Вимоги до тематики І структури статей icon

Вимоги до тематики І структури статей
НазваВимоги до тематики І структури статей
Дата29.06.2012
Розмір31.5 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ,
що направляються у журнал


«ФІЛОЛОГІЧНІ ТРАКТАТИ»


ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ І СТРУКТУРИ СТАТЕЙЖурнал “Філологічні трактати” публікує статті, які містять нові розробки з літературо- та мовознавства, написані однією з трьох мов (українською, російською та англійською).


Стаття починається з назви, рядком нижче - ініціали, прізвище автора (авторів), місце роботи.

Стаття має містити в собі логічно-пов’язані розділи.

Анотація - це стисле, але точно сформульоване поставлення завдання і основні результати.

Вступ

Актуальність обраної теми: оцінка дослідження з точки зору своєчасності, наукової й соціальної значущості (навіщо досліджується і кому це потрібно).

Чітко й однозначно визначається наукова проблема: про що ця стаття. Зазначається, що й ким уже зроблено й де пролягла межа між дослідженим і недослідженим.

Для з’ясування стану розроблення теми дається короткий огляд найважливіших джерел, з якого логічно випливає, що ця тема не розкрита (розкрита не в тому аспекті або частково), тому вимагає подальшого вивчення.

Потім зазначаються мета роботи, її завдання, об’єкт і предмет дослідження.

Основна частина

Її зміст точно відповідає темі й повністю її розкриває. Стисло, чітко, вмотивовано та аргументовано викладаються основні положення власних досліджень із зазначенням того нового, що вноситься у вивчення заявленої проблеми. Оцінюються повнота вирішення поставлених задач, достовірність одержаних результатів, обґрунтовується потреба подальших досліджень. Логічно послідовний виклад матеріалу основної частини підпорядковується провідній темі та ідеї, конкретно зазначеній у роботі.

Висновки

Стисло й чітко формулюються наукові та практичні результати, одержані в роботі, наголошується на якісних, кількісних показниках, здобутих в результаті проведеного дослідження. Висновки – це синтез накопиченої в основній частині наукової інформації, який передбачає логічно струнке викладення підсумкових результатів у їх співвідношенні з метою і конкретними завданнями, поставленими і сформульованими у вступі.

Передує статті анотація українською мовою (3-4 речення), де стисло формулюються поставлена проблема й отриманий результат та ключові слова.

SUMMARY

Назва статті, прізвище автора (авторів), резюме англійською мовою (3-4 речення), де стисло формулюються поставлена проблема й отриманий результат та ключові слова.

^ Список використаних джерел

Перелік джерел подається загальним списком у кінці рукопису й складається за чергою посилань у тексті мовою оригіналу згідно з діючим ДСТУ 7.1:2006 та вимогами ВАКу України (Бюлетень ВАКу України. – 2008. - №3. – С. 8-13).


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСІВ


Текст статті повинен бути підготовленим у текстовому редакторі Word на аркушах формату А4. Поля: верхнє - 25 мм, нижнє - 52 мм, ліве і праве – по 40 мм, інтервал - одинарний, перший рядок абзацу - відступ
5 мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт - Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти створюються вбудованими засобами Word.

Ілюстрації дозволяється розміщувати в статті, подавати у вигляді файлів у форматі TIFF, JPG, PCX або на окремих аркушах.


^ До статті на електронному носії додаються:

  • рукопис, надрукований на аркушах формату А4;

  • відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, повна назва організації, де працює автор, назва підрозділу, посада, поштова адреса організації, номер телефону;

  • авторська угода;

  • назва статті, ініціали, прізвище автора, резюме, ключові слова подаються на окремому аркуші трьома мовами - українською, російською, англійською.Остаточне рішення щодо публікації ухвалює редакційна колегія журналу. Статті, відхилені редакційною колегією, повертаються авторам для доопрацювання.


Адреса редакції: Україна, 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2,

Сумський державний університет, редакція журналу “Філологічні трактати”.

Тел. (0542) 64-06-57.

E-mail: vestnik@nis.sumdu.edu.ua.

Схожі:

Вимоги до тематики І структури статей iconВимоги до тематики І структури статей
Серія Технічні науки” публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати з гідроаеромеханіки І тепломасообміну,...
Вимоги до тематики І структури статей iconВимоги до статей у
Вимоги до статей у «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: реалії...
Вимоги до тематики І структури статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
move to 0-16332437
Вимоги до тематики І структури статей iconВимоги до структури та оформлення матеріалу статей
Вона повинна бути набрана у текстовому редакторі ms word 03/07/10 І надрукована на лазерному або струменевому принтері на білих листах...
Вимоги до тематики І структури статей iconПублікація статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до тематики І структури статей iconПублікаці я статей вимоги до змісту та оформлення статей
Текст статті повинен відповідати вимогам ваку України, згідно з якими обов’язковими є
Вимоги до тематики І структури статей iconВимоги до статей
Рукописи статей, що подаються до нашого збірника, повинні бути оформленні на аркушах формату А4 з полями: верхнім -20 мм(для розміщення...
Вимоги до тематики І структури статей iconВимоги до оформлення текстів статей
У тексті статей слід чітко виділяти постановку задачі, елементи новизни І короткі висновки у відповідності до вимог вак україни до...
Вимоги до тематики І структури статей iconДодаток 1 Вимоги до наукових статей, що подаються до наукових збірників під грифом Національний університет «Острозька академія»
Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням doc або rtf)
Вимоги до тематики І структури статей iconВимоги до статей, що подаються у Вісник Національного університету "Львівська політехніка", серія "Філософські науки". І. Вимоги до змісту
Файлу привласнюєте назву прізвище автора із номером, що відповідає року випуску Вісника (наприклад: Куйбіда – 2010)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи