Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Скачати 75.44 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дата29.06.2012
Розмір75.44 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library@ sumdu.edu.ua

Україна в контексті європейської інтеграції:

( Рекомендаційний список )


Директивні матеріали.

1.

Україна. Кабінет Міністрів.

Програма розвитку єврорегіонів: Постанова № 587, 29 квітня 2002 р.: Зі змінами, внесеними Постановою КМУ № 1402, 14.09.02// Зібрання законодавства України. Сер. 1.- 2003.- № 39.- С. 26 - 30.


Статті з періодичних видань.

2005 рік.

2.

Європарламент дав Україні чіткий сигнал, Що двері в ЄС для неї відкрито // Закон & бізнес.- 2005. - 22 січня.- № 4.- С. 13.

3.

Жлуктенко В.

Євроегоїзм?: Україна – ЄС // День.- 2005.- 18 лютого.- С.4-5.

4.

Карасьов В.

Україна відчиняє двері в Європу: Під час демократичної революції на рубежі 2004 - 2005 років відбулося друге відкриття нашої країни світом // Україна і світ сьогодні.- 2005. - 28 січня.- № 3.- С. 8.

5.

Ковтиха В.

Як переконати ЄС сказати "так" ? // День.- 2005.- 3 лютого.- С.3.

6.

Майстришин В.

Європейська інтеграція: шанс для України // Урядовий кур`єр.- 2005. - 25 січня.- С. 8.

7.

Солодкий С.

Чи готові ми до євророботи? // День.- 2005.- 18 лютого.- С.1; 4 - 5.


2004 рік.

8.

Базилевич В.

Розвиток внутрішнього ринку в умовах глобалізації: тенденції та суперечності // Банківська справа.- 2004.- № 2.- С. 7 - 13.

9.

Білорус О.

Глобалізація і глобалізм: парадокси чи закономірність постіндустріальної цивілізаційної еволюції ? // Економічний часопис.- 2004.- № 3.- С. 7 – 11.

10.

Бондарь Ю.

Унифицируйся или проиграешь ?: ( Информационный аспект глобализации ) // Персонал.- 2004.- № 4.- С. 26 - 31.

11.

Буравльов Є.

Глобалізація з позиції теорії систем // Екологія і ресурси: Збірник наукових праць.- 2004.- Вип. 9.- С. 68 - 76.

12.

Гордей О.

Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів // Фінанси України.- 2004.- № 5.- С. 38 - 43.

13.

Дэяну Д.

Поднимет ли экономику стран ЦВЕ вступление в Евросоюз ? // Проблемы теории и практики управления.- 2004.- № 1.- С. 14 - 21.

14.

Єрохін С.

Чи перекуємо ЄЕП в ЄвЕП ? // Україна і світ сьогодні.- 2004. –

15 травня.- № 18.- С. 11.

15.

Злоказова Н.

Расширение ЕС: за и против с позиций его членов // МЭиМО.- 2004.- № 1.- С. 62 - 69.

16.

Кастеллі І.

Технологічний розвиток у контексті європейської інтеграції: випадок Греції // Проблеми і перспективи управління в економіці.- 2004.- №2.- С.5-23.

17.

Кашпір Р.

Євролізація - шлях України в Європейський Союз // Банківська справа.- 2004.- № 1.- С. 35 - 41.

18.

Медведев В.

Глобализация экономики: тенденции и противоречия // Мировая экономика и международные отношения.- 2004.- № 2.- С. 3 - 10.

19.

Соколов К.

Противоречия глобализации: ( факты, анализ, гипотезы ) // Персонал.- 2004.- № 3.- С. 15 - 27.

20.

Фомин С.

Место Украины в мировой экономике // Финансовый директор.- 2004.- № 4.- С. 82 - 87.

21.

Фомин С.

Украина между ЕС и ЕЭП // Финансовый директор.- 2004.- № 5.-

С. 84 - 90.

22.

Циба Т.

Коригування розвитку національної економіки до сучасних умов глобалізації // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 4.- С. 30 - 38.

23.

Полунеев Ю.

Quo vadis, Украина ? Часть вторая. Человеческий дух как фактор конкурентоспособности // Зеркало недели.- 2004. - 22 января.- С. 8.


2003 рік.

24.

Аніловська Г.

Інтеграція України у світове господарство // Фінанси України.- 2003.- № 10.- С. 14 - 20.

25.

Андрійчук В.

Глобалізація, інтеграція та економічна безпека України // Політика і час.- 2003.- № 9.- С. 61 - 70.

26.

Гальчинський А.

Нові можливості євроінтеграційної стратегії України // Співпраця ЄС та України.- 2003.- № 3.- С. 1 – 9.

27.

Глотов Б.

Модернизация Украины в контексте европейской интеграции // Персонал.- 2003.- № 8.- С. 31 – 35.

28.

Гончарук Я.

Досвід Австрійської Республіки у контексті формування стратегії й тактики міжнародної інтеграції України // Фінанси України.- 2003.- № 10.- С. 3 - 13.

29.

Губський Б.

Європейський вектор інтеграційної політики України // Економіка України.- 2003.- № 5.- С. 19 - 27.

30.

Денисюк В.

Єдиний європейський економічний простір як фактор стійкого економічного зростання в Україні // Економічний часопис - XXI.- 2003.- № 9.- С. 20 - 26.

31.

Дергачов О.

Єдиний і неповторний простір: Єдиний економічний простір // Політичний календар.- 2003.- № 6.- С. 14 - 18.

32.

Евстигнеева Л.

Глобализация и российские регионы // Проблемы теории и практики управления.- 2003.- № 1.- С. 81 – 88.

33.

Жалило Я.

Еврорасширение и украинская евроинтеграция // Фондовый рынок.- 2003.- № 41.- С. 21 - 22.

34.

Зарубинский О.

Два шага назад, к ЕЭП // Зеркало недели.- 2003. - 20 декабря.- С. 1; 7.

35.

Інотай А.

Наслідки розширення Європейського Союзу: окремі сценарії // Проблеми і перспективи управління в економіці.- 2003.- № 1.- С. 46 - 47.

36.

Калина А.

Механізм взаємодії ринків в умовах міжсистемної економіки // Формування ринкових відносин в Україні.- 2003.- № 3.- С. 12 - 20.

37.

Каплински Р.

Распространение положительного влияния глобализаци: анализ "цепочек" приращения // Вопросы экономики.- 2003.- № 10.- С. 4 - 26.

38.

Концепция формирования единого экономического пространства // Політичний календар.- 2003.- № 6.- С. 24 - 29.

39.

Корнаи Я.

Честность и доверие в переходной экономике // Вопросы экономики.- 2003.- № 9.- С. 4 - 17.

40.

Костырина В.

Единое экономическое пространство // Деловая Украина.- 2003. - 24 сентября.- С. 3.

41.

Кравчук М.

Концептуальна еволюція теорій глобалізації // Політичний менеджмент.- 2003.- № 2.- С. 122 – 136

42.

Кредісов В.

Роль біхевіоральних чинників у побудові ринкової інституційної системи // Економіка України.- 2003.- № 12.- С. 46 - 50.

43.

Лощишин М.

Проблема статистического образа рыночного социума // Економіст.- 2003.- № 10.- С. 66 - 75.

44.

Лук`янов А.

Навколо осі Москва - Київ: Єдиний економічний простір: ставки зростають // Політика і час.- 2003.- № 10.- С. 28 - 35.

45.

Міщенко В.

Фінансово - економічні складові реалізації інтеграційних процесів: Інтеграція України до європейської спільноти // Вісник НБУ.- 2003.- № 10.- С. 16 - 17.

46.

Максименко І.

Особливості формування стратегії "східного" розширення ЄС // Співпраця ЄС та України.- 2003.- № 3.- С. 27 - 34.

47.

Малахов С.

Трансакционные издержки, экономический рост и предложение труда // Вопросы экономики.- 2003.- № 9.- С. 49 - 61.

48.

Мармазов В.

З "дорожньою картою" на шляху до ЄС: Велике майбутнє великої Європи: чи скористається Україна первагами нового європейського порядку ? // Політика і час.- 2003.- № 11.- С. 31 - 42.

49.

Мельник Т.

Чинники зростання сукупного попиту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.- 2003.- № 10.- С. 29 - 33.

50.

Миронова Г.

Філософсько - правова парадигма ринкової трансформації в Україні: досвід використання веберівської методології // Підприємництво, господарство і право.- 2003.- № 6.- С. 122 – 125.

51.

Моминул Х. М.

Европейская интеграция: перспектива и реальность // Формування ринкових відносин в Україні.- 2003.- № 3.- С. 8 - 11.

52.

Муньє Ж.

Економічна інтеграція в ЄС - оптимальне рішення для України та Європи // Вісник НБУ.- 2003.- № 10.- С. 24 - 25.

53.

Новицький В.

Інтеграція як інструмент сучасного розвитку та геополітики // Політика і час.- 2003.- № 11.- С. 58 - 67.

54.

Підкамінний І.

Сировинний сектор глобалізації // Екологія і ресурси: Збірник наукових праць.- 2003.- Вип. 6.- С. 155 - 162.

55.

Паламарчук О.

Глобалізація і сучасні тенденції розвитку організаційних структур // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 3.- С. 51 - 56.

56.

Петраков Н.

Валютный фактор в экономической интеграции стран СНГ // Вопросы экономики.- 2003.- № 2.- С. 64 - 77.

57.

Рудницкий Ю.

Ну, за ЕЭП !: Четырехстороннее Ялтинское соглашение // Фондовый рынок.- 2003.- № 36.- С. 16 - 18.

58.

Сіденко В.

Структурні аспекти інтеграції української економіки в економічний простір Європейського Союзу // Співпраця ЄС та України.- 2003.- № 3.- С. 10 - 20.

59.

Сердюк А.

Укрепление региональной рыночной экономики и формирование среднего класса в Украине // Економічний часопис.- 2003.- № 7 - 8.- С. 17 - 22.

60.

Смовженко Т.

Проблеми вибору оптимального варіанта європейської інтеграції України // Вісник НБУ.- 2003.- № 10.- С. 20 - 21.

61.

Спільна доповідь з виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС // Співпраця ЄС та України.- 2003.-

№ 3.- С. 54 - 65.

62.

Тарасюк Б.

Україна - ЄС: пріоритети, проблеми, перспективи // Співпраця ЄС та України.- 2003.- № 3.- С. 21 - 26.

63.

Тимонькін Б.

Обираємо власний шлях до Європи: Європейська інтеграція України // Вісник НБУ.- 2003.- № 10.- С. 40 - 41.

64.

Тимченко О.

Інтеграційні процеси в Європі: проблеми та перспективи розширення Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.- 2003.- Вип. 12.- С. 74 - 84.

65.

Толстоухов А.

Глобализация в гуманитарной сфере: противоречия и факторы консолидации // Персонал.- 2003.- № 9.- С. 13 - 15.

66.

Филиппович Р.

Глобализация - лицо и суть // Персонал.- 2003.- № 8.- С. 12 - 15.

67.

Хлумський І.

Проблеми економічної інтеграції Чеської республіки до ЄС // Економічний часопис.- 2003.- № 3.- С. 20 - 24.

68.

Шишков Ю.

Глобализация - враг или союзник развивающихся стран? // Мировая экономика и международные отношения.- 2003.- № 4.- С. 3 - 14.

69.

Шпірко А.

Україна і світ: шляхи поглиблення співробітництва // Вісник НБУ.- 2003.- № 10.- С. 26 - 33.

70.

Жаліло Я.

Європейська інтеграція України та формування основ інноваційної моделі розвитку // Вісник НБУ.- 2003.- № 10.- С. 22 - 23.

71.

Грозна І.

Регіональна політика ЄС у контексті підвищення конкурентоздатності // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 10.- С. 191 - 202.

72.

Грозна В.

Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 11.- С. 130 - 141.

Схожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Загальноєвропейський простір вищої освіти: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ, 2005....
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Дні відкритих дверей Сумський державний університет// Данкор. 2007. №45. 7 ноября. С. Б49
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-19335869
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886947
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886948
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886949
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886952
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886955
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886959
Сумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
move to 0-16886976
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи