О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 60.55 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір60.55 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

"ОПІКИ СТРАВОХОДУ"


Чернівці-2004


Тема: “Опіки стравоходу”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Опіки стравоходу хімічними речовинами - досить часта патологія стравоходу. Причиною опіку стравоходу є випадковий або навмисний (з метою самогубства) прийом агресивних речовин. При випадковому прийомі агресивних речовин летальність складає біля 2%, при спробах самогубства - 20-30%.

Важкість хімічного опіку, а також його загальна токсична дія на організм залежать від концентрації прийнятої речовини, кількості, хімічної природи і часу дії на слизову оболонку стравоходу.

Кислоти визивають коагуляційний некроз тканин з утворенням твердого струпа, який перешкоджає проникненню речовини в глибину тканин і зменшує попадання її в кров. Їдкі луги визивають колікваційний некроз (утворюється водорозчинний альбумінат, який переносить луг на здорові ділянки тканин), який характеризується більш глибоким і поширеним ураженням стінки стравоходу.

Важкі пошкодження органів травлення бувають також при прийомі розчину перманганату калію, пергідролю, ацетону. Механізм їх дії на тканини інший, ніж кислот і лугів. Перманганат калію і пергідроль діють на тканини як окислювачі.

При хімічних опіках стравоходу можуть одночасно виникати опіки ротової порожнини, гортані, набряк легень, гостра дихальна недостатність. Це буває при прийомі оцтової кислоти і нашатирного спирту внаслідок їх летючості і при дії парів концентрованих кислот і лугів.


ІІ. Навчальна мета.

 • анатомо-топографічні особливості будови стравоходу

 • клінічну картину опіків і рубцевих звужень стравоходу.

 • додаткові методи обстеження хворих з опіками і шрамовими звуженнями стравоходу.

 • основні принципи консервативного лікування.

 • основні принципи оперативного лікування.

 • методи бужування стравоходу.


2.1. Інтерн повинен знати:

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні погляди на патогенез патогенез, опаків стравоходу;

б) класифікація опіків стравоходу;

в) клінічні особливості перебігу захворювання;

г) діагностичні критерії;

д) диференційна діагностика;

е) консервативне лікування, покази до хірургічного лікування;

є) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка конкретних питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань.

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання:

 1. Топографічна анатомія стравоходу.

 2. Фізіологічні звуження стравоходу та їх значення при хімічних опіках.

 3. Особливості хімічних опіків кислотами, лугами, окислювачами.

 4. Місцеві зміни в тканинах стравоходу.

 5. Характер та прояви загальнотоксичної дії кислот та лужних сполук.

 6. Стадії патологоанатомічних змін при хімічних опіках стравоходу.

 7. Стадії клінічних проявів захворювання.

 8. Клінічна картина першої стадії захворювання.

 9. Клінічна картина другої стадії захворювання.

 10. Клінічна картина третьої стадії захворювання.

 11. Клінічна картина четвертої стадії захворювання.

 12. Перша невідкладна допомога на місці події і в стаціонарі.

 13. Основні принципи лікування опіків стравоходу в залежності від клінічної стадії захворювання.

 14. Методи діагностики рубцевих звужень стравоходу.

 15. Методи діагностики ранніх та пізніх ускладнень стравоходу.

 16. Покази і методи бужування стравоходу.

 17. Покази до оперативного лікування рубцевих звужень стравоходу.


IV. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 544 с.

 2. Хирургические болезни (Под ред. М.И.Кузина). - М.: “Медицина”, 1995, С.268-276.

 3. Батвинников Н.И., Леонович С.И., Иоскевич Н.Н. Клиническая хирургия. - Минск: “Вышейшая школа”, 1998. - С.324-332.

 4. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. К.: “Здоров’я”, 1987. - С. 5-101.

 5. Ратнер Г.Л., Белоконев В.И. Ожоги пищевода и их последствия. - М.: “Медицина”, 1982.- 159 с.

 6. Матяшин И.М. Тотальная пластика пищевода толстой кишкой. К.: “Здоров’я”, 1971. - 192 с.

 7. Петров Б.А., Сытник А.П. Искусственный пищевод из тонкой и толстой кишки.- М.:”Медицина”, 1972. - 184 с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи