О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір62.7 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ПАРАПРОКТИТ”


Чернівці-2004


Тема: “ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ПАРАПРОКТИТ”

1. Науково-методичне обгрунтування теми.

Парапроктит - запалення клітковини, розміщеної навколо прямої кишки та заднього проходу. Парапроктит - досить поширене захворювання. За частотою складає біля 30% усіх захворювань у проктології. Всього ж на різні форми парапроктиту страждає близько 0,5% населення, як правило, у віці 30-50 років. Чоловіки хворіють у 2 рази частіше, ніж жінки. В зв’язку з цим, вивчення даної теми має важливе практичне значення.

Нориці прямої кишки (хронічний парапроктит) - хронічний запальний процес навколопрямокишечної клітковини, який є наслідком гострого парапроктиту і характеризується наявністю норицевого ходу, перифокальних запальних змін у стінці кишки і параректальній клітковині.

^ II. Навчальна мета.

 1. Студент повинен знати:

 1. визначення поняття “гострий та хронічний парапроктит”;

 1. анатомо-фізіологічні особливості прямої кишки;

 1. етіологія гострого та хронічного парапроктиту;

 1. патогенез гострого та хронічного парапроктиту;

 1. класифікація гострого та хронічного парапроктиту;

 1. патоморфологічні особливості при гострому та хронічному парапроктиті;

 1. клінічну картину та особливості перебігу гострого та хронічного парапроктиту;

 1. діагностичні можливості (лабораторні, інструментальні) у хворих на гострий та хронічний парапроктит;

 1. диференційну діагностику парапроктиту;

 1. принципи лікування гострого та хронічного парапроктиту (оперативне втручання, його методи в залежности від форми парапроктиту);

 1. ведення післяопераційного періоду, медикаментозне лікування після операції;

 1. реабілітацію хворих після операції.

III. Виховна мета

 1. Сформулювати у студентів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворих на парапроктит, проведенні лікувально-діагностичних маніпуляцій (з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури та ін.);

 1. Протягом всього заняття викладач зобов’язаний виховувати інтернів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

  1. Тривалість заняття - 2 год.

  2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

1. Підготовчий етап:

2. Організація заняття

3. Визначення навчальної мети та мотивації контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні механізмів виникнення парапроктита;

б) сучасні погляди на етіологію,

патогенез;

в) класифікація парапроктиту;

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) діагностичні критерії;

е) диференційна діагностика;

є) лікування парапроктиту;

ж) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці.

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи;

L=ІІІ

Хворі на парапроктит проктологічного відділення ОКЛ,

історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: муляжі, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання.

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10 %

V. Контрольні питання.

 1. Визначення поняття гострого парапроктиту;.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості прямої кишки.

 3. Етіологія, патогенез гострого парапроктиту.

 4. Класифікація гострого парапроктиту.

 5. Клінічна симптоматика при гострому парапроктиті.

 1. Методи діагностики гострого парапроктиту.

 1. Диференційна діагностика парапроктиту.

 1. Лікування хворих на гострий парапроктит.

 2. Методи оперативних втручань.

 1. Ведення післяопераційного періоду.

 2. Реабілітація хворих після операції.

VI. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 221-229.

 2. Хирургические болезни /Под ред. М.И.Кузина.- М.: Медицина, 1995. - С.533-539.

 3. Петровский Б.В. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 1980. - С.405-407.

 4. Хирургические манипуляции / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка.- К.: Вища школа, 1985. - С.54-64.

 5. Навчально-екзаменаційна автоматизована комп’ютерна система з факультетської хірургії (навчальний посібник з тестовими завданнями та еталонами відповідей) / За ред. І.Ю.Полянського. - Чернівці, 1999. - 38 с.

 6. Аминев А.М. Руководство по проктологии: в 4 т. -Куйбышев, 1965-1973.

 7. Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Парапроктит. – М.1981.- 120 с.

 8. Масляк В.М., Павловський М.П., Лозинський Ю.С., Варивода И.М. Практична колопроктологія. - Львів, 1993. - 140 с.

 9. Рыжих А.Н. Атлас операций на прямой и толстой кишках. -2-е изд. -М., 1968.- 282с.

 10. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. - М., 1984. - 380 с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи