Державний вищий навчальний заклад icon

Державний вищий навчальний заклад
Скачати 252.23 Kb.
НазваДержавний вищий навчальний заклад
Дата29.06.2012
Розмір252.23 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Донецький національний технічний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ:


Голова Приймальної комісії


_____________________


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування
Освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05050309 “Гірниче обладнання
8. 05050309


Спеціалізація: «Енергомеханічні комплекси гірничого та гірничо- збагачувального виробництва» (ЕМК)


Донецьк, ДонНТУ

^

Програма розроблена кафедрою “Енергомеханічні системи” Донецького національного технічного університету.Розглянута на засіданні методичної комісії спеціальності 7.090216 “Гірниче обладнання”, спец. “Енергомеханічні комплекси гірничого та гірничо-збагачувального обладнання” (ЕМК)Голова комісії

завідувач кафедри ________________

ВСТУППрограма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у вузах по спеціальності 7.090216 “Гірниче обладнання” у відповідності з освітньо-професійною програмою “бакалавр” – напрям підготовки 6.050502 “Інженерна механіка”.

До цих дисциплін відносяться курси: “Гірничі машини і комплекси для добування та збагачення корисних копалин”, “Транспортні машини і комплекси гірничих та гірничо-збагачувальних підприємств”, “Стаціонарні установки гірничих підприємств”, “Водовідливні та вентиляторні установки гірничих підприємств”, “Експлуатація та обслуговування машин”, “Технологія підземної розробки вугілля”, “Основи охорони праці в галузі”.


^ ГІРНИЧІ МАШИНИ І КОМПЛЕКСИ ДЛЯ ДОБУВАННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН


Гірничі машини і комплекси для очисних робіт. Класифікація очисних комбайнів. Основні параметри, комбайни для пологих та крутих пластів. Система руйнування, виконавчі органи робочий інструмент, сили, що діє на різцевий інструмент. Привід органів руйнування. Система вивантаження та навантаження. Система, що змінює положення робочих органів та комбайну в цілому, система пересування. Система постачання енергії. Типові конструкції. Техніко-економічне обґрунтування вибору комбайнів для умов. Вибір раціонального режиму роботи комбайнів.

Стругові установки: класифікація і вимоги. Система руйнування, робочій інструмент. Привід органів руйнування. Система вивантаження та навантаження. Системи пересування, придушення пилу. Системи постачання енергій електричної та гідравлічної. Постачальники гідравлічної енергії. Техніко-економічне обґрунтування вибору установок для заданих умов. Вибір раціонального режиму роботи установок.

Механізоване кріплення для лав, класифікація та вимоги, компановочні схеми. Системи постачання енергії електричної та гідравлічної. Насосні станції СНУ.

Конвеєроструги, основні параметри, вимоги. Техніко-економічне обґрунтування вибору конвеєроструга для заданих умов.

Агрегати очисні. Компоновочні схеми, основні параметри. Системи: кріплення, пересування, постачання енергії.

Гірничі машини і комплекси для проведення підготовчих виробок. Комбайни прохідницькі вибіркової дії. Комбайни прохідницькі бурової дії.

Комбайни нарізні. Призначення, вимоги, класифікація. Типові конструкції. Техніко-економічне обґрунтування вибору комбайнів для заданих умов.

Комплекси механізовані прохідницькі комбайнові. Призначення, область застосування і вимоги. Типові конструкції. Техніко-економічне обґрунтування вибору обладнання комплексів для заданих умов. Вибір раціонального режиму роботи обладнання комплексів.

Комплекси механізовані прохідницькі бурові. Установки бурильні, інструмент. Системи: придушення пилу та охолодження, пересування, змінювання положення органів. Система постачання енергії і управління. Типові конструкції установок. техніко-економічне обґрунтування вибору установок для заданих умов. Література  14,15,18.


^ СТАЦИОНАРНІ УСТАНОВКИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ (ПІДЙОМНІ, КОМПРЕССОРНІ ТА ХОЛОДИЛЬНІ)

Вступ. Роль підйомних установок на шахті. Загальний устрій і принцип функціонування. Підйомні посудини. Підйомні канати. Розрахунок та вибір. Підйомні машини. Вибір підйомних машин. Кінематика підйомних установок з постійним радіусом органа навивання. Динаміка підйомних установок з постійним радіусом органа навивання. Потужність підйомного двигуна. Розрахунок енергії та к.к.д. підйомної установки. Раціональне прискорення та вповільнення. Підйомна установка з противоваженням. Одноканатна підйомна установка зі шківом тертя. Багатоканатна підйомна установка. Гальмові прилади підйомних машин. Контрольно-вимірювальна та застережувальна апаратура. Електричний привід підйомних машин. Привід змінного струму. Привід постійного струму Г-Д, ТП-Д.

Загальна характеристика пневматичних, холодильних і сушильних установок. Класифікація. Розвиток пневматичних, холодильних і сушильних установок. Робочий процес компресора. Діаграми робочого процесу, енергія, що витрачається на виробництво стиснутого повітря, потужність, ККД. Споживачі пневматичної енергії. Пневмодвигуни. Класифікація. Робочий процес об'ємного пневмодвигуна. Діаграма робочого процесу. Робота, потужність, витрати стиснутого повітря. Турбінні пневмодвигуни. Механічні характеристики та регулювання пневмодвигунів. Інші споживачі пневмоенергії. Робота компресора на мережу. Теоретичні та реальні витратні характеристики толокових компресорів та мережі. Ємкість мережі. Робочий режим. Характеристики турбокомпресора. Робота турбокомпресора на мережу. Причини виникнення явища помпажу та боротьба з ним. Парокомпресорні холодильні агрегати. Теоретичний та реальний робочий процес. Робочий режим парокомпресорних холодильних агрегатів та його регулювання. Визначення. Вплив різних факторів на робочий режим. Регулювання робочого режиму. Діаграми робочого процесу. Покращені цикли парокомпресорних агрегатів з толоковими та турбокомпресорами. Пароежекторні, абсорбційні, повітряні та інші холодильні агрегати. Схема, принцип дії та діаграми робочого процесу пароежекторної холодильної установки. . Схема, принцип дії та вимоги до робочих речовин абсорбційної холодильної установки. Схема, принцип дії та діаграми робочого процесу детандерної холодильної установки. Схема та робота вихоревих охолоджувачів. Термоелектричні та інші охолоджувачі. Порівняння різних холодильних установок. Література  8,12,13,32.

^

ТЕХНОЛОГІЯ ПІДЗЕМНОЇ РОЗРОБКИ ВУГІЛЛЯПоняття про шахту, як про гірниче підприємство. Кордони, форми i розміри шахтного поля. Класифiкацiя i визначення запасів шахтного поля. Визначення терміну служби шахти. Річна виробнича потужність шахти. Зображення шахтних полів на гірничотехнічній документації.

Класифікація способів підготовки шахтних полів. Панельний, етажний, погоризонтний способи підготовки - характеристика схем підготовки шахтного поля. Переваги і недоліки різних способів підготовки, умови їх застосування. Пластова і польова, індивідуальна і групова підготовка шахтних полів. Розподіл шахтного поля на блоки. Визначення діючої, резервної та загальної лінії очисних вибоїв. Зображення календарного плану розробки пласта.

Класифiкацiя способів розкриття шахтних полів. Розкриття шахтних полів вертикальними і похилими стволами з додатковими розкривними виробками і без них. Одно- і багатогоризонтні, комбіновані способи розкриття. Переваги і недоліки, умови застосування. Взаємопов’язаність різних способів розкриття і підготовки вугільних пластів.

Класифікація систем розробки тонких і середньої потужності вугільних пластів. Основні класифiкацiйнi прикмети систем розробки. Вимоги до систем розробки. Суцільна, стовпова, комбінована системи розробки і їх модифікації. Переваги і недоліки, умови застосування. Способи охорони і підтримки гірничих виробок. Способи підготовки стовпів до зворотнього виймання.

Структура і склад робочих процесів і операцій, що виконуються в лаві. Виймання і транспортування вугілля в очисних вибоях, кінцеві операції в лаві. Кріплення очисних вибоїв, конструкція індивідуальних і механізованих кріплень очисних вибоїв, вибір типорозміру кріплень, розрахунок паспорту кріплення. Управління покрівлею в очисних вибоях, класифікація і властивості бокових порід; способи управління покрівлею на пологих, похилих та крутих пластах повним обвалюванням, повною, частковою закладкою, плавним опусканням та утриманням на кострах.

Технологічні схеми очисних робіт на вугільних шахтах з використанням індивідуального і механізованого кріплення при вийманні вугілля комбайнами, стругами, скреперостругами, відбійними молотками. Безлюдне та гідравлічне виймання вугілля.

Розрахунок добового видобутку з лави та її довжини. Визначення обсягу робіт на цикл і чисельності добової комплексної бригади.

Основні заходи безпеки при виконанні очисних робіт.

Основні та допоміжні процеси при проведенні виробок. Технологічні схеми проведення виробок прохідницькими комбайнами та за допомогою буровибухових робіт. Особливості проведення вертикальних і похилих гірничих виробок.

Поняття про раптові викиди вугілля і газу, а також про гірські удари. Способи прогнозування та попередження раптових викидів вугілля і газу. Правила безпеки щодо розробки пластів, небезпечних по газодинамічним явищам.

Структура технологічної схеми шахти. Технологічний комплекс поверхні вугільної шахти. Основні принципи розробки технологічних схем високопродуктивних шахт. Література  1, 17.


^ ШАХТНІ ВЕНТИЛЯТОРНІ ТА ВОДОВІДЛИВНІ УСТАНОВКИ


Принципи дії нагнітачів, застосовуваних у шахтах. Основи теорії лопатевих машин. Фізичні основи робочого процесу лопатевої машини, кінематика потоку рідини в робочому колесі. Теоретичні подача й напір, теоретичні й індивідуальні характеристики лопатевих машин. Подоба лопатевих машин. Критерії подоби, безрозмірні характеристики, закони пропорційності. Робота лопатевої машини на мережу. Напірні характеристики мережі. Робочий режим, стійкість робочих режимів лопатевих машин. Регулювання й спільна робота лопатевих машин. Шахтні водовідливні установки. Схеми водовідливних установок, порядок вибору встаткування, кавітація в шахтних відцентрових насосах, гідравлічний удар у водовідливних установках. Шахтні вентиляторні установки. Класифікація, порядок вибору встаткування. Основи теорії ерліфтів і гідроелеваторів. Література  2,9,21,22, 36.


^ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН


Система технічного обслуговування та ремонту машин. Загальні відомості про ревізію, налагоджування і випробовування пристроїв і машин, термінологія. Склад робот для механічних і електричних вузлів

Випробування механічних вузлів: на міцність і герметичність водою або повітрям під пробним тиском; редукторів і муфт; канатів. Випробування ізоляції: загальні відомості; випробування підвищеною напругою; випробування вторинних мереж. Випробування електричних контактів: зовнішній огляд; загальні показники якості контактних з’єднань; прилади і пристрої для перевірки якості контактів. Випробування кабельних ліній: перевірка суцільності жил; фазування; вимірювання опору ізоляції; випробування підвищеною напругою спрямленого струму; вимірювання опору заземлення. Випробування електродвигунів змінного струму: вимірювання опору ізоляції; випробування підвищеною напругою промислової частоти; вимірювання опору постійному струму; вимірювання зазору між статором і ротором. Випробування захисних засобів. Загальні положення про фізичне старіння машин. Види та показники зношування. Діаграми механічного зношування рухомих та нерухомих з’єднань. Вимірювання та розрахунки зносу. Зношування типових деталей та вузлів. Руйнування деталей. Корозія металів та захист від неї. Електроізоляційні матеріали та їх властивості. Термічне старіння ізоляції. Шляхи та методи зменшення зносу та підвищення терміну життя машин. Види мастильних матеріалів та їх властивості. Схеми та системи мащення машин. Схема та карта мащення. Вибір мастильних матеріалів загальні вимоги, по режиму критерію тертя, для об’єкта с декількома вузлами тертя. Розрахунки потрібної кількості мастил. Організація мастильного господарства гірничого підприємства, техніка безпеки та промислова санітарія. Загальні принципи діагностування. Діагностування механічних вузлів температурне, віброакустичне, контроль стану деталей без їх руйнування. Діагностування кабельних ліній та електродвигунів. Система технічного обслуговування та ремонту машин. Види робіт та їх виконавці. Ремонтний цикл та його структура. Розрахунки графіків ремонтів. Організація робіт по технічному обслуговуванню, документація, техніка безпеки. Загальні відомості про капітальний ремонт, технологічні процеси, техніка безпеки. Здавання машини в капітальний ремонт. Підготовчі процеси розбирання машини на вузли та деталі, їх мийка, чистка та дефекація. Способи відновлення зношених деталей. Ремонт статорних, роторних та якірних обмоток. Ремонт вибухобезпечних оболочок. Технологічний процес збирання машини. Випробування відремонтованих вузлів та машини в цілому. Порядок організації робіт по оцінці якості ремонту. Отримання обладнання з капремонту та доставка його споживачу. Література 10,11,16,30.


^ ЕЛЕКТРОПРИВІД ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ГІРНИЧИХ МАШИН


Основні поняття електроприводу та його особливості для вугільних шахт. Електромеханічні властивості електроприводів з двигунами постійного та перемінного струму, механічні, електромагнітні та теплові перехідні процеси в електроприводі, вибір потужності електроприводів з урахуванням їх режимів роботи. Класифікація електроприводів. Замкнені та розімкнені системи управління електроприводами. Вимоги та режими роботи електроприводів шахтних підйомних установок. Системи приводів підйомних машин. Методи розрахунків та вибору основних елементів електроприводу підйомних установок. Електропривод підйомних установок шахт за системою Г-Д та УВ-Д (ТП-Д). Електропровід підйомних установок з асинхронними електродвигунами. Електропровід шахтних підйомних лебідок з постійною та перемінною швидкістю підйому. Енергетичні показники тиристорних електроприводів шахтних підйомних установок. Режим роботи та вимоги до електроприводів вентиляторів головного провітрювання. Системи електроприводу вентиляторів за схемою АВК, МДЖ, ТПЧ. Привід вентиляторів з синхронними двигунами та за системою вентиляторного двигуна. Електропривод насосних установок шахт та його розрахунки і вибір потужності. Електропривод поршневих та турбокомпресорів, їх режими та системи регулювання компресорних електроприводів. Умови роботи та вимоги до системи електроприводу шахтних конвеєрних установок вугільних шахт. Системи регулювання електроприводів конвеєрних установок на базі систем АВК та регуляторів напруги. Електропривод шахтних електровозів перемінного та постійного струму. Тиристорні системи електроприводів контактних та акумуляторних шахтних електровозів. Перспективи розвитку електроприводів установок шахтного транспорту. Режими роботи та вимоги до електроприводів вибійних машин. Електропривод вибійних машин та системи його управління з постійною швидкістю обертання. Тиристорний електропривод вибійних машин. Особливості роботи електроприводів шахтних прохідницьких комбайнів та системи його управління і автоматичного регулювання. Режими та вимоги до електроприводів вугільних струмів, їх систем автоматичного регулювання. Особливості електроприводів допоміжних машин та пристроїв. Умови роботи та вимоги до електроприводів бурових установок, системи їх автоматичного регулювання. Електроприводи перекидачів, лебідок маневрових, штовхачів та інших допоміжних пристроїв. Перспективи розвитку та регулювання швидкості обертання електроприводів допоміжних машин вугільній промисловості. Література 26,31,33,34,35.


^ ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ І КОМПЛЕКСИ ГІРНИЧИХ І ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Характеристика основних шахтних вантажів і їхні фізико-механічні властивості. Вантажопотоки, їхній напрямок, состав, нерівномірність. Одиниці виміру продуктивності і транспортної роботи. Резерви продуктивності. Особливості умов роботи гірничих транспортних машин. Основні вимоги до рудничного транспорту. Класифікація транспортних установок. Транспорт в очисних і підготовчих вибоях. Транспортні установки безперервної дії. Спуск під дією власної ваги. Загальні відомості. Принцип дії. Поширеність. Класифікація. Основи теорії. Кінематичні параметри й розрахунок продуктивності. Причинний зв'язок між силою, що діє на тіло, що опускається, і зміною швидкості. Транспорт у лавах крутих шарів. Транспорт у лавах похилих шарів. Ринви й гальмові конвеєри, дільничний і міжгоризонтний транспорт. Виробки та устаткування. Каскадні й спіральні спуски. Люки й затвори. Особливості експлуатації й техніки безпеки. Економічні показники. Транспорт скребковими конвеєрами. Загальні відомості. Принцип дії. Класифікація . Техніко-економічні показники. Скребкові ланцюги. Типи. Вимоги. Матеріал, технологія виготовлення, характеристики. Статична й циклічна міцність ланцюгів. Значення триланцюгових конвеєрів. Риштачний став. Класифікація й вимоги. Привод. Вимоги та пристрій. Розрахунок. Розрахунок по продуктивності, з урахуванням фронту навантаження й швидкості подачі виїмкових машин. Тяговий розрахунок. Розрахунок міцності ланцюгів, зусилля натяжного пристрою, вибір двигуна. Витрата енергії. Експлуатація. Сучасні способи пересувки: фронтальна й флангова. Пересувники.

Основи гідравлічного й пневматичного транспорту. Загальні відомості. Коротка історія застосування. Принцип дії й класифікація. Загальна характеристика гідротранспорту. Загальні відомості про пневмотранспорті установки.

Транспортні установки періодичної дії. Транспортні установки перервної дії. Скреперний транспорт, навантажувальні й вантажно-транспортні машини.. Загальні відомості. Принцип дії. Класифікація. Складові частини: скрепера, канати, лебідки й ін. Вимоги, конструкції й типи. Розрахунок по продуктивності і тяговий розрахунок. Загальна характеристика. Достоїнства, недоліки, область і перспективи застосування. Значення скреперних установок для рудничних шахт, економічні показники.

Транспорт на горизонтальному й похилому підземному виробітках. Транспорт стрічковими конвеєрами. Принцип дії. Класифікація. Стрічкові конвеєри нормальних і спеціальних типів. Техніко-економічні показники. Складові частини. Стрічки, їхні типи. Стики стрічок. Вимоги. Конструкції й параметри нормальних роликоопір і їхній вплив на довговічність стрічки. Спеціальні роликоопіри. Став конвеєра. Вимоги. Твердий став і методи його установки й підвіски. Канатний став. Привод. Вимоги, типи, складові частини. Системи приводів і зв'язок між барабанами. Питання пуску потужних конвеєрів. Очищувальні пристрої. Засоби пилопридушення. Гальмові і стопорні пристрої. Натяжні станції. Вимоги. Типи і їхні порівняння. Автоматичні натяжні станції. Уловлювачі конвеєрних стрічок. Тяговий розрахунок. Розрахунок міцності стрічки, зусилля натяжного пристрою, вибір двигуна.

Транспорт пластинчастими конвеєрами й елеваторами. Принцип дії. Класифікація. Техніко-економічні показники. Складові частини. Тягові ланцюги. Пластинчасте полотно. Приводи кінцеві проміжні й зрівнювачі. Тверді і автоматичні натяжні станції. Розрахунок по продуктивності й тяговий розрахунок. Основні правила експлуатації і техніки безпеки. Значення пластинчастих конвеєрів для конвеєризації штреків. Транспортні установки перервної дії. Рейкові шляхи. Рейки. Класифікація й типи рейок. Вимоги до рейок. Шпали. Класифікація шпал. Вимоги до шпал. Типи і конструкція шпал. Способи кріплення шпал з рейками. Стикові з'єднання. Пристрій і елементи стиків. Вимоги до стиків. Рейковий шлях у кривих. Мінімально припустимий радіус закруглення. Нормативи радіусів закруглень. З'єднання шляхів. Стрілочні переводи. Класифікація, типи. Автоматичні стрілочні переводи. Дистанційне керування стрілочними переводами.

Відкаточні посудини. Класифікація. Вимоги. Основні параметри. Стійкість, поперечна, повздовжня і проти сходу з рейок. Коефіцієнт тари. Коефіцієнт використання габаритного обсягу. Складові частини вагонеток і скіпів. Типи вагонеток, класифікація, порівняльна характеристика. Вагонетки для допоміжних вантажів і спеціальні типи вагонеток. Людські вагонетки. Класифікація й типи людських вагонеток. Пристрій людських вагонеток для горизонтальних і похилих виробок. Парашути і їхній пристрій. Самохідні вагонетки з донним конвеєром. .Тяговий розрахунок вагонеток. Класифікація опору руху на похилому шляху. Канатний транспорт Принцип дії і класифікація. Роботи К.Фролова по створенню перших канатних відкочувань на поверхні і у підземних умовах. Вимоги до канатних відкочувань. Діалектичне заперечення відкочування нескінченним канатом. Відкочування у вагонетках і скіпах кінцевими канатами. Схеми відкочувань. Пристрій приймально-відправних площадок і розміщення устаткування при відкочуванні у вагонетках. Канати. Класифікація. Вимоги. Основні типи канатів. Причіпні пристрої. Вимоги до причіпних пристроїв. Класифікація й основні типи причіпних пристроїв для відкочування кінцевими канатами. Конструкція. Контрзчіпка. Ролики й шківи. Основні конструкції. Бар'єри й уловлювачі. Конструкція бар'єрів. Класифікація уловлювачів. Конструкції уловлювачів. Основи розрахунку уловлювачів. Завантажувальні й розвантажувальні пристрої для скіпів. Локомотивний транспорт. Основи теорії поїзда. Основне рівняння руху поїзда. Сила тяги. Зчіпна вага. Сила зчеплення й коефіцієнт зчеплення. Закон реалізації сили тяги. Опір руху поїзда (Статичні й динамічні). Сила гальмування. Повітрявози. Класифікація. Мотовози і дизелевози, принцип їхньої роботи й порівняння. Гідровози. Принцип дії й основні частини. Зарядка. Техніко-економічні показники. Вітчизняні конструкції гідровозів і досвід їхньої експлуатації. Електровози. Класифікація. Контактні, акумуляторні й комбіновані електровози. Вітчизняні конструкції електровозів.

Транспорт на підземних станціях. Класифікація. Вимоги. Типи підземних станцій. Питання безпеки. Питання пиловідсмоктування і зрошення. Навантажувальні станції. Розвантажувальні станції. Камери. Питання герметизації. Основні вимоги до приствольних дворів. Гірничі й механізовані бункери: призначення, пристрій, їхній вплив на згладжування нерівномірності вантажопотоку. Транспорт на поверхні Надшахтні будинки. Загальні відомості. Надшахтні будинки скіпових, скіпо-клітьових і клітьових підйомів: виконувані функції, компоновані рішення, схеми транспортування вантажів прямого (із шахти) і зворотного в шахту вантажопотоків і застосовуване встаткування. Склади й відвали. Література 23,24,25.


^ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ


Системи управління охороною праці на підприємстві, та основні законодавчі акти України з питань охорони праці та пожежної безпеки на основних виробництвах підприємств. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Методи аналізу виробничого травматизму профзахворювань. Психологія безпеки праці. Мікроклімат робочої зони. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Освітлення робочих приміщень. Експлуатація систем природного та штучного освітлення. Виробничий шум та вібрація. Класифікація шумів, вібрацій. Гігієнічне нормування вібрацій, шумів. Промисловий пил. Властивості пилу та його вплив на організм людини. Контроль запиленості повітря. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та технологічних процесів. Безпека при експлуатації систем під тиском. Безпека при експлуатації компресорних установок. Електробезпека. Особливості травматизму. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Система електорзахисних засобів, їх класифікація за видами і рівнем захисту. Організація безпечної експлуатації електроустановок. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті. Безпека підіймально-транспортного обладнання. Вантажопідіймальні крани, конвеєрний транспорт. Небезпечні фактори, що виникають при експлуатації обладнання. Вибухопожеженебезпека гірничого виробництва. Пожежно- і вибухозахист. Основні поняття. Стан та динаміка аварійності на виробництві.

Гірничорятувальна справа та організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації та ліквідації наслідків аварій і катастроф. Література 42,43.


^

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


до фахових вступних випробувань зі спеціальності


Шахтні вентиляторні й водовідливні установки:


 1. Вентиляторна установка головного провітрювання з осьовими вентиляторами.

 2. Вентиляторна установка з відцентровими вентиляторами.

 3. Головна водовідливна установка з відцентровими насосами.

 4. Гідроелеваторна пересувна прохідницька водовідливна установка

 5. Ерліфтна установка для очищення зумпфа скіпового ствола.

 6. Установка водовідливна насосна дільнична з водозбірниками, що змиваються.

 7. Ерліфтна установка зі змішувачем струминного типу для видалення твердого з попереднього відстійника.

 8. Ерліфтна водовідливна перекачна установка.

 9. Водовідливна насосна установка з баковим акумулятором.

 10. Водовідливна насосна установка з роботою на приплив.

 11. Вакуумна ерліфтна водовідливна установка (для очищення водозбірних ємностей).

 12. Гідроелеваторна установка для очищення зумпфа скіпового ствола.

 13. Доставка, монтаж, демонтаж і технічне обслуговування шахтних вентиляторних, насосних, ерліфтних, гідроелеваторних установок. Основні несправності й шляхи їхнього усунення.Шахтний транспорт:


 1. Транспорт в навколоствольному дворі.

 2. Вибрати й обґрунтувати технологію й засоби роздільного транспорту вугілля й породи з підготовчих горизонтальних виробок.

 3. Транспорт корисної копалини й допоміжних вантажів по дільничних горизонтальних виробках.

 4. Транспорт корисної копалини й допоміжних вантажів по дільничних виробках шахт, що відпрацьовують шари стовпами по повстанню.

 5. Транспорт корисної копалини по капітальних похилих виробках шахт із пологим заляганням пластів.

 6. Транспорт породи й матеріалів по капітальних ходках панельних ухилів.

 7. Транспорт шахтних вантажів по горизонтальних гірничих виробках при горизонтальному способі відпрацьовування пластів стовпами по повстанню й падінню.

 8. Технологія транспортування вантажів по відкаточних горизонтах шахт, що відпрацьовують крутоспадні пласти.

 9. Транспортування корисної копалини уздовж лави.

 10. Транспортування породної маси із прохідницьких вибоїв похилих виробок скребковими конвеєрами.

 11. Транспорт на навантажувальних пунктах при сполученні конвеєрної доставки.

 12. Транспорт людей по похилих виробках.

 13. Потокова технологія електровозна відкатка корисної копалини.

 14. Доставка, монтаж, демонтаж і технічне обслуговування транспортних засобів.


Гірничі машини:


 1. Обґрунтувати вибір виїмкової машини в комплексно-механізованій лаві, якщо задані гірничо-геологічні умови, необхідна добова продуктивність, число робочих змін у добу, тривалість зміни, витрати часу на підготовчо-заключні операції, коефіцієнт машинного часу й щільність вугілля.

 2. Обґрунтувати вибір раціонального встаткування для проведення підготовчої виробки, якщо задані гірничо-геологічні й гірничо-технологічні умови й довжина лави.

 3. Виконати порівняльний аналіз очисних комбайнів по фактору питомі енерговитрати, якщо задані потужність пласта, що виймається, щільність вугілля й сумарне навантаження на привод комбайна.

 4. Визначити, чи можлива фронтальна самозарубка очисного комбайна у вибої, якщо відомі середнє значення сили різання на різці й середнє значення сили подачі.

 5. Визначити витрати часу на фронтальну самозарубку комбайна.

 6. Визначити, чи достатня потужність привода системи переміщення очисного комбайна із зазначеною швидкістю подачі, якщо задані сили різання на різці, крихкопластичні властивості вугілля, параметри різця, кут падіння й потужність шару.

 7. Визначити доцільність зазначеної швидкості подачі очисного комбайна з позиції нагрівання його приводних електродвигунів, якщо задані потужність шару, щільність вугілля, коефіцієнт готовності комбайна, питома витрата різців, час на заміну одного різця, витрати часу на усунення організаційних неполадок у роботі встаткування на суміжних ділянках шахти, питомі енерговитрати, витрати часу на кінцеві операції.

 8. Визначити швидкість очисного комбайна, при якій його електродвигуни будуть нагріті до гранично припустимої температури, якщо задані потужність шару, щільність вугілля, сумарна потужність привода комбайна, продуктивність комплексу в кошторисі витрати часу на підготовчо-заключні операції, на висадження й провітрювання вибою.

 9. Визначити тривалість включення приводних двигунів комбайна, при якій вони будуть нагріті до граничного допуску температури, якщо відомі потужність шару, щільність вугілля, швидкість подачі комбайна, тривалість і кількість робочих змін, витрати часу на підготовчо-заключні операції.

 10. Указати фактори, що обмежують добову продуктивність комплексу.

 11. Доставка, монтаж, установка, технічне обслуговування встаткування.


Підйомні установки:


 1. Одноканатна скіпова підйомна установка.

 2. Багатоканатна підйомна установка.

 3. Ремонт, налагодження, експлуатація й технічне встаткування підйомних установок.

 4. Привод шахтних установок.


Пневматичні установки й установки для кондиціонування повітря:


 1. Шахтна компресорна установка з поршневими компресорами.

 2. Шахтна компресорна установка з турбокомпресорами.

 3. Споживачі пневматичної енергії.

 4. Паро-компресорна холодильна установка з розташуванням секцій холодильної машини на поверхні.

 5. Доставка, монтаж, технічне обслуговування компресорних установок для кондиціонування повітря.Перспективи розвитку вугільної промисловості.


 1. Характеристика вуглевидобувних регіонів світу.

 2. Вугільна промисловість основних вуглевидобувних країн світу, її потенціал.

 3. Вугільна промисловість України. Проблеми й перспективи її розвитку.

 4. Основні напрямки вдосконалення шахтних вентиляторних і водовідливних установок.

 5. Основні напрямки вдосконалення й розвитку шахтних підйомних установок.

 6. Напрямки вдосконалення й розвитку шахтного електропривода.

 7. Науково-дослідні роботи з розвитку гірничої механіки, виконані вченими України й ДонНТУ.

 8. Напрямки вдосконалення систем керування шахтних підйомних установок.

 9. Тиристорні перетворювачі напруги систем електропривода шахтних підйомних установок.

 10. Система ТП-Д шахтних підйомних установок, її особливості, принцип дії.

 11. Нові схеми багатоканатних підйомних установок.

 12. Підвищення економічності роботи осьових вентиляторів головного провітрювання вибором раціонального сполучення числа лопаток робочих коліс першого й другого ступенів.

 13. Способи підвищення робочих параметрів радіальних вентиляторів головного провітрювання.

 14. Підвищення ефективності роботи головних вентиляторних установок шляхом зниження підсмоктувань, зменшення втрат у розподільних пристроях.

 15. Підвищення економічності роботи вентиляторних установок усуненням відхилень від вимог якості монтажу й умови експлуатації, вибору раціональної частоти ротора.

 16. Аналіз способу руйнування масиву. Схема, основні складові елементи й принцип дії двоствольного імпульсного гідромонітора.

 17. Графоаналітичний метод розрахунку параметрів робочого режиму двоствольного імпульсного гідромонітора.

 18. Класифікація гідравлічних пристроїв ударної дії, виконавчих органів гірничих машин різного технологічного призначення.

 19. Аналіз і математичні моделі робочого процесу гідроударників прямої, зворотної й подвійної дії. Порівняльний аналіз їхніх параметрів.

 20. Напрямок удосконалювання гідроударних пристроїв гірничих машин різного технологічного призначення.

 21. Нові способи руйнування порід при веденні прохідницьких робіт. Схеми прохідницьких комбайнів й їхніх виконавчих органів.


Примітка.


 • У відповідях на запитання з шахтних вентиляторних, водовідливних, компресорних і підйомних установках варто висвітлювати: питання призначення, пристрої й місце розташування агрегатів і машин; методику розрахунку й вибору встаткування; апаратури автоматизації й електропостачання споживачів, доставку, установку, монтаж й обслуговування міри безпеки при технічному обслуговуванні й ремонті електричного й механічного встаткування даних установок, вимоги ПБ до установок, основні техніко-економічні показники комплексів.
 • У відповідях на запитання з шахтного транспорту й гірничих машин освітити питання призначення, пристрої й місця розташування агрегатів і машин, методику розрахунку й вибору встаткування, апаратури автоматизації й електропостачання споживачів, доставку, установку, монтаж й обслуговування, міри ТБ при технічному обслуговуванні й ремонті електричного й механічного встаткування даних установок, вимоги ТБ до установок, основні техніко-економічні показники транспортних ланцюжків і виїмкових комплексів.


Литература


 1. Черняк И.Л., Ярунин С.Д., Бурчаков Ю.И. Технология и механизация подземной добычи угля. Учебник. – М.: Недра, 1981. –420 с.

 2. Гейер В.Г., Тимошенко Г.М. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки: Учебник для вузов.– М.: Недра, 1987.-329 с.

 3. Малашкина В.А., Малеев В.В. Ремонт и эксплуатация стационарного оборудования шахт: Справочник рабочего. - М.: Недра, 1990. – 329 с.

 4. Матлак Е.С., Малеев В.Б. Снижение загрязненности шахтных вод в подземных условиях. – К.: Техника, 1991.-136с.

 5. Методические рекомендации по применению средств механизации очистки шахтных водосборных емкостей. Донецк: ЦБНТИ МУП УССР, 1983. – 50с.

 6. Эрлифтные установки: Учебное пособие/ Гейер В.Г., Козыряцкий Л.П., Пащенко В.С., Антонов Я.К. – Донецк: ДПИ, 1982. – 64с.

 7. Малеев В.Б., Данилов Е.И., Яковлев В.М. Специальные средства водоотлива и гидромеханизированной очистки шахтных водосборных емкостей: Учебное пособие. – Донецк: ДПИ, 1986. – 36с.

 8. Цейтлин Ю.А., Мурзин В.А. Пневматические установки шахт М.: Недра, 1985. – 351с.

 9. Картавый Н.Г. Стационарные машины: Учебник для вузов. М.: Недра, 1981. – 327с.

 10. Шилов П.М. Технология производства и ремонт горных машин К.: Вища шк., 1986. – 400с.

 11. Шиповский И.А. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт М.: Недра, 1988. – 421с.

 12. Завозин Л.Ф. Шахтные подъемные установки М.: Недра, 1975.

 13. Федорова З.М. и др. Рудничные подъемные установки М.: Недра, 1966.

 14. Машины и оборудование для угольных шахт: Справочник под ред. В.Н. Хорина. – М.: Недра, 1987. – 424с. (622. 33 (083) М38)

 15. Казаков С.С., Элькин И.Л. – Справочник машиниста угледобывающего комплекса – К.: Техника, 1989. - -165с.

 16. Шиповский И.А. Эксплуатация и ремонт оборудования шахт- М.: Недра. - 215с.

 17. Правила безопасности в угольных шахтах.

 18. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов /Малеев Г.В., Гуляев В.Г., Бойко Н.Г. и др. – м.: Недра, 1988. – 368с.

 19. Руководство по эксплуатации оборудования: очистных комбайнов, проходческих комбайнов, механизированных крепей и комплексов.

 20. Правила технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт. - М.: Недра, 1976. – 303с.

 21. Стационарные установки шахт под редакцией Б.Д. Братченко. М.: Недра, 1977. – 437с.

 22. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А., Горная механика. – М.: Недра, 1982. – 388с.

 23. Справочник. Подземный транспорт шахт и рудников. Под общей ред. Г.А. Пейсаховича, И.П. Ремизова. – М.: Недра, 1985, 566с.

 24. Григорьев В.Н., Дьяков В.А., Пухов Ю.С. Транспортные машины для подземных разработок. – М.:1984, 384с.

 25. Транспорт на горных предприятиях. Б.А. Кузнецов, А.А. Ренгевич, В.Г. Шорт и др. – М.: Недра, 1976, -550с.

 26. Груба В.И., Калинин В.В., Макаров М.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок: учебник для вузов. – М.: Недра, 1991. – 239с.

 27. Малеев В.Б., Малашкина В.А. Водоотлив и дегазация угольных шахт. М.: Недра, 1995, -208с.

 28. Антонов Я.К., Козыряцкий Л.Н. и др. Гидроподъем полезных ископаемых. –М.: Недра, 1995, 174с.

 29. Пащенко В.С. и др. Энциклопедия эрлифтов М., Изд. «Информсвязьиздат», 1995, 592с.

 30. Следь Н.Н. Эксплуатация электромеханических устройств угольных шахт. Учебное пособие для вузов. – Донецк, 1997, 316с.

 31. Малиновский А.К. Автоматизированный электропривод машин и установок шахт и рудников. - М.: Недра, 1987. – 277с.

 32. Найденко И.С. Шахтные многоканатные подъемные установки - М.: Недра, 1979. – 379с.

 33. Католинов В.У., Диннель А.Д., Седулин А.М. Тиристорные электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъема - М.: Недра, 1990.

 34. Гальперин И.Я., Бежок В.Р. Модернизация электропривода и автоматизация шахтных подъемных установок. – М.: Недра, 1984.

 35. Калашников Ю.Т. и др. Электрооборудование шахтных подъемных установок - М.: Недра, 1986.

 36. Ковалевская В.И., Бабак Г.А., Пак В.В. Шахтные центробежные вентиляторы – М.: Недра, 1976. – 320с.

 37. Ковалевская В.И., Спивак В.А., Фальков Б.С. Эксплуатация шахтных вентиляторов – М.: Недра, 1983 – 333с.

 38. Ковалевская В.И., Бондаренко А.Д., Баков А.И. Повышение эффективности и надежности шахтных вентиляторов – М.: ЦНИИЭИуголь, 1968. – 93с.

 39. Ковалевская В.И., Крупицкая Г.А. Шахтные вентиляторы за рубежом – М.: НИИИинформтяжмаш, 1972. – 42с.

 40. Разработка теоретических основ, способов и средств нетрадиционной гидравлической выемки тонких пологих и крутых пластов импульсными струями/ Отчет с НИР/ г-т Г6-88, ДПИ. – Рук. Тимошенко Г.М. – Донецк, 1990. – 400с.

 41. Малеев В.Б., Антонов Э.И., Романов В.А. Эффективность центробежно-струйных систем в составе шахтного водоотлива /Уголь Украины. – 1995, №3 – с. 97-98.

 42. Охрана труда. Учебник для вузов под ред. К.З. Ушакова. – М.: Недра, 1988. – 624 с.

 43. Ткачук К.Н. та ін. Охорона праці. Підручник для студентів гірничих спеціальних вищих закладів освіти. – К.: Охорона праці. –1988. –320 с.Схожі:

Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет
Державний вищий навчальний заклад iconШановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна...
Державний вищий навчальний заклад iconДоговір про підготовку фахівців № 20 р. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», в особі ректора Мінаєва О. А., який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи