О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 53.86 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата28.07.2012
Розмір53.86 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ”


Чернівці-2004


Тема: “ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Гострий панкреатит є однією з важливих проблем хірургічної гастроентерології. Це пов’язано в першу чергу з великою кількістю ускладнень різного характеру (панкреатонекроз, гнійно-некротичні ускладнення, перитоніт, кісти підшлункової залози, цукровий діабет, та ін.) та інвалідизацією хворих. Складність проблеми гострого пенкреатиту полягає також в неперебачуваності перебігу захворювання, внаслідок специфічних змін залози та розвитку грізних ускладнень, які виникають раптово і закінчуються летальним кінцем. Характер харчування населення (жирна їжа), зловживання алькогольних напоїв, захворюваність жовчекам’яною хворобою, впливають на кількість хворих гострим панкреатитом та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому важливим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це в свою чергу постає соціальною проблемою суспільства.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати

 • нозологічні форми гострого панкреатиту;

 • основні положення надання хірургічної допомоги хворим з гострим панкреатитом строки госпіталізації, термін виконання оперативних втручань з моменту захворювання та госпіталізації в хірургічні стаціонари;

 • принципи надання невідкладної допомоги при ускладнених формах гострого панкреатиту, основні положення консервативної терапії, термінові оперативні втручання, об'єм виконання операції при різних варіантах ускладнень;

 • план та додаткові методи обстеження хворих, лабораторно-діагностичні маніпуляції та інструментальні методики при постановці діагнозу гострого панкреатиту;

 • патологію біліарної системи, та її вплив на розвиток біліарного гострого панкреатиту, основні принципи та різницю в лікуванні цієї форми захворювання;

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Визначення навчальної мети та мотивації.

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні гострого панкреатиту;

б) сучасні погляди на етіологію та патогенез гострого панкреатиту;

в) класифікація панкреатиту;

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика гострого панекрекатиту;

є) профілактика госрого панкреатиту.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, прозірки, таблиці, відеофільми, фотографії. УЗД.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Перелік ускладнених форм гострого панкреатиту;

 2. Критерії оцінки стану хворих при ускладнених формах гострого панкреатиту(панкреатонекроз, ерозивна кровотеча, синдром ендогенної інтоксикації, енцефалопатія, поліорганна недостатність).

 3. Причини розвитку пседокіст підшлункової залози.

 4. Принципи надання невідкладної допомоги при гнійно-деструктивних ускладненнях гострого панкреатиту.

 5. Тактика та об’єм оперативних втручань при гострих ерозивних кровотечах, критерії оцінки стану хворих.

VI. Література

 1. Томашук И.П. Билиарный острый панкреатит.-К.: Здоров’я, 1992.-183с.

 2. Королев Б.А., Пиковский Д.Л. Экстренная хирургия желчных путей.-М.: Медицина,1990.-240с.

 3. Шалимов А.А., Саенко В.Ф.Хирургия пищеварительного тракта К.:Здоров’я,1987.-568с.

 4. Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М.Е., Доманский Б.В. Хирургия печени и желчевыводящих путей.-К.: Здоров’я,1993.-507с.

 5. Савельев В.С. Острый панкреатит. М., Медицина 1983,-239с.

 6. Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М.Е. Острый панкреатит и его осложнения. К.: Здоров’я.,1990.-272с.

 7. Шалимов А.А., Шалимов С.А., Ничитайло М.Е., Радзиховский А.П. Хирургия поджелудочной железы.- Симферополь. Таврия, 1997.-560с.

 8. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С. Савельева.-М.Медицина.-,1986.-567с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи