О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 53.76 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір53.76 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

“ ТРАВМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ”


Чернівці-2004


Тема: “ “ ТРАВМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою летальністю.

Близько 75-80% постраждалих, які потрапляють до лікарень мають клінічні прояви травматичного шоку. Все це в першу чергу пов’язано з постійно зростаючою, інтенсифікацією життя людей, практично у всіх сферах діяльності. За даними ВОЗ від травм в світі щорічно гине близько 500 000 чоловік, основна маса яких працездатного віку 20-45 років. А кількість травм різного ступеня важкості сягає 10 млн. чоловік.

В структурі травм пошкодження живота складають, за даними різних літературних джерел, від 1,5 до 5% . Більшість травм черева носять закритий характер.

Для того, щоб усвідомити складність і трагізм цієї проблеми достатньо уявити собі наступні цифри: летальність при пошкодженнях черевної порожнини складає 20-65%, післяопераційна летальність 25-42%. Така висока летальність в першу чергу обумовлена пошкодженням життєво важливих органів, а також, складністю діагностики.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати:

 • Класифікацію пошкоджень живота;

 • ступені важкості кровотеч в залежності від об’єму крововтрати;

 • основні положення надання невідкладної допомоги ургентним хворим з травмою органів черевної порожнини, строки госпіталізації, об’єм діагностичних маніпуляцій;

 • покази та термін виконання оперативних втручань з моменту захворювання та госпіталізації в хірургічні стаціонари;

 • принципи надання невідкладної допомоги ;

 • термінові оперативні втручання, об'єм виконання операції при різних пошкодженнях органів черевної порожнини;

 • правила оформлення медичної документації хворим з травмою органів черевної порожнини;

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

№ п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Визначення навчальної мети та мотивації.

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні травм черевної порожнини;

б) сучасні погляди на етіологію та патогенез травм черевної порожнини;

в) класифікація травм черевної порожнини;

г) клінічні особливості перебігу травм черевної порожнини;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика травм черевної порожнини;

є) профілактика травм черевної порожнини.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, прозірки, таблиці, відеофільми, фотографії. УЗД.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Тактика при підозрі на двомоментні пошкодження паренхіматозних органів черевної порожнини;

 2. Критерії оцінки стану хворих при пошкодженнях живота.

 3. Ступінь важкості внутрішніх кровотеч.

 4. Принципи надання невідкладної допомоги при травмах органів черевної порожнини.

 5. Тактика та об’єм оперативних втручань при різних видах пошкоджень живота.

VI. Література

 1. Кочнев О.С. Экстренная хирургия желудочно-кишечного тракта.-Казань: Изд-во Казанского университета,1984.-288с.

 2. Милонов О.Б., Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Послеоперационные осложнения и опасности в абдоминальной хирургии.-М.1990.-500с.

 3. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний.-М.:Медицина, 1994.-368с.

 4. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С. Савельева.-М.Медицина.-,1986.-567с.

 5. Б.Нидерле и соавт. Экстренные специальные оперативные вмешательства.- Авицценум.- Прага, 1986.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи