й яке можна реалізувати, розподілити в такий спосіб: мій капітал душеприкажчики повинні перевести в цінні папери, створивши фонд, відсотки з якого будуть видаватися у вигляді премії тим, хто протягом попереднього року приніс найбільшу користь людству. Вказані відсотки слід розділи­ти на п'ять рівних частин, які призначаються: перша частина то­му, хто зробив найважливіше відкриття або винахід в галузі фізи­ки, друга — тому, хто зробив крупне відкриття або вдосконален­ня в галузі хімії, третя — тому, хто домігся видатних успіхів у га­лузі фізіології або медицини, четверта — творцю найзначнішого літературного твору, що відображає людські ідеали, п'ята — тому, хто сприяв з'єднанню народів, ліквідації рабства, зниженню чи­сельності існуючих армій, а також мирній домовленості. Премії в галузі фізики й хімії повинні присуджуватися Шведською ко­ролівською академією наук, з фізіології й медицини — Королів­ським Каролінським інститутом в Стокгольмі, з літератури — Шведською академією в Стокгольмі, премія Миру — комітетом із п'яти чоловік, обраних норвезьким стортінгом. Моє особливе ба­жання полягає в тому, щоб на присудження премій не впливала національність кандидата, щоб премію одержували найдостойніші, не залежно від того, чи є вони скандинавами, чи ні.»

Управління фінансами було покладено на Нобелівський фонд, створений попри всі склад­ності 1900 р. згідно з умовами заповіту. Тоді ж було затвердже­но його статут. Першим директором-розпорядником Фонду став Рагнар Солман, без наполегливості якого всі задуми Нобеля ли­шалися б тільки мрією. Сьогодні директором Нобелівського фонду є онук Рагнара Солмана — Михайло. Фонд знаходиться в Стокгольмі й є незалежною, неурядовою організацією, основ­не завдання якої — фінансове забезпечення як самих премій, так і діяльності п'яти Нобелівських комітетів. До компетенції Фон­ду також входить само проведення щорічної церемонії презен­тації лауреатів Нобелівської премії, проте Фонд не бере участі ні у висуванні кандидатів, ні в процесі розгляду їхніх кандида­тур, ні в прийнятті остаточного рішення.

Ці функції за статутом покладені на п'ять Нобелівських комі­тетів, що і приймають рішення про присудження нагород за кожним напрямом. Шведська Королівська академія наук засну­вала у своєму складі три комітети: з фізики, хімії й економіки. Слід зазначити, що Нобелівська премія з економіки заснована Шведським банком 1968 р. як визнання особистих заслуг Нобе­ля — визначного для свого часу економіста-практика. Нобелів­ський комітет Каролінського медичного інституту вирішує, хто буде лауреатом у галузі фізіології і медицини. Шведська ака­демія літератури присуджує літературну премію, і лише лауре­ат Нобелівської премії Миру визначається Нобелівським коміте­том Норвегії, що обирається парламентом цієї країни. Ця премія вручається в столиці Норвегії Осло. Річ у тім, що за часів Аль­фреда Нобеля Швеція й Норвегія перебували під однією коро­ною, й розподіл відбувся тільки 1905 р., а заповіт А.Нобеля чіт­ко виконується й дотепер.

Нобелівські премії вручаються з 1901 року. Першу Нобелів­ську премію з економіки було вручено 1969 р.

У період 1940—1942 рр. через воєнні події в Європі, спричинені Другою світовою війною, Нобелівська премія не присуджувалася.

Імена нових лауреатів оприлюднюються щороку 21 жовтня — у день народження Альфреда Нобеля. На церемонію вручення премії Нобелівський фонд запрошує лауреатів і членів їхніх ро­дин до Стокгольма і в Осло 10 грудня — у день смерті заснов­ника Фонду. Дипломи й золоті медалі Нобелівських лауреатів в галузі фізики, хімії, фізіології і медицини, літератури й економі­ки вручаються в Концертному залі королем Швеції після корот­кої інформації про досягнення лауреата представником відповід­ного комітету, що затвердив його кандидатуру.

Вручення конверта з чеком на ім'я лауреата відбувається в Стокгольмі в історичному будинку Нобеля, де нині розташова­ний головний офіс Нобелівського фонду. Кошти, що одержує лауреат, підлягають оподаткуванню відповідно до законів тієї країни, громадянином якої він є. Якщо перші лауреати одержу­вали чек на суму близько 40 тис. американських доларів, то сьо­годні розмір грошової премії досягає 1 млн. доларів США. Ве­лика заслуга в цьому належить працівникам Нобелівського фон­ду, які захищають від інфляцій матеріальну частину спадщини Нобеля й врятовують тим самим його духовне надбання.

Книги

1.

009 П99

500 знаменитых людей планеты.- Х.: Фолио, 2006.- 991 с.
^

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)


2.

016:6 С 59

Соколовская З.К. 400 биографий ученых.- М.: Наука, 1988.-

510 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, ДБВі - 1)

3.

009 С17

Самин Д.К. 100 великих ученых.- М.: Вече, 2004.- 592 с.- (100 великих)

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

4.

53(09) У36

Уилсон М. Американские ученые и изобретатели.- Пер. с англ., изд. 2-е.- М.: Знание, 1975.- 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

5.

001 Ю 13

Юбилеи науки.- К.: Наукова думка, 1991.- 188 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)^

Статті з періодики

6.

Вручены Нобелевские премии 2003 года// Енергоінформ.- 2004. –

№ 6.- 05 - 11 лютого.- С. 6.


7.

Гречаник А. Тиждень імені Нобеля// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 42 -43.- 25 жовтня.- С. 10.

8.

Калашников Б. Нобелевские парадоксы// Знание - сила.- 2007.- № 10.- С. 121 - 125.

9.

"Нобель" знайшов своїх героїв// Світ.- 2007.- № 39 - 40.- жовтень.-

С. 1.


10.

Порицкий Л. Премия Альфреда Нобеля – ученого, интеллектуала, космополита// Зеркало недели.- 2004.- 29 мая.- С.12


11.
^

Премія, вкрита пилом?// Наша газета +.- 2001.- № 41.- 12 жовтня.- С. 19.


12.

Приходько О. Нобелиада: «Американський десант»// Зеркало недели.- 2006.- № 40.- 21 октября.- С. 13.


13.
^

Северин Е., Зотова Е. Альфред Нобель и его завещание// Врач.- 2000.- № 11.- С. 37 – 44.


14.

Смирнов А. Лайнус Полинг: великий ученый, великий гуманист// Совершенно секретно.- 2000.- № 2.- С. 15 - 17.


15.
^

Смирнов А. Лайнус Полинг (1901 – 2001): К 100-летию со дня рождения гения// Совершенно секретно.- 2001.- № 2.- С. 17 – 23.


16.
^

Столетие Нобелевских премий// Наука и жизнь.- 2002.- № 1.- С. 12.


17.

Сюндюков І. Парадокси Альфреда Нобеля: До 170 - річчя людини, яка ламала канони// День.- 2003. - 21 жовтня.- С. 8.


18.
^

Чекман І. Лауреати Нобелівської премії, що народилися в Україні [С.С.Кузнець, Р.Гоффман, Ж.Шпак]// Ваше здоров’я.- 2006.- № 40.-

20 жовтня.- С. 15.


19.
^

Чекман І. "Україно, обітовано земле мого серця!" (Нобілівські лауреати - вихідці з України)// Вісник НАН України.- 2006.- № 10.-

С. 44 - 53.
Нобелівська премія в галузі фізики

20.

53(092) Г 39

Гернек Ф. Альберт Энштейн.- М.: Мир, 1984.- 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

21.

53.09 Д17

Данин Д.С. Вероятностный мир.- М.: Знание, 1981.- 208 с.- (Жизнь замечательных людей)

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

22.

53 Д69

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики (с древнейших времен до конца ХVІІІ века).- М.: Наука, 1974.- 352 с.
^

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)


23.

53(91)(09) З-48

Зелиг К. Альберг Эйнштейн.- М.: Атомиздат, 1966.- 231 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

24.

53 К33

Кедров Ф. Ирен и Фредерик Жолио Кюри.Взгляды, идеи, экспирименты: от прошлого к будущему.Изд.2е.- М: Атомиздат., 1975.- 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

25.

53(09) К 33

Кедров Ф. Эрнест Резенфорд: Рождение ядерной физики.- М: Знание., 1980.- 128 с.- (Творцы науки и техники)

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

26.

53(091) К 35

Кемоклидзе М.П. Квантовый возраст.- М.: Наука, 1989.- 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

27.

53(09)(075.8) Л 55

Кудрявцев П.С. Курс истории физики.- М.: Просвещение, 1974.- 312 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

28.

001(092) К88

Кудрявцев С.П. Д.Д. Томсон.- М.: Просвещение, 1986.- 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

29.

53(09) К 89

Кузнецов Б.Г. От Галилея до Эйнштейна.- М.: Наука, 1966.- 518 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

30.

И(Фр) К99

Кюри Е. Мария Кюри.- 3-е изд.- М.: Атомиздат, 1973.- 351 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

31.

53(09) Л 55

Ливанова А. Ландау Л.Д.- М.: Знание, 1983.- 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

32.

530 Л 90

Льоцци М. История физики.- М.: Мир, 1970.- 430 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

33.

539.1(09) Л 97

Лятиль П. Энрико Ферми.- М.: Просвещение, 1965.- 146 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

34.

53(09) Б82

Нильс Бор и наука 20 века: Сборник научных трудов.- К.: Наукова думка, 1988.- 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

35.

53(091) П12

Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна/ Под ред. А.А. Логунова.- М.: Наука, 1989.- 566 с.

Кільк. прим.: 3 (ФРЕЛ - 1, Абон - 2)

36.

530.1(091) П 53

Поль Дирак и физика 20 века.- М.: Наука, 1990.- 222 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

37.

530 С 28

Сегре Э. Энрико Ферми - физик.- М.: Мир, 1973.- 324 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

38.

009 Р93

Рыжов К.В. Сто великих изобретений.- М.: ВЕЧЕ, 2005.- 528 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі - 1)

39.

53(09) Ф 48

Физики о себе/ Под ред. В.Я. Френкеля.- Л.: Наука, 1990.- 485 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, ВКом - 1)

40.

51(09) Х 85

Хофман Б. Альберт Эйнштейн творец и бунтарь.- М.: Прогресс, 1983.- 215 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)
41.

Лозовская Е. Нобелевские премии 2001 года - биологам, физикам и химикам: Клеточный цикл: универсальный механизм для дрожжей и человека// Наука и жизнь.- 2002.- № 1.- С. 13 – 15.


42.
^

Нобелевская премия по физике [2003 г.]: Новости науки// Квант.- 2004.- № 1.- С. 7.


43.

Стапановський Ю. Айнштайн: теорія відносності і теорія світлових квантів (серйозно і не дуже)// Світогляд.- 2006.- №1.- С. 4 - 15.


44.

Транковский С. Нобелевские премии 2003 года: Сверхпроводимость и сверхтекучесть. Лауреаты 2003 года: В. Л. Гинзбург, А. А. Абрикосов, Э. Дж. Леггетт// Наука и жизнь.- 2004.- № 2.- С. 2 - 7.


45.
^

Транковский С. Нобелевские премии 2004 года: Асимптотическая свобода и конфайнмент// Наука и жизнь.- 2005.- № 1.- С. 23.
^

Нобелівська премія в галузі фізіології і медицини

46.

612 М55

Мечников И.И. Академическое собрание сочинений. Т. 3.- М.: Гос. изд. мед. литературы, 1955.- 504 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

47.

612 М55

Мечников И.И. Академическое собрание сочинений. Т. 8.- М.: Гос. изд. мед. литературы, 1953.- 519 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

48.

612 П12

Павлов І.П. Вибрані твори.- Київ: Вид-во АН УРСР, 1949.- 403 с.

Кільк. прим.: 2 (Мед. - 2)

49.

612 П12

Павлов И.П. Избранные произведения.- М.: Гос. изд. полит. литературы, 1949.- 568 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)

50.

61.(091)(075.8) С65

Сорокина Т.С. История медицины: Учебник/ 5-е изд., перераб., доп.- М.: Академия, 2006.- 560 с.

Кільк. прим.: 1 (Мед. - 1)51.

Блиев Ю. Портрет лауреата в зеркале статистики: 100 лет Нобелевской премии// Медицинская газета.- 2001.- № 93.- 7 декабря.-

С. 15.

52.

Зайцев А. Нобелевские премии: медицина// Знание – сила.- 2003.- № 2.- С. 20 – 24.

53.

Каткевич В. Нобелівський лауреат 5-ї Одеської гімназії: [Соломон Ваксман]// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- №30.-
^

26 липня.- С. 10.


54.

Марьянович А.Т. Кому и за что были присуждены Нобелевские премии по медицине (1901 – 2000)// Российский семейный врач.- 2002.- № 3.- С. 49 – 57.

55.

Нобелевская премия по медицине за 2006 г.// Врач.- 2006.- № 12.- С. 40.

56.

Нобелівська премія в галузі медицини дана авансом//Наша

газета +.- 2001.- № 41.- 12 жовтня.- С. 19.

57.

Чекман І. Лауреати Нобелівської премії, що народилися в Україні[З.Вексман]// Ваше здоров’я.- 2006.- № 37.- 29 вересня.- С. 14.^

Нобелівська премія в галузі хімії

58.

54 В67

Волков В.А. Выдающиеся химики мира.Биографический справочник./ В.А.Волков, Е.В.Вонский.- М: Высш. шк., 1991.- 656 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 1, УчбЗ - 1)

59.

541 Д40

Джуа М. История химии.- М.: Мир, 1966.- 452 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)

60.

54 М23

Манолов К. Великие химики. Т.1.- М.: Мир, 1977.- 452 с.
^

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)


61.

54 М23

Манолов К. Великие химики. Т.2.- М.: Мир, 1977.- 412 с.

Кільк. прим.: 2 (Абон - 2)62.

Нобелевские премии: химия// Знание – сила.- 2003.- № 2.- С. 25.

63.

Полинг Л. Рак и витамин С: лечение рака// Совершенно секретно.- 2000.- № 10 – 12.

2001.- № 1.- С. 22 – 23.

64.

Полинг Л., Камерон И. Рак и некоторые нетрадиционные методы лечения рака// Совершенно секретно.- 2001.- № 2.- С. 24.


^

Нобелівська премія в галузі літератури

65.

И(Амер) О-11

О'Нил Ю. Пьесы: Сборник.- М.: Радуга, 1985.- 800 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

66.

И(Англ) Г61

Голсуорси Дж. Собрание сочинений.- М.: Худ. лит., 1983.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

67.

И(Англ) К42

Киплинг Р. Восток есть Восток.Путевые заметки: Рассказы. Стихи.- М.: Худ. лит., 1991.- 462

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

68.

И(Англ) К42

Киплинг Р. Рассказы. Стихотворения.- Л.: Худ.лит., 1989.- 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

69.

И(Англ) Ш 81

Шоу Б. Пьесы.- М.: Художественная литература, 1969.- 703 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

70.

И(Исп) С29

Села К.С. Апельсины - зимние плоды: Рассказы и очерки.- М.: Худ. лит., 1965.- 296 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

71.

И(Итал) П33

Пиранделло Л. Старые и молодые: Роман.- Л.: Худ. лит., 1975.- 440 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

72.

И(Нем.) Б43

Бёлль Г. Собрание сочинений: В 5-ти т.- М.: Худож. лит., 1989.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

73.

И(Нем) Г43

Гессе Г. Избранные произведения.- М.: Панорама, 1995.- 480 с.- (Лауреаты Нобелевской премии:Сер." Лауреаты Нобелевской премии"/ Сер." Лауреаты Нобелевской премии")

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

74.

И(Нем) М23

Манн Т. Иосиф и его братья.- М.: Правда, 1991.- 720 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

75.

И(Норв) Г18

Гамсун К. Собрание сочинений: В 6-ти т.- М.: Худ. лит., 1991.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

76.

И(Пол) Р35

Реймонт В. Мужики: Роман. В 2-х т.- М.: Худ. лит., 1981

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

77.

И(Пол) С31

Сенкевич Г. Куда идешь: Роман.- М.: Правда, 1986.- 608 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

78.

И(США) Х37

Хемингуей Э. По ком звонит колокол. Праздник, который всегда с тобой.- М.: Правда, 1988.- 592 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

79.

И(Фр) К18

Камю А. Избранное: Сборник.- М: Радуга, 1989.- 464 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

80.

И(Фр) М29

Мартен Роже дю Гар Семья Тибо. - М.: Правда, 1987.- 640 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

81.

И(Фр) М79

Моріак Ф. Гадючник. Дорога в нікуди. Тереза Дескейру: Романи.- Львів: Вища школа, 1986.- 447 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

82.

И(Фр) Р67

Роллан Р. Жан-Кристоф: Роман в 4-х т.- К.: Музична Україна, 1987

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

83.

И(Швед) Л14

Лагерквіст П. Маріамна: Повісті.- К.: Дніпро, 1988.- 637 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

84.

Р1 Б91

Бунин И. Избранная лирика.- Ростов н/Д: Феникс, 1998.- 319 с.- (Всемирная библиотека поэзии)

Кільк. прим.: 1 (ХФ - 1)

85.

Р2 П19

Пастернак Б.Л. Доктор Живаго: Роман.- М.: Кн. палата, 1989.- 431 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

86.

Р2 С60

Солженицын А.И. Один день Ивана Денисовича.- М.: Новый мир, 1990.- 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

87.

Р2 Ш78

Шолохов М.А. Тихий Дон: Роман. В 4-х кн. - М.: Худ. лит., 1975.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)

88.

Бёлль Г. Под конвоем заботы: Роман// Иностранная литература.- 1988.- № 11.- С. 3 – 100.

89.

Бродский И. Меньше единицы// Иностранная литература.- 1992.-

№ 10.- С. 234 – 242.

90.

Бродский И. Метаморфозы: Из неопубликованных переводов// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 3 – 7.

91.

Гамсун К. Новеллы// Иностранная литература.- 1991.- № 2.-

С. 167 – 195.

92.

Гессе Г. Демиан: История юности, написанная Эмилем Синклером// Иностранная литература.- 1993.- № 5.- С. 39 – 109.

93.

Жид А. Тесные врата: Роман// Иностранная литература.- 1991.-

№ 1.- С. 5 – 71.

94.

Зингер И.Б. Рассказы разных лет// Иностранная литература.- 1989.- № 4.- С. 3 – 44.

95.

Йейтс У.Б. Распятие отверженца: Рассказ// Иностранная литература.-

1991.- № 10.- С. 180 – 184.

96.

Камю А. Ренегат, или смятенный дух: Рассказ// Иностранная литература.- 1993.- № 3.- С. 127 – 134.

97.

Камю А. Счастливая смерть: Роман// Иностранная литература.- 1992.- № 2.- С. 113 – 171.

98.

Кутзее Дж. М. Он и его слуга: Нобелевская лекция// Иностранная литература.- 2004.- № 5.- С. 242 – 247.

99.

Лагерквист П. Улыбка вечности: Повесть// Скандинавия: Литературная панорама: Вып. 1.- М.: Художественная литература, 1989.- С. 265 – 323.

100.

Маркес Г.Г. Полковникові ніхто не пише// Латиноамериканська повість.- К.: Дніпро, 1978.- С. 145 – 193.

101.

Махфуз Н. Да осчастливит Аллах твой вечер!: Повесть// Иностранная литература.- 1989.- № 12.- С. 120 – 145.

102.

Милош Ч. Достоевский и Сведенборг// Иностранная литература.- 1992.- № 8 – 9.- С. 289 – 296.

103.

Найпол В.С. Полужизнь: Роман// Иностранная литература.- 2003.- № 5.- С. 17 - 139.

104.

Пас О. Из книги “Восточный склон”// Иностранная литература.- 1991.- № 1.- С. 213 – 220.

105.

Пас О. Сыны праха: Глава из книги// Иностранная литература.- 2003.- № 5.- С. 167 – 178.

106.

Пас О. Эссе разных лет// Иностранная литература.- 1991.- № 1.-

С. 220 – 236.

107.

Пинтер Г. Былые времена: Пьеса// Иностранная литература.- 2006.- № 5.- С. 100 – 126.

108.

Сейферт Я. Эссе о Праге// Иностранная литература.- 2005.- № 3.-

С. 221 – 232.

109.

Сеферис Г. Подражание Г.С.// Иностранная литература.- 2005.-

№ 6.- С. 154 – 155.

110.

Стейнбек Д. Консервный ряд// Зарубежный роман.- 2001.- № 9.-

С. 1 – 43.

111.

Сюлли-Прюдом Правда: Главы из поэмы// Иностранная литература.- 1991.- № 10.- С. 185 – 197.

112.

Уолкотт Д. Стихи из книги “Щедрость”// Иностранная литература.- 2006.- № 2.- С. 112 – 117.

113.

Фолкнер У. Когда я умирала: Повесть// Иностранная литература.- 1990.- № 8.- С. 5 – 78.

114.

Шимборская В. Двоеточие: Книга стихов// Иностранная литература.- 2006.- № 6.- С. 3 – 19.


Літературознавство

115.

8И(Англ) В19

Васильева, Е.К. Пернатьев Ю.С. 50 знаменитых английских романов.- Х.: Фолио, 2004.- 510 с.- (100 знаменитых)

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

116.

009 С 81

Сто великих книг: Ю.А.Абрамов,В.Н.Демин.- М: Вече, 2000.- 480 с.

Кільк. прим.: 1 (УчбЗ - 1)

117.

9(И)7 Т80

Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль/ 4-е доп. изд.- М.: Междунар. отношения, 1989.- 456 с.

Кільк. прим.: 1 (Схов - 1)118.

Анна Андреевна Ахматова// Васильева Е., Пернатьев Ю. 100 знаменитых писателей.- Х.: «Фолио», 2003.- С. 33 – 37.

119.

Артеменко М. Нобель за безчестя: [Дж. М. Кудзее]// Книжник.- 2003.- № 20.- С. 29.

120.

Ваншенкина Е. Острие: Пространство и время в лирике Иосифа Бродского// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- с. 35 – 41.

121.

Венцлова Т. Развитие семантической поэтики: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 29 – 34.

122.

Дубинянский М. Три страсти Бертрана Рассела// Зеркало недели.- 2007.- № 44.- 17 – 23 ноября.- С. 13.

123.

Затонський Д. Ернест Хемінгуей – письменник і людина// Вікно в світ.- 1999.- № 6.- С. 6 – 26.

124.

Каган Ю.М. Об “Апеллесовой черте” Бориса Пастернака: Попытка постижения// Литературное обозрение.- 1996.- № 4.- С. 43 – 50.

125.

КуллэВ. Иосиф Бродский: Библиографический обзор// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 53 – 56.

126.

Куллэ В. “Перенос греческого портика на широту тундры”: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 8 – 10.

127.

Кушнер А. Здесь, на земле...: Иосиф Бродский: труды и дни// Знамя.- 1996.- № 7.- С. 147 – 173.

128.

Лосев Л. Поэт на кафедре: Иосиф Бродский: труды и дни// Знамя.- 1996.- № 7.- С. 145 – 148.

129.

Милош Ч. Гигантское здание странной архитектуры: [Бродский И.]//Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 23 – 28.

130.

Полухина В. Миф поэта и поэт мифа: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 42 – 48.

131.

Ранчич А.М. Философская традиция Иосифа Бродского// Литературное обозрение.- 1993.- № 3 – 4.- С. 3 – 13.

132.

Русские поэты о Бродском// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.-

С. 48 – 52.

133.

Седакова О. Кончина Бродского// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 11 – 15.

134.

Соколова А. Уильям Фолкнер в безбрежном океане надежд и бесконечном море тревог американской литературы// Вікно в світ.- 1999.- № 6.- С. 150 – 162.

135.

Спивак Р.С. Грозный Космос Бунина// Литературное обозрение.-1995.- № 3.- С. 35 – 39.

136.

Суриков В. О Солженицыне – читая “Август”// Литературное обозрение.- 1993.- № 7 – 8.- С. 3 – 14.

137.

Сюндюков І. Одне слово правди...: До 35-річчя присудження О.І.Солженіцину Нобелівської премії з літератури// День.- 2005.- 8жовтня.- С.7.

138.

Уолкотт Д. Беспощадный судья: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 16 – 22.

139.

Уфлянд В. Ястреб русской словесности: [Бродский И.]// Литературное обозрение.- 1996.- № 3.- С. 34 – 35.

140.

Чекман І. Лауреати Нобелівської премії, що народилися в Україні[Ш.Й.Агнон]// Ваше здоров’я.- 2006.- № 47.- 8 грудня.- С. 14.

Нобелівська премія Миру


141.

91 П19

Пасецкий В.М. Фритьоф Нансен: 1861-1930.- М.: Наука, 1987.- 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)

142.

9(М)(092)(09) У84

Уткин А.И. Теодор Рузвельт: Политический портрет.- Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989.- 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Абон - 1)143.

Андрей Сахаров// 100 великих россиян.- М.: Вече, 2001.-

С.328 – 334.

144.

Бондаренко В. Михаил Горбачёв - жизнь после жизни...// Зеркало недели.- 2004. - 24 апреля.- С. 13.

145.

Горелик Г. О науке и свободе – в книге об А.Д.Сахарове и за ее пределами// Знание – сила.- 2001.- № 1.- С. 119 – 126.

146.

Маначинський О. Політична спадщина Арафата// Україна і світ сьогодні.- 2004. - 13 листопада.- № 44.- С. 7.

147.

Медведев Р. Андрей Сахаров и Александр Солженицын// Наука и жизнь.- 2002.- № 3.- С. 44 – 55.

148.

Фредекинд А. Две Нобелевские премии, изменившие мир: А.Солженицын, А.Сахаров// Без Цензуры.- 2005.- 21-27 октября.- С.19.

149.

Фритьоф Нансен// 100 великих мореплавателей/ Авторы-составители: Авадяева Е.Н.. Зданович Л.И.- М.: Вече, 2000.- С. 454 – 458.^

Нобелівська премія в галузі економіки

150.

Гаташ В. Харків'янин Семен Кузнец: Лауреат Нобелевської премії з економіки// Всеукраїнська технічна газета.- 2007.- № 17.- 26 квітня.-

С. 14.

151.

Довбенко М. Нобелівська нагорода за розробку теорії асиметричної інформації: Лауреати Нобелівської премії // Економіка України.- 2003.- № 10.- С. 86 – 90.

152.

Довбенко М. Стіглыц Джозеф Юджин (США): Лауреати Нобелівської премії// Економіка України.- 2003.- № 5.- С. 82 – 85.

153.

Довбенко М. Теорія перспектив: Лауреати Нобелівської премії// Економіка України.- 2004.- № 6.- С. 87 – 91.

154.

Канторович Г. Роберт Энгл и Клайв Гренджер: новые области экономических исследований: ( Нобелевская премия 2003 года по экономике )/ Г.Канторович, М.Турунцева// Вопросы экономики.- 2004.- № 1.- С. 37 - 48.

155.

Килимник Ю. Країні не вистачає нобелівських лауреатів... Як їх виховати - рецепт від економіста Михайла Довбенка// День.- 2005. –

10 серпня.- № 143.- С. 6.

156.

Нобелевскую премию по экономике дали за анализ теории игр//Финансовые рынки и ценные бумаги.- 2005.- № 19.- С. 30.

157.

Осадчая И. Нобелевская премия по экономике 2004 года// Мировая экономика и международные отношения.- 2005.- № 3.-

С. 18 – 23.

Схожі:

Тиждень Нобеля iconТиждень Нобеля
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...
Тиждень Нобеля iconБлагодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля» (Україна) Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля (Україна) Міжнародний конкурс наукових
Міжнародний конкурс наукових робіт молодих вчених та студентів на честь 110 річниці від дня народження Нобелівського лауреата з економіки...
Тиждень Нобеля iconТиждень б (Імодуль) тиждень а (І модуль)

Тиждень Нобеля iconТиждень б (І модуль) тиждень а ( Імодуль)

Тиждень Нобеля iconАкадемічний рівень Пояснювальна записка
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Тиждень Нобеля iconТиждень б (2 модуль) Тиждень а (2 модуль)
move to 2425-467857
Тиждень Нобеля iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Тиждень Нобеля iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Тиждень Нобеля iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Тиждень Нобеля iconДніпропетровський університет імені альфреда нобеля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи