Вища освіта в Болонському вимірі icon

Вища освіта в Болонському вимірі
Скачати 72.53 Kb.
НазваВища освіта в Болонському вимірі
Дата29.06.2012
Розмір72.53 Kb.
ТипЗакон

Вища освіта в Болонському вимірі

( Рекомендаційний список статей з періодичних видань )


Законодавчі матеріали.

1.

Україна. МОН.

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Інформація до першої лекції 2004 - 2005 навчального року: Лист № 1 / 9 - 402, 28. 07. 2004 р.// Юридичний вісник України.- 2004. - 18 вересня.- № 38.- С. 9 – 23.

2.

Україна. МОН.

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 - 2005 роки: Наказ № 49, 23.01.04 р. // Освіта.- 2004. - 11 лютого.- № 8.- С. 6.


Статті.

1

Андрущенко В.

Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда с ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком// Освіта України.- 2004. - 17 лютого.- № 13.- С. 4.

2.

Байденко В.И.

Болонские реформы: некоторые уроки Европы// Высшее образование в России.- 2004.- № 2.- С. 14 - 19.

3.

Болонский процесс [ основная цель ]// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- № 6.- С. 7 - 8.

4.

Болотов В.

Образование, открытое миру: Беседа с зам. Министра образования РФ// Alma mater.- 2003.- № 8.- С. 46 - 47.

5.

Будемо зі стандартами: Класні новини// Голос України.- 2003. - 03 жовтня.- № 186.- С. 8.

6.

Булавко В.

Україна буде учасником Болонського процесу// Освіта України.- 2003. - 25 листопада.- № 88.- С. 2.

7.

Болюбаш Я.

Болонський процес: подолання стереотипів// Освіта України.- 2004. - 19 березня.- С. 5.

8.

Будемо зі стандартами: Класні новини // Голос України.- 2003. - 03 жовтня.- № 186.- С. 8.

9.

Булавко В.

Україна буде учасником Болонського процесу // Освіта України.- 2003. - 25 листопада.- № 88.- С. 2.

10.

Вениаминов В.

Альфа и омега качественного образования // Вузовские вести.- 2003. - Декабрь.- № 24.- С. 10.

11.

Вища освіта України і Болонський процес. 17 - 18 березня 2004 р. у Харкові пройшла Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних закладів // Новий колегіум.- 2004.- № 1 / 2.- С. 3 - 4.

12.

Глузман О.

Спільна декларація міністрів освіти Європи: Болонья, 19 червня 1999 р. // Гуманітарні науки.- 2003.- № 2.- С. 4 - 6.

13.

Головатый Н.

Европейское и украинское образование - где точки единения ?: Болонский процесс // Персонал.- 2004.- № 3.- С. 5 - 7.

14.

Головенкін В.

Щеплення від споживацтва, або Чим можна замінити сесії ?// Освіта.- 2004. - 14 січня.- № 3.- С. 4 - 5.

15.

Гребнев Л.

Высшее образование в Болонском измерении: Российские особенности и ограничения// Высшее образование в России.- 2004.- № 1.- С. 36 - 42.

16.

Гребнев Л.

России в Болонском процессе принадлежит связующая роль между Европой и СНГ: Беседа с зам. Министра образования РФ Л. Гребневым// Вузовские вести.- 2003. - Декабрь.- № 24.- С. 3.

17.

Денисенко В.

У рамках Болонського процесу // Освіта.- 2004. - 21 травня.- № 20.- С. 8.

18.

Долженко О.

"Болонский процесс" между Куром и Ельчиком или о приоритете дела // Alma mater.- 2004.-.- №2.- С.32 - 40.

19.

Долженко О.

"Болонский процесс" между Куром и Ельчиком или о приоритете дела. Окончание // Alma mater.- 2004.- № 6.- С. 37 - 47; 49.

20.

Долженко О.

Сорбонская и Болонская Декларации: ( Информация к размышлению... )// Alma mater ( Вестник высшей школы ).- 2000.- № 6.- С. 19 - 20.

21.

Европейское пространство высшего образования: Совместное заявление министров образования европейских стран, подписанное в Болонье 19 июля 1999 г.: ( Болонская декларация )// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- № 6.- С. 9 - 11.

22.

Жовта І.

Еліту технічної освіти України приймав Харків// Освіта України.- 2004. - 06 квітня.- № 26.- С. 6.

23.

Жовта І.

Еліту технічної освіти України приймав Харків// Освіта України.- 2004. - 23 березня.- № 22.- С. 1 - 2.

24.

Жовта І.

Реформування вищої освіти і Болонський процес: Знайомство із шляхами реалізації в європейських країнах ідей та мети Болонського процесу // Освіта України.- 2003. - 09 грудня.- С. 3.

25.

Журавський В.

Підвищення рівня науково - методичного забезпечення вищої юридичної освіти - шлях до Європейської спільности: Юридична освіта в Україні та Болонський процес // Юридический вестник.- 2003.- № 4.- С. 95 – 101.

26.

Журавський В.

Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: Доповідь на Всеукраїнській науково - практичній конференції // Освіта України.- 2004. – 27 лютого.- № 16.- С. 1 - 2.

27.

Звернення учасників Всеукраїнської наради ректорів вищих технічних навчальних закладів "Вища технічна освіта України і Болонський процес", м. Харків, 17 - 18 березня 2004 р. // Новий колегіум.- 2004.- № 1 / 2.- С. 5.

28.

Згуровський М.

Болонський процес: шляхом європейської інтеграції: Бесіда з ректором НТУУ "КПІ" М. Згуровським / Дзеркало тижня.- 2003. - 18 жовтня.- № 40.- С. 17.

29.

Згуровский М.

Болонский процесс: путем европейской интеграции: Объединение систем образования современной Европы // Зеркало недели.- 2003. - 18 октября.- № 40. - С. 17.

30.

К зоне Европейского высшего образования: Коммюнике встречи европейских министров, отвечающих за высшее образование, Прага, 19 мая 2001 г. // Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- № 6.- С. 17 - 22.

31.

Коваленко О.

Чого і як треба навчати в сучасному світі гострої конкуренції: Болонський процес // Освіта України.- 2004. - 16 березня.- С. 5.

32.

Кремень В.

Болонский процесс: сближение, а не унификация: Научно - практический семинар МОНУ, 21 - 22 ноября 2003 г. // Зеркало недели.- 2003. - 13 декабря.- С. 15.

33.

Майкова Э.

Социологическое образование и Болонский процесс // Высшее образование в России.- 2004.- № 6.- С.17 - 25.

34.

Мітіна О. Болонський процес і Україна, або що день прийдешній нам готує?// Молодь України.- 2004.- 22 червня.- С. 2.

35.

Модернізація вищої освіти і Болонський процес // Вища школа.- 2004.- №2 – 3.- С. 97 - 127.

36.

Онкович Г.

Болонський процес і національні пріоритети в гуманітарній освіті // Освіта.- 2004. - 15 грудня.- № 53.- С. 4.

37.

Орзих М.

Болонский процесс в Одесской Национальной юридической академии // Юридический вестник.- 2003.- № 4.- С. 102 - 110.

38.

Петров Р.

Сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти: "Сорбонсько - Болонський процес": Підготовка фахівців з права // Правни-

чий часопис Донецького університету. – 2003. - № 1. – С. 75 – 77.

39.

Семиноженко В.

Освіта має починатися зі статусу вчителя в суспільстві: Бесіда з акад. НАНУ, радником Президента України В.Семиноженком// Освіта.- 2004.- 4-11 лютого.- С.1.

40.

Семиноженко В.

Освіта: наші проблеми та євростандарти: Болонський процес // День. – 2004. – 20 лютого. – С. 18.

41.

Семиноженко В.

Освіта та національні інтереси: вибір траєкторії: Болонський процес // День.- 2004. - 01 квітня.- С. 4.

42.

Сенашенко В., Ткач Г.

Болонский процесс: О сопоставимости квалификаций // Высшее образование в России.- 2003.- №3.- С.25-34.

43.

Сенашенко В., Ткач Г.

Болонский процесс и качество образования // Alma-mater: (Вестник высшей школы).- 2003.- №8.- С.8-14.

44.

Сенашенко В., Ткач Г.

Болонский процесс: О сопоставимости квалификаций// Высшее образование в России.- 2003.- №3.- С.25-34.

45.

Сидоренко С.

Болонський процес: інтеграція вищої освіти до Європейського освітнього простору: Зарубіжний досвід// Педагогічна газета.- 2003.-листопада. - № 11. – С. 8.

46.

Сидоренко С.

У Європу Знань - через Болонський процес // Урядовий кур`єр 2003. - 15 листопада.- С. 11.

47.

Сидоренко С.

Болонський процес: інтеграція вищої освіти до Європейського освітнього простору: Зарубіжний досвід// Педагогічна газета.- 2003.-листопада. - № 11. – С. 8.

48.

Сікорський П.І.

Якість вищої освіти - основна вимога Болонського процесу: Бесіда з заступ директора Львів. відокремленого підрозділу Європейського університету П.І.Сікорським// Освіта.- 2004.-14-21 квітня.- С.3.

49.

Смирнов А.

Интеллектуальная независимость. Болонский процесс назывался идеологами совокупления сумских вузов как основной фактор "за". Но что это такое, мало кто знает // Панорама.- 2004. - 25 августа.-

№ 34.- С. А 7.

50.

Смирнов С.

Болонский процесс: перспективы развития в России // Высшее образование в России.- 2004.- № 1.- С. 42 - 51.

51.

Степко М.

Вища освіта стане доступнішою: Бесіда із заступником держсекретаря МОНУ// Освіта України.- 2003.-27 травня.- С. 5.

52.

Степко М.

Ми маємо йти в Європу вже знаними: Бесіда з заступником держсекретаря МОНУ // Освіта України. – 2004. – 11 травня. – С. 3.

53.

Степко М.

Модернізація вищої школи: Бесіда з заступником держсекретаря МОНУ// Демократична Україна.- 2003.- 3 жовтня.- С.4.

54.

Тимохина И.

Болонский процесс: взгляд на проблему // Вузовские вести.- 2003.- №21.- С.3.

55.

Тимошенко З.

Болонський процес: сутність, витоки та етапи розвитку // Економічний часопис - ХХІ.- 2004.- № 7 - 8.- С. 46 - 48.

56.

Товажнянський А.

Ми в Європі - свої// Освіта.- 2004.- 10-17 березня.- С.4-5.

57.

Управление самостоятельной работы: Мировой опыт// Высшее образование в России.- 2003.- №2.- С.45-49.

58.

Федоров И.

Разумно использовать мировой опыт// Высшее образование в России.- 2003.- №4.- С.39-45.

59.

Филиппов В.

Ключевые проблемы// Высшее образование в России.- 2003.- №1.- С.22-25.

60.

Формирование будущего: Итоги встречи руководителей высших учебных заведений Европы в Саламанке 29-30 марта 2001г.// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №6.- С.12.

61.

Фукин В.А.

Не тушеваться перед трудностями: Беседа с ректором Московского гос. ун-та дизайна и технологии В.А.Фукиным// Вузовские вести.- 2004.- №1.- С.7.

62.

Шевченко О.

Вступ до Болонського процесу - шлях до диплому Європейського стандарту// Авіатор.- 2003.-12 грудня.- С.1.

63.

Ярош Н.

Болонский процесс пока идет без нас: По окончании текущего учебного года все желающие выпускники СумГУ смогут получить сертификат, свидетельствующий об эквивалентности диплома

СумГУ и любого университета США // Ваш шанс.- 2003. – 05 но-

ября.- С. 12А.

Схожі:

Вища освіта в Болонському вимірі iconВища освіта в Болонському вимірі
move to 0-16240783
Вища освіта в Болонському вимірі iconПрес-анонс Міжнародної науково-практичної конференції «Музична культура й освіта Буковини у європейському вимірі»
Листопада 2013 р на базі кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету...
Вища освіта в Болонському вимірі iconДисципліни "Вища освіта І Болонський процес"
Вища освіта України І болонський процес” для вищих навчальних закладів по підготовці студентів спеціальності“Облік І аудит” денної...
Вища освіта в Болонському вимірі iconГоловань м. С
Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ (25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського...
Вища освіта в Болонському вимірі iconВища освіта І Болонський процес
Дисципліна „Вища освіта І болонський процес” покликана сформувати у студентів уявлення про Європейську систему освіти як сучасну...
Вища освіта в Болонському вимірі iconУдосконалення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання постановка проблеми
Аїні ці навчальні заклади належать до вищих відповідно 1 та 2 рівнів акредитації. Технікуми здійснюють підготовку фахівців освітнього...
Вища освіта в Болонському вимірі iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Вища освіта в Болонському вимірі iconМіністерство освіти І науки україни вища освіта україни І болонський процес навчальний посібник
В55 Вища освіта України І болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
Вища освіта в Болонському вимірі iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства кафедра управління проектами в міському господарстві І будівництві
«Управління проектами», складена у відповідності з державним стандартом зі спеціальності. Попередній рівень освіти та (або) професійної...
Вища освіта в Болонському вимірі iconКиїв – Тернопіль 2004 удк 378. 1 Ббк 74. 480. 27 О-75 Вища освіта України І Болонський процес
Вища освіта України І болонський процес// Навчальна програма. – київ –Тернопіль: Вид-во тдпу ім. В. Гнатюка, 2004. – 18 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи