О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 66.75 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір66.75 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“____” __________________ 200 року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С.Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

«гостра кишкова непрохідність»


Чернівці – 2004 р.

Тема: “Гостра кишкова непрохідність”.

І. Науково-методичне обґрунтування теми.

Гостра кишкова непрохідність - одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає до 3,4% від усіх хірургічних хворих та високою, від 15 до 52%, летальністю, високою частотою ускладнень

Не дивлячись на значний прогрес у вивченні різних аспектів цього захворювання, статистичні дані свідчать, що результати його лікування залишаються далекими від обнадійливих. Це зумовлено особливостями патогенезу непрохідності: поширеним ураженням кишечника, інших органів та систем, швидко та невпинно прогресуючими порушеннями гомеостазу.

Тільки своєчасно встановлений діагноз, адекватне лікування можуть запобігти незадовільним результатам. В той же час, багато діагностичних, а одночасно і тактичних помилок пов’язані з неповним розумінням лікарями особливостей механічної кишкової непрохідності, складності та різнобічності її патогенезу і клінічних проявів.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 1. визначення поняття «механічна кишкова непрохідність»;

 2. етіологію та патогенез механічної кишкової непрохідності;

 3. класифікацію механічної кишкової непрохідності;

 4. клінічну картину механічної кишкової непрохідності в залежності від причини та стадії розвитку;

 5. додаткові методи дослідження при механічній кишковій непрохідності;

 6. диференційну діагностику механічної кишкової непрохідності;

 7. покази та протипокази до оперативного втручання;

 8. покази до передопераційної підготовки, її об’єм та засоби;

 9. принципи оперативного лікування та методи операцій:

 10. принципи післяопераційного лікування;

 11. ускладнення після операції та їх профілактика.

 12. принципи реабілітації хворих після операції;

 13. профілактику різних форм механічної кишкової непрохідності.

ІІІ. Виховна мета

 1. Сформулювати у лікарів - інтернів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворих на гостру кишкову непрохідність, проведенні лікувально-діагностичних маніпуляцій (з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури та ін.);

 1. Звернути увагу інтернів на внесок вітчизнянних вчених (І.М. Матяшин, О.О. Шалімов) та співробітників кафедри факультетської хірургії у розробку вчення про гостру кишкову непрохідність, виховувати інтернів у дусі патріотизму;

 1. Протягом заняття викладач зобов’язаний виховувати інтернів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, медичним персоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 1. Визначення навчальної мети та мотивації

 1. контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні механізмів виникнення кишкової непрохідності;

б) сучасні погляди на етіологію,

патогенез;

в) класифікація гострої кишкової непрохідності;

г) клінічні особливості перебігу захворювання, наявності супутніх захворювань;

д) діагностичні критерії;

е) диференційна діагностика

є) лікування гострої непрохідності, покази до хірургічного лікування

ж) профілактика;

з) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=III-ІV

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, слайди, клінічні задачі.

70%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ-IV


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань

20%


^ V. Контрольні питання.

 1. Етіологія та особливості патогенезу гострої кишкової непрохідності.

 2. Класифікація гострої кишкової непрохідності.

 3. Клінічна картина гострої кишкової непрохідності в залежності від причини та стадії розвитку.

 4. Додаткові методи дослідження при гострій кишковій непрохідності.

 5. Диференційна діагностика механічної гострої непрохідності.

 6. Покази та протипокази до оперативного втручання.

 7. Передопераційна підготовка при гострій кишковій непрохідності.

 8. Об’єм оперативного втручання та методи операцій:

а) усунення причини непрохідності

б) визначення глибини та поширеності ураження кишечника

в) вибір об’єму резекції кишки

г) визначення показів до одно-, дво- та триетапних операцій.

 1. Ведення післяопераційного періоду, ускладнення після операції та їх профілактика.

 2. Реабілітація хворих після операції.

 3. Профілактика різних форм механічної кишкової непрохідності.

VI. Література

 1. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини /Під ред. І.Ю.Полянського. -

Чернівці, 1999. - С. 76-97.

 1. Навчально-екзаменаційна автоматизована комп’ютерна система з факультетської хірургії (навчальний посібник з тестовими завданнями та еталонами відповідей) /Під ред. І.Ю.Полянського/ Чернівці, 1999, 38 с.

 2. Норенберг-Чарквиани А.Е. Острая непроходимость кишечника. - М.: Медицина, 1969. - 371 с.

 3. Петров В.П., Ерюхин И.А. Кишечная непроходимость. - М.: «Медицина», 1989.- 288 с.

 4. Скрипниченко Д.Ф. Неотложная хирургия брюшной полости. - К.: «Здоров’я», 1986. - С. 210-240.

 5. Хирургические болезни. М.М.Кузин, О.С.Шкроб, Н.М.Кузин и др.; Под ред М.И.Кузина. – М.: Медицина, 1995. – С. 474-490.

 6. Хирургические манипуляции (Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка). - Киев: «Вища школа», 1985. - С. 33-35; 62; 76-77.

 7. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта.- К.:»Здоров’я», 1987. - С. 505-537.

 8. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 544 с.

 9. Шевчук М.Г., Генык С.Н., Хохоля В.П., Панченко С.Н. Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии. - К.:»Здоров’я», 198. - С. 122-155.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи