І. О. Махов електричні машини icon

І. О. Махов електричні машини
Скачати 178.99 Kb.
НазваІ. О. Махов електричні машини
Дата29.06.2012
Розмір178.99 Kb.
ТипДокументи


міністерство освіти і науки україни

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


М.Л. Глєбова,

І.О. Махов


електричні МАШИНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять

(для студентів, які навчаються за напрямом 6.050702 "Електромеханіка")
Харків – ХНАМГ – 2008Електричні машини: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів, які навчаються за напрямом 6.050702 "Електромеханіка") / Укл.: Глєбова М.Л., Махов І.О. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 18 с.


Укладачі: доц., к.т.н. М.Л. Глєбова,

ас. І.О. Махов


Рецензент: професор, д.т.н. В.Б. Фінкельштейн


Рекомендовано кафедрою теоретичної та загальної електротехніки,

протокол № 8 від 13.03.2008 р.

Практичне заняття № 1

Машини постійного струму. Розв’язання задачНомер тижня семестру 1
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Конструкція, принцип дії машин постійного струму. Розв’язання задач.

Л1-5,

Л7 (п. 1)


Л6


Видача завдання на виконання курсової роботи «Розрахунок силового трифазного двохобмоткового
масляного трансформатора»

2. Генератори постійного струму. Розв’язання задач.

Л1-5


Л6


3. Двигуни постійного струму. Розв’язання задач.

Л1-5


Л6Контрольні запитання до практичного заняття № 1

1. Як класифікують генератори постійного струму ?

2. Запишіть і проаналізуйте рівняння струмів генераторів різних способів збудження.

3. Напишіть рівняння ЕРС генератора постійного струму і поясніть його складові частини.

4. Який момент називають моментом холостого ходу?

5. З яких втрат складаються втрати холостого ходу?

6. Проаналізуйте рівняння рівноваги моментів генератора.

7. Поясніть, як відбувається перетворення механічної потужності в електричну в генераторі постійного струму.

8. Що таке магнітна характеристика двигуна послідовного збудження?

9. У чому переваги двигуна послідовного збудження при роботі у складних умовах пуску й роботи ?

10. Чому швидкісні характеристики двигуна послідовного збудження м’якші, ніж у інших двигунів?

11. В яких електроприводах використовують двигуни послідовного збудження?

12. Проаналізуйте характеристики двигуна змішаного збудження в порівнянні з характеристиками двигунів паралельного й послідовного збудження.

13. Де застосовують двигуни змішаного збудження?

14. Які двигуни називають універсальними?

15. Де використовують універсальні колекторні двигуни?

16. Чому універсальні колекторні двигуни мають послідовне збудження?

17. Чому комутація в універсальних двигунів при живленні змінним струмом складна?

18. На якому струмі живлення характеристики універсального колекторного двигуна кращі і чому?

^ Практичне заняття № 2

Трансформатори. Розрахунок основних електричних величин. Розрахунок магнітопроводу. Розрахунок обмоток. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 3
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Розрахунок основних електричних величин.

Л1-5,

Л7 (п. 2)2. Розрахунок магінитопроводу.

Л1-5,

Л7 (п. 3)
3. Розрахунок обмоток.

Л1-5,

Л7 (п. 4)
4. Розв’язання задач.

Л1-5

Л6Контрольні запитання до практичного заняття № 2

1. Конструктивні елементи трансформатора, типи обмоток та їх конструкція.

2. Поясніть принцип роботи трансформатора.

3. Поясніть, як виводиться формула ЕРС трансформатора.

4. Проаналізуйте, чому ЕРС, що створюється в обмотках, які перетинаються змінним потоком, відстає від потоку і на який кут.

5. Визначте, які ЕРС розглядають при складанні рівнянь для контурів первинної і вторинної обмоток за другим законом Кірхгофа.

6. Поясніть, як отримують рівняння струмів трансформатора.

7. Обґрунтуйте математичну модель трансформатора.


^ РдршпПрактичне заняття № 3

Трансформатори. Розміри активних частин трансформатора. Визначення ваги активних матеріалів. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 5
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Розміри активних частин трансформатора.

Л1-5,

Л7 (п. 5)2. Визначення ваги активних матеріалів.

Л1-5,

Л7 (п. 6)
3. Розв’язання задач

Л1-5

Л6


Контрольні запитання до практичного заняття № 3

1. З яких частин складається активна частина трансформатора? Яке їх призначення і конструкція?

2. Поясніть принцип роботи трансформатора.

3. Визначте, які ЕРС розглядають при складанні рівнянь для контурів первинної і вторинної обмоток за другим законом Кірхгофа.

4. Поясніть, як отримують рівняння струмів трансформатора.

5. Визначте, що являє собою зведений трансформатор.

6. Визначте, яку умову виконують при зведенні вторинних величин до числа витків первинної обмотки, що дає використання зведеного трансформатора замість реального.

7. Поясніть, як можна визначити параметри схеми заміщення.


^ Практичне заняття № 4

Трансформатори. Розрахунок параметрів холостого ходу і короткого замикання. Розрахунок навантажувальних параметрів. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 7
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Розрахунок параметрів холостого ходу і короткого замикання.

Л1-5,

Л7 (п. 7)
Виконання графічної частини курсової роботи

2. Розрахунок навантажувальних параметрів.

Л1-5,

Л7 (п. 8)
3. Розв’язання задач.

Л1-5

Л6


Контрольні запитання до практичного заняття № 4

1. Відобразити повну схему заміщення трансформатора і розповісти про її призначення.

2. Яким рівнянням відповідає повна схема заміщення?

3. Пояснити фізичне значення усіх опорів схеми заміщення.

4. Пояснити специфіку досліду холостого ходу, зобразити й ґрунтувати схему заміщення холостого ходу.

5. Підкреслити різницю між аварійним і дослідним коротким замиканням трансформатора, сформулювати, що таке напруга короткого замикання?

6. Обґрунтувати схему заміщення трансформатора при короткому замиканні.

7. Чому в дослідах холостого ходу і короткого замикання ватметр показує втрати потужності?

8. Чому при холостому ході магнітні втрати номінальні, а електричними втратами нехтують?

9. Чому при короткому замиканні електричні втрати номінальні, а магнітними втратами нехтують?

10. Поясніть порядок побудови векторно-потенційних діаграм зведеного трансформатора.

11. Що таке коефіцієнт корисної дії (ККД)?

12. Розкажіть про прямий спосіб визначення ККД і через втрати.

13. Від яких параметрів залежить ККД?

14. Що таке процентна зміна напруги?

15. Яка залежність ККД від навантаження?

16. Якими способами можна знайти U%?

17. Від чого залежить U%?

18. Що таке зовнішня характеристика трансформатора, який вона має вигляд?


^ Практичне заняття № 5

Трансформатори. Групи з’єднання обмоток трифазного та однофазного трансформаторів. Паралельна робота трифазних трансформаторів. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 9
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Групи з’єднання обмоток трифазного та однофазного трансформаторів

Л1-5
Захист курсової роботи

2. Паралельна робота трифазних трансформаторів

Л1-5
3. Розв’язання задач.

Л1-5

Л6


Контрольні запитання до практичного заняття № 5

1. Що таке група з'єднання обмоток, як вона позначається? Чим визначається група з'єднання обмоток?

2. Як і для чого користуються циферблатом годинника?

3. Скільки існує груп, як їх одержати? Які групи з'єднання передбачені ДСТУ? Для чого потрібно знати номер групи?

4. Необхідність паралельної роботи трансформаторів.

5. Які три умови паралельного ввімкнення трансформаторів?

6. Якою є практична перевірка трьох умов?

7. Причина необхідності виконання трьох умов?

8. Якої з умов треба дотримуватися точно? Чому?


Практичне заняття № 6

Електромагнітні процеси в електричних і магнітних колах

асинхронних машин в режимі холостого ходу і навантаження. Визначення електромеханічних характеристик асинхронних машин. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 11
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Електромагнітні процеси в електричних і магнітних колах асинхронних машин в режимі холостого ходу. Розв’язання

задач.

Л1-5


Л6
2. Електромагнітні процеси в електричних і магнітних колах асинхронних машин в режимі навантаження. Розв’язання задач.

Л1-5


Л6

3. Визначення електромеханічних характеристик асинхронних машин. Розв’язання задач.

Л1-5


Л6


Контрольні запитання до практичного заняття № 6

1. Поясніть, як можна спростити розгляд процесів, що відбуваються при роботі асинхронного двигуна.

2. Поясніть, чому при нерухомому роторі асинхронний двигун можна розглядати як трансформатор.

3. Проаналізуйте, які потоки мають місце в магнітній системі асинхронного двигуна, де і які ЕРС наводять ці потоки.

4. Обґрунтуйте рівняння ЕРС обмотки статора асинхронного двигуна, поясніть величини, що в нього входять. Чому це рівняння не відрізняється від рівняння ЕРС первинної обмотки трансформатора?

5. Обґрунтуйте рівняння ЕРС обмотки нерухомого ротора асинхронного двигуна, поясніть, яка частота ЕРС і струмів у цьому рівнянні.

6. Поясніть, чим відрізняється частота струмів і ЕРС обмотки ротора, що обертається, від частоти при s = 1.

7. Поясніть залежність ЕРС та індуктивного опору обмотки ротора при обертанні від частоти f2 і ковзання.

8. Поясніть рівняння намагнічувальних сил асинхронного двигуна.

9. Обґрунтуйте рівняння струмів асинхронного двигуна, поясніть, які величини в нього входять. Чому це рівняння не відрізняється від аналогічного рівняння трансформатора?

^ Практичне заняття № 7

Дослідне визначення параметрів і розрахунок робочих

характеристик асинхронного двигуна. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 13
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

Дослідне визначення параметрів і розрахунок робочих характеристик асинхронного двигуна. Розв’язання задач

Л1-5


Л6

Контрольні запитання до практичного заняття № 7

1. У чому необхідність кругової діаграми?

2. Як проводять досліди холостого ходу і короткого замикання?

3. Як будують кругову діаграму?

4. Які параметри і як знаходять за круговою діаграмою?

5. Які існують методи отримання даних для побудови робочих характеристик асинхронних двигунів?

6. Чим обмежується застосування методу безпосереднього навантаження?

7. Як визначити величину механічних і магнітних втрат двигуна за характеристиками короткого замикання?

^ Практичне заняття № 8

Пуск асинхронних двигунів і регулювання частоти обертання. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 15
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Пуск асинхронних двигунів. Розв’язання задач.

Л1-5


Л6

Захист курсової роботи

2. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Розв’язання задач.

Л1-5


Л6


Контрольні запитання до практичного заняття № 8

1. Якими показниками характеризуються пускові властивості асинхронних двигунів?

2. Які переваги й недоліки пускових властивостей асинхронних двигунів?

3. Як краще, з погляду покращення пускових властивостей, зменшити пусковий струм: зниженням напруги, що підводиться до двигуна, або збільшенням активного опору в колі обмотки ротора?

4. Які переваги й недоліки пуску асинхронних двигунів безпосереднім вмиканням у мережу?

5. Які існують способи пуску асинхронних двигунів при зниженій напрузі?

6. У чому полягає ефект витіснення струму і чому він виникає під час пуску двигуна і майже зникає при його роботі?

7. Чому пляшкоподібна форма пазу ротора сприяє кращому прояву ефекту витіснення струму?

8. Перерахуйте способи регулювання частоти обертання асинхронних двигунів, зробіть їх порівняльну оцінку.

9. Чому при частотному регулюванні частоти обертання одночасно з частотою струму треба змінювати напругу?

^ Практичне заняття № 9

Електромагнітні процеси в електричних і магнітних колах

синхронних машин в режимі холостого ходу й навантаження. Розв’язання задач


Номер тижня семестру 17
Кількість годин 2
Питання, що розглядаються

Література

Задачі

Примітки

1. Електромагнітні процеси в електричних і магнітних колах синхронних машин в режимі холостого ходу. Розв’язання

задач.

Л1-5


Л6
2. Електромагнітні процеси в електричних і магнітних колах синхронних машин в режимі навантаження. Розв’язання

задач.

Л1-5


Л6


Контрольні запитання до практичного заняття № 9

1. Як визначається електромагнітна потужність електричної машини?

2. Чому є необхідність визначати електромагнітну потужність синхронної машини через кут вильоту ротора?

3. Виведіть, користуючись спрощеною векторно-потенційною діаграмою неявнополюсного генератора, формулу його електромагнітної потужності (моменту).

4. Відобразити кутову характеристику синхронного неявнополюсного генератора, поясніть на ній характерні точки?

5. Що розуміють під статичною перевантажувальністю синхронного генератора, в яких межах лежить вона у неявнополюсних машин?

6. Виведіть формули електромагнітних потужності й моменту явнополюсного синхронного генератора.

7. Поясніть природу виникнення додаткового (реактивного) електромагнітного моменту.

8. Відобразити і поясніть кутову характеристику явнополюсного синхронного генератора.

9. Поясніть природу виникнення синхронізуючої потужності (моменту) синхронної машини при паралельній роботі з мережею.

10. Відобразити залежність питомої синхронізуючої потужності (моменту) від кута , поясніть її.

11. V- подібні характеристики синхронних машин.


список літератури


1. И.П. Копылов. Электрические машины. – М.: Энергоиздат, 2004.

2. Яцун М.А. Електричні машини. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2001. – 428 с.

3. А.В. Иванов-Смоленский. Электрические машины. – М.: Энергия, 1988.

4. А.И. Вольдек. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1984.

5. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С. Электрические машины и микромашины. – М.: Высш. шк.., 1990. –528 с.

6. Читечян В.И. Электрические машины: Сборник задач. – М.: Высш. шк.., 1988. -231 с.

7. Методичні вказівки до курсової роботи “Розрахунок силового трифазного двообмоткового масляного трансформатора” з курсу “Електричні машини” (для студентів 2, 4 курсів спеціальностей 7.090603, 6.090606, 6.092204, 6.050201). –Харків, ХНАМГ – 2004.


ЗМІСТ


Практичне заняття № 1

Машини постійного струму. Розв’язання задач ……………………..

3

Практичне заняття № 2

Трансформатори. Розрахунок основних електричних величин. Розрахунок магнітопроводу. Розрахунок обмоток. Розв’язання задач …

4

Практичне заняття № 3

Трансформатори. Розрахунок обмоток. Розв’язання задач …………

5

Практичне заняття № 4

Трансформатори. Розміри активних частин трансформатора. Визначення ваги активних матеріалів. Розв’язання задач ……………...

6

Практичне заняття № 5

Трансформатори. Розрахунок параметрів холостого ходу і короткого замикання. Розрахунок навантажувальних параметрів. Розв’язання задач ………………………………………………………

8

Практичне заняття № 6

Електромагнітні процеси в електричних та магнітних колах асинхронних машин в режимі холостого ходу та навантаження. Розв’язання задач ………………………………………………………

9

Практичне заняття № 7.

Визначення електромеханічних характеристик асинхронних машин. Розв’язання задач ………………………………………………..

10

Практичне заняття № 8.

Пуск асинхронних двигунів та регулювання частоти обертання. Розв’язання задач ………………………………………………………

11

Практичне заняття № 9.

Електромагнітні процеси в електричних та магнітних колах синхронних машин в режимі холостого ходу та навантаження. Розв’язання задач……………………………………………………….

13

Список літератури ……………………………………………………..

15


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Електричні машини: Методичні вказівки до практичних занять (для студентів, які навчаються за напрямом 6.050702 – "Електромеханіка")


Укладачі: доц., к.т.н. Марина Леонідівна Глєбова,

ас. Ігор Олександрович Махов


Відповідальний за випуск: О.В. Дорохов


Редактор М.З. Аляб’єв


Комп’ютерна верстка І.О. Махов


План 2008, поз. 162М

Підп. до друку 10.06.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний


Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,7 Обл.-вид. арк. 1,2

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

І. О. Махов електричні машини iconМетодичні вказівки
«Електричні машини» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 090603 «Електричні системи електроспоживання», 090605 «Світлотехніка...
І. О. Махов електричні машини iconЗ навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
І. О. Махов електричні машини iconЕкзаменаційні питання з дисципліни “Електричні машини (постійного струму)” для студентів спеціальності „Електричні машини та апарати”
Побудова механічних характеристик дпс з рівнобіжним збудженням з використанням паспортних даних
І. О. Махов електричні машини iconЕлектричні машини тема 10 електричні машини постійного струму
Ключові поняття: номінальні параметри, зовнішня характеристика, характе­ристика холостого ходу, швидкісна характеристика, механічна...
І. О. Махов електричні машини iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Написання навчальних, робочих навчальних програм з дисциплін: «Електричні машини та апарати», «Електричні машини» для факультету...
І. О. Махов електричні машини iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "синхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини”, розділ “Синхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
І. О. Махов електричні машини icon”електричні машини”
Електричні машини”, розділ “Трансформатори” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
І. О. Махов електричні машини iconДо практичних занять з курсу «електричні машини»
«Електричні машини» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
І. О. Махов електричні машини iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "електричні машини", з розділу "асинхронні машини" для студентів денної та заочної форм навчання
Електричні машини” з розділу “Асинхронні машини” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
І. О. Махов електричні машини iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «електричні машини» (розділ «машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання
«Електричні машини» (розділ «Машини постійного струму») для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами 050702 – «Електромеханіка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи