Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 121.31 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата29.06.2012
Розмір121.31 Kb.
ТипДокументи


Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua

e-mail: library@sumdu.edu.ua


Загальноєвропейський простір вищої освіти


Рекомендаційний список


м.Суми, 2005рік


37.014

Заг14


Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список .-Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005.- 18с.


Укладачі: Л.І.Плішива, Н.М.Обметиця


Відповідальний за випуск Т.В.Слабко


@Сумський державний університет, 2005.


Шановні читачі !


Україна має намір приєднатися до Болонської декларації, яку європейські країни підписали у травні 1998 року, тобто прагне ввійти до Європейського освітнього простору. Міністерство освіти і науки України ухвалило комплекс заходів стосовно виходу української вищої школи на міжнародний ринок освітніх послуг та заходів з організаційного забезпечення приєднання України до Болонського процесу.

З цього приводу на всіх освітянських рівнях держави проводиться дуже багато „круглих столів”, науково-методичних конференцій щодо досвіду впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої освіти України.

^ Даний рекомендаційний список висвітлює саме цю тему. Він буде корисним викладачам, студентам та всім читачам, кого цікавить це питання.

Посібник складається з двох розділів:

^ 1.Директивні матеріали;

2.Статті з періодичних видань,

та включає в себе матеріали за останні три роки.

Усі наведені в списку видання Ви можете знайти в бібліотеці СумДУ.


Передмова


Уже більше семи років європейське освітнє співтовариство живе під знаком так званого Болонського процесу. Його суть полягає у формуванні на перспективу загальноєвропейської системи вищої освіти, названої Зоною європейської вищої освіти, яка ґрунтується на спільності фундаментальних принципів функціонування.

Пропозиції, які розглянуто і які виконуються в рамках Болонського процесу, полягають в таких ключових позиціях:

- введення двоциклового навчання;

- запровадження кредитної системи;

-контроль якості освіти з організацією акредитаційних

агентств;

-розширення мобільності для взаємного збагачення євро-

пейським досвідом;

-забезпечення працевлаштування випускників;

- забезпечення привабливості європейської системи освіти.

Одним із головних завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з інших регіонів світу. Вважається, що введення загальноєвропейської системи гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, легко доступних кваліфікацій тощо, сприятиме підвищенню інтересу європейських та інших громадян до вищої освіти.


Директивні матеріали:


1. Україна. Кабінет Міністрів.

Державна програма розвитку вищої освіти на 2005 – 2007 роки: Постанова № 1183, 08 вересня 2004 р.// Вища освіта: Інформаційний вісник.- 2005.- 3 17.- С. 41 – 46.

2. Україна. Президент.

Про невідкладні заходи шодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ № 1013/2005, 4 липня 2005 р.// Офіційний вісник України.- 2005. – 22 липня.- № 27.- С. 30 – 32; // Збірник поточного законодавства.- 2005. – Липень.- № 28.- С. 12 – 14.


3. Україна. МОНУ.

План заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Програми Кабінету Міністрів України „Назустріч людім” у 2005 році: Наказ № 349, 09.06.2005 р.// Інформаційний збірник МОНУ.- 2005. – Липень.- № 19 – 20.- С. 34 – 39.

4. Україна. МОНУ.

Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004 – 2005 роки: Наказ № 49, 23.01.04 р.// Освіта.- 2004. – 11 лютого.- № 8.- С. 6.

5. Україна. МОНУ.

Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни „Вища освіта і Болонський процес”: Наказ №414, 21.05.2004 р.// Вища освіта: Інформаційний вісник.- 2005.- № 17.- С. 66 – 74.


Статті з періодичних видань:


1. Програма розвитку освіти в Україні на 2005 – 2010 роки: Проект// Вища школа.- 2005.- № 3.- С. 76 – 103.


2. Андрейцев В. Сучасна правнича наука та освіта: на шляху до болонського процесу // Вища школа.- 2005.- № 3.- С. 36 - 54.


3. Андрущенко В. Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу: Бесіда с ректором педагогічного університету ім. М. Драгоманова В. Андрущенком // Освіта України.- 2004. - 17 лютого.- № 13.- С. 4.


4. Байденко В.И. Болонские реформы: некоторые уроки Европы // Высшее образование в России.- 2004.- № 2.- С. 14 - 19.


5. Береза А. Організація самостійної та індивідуально - консультативної роботи з урахуванням кращого світового досвіду: Болонський процес // Економіст ( газета ).- 2005. - Березень - Квітень.- № 11 - 13.- С. 3 – 4.


6. Болонский процесс [ основная цель ] // Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- № 6.- С. 7 - 8.


7. Болонському процесу - осмислений підхід. Чи приживаються нові правила у вищій школі ? // День.- 2005. - 31 серпня.- № 156.- С. 1.


8. Бондарчук Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу // Вища школа.- 2005.- №2.- С.35 - 42.


9. Булавко В. Українська наука і освіта впевнено входять у Болонський процес: Нарада Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України// Освіта України.- 2005.- 5 липня.- № 50.- С.6.


10. Булавко В. Європейська інтеграція потребує досконаліших методик і підходів: Розширене засідання науково-методичної асоціації працівників внз України туристичного і готельного профілю, присвячене трансформації: навчального процесу у ВНЗ сфери туризму у зв`язку з приєднанням до Болонського процесу// Освіта України.- 2005. - 22 квітня.- № 30.- С. 7.


11. Булавко В. Україна буде учасником Болонського процесу // Освіта України.- 2003. - 25 листопада.- № 88.- С. 2.


12. Бунда В. Вища школа України - за інтеграцію в європейський освітньо - науковий простір: Міжнародна науково-практична конференція "Розширення Європейського Союзу: нові реалії та перспективи на міжнародному ринку вищої освіти і науки" у м. Сніна (Словаччина ) // Освіта України.- 2005. - 14 січня.- № 3 - 4.- С. 7.


13. Бутинець Ф.Бухгалтерська освіта і Болонський процес: уніфікація чи гармонізація // День.- 2005. - 27 серпня.- № 154.- С. 5.


14. ВАК у контексті Болонського процесу // Науковий світ.- 2005. - Травень.- № 5.- С. 2 - 5.


15. Воротилов О. Український стандарт і Болонська траєкторія // День.- 2005. - 31 серпня.- № 156.- С. 6.


16. Глузман О. В. Спільна декларація міністрів освіти Європи: Болонья, 19 червня 1999 р. // Гуманітарні науки.- 2003.- № 2.- С. 4 - 6.


17. Гребнев Л. Высшее образование в Болонском измерении: Российские особенности и ограничения // Высшее образование в России.- 2004.- № 1.- С. 36 - 42.


18. Гребнев Л. России в Болонском процессе принадлежит связующая роль между Европой и СНГ: Беседа с зам. Министра образования РФ Л. Гребневым // Вузовские вести.- 2003. - Декабрь.- № 24.- С. 3.


19. Громовой В. Евроизмерение. Как костюм на вырост для украинского образования // Зеркало недели.- 2005. - 21 мая.- № 19.-

С. 15.


20. Гуляєва Н. Вища європейська освіта в Україні // Освіта.- 2005. – 09 лютого.- № 7.- С. 3.


21. Гурч Л. Мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава как фактор повышения конкурентоспособности высшего образования Украины в европейском пространстве // Персонал.- 2005.- № 7.- С. 80 - 85.


22. Денисенко В. У рамках Болонського процесу // Освіта.- 2004. - 21 травня.- № 20.- С. 8.


23. Дмитриченко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації // Вища школа.- 2005.- №2.- С.22 - 35.


24. Долженко О. Сорбонская и Болонская Декларации: ( Информация к размышлению... ) // Alma mater ( Вестник высшей школы ).- 2000.- № 6.- С. 19 - 20.

25. Европейское пространство высшего образования: Совместное заявление министров образования европейских стран, подписанное в Болонье 19 июля 1999 г.: ( Болонская декларация ) // Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- № 6.- С. 9 - 11.


26. Жовта І. Станіслав Ніколаєнко: пріоритетними є питання європейської якості і доступності освіти // Освіта України.- 2005. - 22 лютого.- № 15.- С. 2.


27. Жук Ю. Треба вміти дивитись у вічі. або в Болонський процес слід входити з українським позитивним досвідом, враховуючи реалії// Освіта.- 2005. - 16 березня.- № 12.- С. 4 - 5.


28. Журавский В. Достойным финансированием - по коррупции: Бомба замедленного действия закладывается в Украине, взрывается на Западе: Болонский процесс и последствия для Украины// Ваш шанс.- 2005. - 18 мая.- № 20.- С. 12 А.

29. Журавський В. Інтеграція в Європу - через освіту. Чого ми чекаємо від Болонського процесу і що він вимагатиме від нас ?: Доповідь на Всеукраїнському науково - практичному семінарі// Аудиторія.- 05 грудня.- Ч. 37.- С. 4 - 5.


30. Журавський В. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу: Доповідь на Всеукраїнській науково - практичній конференції// Освіта України.- 2004. - 27 лютого.- № 16.- С. 1 - 2.


31. Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей: Комюніке Конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Берген, 19 - 20 травня 2005 р.// Освіта України.- 2005.- 5 липня.- №50.- С.5.


32. Згуровский М. Ещё есть шанс у Украины...: Присоединение к Болонскому процессу и преобразование высшего образования вУкраине// Зеркало недели.- 2005. - 28 мая.- № 20.- С. 13.


33. К зоне Европейского высшего образования: Коммюнике встречи европейских министров, отвечающих за высшее образование, Прага, 19 мая 2001 г.// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- № 6.- С. 17 - 22.

34. Калініченко О. Тренінги формують "Болонську систему понять": Тренінг на базі літературної вітальні бібліотеки СумДУ// Резонанс.- 2005. - Березень.- № 5 - 6.- С. 5.


35. Карпенко М.М. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні в руслі загальноєвропейських тенденцій// Стратегічна панорама.- 2004.- № 3.- С. 165 - 170.


36. Ківалов С.В. Міжнародний гуманітарний університет на шляху до Болонського процесу// Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету.- 2004.- Вип. 1.-

37. Коваленко О. Інженерно-педагогічна освіта та Болонський процес/ О.Коваленко, В.Лобунець// Новий колегіум.- 2004.- №5/6.- С.16-22.

38. Колот А. Удосконалення змісту підготовки фахівців у контексті Болонської декларації// Економіст ( газета ).- 2005. - Березень - Квітень.- № 11 - 13.- С. 2 - 3.


39. Комюніке конференції міністрів країн Європи, відповідальних за сферу вищої освіти "Загальноєвропейський простір вищої освіти - досягнення цілей", м. Берген, 19-20 травня 2005 р.// Збірник поточного законодавства.- 2005. - Червень.- № 25.- С. 11 - 13.


40. Корсак К. Європейський простір вищої освіти і Україна у XXI столітті// Вища школа.- 2005.- № 1.- С. 47 - 56.


41.. Корюненко М. В європейській вищій школі викладач іде до аудиторії з власним науковим доробком: Науково-теоретична конференція "Вища освіта України і Болонський процес"// Освіта України.- 2005. - 10 червня.- № 43.- С. 6 - 7.

42. Кочкіна Н.Ю. Дослідження європейського ринку освітніх послуг в світлі Болонського процесу// Маркетинг в Україні.- 2005.- № 1.- С. 40 - 44.


43. Кохан А. Щоб освіта не плодила безштаньків: Новітні проекти в галузі освіти будуть реалізовуватись в Сумах: Міністр освіти та науки С. Ніколаєнко в Сумах// Сумщина.- 2005. - 3 серпня.- № 84.- С. 2.


44. Кравченко П. Болонський процес та модернізація системи вищої освіти в Україні// Євробюлетень.- 2005.- № 5.- С. 30 - 34.

45. Кремень В. Болонський процес: зближення, а не уніфікація// Освіта. Технікуми, коледжі.- 2004.- № 4.- С. 4 - 7.

46. Кремень В. Обговорення завершено. Огляд починаємо. А процес - триває: Болонський процес в дії: Круглий стіл тижневика "Освіта" та Інституту вищої освіти АПН України// Освіта.- 2005. - 26 січня.- № 5.- С. 5.

47. Манжела Б. Антинаціональна освіта: Стан освіти у місті Суми// Панорама.- 2005. - 20 апреля.- № 16.- С. В 6.

48. Мачулін В.Ф. ВАК у контексті Болонського процесу/ В.Ф.Мачулін, Р.В.Бойко, Л.Є.Шкляр// Бюлетень ВАК України.- 2005.- № 3.- С. 2 - 6.


49. Найдёнов И. Высшее образование в Украине: европейский выбор, культурологические парадигмы// Персонал.- 2005.- № 1.- С. 80 - 84.

50. Нечаєв В. Болонський процес: міфи, ілюзії, реалії/ В.Нечаєв, С.Шаронова// Вища школа.- 2005.- № 1.- С. 56 - 65.


51. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Доповідь на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки: ( 24 березня, м. Київ )// Освіта України.- 2005. - 29 березня.- № 24.- С.4 - 8.

52. Ніколаєнко С. В освіті один колір - еволюційний// Голос України.- 2005. - 07 червня.- № 103.- С. 10 - 11.

53. Ніколаєнко С. Творити освіту нового типу: Тези доповіді міністра освіти і науки України на підсумковій колегії МОНУ "Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям": щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти"// Освіта України.- 2005. - 12 серпня.- № 59 - 60.- С. 1 - 10.


54. Ніколаєнко С. Оновлення освітнього і наукового простору - наше найперше завдання: Виступ міністра освіти і науки України на Всеукраїнському педагогічному форумі ( м. Полтава, 24 травня 2005 р. )// Вища школа.- 2005.- № 3.- С. 16 - 21.

55. Ніколаєнко С. Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку: Доповідь на засіданні підсумкової колегії МОНУ, 24 березня 2005 р.// Вища школа.- 2005.- № 1.- С. 13 - 30.


56. Ніколаєнко С. Освіта має стати однією з головних державних програм// Урядовий кур`єр.- 2005. - 12 лютого.- С. 4.


57. Ніколаєнко С. Міністерство визначило п`ять критеріїв своєї діяльності: Доповідь на засіданні колегії МОНУ// Освіта України.- 2005. - 2 серпня.- № 57 - 58.- С. 2 - 3.

58. Ніколаєнко С. Студентство сприятиме якісній освіті: Про співпрацю українського уряду, керівництва вузів та студентства// Освіта.- 2005. - 09 березня.- № 11.- С.1.

59. Овсієнко В. Скільки коштує квиток до Болоньї ?: Болонський процес в окремо взятому університеті на окремо взятій кафедрі: Кафедра міжнародних економічних відносин Київського міжнародного університету// Освіта.- 2005. - 27 квітня.- № 17 - 18.- С. 7.

60. Особливості впровадження положень Болонської декларації у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю/ О.Ф.Гавриленко, Б.Д.Халмурадов, Л.Д.Олешко, Г.А.Кремечек// Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 5.- С. 8 - 12.

61. Подолян І. Українські дипломи за кордоном: реальність чи проблема ?// Освіта України.- 2005. - 22 квітня.- № 30.- С. 7.

62. Радецький В. На основі вимог Болонського процесу: ( Проблеми на цьому шляху, які існують у вищих військових навчальних закладах )// Урядовий кур`єр.- 2005.- 8 липня.- №124.- С.11.


63. Рябоконь Л. Україна приєднується до Болонської конвенції. Що це означає ?// День.- 2005. - 19 травня.- № 87.- С. 1.


64. Сікорський П.І. Якість вищої освіти - основна вимога Болонського процесу: Бесіда з заступ директора Львів. відокремленого підрозділу Європейського університету П.І.Сікорським// Освіта.- 2004.-14-21 квітня.- С.3.

65. Сенашенко В. Болонский процесс: О сопоставимости квалификаций/ В.Сенашенко, Г.Ткач// Высшее образование в России.- 2003.- №3.- С.25-34.

66. Сенашенко В. Болонский процесс и качество образования/ В.Сенашенко, Г.Ткач// Alma-mater: (Вестник высшей школы).- 2003.- №8.- С.8-14.


67. Сенашенко В. Высшая школа и болонские преобразования// Высшее образование в России.- 2005.- № 6.- С. 95 - 100.


68. Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі// Вища школа.- 2005.- №2.- С.77 - 85.


69. Сидоренко С. Болонський процес: інтеграція вищої освіти до Європейського освітнього простору: Зарубіжний досвід// Педагогічна газета.- 2003.-листопад.- №11.- С.8.


70. Степко М. Ми маємо йти в Європу вже знаними: Бесіда з заступн. міністра освіти і науки М.Степком// Освіта України.- 2004.-11 травня.- С.3.


71. Стронгин Р. Опыт интеграции образования и науки/ Р.Стронгин, Г.Максимов// Высшее образование в России.- 2005.- № 1.- С. 3 - 14.

72. Суржик Л. О! Болонский процесс тронулся: Станислав Николенко о присоединении Украины к Болонскому процессу// Зеркало недели.- 2005. - 28 мая.- № 20.- С. 1; 13.

73. Терещенко Ю. Філософія політики в сфері освіти: якою їй бути в Україні// Освіта.- 2005. - 11 травня.- № 20.- С. 6 - 7.

74. Тимохина И. Болонский процесс: взгляд на проблему// Вузовские вести.- 2003.- №21.- С.3.

75. Товажнянський А. Ми в Європі - свої// Освіта.- 2004.- 10-17 березня.- С.4-5.


76. Томенко М. Ми повинні показати усьому світу, що ми - розумна нація: М. Томенко та С. Ніколаєнко зустрілися із студентами Донецького національного університету// Освіта України.- 2005. - 17 травня.- № 36.- С. 4.


77. Томашевич С. Болонский процесс и информационное общество/ С.Томашевич, А.Жерненко// Новий колегіум.- 2004.- №5/6.- С.64-66.

78. Федоров И. Разумно использовать мировой опыт// Высшее образование в России.- 2003.- №4.- С.39-45.

79. Фоміна К. Цілісна модель - освіта, наука, виробництво: Круглий стіл "Входження України в європейський освітній простір: міфи та реалії"// Юридичний вісник України.- 2005. - 09 квітня.- № 14.- С. 15.


80. Формирование будущего: Итоги встречи руководителей высших учебных заведений Европы в Саламанке 29-30 марта 2001г.// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2003.- №6.- С.12.

81. Чижевський Б. Освітня політика в Україні: Пріоритети, завдання, принципи та шляхи їх упровадження// Освіта України.- 2005. - 30 серпня.- № 64.- С. 6.

82. Шевченко В. Болонський процес у Донецькому національному університеті// Економіст.- 2005. - Червень.- № 6.- С. 34 - 35.


83. Шевченко О. Вступ до Болонського процесу - шлях до диплому Європейського стандарту// Авіатор.- 2003.-12 грудня.- С.1.

84. Шот М. На засадах Болонської декларації: Науково-методична конференція щодо досвіду впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної освіти на базі Тернопільського держмедуніверситету// Урядовий кур`єр.- 2005. - 02 червня.- № 101.- С. 6.

85. Що стримує українську освіту на шляху до європейських стандартів ?// Юридичний вісник України.- 2005. - 02 квітня.- № 13.- С. 1; 6.


86. Ющенко В. Завтрашній день України - це, насамперед, освіта і технології!: Участь Президента України у засіданні колегії МОН "Вища освіта і наука - найважливіші сфери відповідальності громадянського суспільства: та основа інноваційного розвитку": Виступ на колегії МОНУ, 24 березня 2005 р.// Освіта України.- 2005. - 25 березня.- № 23.- С. 1 - 2.


87. Ющенко В.А. Освіта - наймогутніший національний ресурс України: Так заявив Президент України, виступаючи на Всеукраїнському педагогічному форумі в Полтаві// Урядовий кур`єр.- 2005. - 26 грудня.- № 96.- С. 2.


Зміст:


Ст.


1. Звернення до читачів............................................ 3


2. Передмова .............................................................. 4


3. Директивні матеріали .......................................... 5


4. Статті з періодичних видань ................................ 6-17


Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи