Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 149.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата29.06.2012
Розмір149.41 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И


до виконання індивідуального

навчально-дослідницького завдання

(розрахунково-графічна робота)

з дисципліни „Курортологія”

(для студентів 3 курсу напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент»). Укл.: Степанов Є.Г., Степанов А.Є., Рябєв А.А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 16с.Укладачі:

к. м .н. Є.Г. Степанов,

к. м. н. А.Є. Степанов,

А. А. РябєвРецензент:

д-р мед. наук, професор, зав. кафедри „Організація охорони здоров'я і менеджменту медицині” при ХМАПО, головний лікар санаторію „Березівські мінеральні води” О. І. СердюкРекомендовано на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол №1 від 31.08.2007 р.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Індивідуальне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Курортологія». ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ.


Метою виконання ІНДЗ є: закріплення, поглиблення й узагальнення знань, отриманих студентами під час придбання теоретичних і практичних навичок і їхнього використання в умовах санаторно-курортного лікування, туризму, рекреації в менеджменті готельного, курортного й туристського сервісу.


При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності, роботи з готовими матеріалами, уміння творчого й оригінального вирішенні постановених завдань.


ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни «Курортологія» з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.


ІНДЗ включає наступні елементи наукового дослідження:

 • Практична значущість;

 • Комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

 • Використання сучасних теоретичних методологій і наукових розробок та досліджень за даною темою;

 • Застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

^ Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності і її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам і результати якої можуть бути використані різними готельними й курортними підприємствами для вирішення існуючих проблем.

^ Комплексний і системний підходи використовують для розкриття теми й полягають у тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення й наробітки, аналіз, шляхи й умови реалізації поліпшення. При цьому необхідно дотримувати взаємозв'язок, послідовність і логічність викладу матеріалу; використати сучасні теоретичні методології, наукові розробки і дослідження по даній темі.


Під час вивчення дисципліни «Курортологія» студенти виконують одну ІНДЗ у вигляді розрахунково-графічної роботи (далі РГР).

РГР включає наступні розділи:

 1. Титульний аркуш містить (див. Додаток А):

  • назву Академії;

  • назву кафедри;

  • назву навчальної дисципліни;

  • номер академічної групи;

  • дату подачі РГР викладачеві на перевірку - день, місяць, рік;

  • інформацію про реєстрації роботи лаборантом кафедри у журналі для реєстрації письмових робіт студентів, що підлягають обов'язковій здачі викладачам.

 2. Зміст. Відбиває назву розділів (параграфів і т.п.) письмової роботи, які розкривають зміст РГР. Всі сторінки нумерують праворуч угорі. Винятком є титульний аркуш, тому нумерація починає із цифри «2».

 3. Вступ. Вступ розкриває сутність, стан наукового завдання і його значення. Тут же вказують мету й завдання дослідження.

 4. Основна частина. Розкриває наукове дослідження й відповідає обраній темі, вступу й висновкам РГР.

 5. Висновки. У висновках указуються результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.

 6. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення відбувається в такому порядку:

 • нормативно-правові акти (Конституція України, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

 • використана література (у т.ч. періодична);

 • література на іноземних мовах;

 • Інтернет джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація утримується на цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів.

 1. Додатки. У додатки можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми й т.д. Оформлення виконується в такий спосіб: після списку літератури оформляється окрема сторінка з написом по центру: «ДОДАТКИ», номер якої є останнім. Нумерація додатків відбуваються шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В...), які розміщують праворуч угорі.

 2. ^ Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 8 - 10 друкованих сторінок, шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 15 мм. Або РГР оформляється згідно з «Методичними вказівками та вимогами до оформлення рефератів, РГР, курсових, ІНДЗ, дипломних, магістерських робіт», розроблених і затверджених кафедрою.^ Теми для написання РГР


Тему РГР студент може вибрати відповідно до запропонованого переліку або самостійно сформулювати тему згідно з дисципліною й написати дослідження. У такому разі студентові необхідно попередньо проконсультуватися з викладачем.


Для виконання студентами РГР надаються такі теми:
 1. ^

  Історія курортної справи.

 2. Організація санаторно-курортного лікування.


 3. Дієтичне харчування в санаторно-курортних установах.

 4. Види дієтичного харчування.

 5. Курорти України (описати один або кілька курортів на вибір).

 6. Водні ресурси України і їхнє цільове використання в санаторно-курортній справі.

 7. Загартовування. (Вплив клімату на організм людини, адаптація, акліматизація, види загартовування).

 8. Методи кліматолікування (описати один або кілька методів кліматолікування на вибір).

 9. Використання клімату з лікувальною метою.

 10. Кліматичні курорти (описати один або кілька курортів на вибір).

 11. Лікування водою (описати один або кілька аспектів лікування водою на вибір).

 12. Історія лазень і саун.

 13. Зцілювальна пара (Розглянути такі аспекти, як: дія лазні на організм, як користуватися лазнею, особливості користування сауною, лазневий віник, використання фіто-ароматичних настойок).

 14. Лікувальні грязі (Хімічний склад лікувальних грязей, механізм дії грязьових процедур на організм, грязьові аплікації й т.д.).

 15. Історія фітотерапії.

 16. Фітотерапія і її значення в курортології.

 17. Апітерапія (Цілющі властивості меду, бджолина отрута, прополіс, маткове молоко, пилок і перга, бджолиний віск - описати всі аспекти).

 18. Історія санаторію „Березівськи мінеральні води”.

 19. Санаторно-курортне лікування захворювань серцево-судинної системи.

 20. Санаторно-курортне лікування захворювань органів дихання.

 21. Методика заняття лікувальною гімнастикою.

 22. Лікування продуктами бджільництва в санаторно-курортних умовах.

 23. Санаторно-курортне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту

 24. Апітерапія й фітотерапія при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

 25. Курортне лікування захворювань кишечника.

 26. Апітерапія й фітотерапія при захворюваннях кишечника.

 27. Санаторно-курортне лікування хвороб печінки й шляхів жовчовиділення.

 28. Апітерапія й фітотерапія при захворюваннях печінки й шляхів жовчовиділення.

 29. Санаторно-курортне лікування хвороб обміну речовин.

 30. Цукровий діабет і його лікування на курортах.

 31. Лікування ожиріння на курортах.

 32. Основні принципи життя й правильне харчування.

 33. Курортне лікування захворювань опорно-рухового апарата.

 34. Історія розвитку лікувальної фізкультури.

 35. Лікувальна фізкультура (мета, форми, принципи формування груп, послідовність застосування різних форм ЛФК).

 36. Завдання лікувальної фізичної культури і її застосування на курортах.

 37. Мети лікувальної фізичної культури при остеохондрозі

 38. Водолікування на курортах при захворюваннях опорно-рухового апарату.

 39. Лікувальне плавання в умовах санаторно-курортного лікування в басейні при захворюваннях опорно-рухового апарата.

 40. Масаж у комплексі санаторно-курортного лікування (Техніка масажу, масажний кабінет, умови роботи масажиста).

 41. Техніка масажу.

 42. Особливості застосування масажу на курортах при захворюваннях опорно-рухового апарата.

 43. Курортне лікування захворювань нирок і сечовивідних шляхів.

 44. Лікувальна фізкультура і її значення при застосуванні на курортах (Україна, миру).

 45. Значення застосування дієтичного харчування в санаторно-курортних умовах.

 46. Використання водолікування на курортах України.

 47. Застосування водолікування на курортах України і світу.

 48. Лікування глиною на курортах України.

 49. Застосування лікування глиною на курортах України.

 50. Апітерапія й фітотерапія в санаторно-курортному лікуванні захворювань нірок і сечовивідних шляхів.

 51. Застосування психотерапії в умовах курорту.


Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання


ІНДЗ оцінюється за такими критеріями:

 • самостійність виконання;

 • логічність та послідовність викладення матеріалу;

 • повнота розкриття теми (проблемної ситуації або практичного завдання);

 • обґрунтованість висновків;

 • використання статистичної інформації та довідкової літератури;

 • можлива наявність конкретних пропозицій;

 • якість оформлення.


Оцінювання індивідуальних завдань проводиться за 4 бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно):

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен:

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й обґрунтовано;

 • уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно оцінити її й обґрунтувати ухвалене рішення;

 • упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень із їх боку;

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно;

 • укластися у встановлений термін підготовки відповіді;

 • не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої ситуації;

 • уміти обґрунтувати ухвалене рішення;

 • добре відповідати на запитання викладача.

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен:

 • викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;

розібратися в запропонованій ситуації й розробити пропозиції по її рішенню;

 • позитивно відповідати на запитання викладача;

 • допускаються недостатньо впевнені й чіткі відповіді, але вони повинні бути, власне кажучи, правильні.

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студенти, відповіді яких можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3.

Оцінка знання матеріалу, оцінюється за 4-ри бальною системою та згідно з „Методикою переведення показників успішності знань студентів” переводиться в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 1).

Таблиця 1 - ^ Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань студентів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

% набраних балів

1

2

3

4

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

більше 90 – 100

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

більше 80 – 90 включно

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

більше 70 – 80 включно

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

більше 60 – 70 включно

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

більше 50 – 60 включно

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно* – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

більше 25 – 50 включно

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

від 0 – 25 включно

При оцінюванні ІНДЗ приділяється увага також їх якості й самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка знижується.

список літератури


Нормативна 1. Закон України про курорти

 2. ГОСТ 17.1.3.13-86 „ОХРАНА ПРИРОДЫ. ГИДРОСФЕРА. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения”.

 3. ГОСТ 2874-82 „ВОДА ПИТЬЕВАЯ. Гигиенические требования и контроль за качеством”.

 4. ДержСан ПіН „ВОДА ПИТНА”.

 5. Кадастр мінеральних вод України./ Гол. ред. М.В.Лобода.-К.:1996.-27с

 6. Класифікація мінеральних вод України, 2001.

 7. СанПиН 42-128-4690-88 „САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ”.Основна


 1. Алипов В.С., Алкоголизм и материнств

 2. о. - Л., 1988.

 3. Ассман Д., Чувствительность человека к погоде, - Пер. с нем.- Л., 1966

 4. Бальнеотехника минеральных вод и лечебных грязей.- М., 1969.

 5. Беленький М. С., Методика курортного грязелечения, 2 изд.,- К., 1963.

 6. Боголюбов В.М. Курортология и физиотерапия Том I, II.- М. 1985.

 7. Богша В.Г., Богуцкий Б.В. Санаторно – климатическое лечение больных хронической пневмонией. – К.: Здоровье, 1976.

 8. Вайсфельд Д.Н., Курака Ю.Л. Восстановительное лечение в условиях курорта. – К.: Здоровье, 1981.

 9. Вайсфельд Д.Н. Лечебное применение грязей. – К.: Здоровье, 1980.

 10. Великанов И.И. Атеросклероз – болезнь века. Санаторно-курортное лечение, профилактика. – Ставрополь: Книжн. изд-во, 1976.

 11. Гаврилов Н. А., Бальнеотехника минеральных вод,- М., 1955.

 12. Галевич Ю.С.Саакян А.Г. Санаторно-курортное лечение печени желчевыводящих путей. – Ставрополь: Кн. изд-во. 1976.

 13. Кочатков Д., Михалков М. Физиопрофилактика и закаливание – София: Медицина и физкультура. 1975.

 14. Курако Ю.Л., Вайсфельд Д.Н. Восстановительное лечение в условиях курорта перенесших инсульт.- К.: Здоровье, 1981.

 15. Курорты: Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983.

 16. Лобода М.В., Колесник Э.А. Основы курортологии. – К.: Изд. Куприянова. 2003.

 17. Олефиренко В.Г. Водо-теплолечение. 2-е изд.,-М.: Медицина, 1978.

 18. Полтаранов В.В. Курортное лечение хронических заболеваний органов пищеварения.-М.: Профиздат, 1979.

 19. Саакян А.Г. Курортное лечение гастрита и язвенной болезни. – Ставрополь.: Книжн. изд-во 1979.

 20. Саакян А.Г. Курортное лечение колитов и заболеваний прямой кишки. – Ставрополь: Книжн. изд-во, 1975

 21. Серебрина Л.А. Санаторно-курортное лечение больных с заболеваниями пищеварительной системы. – К.: Здоровье. 1978.

 22. Степанов Е.Г. Основы курортологии: Уч. пособие. – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 326с.

 23. Степанов Е.Г. Основы санаторно-курортного лечения: Уч. пособие. – Харьков: ХНАГХ, 2006. – 332с.

 24. Степанов Е.Г. Основы курортологии и санаторно-курортное лечение: Учеб. пособие. – Харьков: Изд-во „Кроссроуд”, 2007. - 584с.Додаткова


 1. Вопросы комплексной климатологии.- М., 1963.

 2. Грибков Г. М., Теслин И. И., Фомичев М. М., Основные положения бальнеотехнических устройств на курортах.- М., 1956.

 3. Елисеев А.Г., Большая медицинская энциклопедия.- М.: ЭКСМО, 2006.

 4. Кадастр Мінеральних вод України./Гол.ред. М.В.Лобода.-К.:1996.-27с

 5. Карта структур климата курортов и лечебных местностей СССР.- М., 1962.

 6. Лобода М.В. Курортні ресурси України.-К.:ЗАТ”Укрпрофоздоровниця”, „ТАМЕД”, 1999.-334с.

 7. Романов Н.Е. Курорты Кубани. – Краснодарское.: Книжн. изд-во. 1983.

 8. Советский энциклопедический словарь / А.М. Прохоров, М.С. Гиляров, Е.М. Куков и др. – М.: Изд-во „Советская энциклопедия”, 1981.


Ресурси Інтернету


    1. www.moz.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я – Закон України „Про курорти” №2026-ІІІ від 05.10.2000р.

    2. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

    3. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

    4. www.ukrpravo.com – Українське право.

    5. www.ezi.ru – енциклопедичний словник.

    6. www.kmu.gov.ua – Сайт органів Виконавчої влади в Україні.

    7. www.medobozrenie.ru – медичний журнал.

    8. www.wellnessgeo.ru – інформація щодо відновлення організму за рахунок використання курортних засобів та умов.

    9. www.medinfo.home.mi.org – довідкова медична інформація.ДОДАТКИ


Додаток А

^ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КАФЕДРА ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


Розрахунково-графічна робота

на тему

„Організація санаторно-курортного лікування”


Перевірив(ла) : к.м.н., ст. викл.

Іванов(а) І. І.


Виконав(ла) студент гр МГКТС -2007-1

Сидоров(а) І. Т.


ХАРКІВ 2007


Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з дисципліни «Курортологія» (для студентів 3 курсу напрямку підготовки 0502 – «Менеджмент»).Укладачі:

Євген Георгійович Степанов,

Анатолій Євгенович Степанов,

Антон Анатолійович РябєвРедактор

М.З. Аляб’євПлан 2007 (додатково)

Підп. до друку 19.12.2007 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,6 Обл.- вид.арк. 1,0

Тираж 200 прим. Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оператівної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи