О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 50.72 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір50.72 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ”


Чернівці-2004


Тема: “ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Гострий холецистит є однією з актуальних проблем невідкладної хірургії органів черевної порожнини та відноситься да тієї групи захворювань, які потребують термінових невідкладних заходів, спрямованих на врятування життя хворого. Це також обумовлено великою розповсюдженістю захворювання, клінічним перебігом, грізними ускладненнями при деструктивних формах. При цьому постає реальна загроза життю хворих в разі ненадання допомоги. Число хворих має тенденцію до зростання в останні роки, про що свідчать багаточисельні матеріали мережі лікувальних закладів, матеріали з’їздів конференцій тощо.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати

 • форми гострого холециститу;

 • основні положення надання невідкладної допомоги ургентним хворим гострим холециститом, строки госпіталізації, термін виконання оперативних втручань з моменту захворювання та госпіталізації в хірургічні стаціонари;

 • принципи надання невідкладної допомоги: консервативна терапія, термінові оперативні втручання, об'єм виконання операції при різних формах;

 • правила оформлення медичної документації при гострому холециститі;

 • ускладнення гострого холециститу та холецистектомії;

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Визначення навчальної мети та мотивації.

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні гострого холециститу;

б) сучасні погляди на етіологію та патогенез гострого холециститу;

в) класифікація холециститу;

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика гострого холециститу;

є) профілактика госрого холециститу.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі10%

2

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, прозірки, таблиці, відеофільми, фотографії. УЗД.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Що собою являє жовчокам’яна хвороба та гострий холецистит, тактика, дії.

 2. Критерії оцінки стану хворих при жовчнокам’яній хворобі та гострому холециститі.

 3. Захворювання, які симулюють гострий холецистит в практиці терапевта, уролога, гінеколога.

 4. Принципи надання невідкладної допомоги при гострому холециститі.

VI. Література

 1. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С. Савельева.-М.Медицина.-,1986.-567с.

 2. Неотложная хирургия брюшной полости / под ред. В.Т. Зайцева.-К.: Здоров’я,1989.-272с.

 3. Острый гнойный перитонит / Ю.П.Спиженко, Б.О.Мильков, А.Е. Лагода и др.,-Харьков: Прапор.-1997.-190с.

 4. Кочнев О.С. Экстренная хирургия желудочно-кишечного тракта.-Казань: Изд-во Казанского университета,1984.-288с.

 5. Милонов О.Б., Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Послеоперационные осложнения и опасности в абдоминальной хирургии.-М.1990.-500с.

 6. Шевчук М.Г., Генык С.Н., Хохоля В.П. и др. Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии.-К.:Здоров’я,1988.-232с.

 7. Королев Б.А., Пиковский Д.Л. Экстренная хирургия желчных путей.-М.: Медицина,1990.-240с.

 8. Эндоскопическая абдоминальная хирургия.-М.1996.-С.69.под редакцией Балалыкина А.С.

 9. Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М., Ничитайло М.Ю., Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів.- Тернопіль-Рівне: Вертекс,1997.-1997.-155с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи