Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 381.23 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата29.06.2012
Розмір381.23 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо виконання розрахунково-графічної роботи

з курсу "Електротехнічні матеріали"

(для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання

спеціальності 6.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”)


Харків -2007


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Електротехнічні матеріали" для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.090603 - “Електротехнічні системи електроспоживання” / Укл. Дьяков Є.Д., - Харків: ХНАМГ, 2007, - 20с.


Укладач: Е.Д. Дьяков


Рецензент: В.М. Гаряжа


Рекомендовано кафедрою "Електропостачання міст",

протокол № 6 від 29.01.07


ВСТУП

Розширення обсягу виготовлення електротехнічних виробів підвищує вимоги до якості проектних розробок, які повинні забезпечити виконання вимог нормативних документів із забезпечення надійності роботи виробів протягом всього строку їхньої служби. Забезпечити виконання цих вимог неможливо без знання основних характеристик використовуваних матеріалів. Раціональний вибір того чи іншого матеріалу можливий тільки на підставі аналізу всіх його характеристик з урахуванням впливу зовнішніх факторів.

Метою виконання даної розрахунково-графічної роботи є ознайомлення з основними характеристиками електротехнічних матеріалів.

Завданням виконання розрахунково-графічної роботи є ознайомлення з методами розрахунку основних характеристик електротехнічних матеріалів і одержання практичних навичок розрахунку даних характеристик при зміні зовнішніх факторів.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Для успішного виконання розрахунково-графічної роботи необхідно ознайомитися з основними характеристиками діелектриків, які наведені в рекомендованій літературі.

У процесі виконання роботи доцільно звернути увагу на розмірність вико-ристовуваних характеристик з метою усунення можливих грубих помилок.

Методики, що рекомендуються, і порядок проведення розрахунків, розг-лянуті на конкретному прикладі.


2. ЛІТЕРАТУРА

2.1. Основна

1. Богородицкий Н.П., Пасинков В.В., Тареев Б.М.Электротехнические материалы. -Л.: Энергоатомиздат, 1985. -304 с.

2. Электрорадиоматериалы / Сост. Б.М.Тареев, Н.В. Короткова, В.М. Петров, А.А. Преображенський / Под ред. Б.М.Тареева./ -М.: Высш. школа, 1978. -336 с.

3. Колесов С.Н., Колесов И.С.Электротехнические и конструкционные материалы. -К.: Транспорт України, 2003. -383с.

2.2. Додаткова

4. Справочник по элдектротехническим материалам. В 3-х т. / Под ред. Ю.В. Корицкого и др. / - М.: Энергоатомиздат, 1986.


^ 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

3.1 Завдання розрахунково-графічної роботи

1. Побудуйте графік залежності температурного коефіцієнта діелектричної проникливості від температури для кривої, яка наведена на малюнку відповідно до Вашого варіанта.

2. Визначить питомий поверхневий і питомий об'ємний опір для зразка відповідно до Вашого варіанта.

3.2 Загальні вказівки

Номер варіанта контрольного завдання відповідає номеру, під яким студент записаний у журналі академічної групи. Відповідно до даного номера за табл.. 1 вибираються номери рисунківдля кожного завдання.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунково-графічної роботи

Номер варіанта

Завдання №1

Номер рисунку

Завдання №2

Номер рисунку

1

1-1

2-1; 2-15

2

1-2

2-2; 2-13

3

1-3

2-3; 2-11

4

1-4

2-4; 2-9

5

1-5

2-5; 2-7

6

1-6

2-6; 2-14

7

1-7

2-7; 2-12

8

1-8

2-8; 2-10

9

1-9

2-9; 2-1

10

1-10

2-10; 2-3

11

1-11

2-11; 2-5

12

1-12

2-12; 2-7

13

1-13

2-13; 2-9

14

1-14

2-14; 2-11

15

1-15

2-15; 2-3

16

1-16

2-2; 2-5

17

1-17

2-4; 2-7

18

1-18

2-6; 2-9

19

1-19

2-8; 2-11

20

1-20

2-5; 2-13

21

1-21

2-6; 2-15

22

1-22

2-7; 2-1

23

1-23

2-8; 2-2

24

1-24

2-9; 2-3

25

1-25

2-10; 2-4

26

1-26

2-11; 2-5

27

1-27

2-12; 2-6

28

1-28

2-13; 2-7

29

1-29

2-14; 2-8

30

1-30

2-15; 2-9


3.3 Загальні вимоги до оформлення РГР

Пояснювальну записку оформляють на білому папері формату А4 (210 х 297 мм).

Титульний аркуш розрахунково-графічної роботи представлений на рисунку 1 Додатка.

Всі матеріали в пояснювальній записці вміщують тільки на одній стороні аркуша з дотриманням наступних розмірів полів: верхнє, ліве, нижнє - не менше 20мм, праве - не менше 10 мм.

Текст пояснювальної записки може бути написаний від руки або надрукований. У першому випадку текст пишуть акуратно темним чорнилом або пастою (чорного, темно-фіолетового, темно-синього кольору) з відстанню між рядками 8-10 мм ( 20-25 рядків на сторінку). Весь текст повинен бути написаний чорнилом (пастою) одного кольору й відтінку. Застосування інших кольорів (крім зазначених) не дозволяється.

У другому випадку рекомендується використовувати стандартний шрифт Times New Roman. Друкування виконують через півтора або два інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення й висотою букв і цифр не менше 1,8 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписуються у надрукований текст, повинні бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближена до щільності основного тексту.

Виявлені помилки в текстових документах усувають за допомогою наклеювання поверх помилки (букви, слова, рядки або її частини) білого паперу тої ж фактури й нанесенні нових написів. Допускається застосування спеціальних коригувальних засобів (типу "Штрих", "Редактор" і т.д.). Необхідно, щоб число виправлень на сторінці було мінімальним. При наявності на сторінці більше 4- 5 виправлень вона повинна бути передрукована заново.

Вирішення завдань слід супроводжувати лаконічними, але досить повним поясненнями.

Забороняється використовувати в тексті роботи різні скорочення.

Наприкінці розрахунково-графічної роботи слід навести оформлений відповідним чином список використовуваної літератури.


3.4. Вихідні дані до завдання №1


?
109
8
7
6
Т

10 20 30 40 50 60

Рис. 1-1?
109
8
7
6
Т

10 20 30 40 50 60

Рис. 1-2?
109
8
7
6
Т

10 20 30 40 50 60

Рис. 1-3?
109
8
7
6
Т

10 20 30 40 50 60


Рис. 1-4?
109
8
7
6
Т

10 20 30 40 50 60

Рис. 1-5?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-6?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-7


?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-8


?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-9


?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-10


?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30

Рис. 1-11?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-12?
15


14131211Т

-30 -20 -10 0 10 20 30


Рис. 1-13?
3,02,8
2.6
2.4
2,2
Т

40 50 60 70 80 90


Рис. 1-14


?
3,02,8
2.6
2.4
2,2
Т

40 50 60 70 80 90


Рис. 1-15?
3,02,8
2.6
2.4
2,2
Т

40 50 60 70 80 90

Рис. 1-16?
3,02,8
2.6
2.4
2,2
Т

40 50 60 70 80 90

Рис. 1-17


?
6,05,8
5,6
5,4
5,2
5,0
Т

20 30 40 50 60 70


Рис.1-18

?
6,05,8
5,6
5,4
5,2
5,0
Т

20 30 40 50 60 70

Рис. 1-19


?
6,05,8
5,6
5,4
5,2
5,0
Т

20 30 40 50 60 70

Рис. 1-20?
6,05,8
5,6
5,4
5,2
5,0
Т

20 30 40 50 60 70

Рис. 1-21

?
6,05,8
5,6
5,4
5,2
5,0
Т

20 30 40 50 60 70

Рис. 1-22


?
6,05,8
5,6
5,4
5,2
5,0
Т

20 30 40 50 60 70


Рис. 1-23


?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-24


?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-25


?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-26


?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-27?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-28
?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-29


?
120115
110
105
100
Т

100 120 140 160 180 200


Рис. 1-30


3.5 Вихідні дані до завдання № 23.6 Методичні вказівки до виконання завдання №1

Температурна залежність діелектричної проникності від температури може бути представлена виразом

ТК =, (3-1)

де ТК – температурний коефіцієнт відносної діелектричної проникності. Даний коефіцієнт дозволяє визначити відносну зміну діелектричної проникності при зміні температури на 10 С.

Значення ТК можна встановити і графічно (рис 3.1 ). Для цього при певній температурі в цікавлячій нас точці (наприклад А) проводять дотичну до кривої і будують на цій дотичній як на гіпотенузі прямокутний трикутник довільних розмірів. Відношення його катетів з урахуванням масштабів і Т , поділене на значення , в точці А дає шукане значення ТК :

ТК = (3.2)

?r∆?r АТ1 Т2?Т Т0С

Рис.3.1 - Графічне визначення ТК

Таким чином, можна визначити ТК при будь-якому механізмі поляризації і для залежності =f (T) будь-якої форми.


3.7 Методичні вказівки до виконання завдання № 2

Для порівняльної оцінки об'ємної і поверхневої провідності різних матеріалів користуються значеннями питомого об'ємного опору ?v і питомого поверхневого опору ?s.

У системі СІ питомий об'ємний опір чисельно дорівнює опору куба з ребром в один метр, вирізаного з досліджуваного матеріалу, якщо струм проходить через дві протилежні грані цього куба. Розмірність цього опору Ом*м.
^

Для плоского зразка з постійним поперечним перерізом, поміщеного в одно


рідне поле, питомий об'ємний опір визначають за формулой

, (3-3)

де Rv- об'ємний опір, Ом; S – площа електрода, м2; h – товщина зразка, м.

Значення ?v для порівняно низькоякісних діелектриків (деревина, папір, аcбестоцемент і т.д.) знаходиться в межах 106-108 Ом*м. Для таких матеріалів, як полістирол, поліетилен і т.д. значення ?v складає 1014-1016Ом*м. У неіонізованих газів значення ?v ще вище.

Питомий поверхневий опір ?S чисельно дорівнює опору квадрата (будь-яких розмірів), думкою виділеного на поверхні матеріалу, якщо струм проходити через дві його протилежні сторони:

?S = , (3-4)

де RS – поверхневий опір зразка матеріалу між паралельно розташованими електродами, Ом;

d-ширина електрода, м;

l - відстань між електродами, м.

Розмірність питомого поверхневого опору Ом.

Використовуючи значення питомого об'ємного і поверхневого опорів, можна знайти питому об’ємну провідність = 1/ ?v і відповідно питому поверхневу провідність = 1/?S.

Повна провідність твердого зразка діелектрика дорівнює сумі об'ємної й поверхневої провідностей.


ДОДАТОК

Зразок титульного аркуша


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Розрахункова – графічна робота

з дисципліни «Електротехнічні матеріали»


Виконав: студент 2 курсу

групи ЕСЕ-3

Іванов О.М

Перевірив:


Харків - 2007


Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Електротехнічні матеріали" (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”).


Укладач: Євген Дмитрович Дьяков


Відповідальний за випуск: В.Ф.Рой


План 2007, поз 153

Підп. до друку 21.02.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі Умовно-друк. арк. 1,2 Тираж 300 прим.

Замовл. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи