О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
НазваО. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір59.5 Kb.
ТипДиплом


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗЫВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ГЕМОРОЙ, ТРІЩИНИ ПРЯМОЇ КИШКИ ”


Чернівці-2004

Тема: “ГЕМОРОЙ, ТРІЩИНИ ПРЯМОЇ КИШКИ ”

1. Науково-методичне обгрунтування теми.

Геморой - найбільш розповсюджене захворювання прямої кишки. Частота його від 20 до 300 на 1000 населення (Н.Е.Ермилова, 1981; В.Л.Ривкин, 1984), тобто від 9 до 80% всіх обстежених (А.М.Аминев, 1960). Частіше хворіють чоловіки середнього віку.

Тріщини заднього проходу виникають внаслідок механічного пошкодження слизової оболонки анального каналу при проходженні твердих калових мас. Захворювання зустрічається у жінок в 2 рази частіше, ніж у чоловіків, чому сприяє велика глибина синусів на задній стінці анального каналу.

^ II. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 1. визначення поняття геморой та тріщіна прямої кишки;

 1. сучасні погляди на етіологію, патогенез геморою та тріщіни прямої кишки ;

 1. механізми розвитку геморою та тріщіни прямої кишки;

 1. особливості клінічної картини геморою та тріщіни прямої кишки;

 1. діагностику геморою та тріщіни прямої кишки

 1. ускладнення геморою та тріщіни прямої кишки;

 1. принципи передопераційної підготовки хворих на геморой та тріщіну прямої кишки;

 1. лікувальну тактику при геморої та тріщіні прямої кишки.

III. Виховна мета

 1. Сформулювати у інтернів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворих на геморой та щілини прямої кишки, проведенні лікувально-діагностичних маніпуляцій (з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури та ін.);

 1. Протягом всього заняття викладач зобов’язаний виховувати інтернів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

  1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):


п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 1. Визначення навчальної мети та мотивації

 1. контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні механізмів виникнення геморою та тріщіни прямої кишки;

б) сучасні погляди на етіологію,патогенез;

в) класифікація геморою та тріщіни прямої кишки

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) діагностичні критерії;

е) диференційна діагностика

є) лікування геморою, покази до хірургічного лікування

ж) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, клінічні задачі10%

2

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, ліку-вання, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи;

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: муляжі, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Визначення поняття геморою та тріщіни прямої кишки

 2. Анатомо-фізіологічні особливості прямої кишки.

 3. Етіологічні чинники геморою та тріщіни прямої кишки.

 4. Патогенез геморою та тріщіни прямої кишки.

 5. Класифікація геморою та тріщіни прямої кишки.

 6. Клінічна картина геморою та тріщіни прямої кишки.

 7. Параклінічне обстеження хворих.

 8. Диференційна діагностика

 9. Лікувальна тактика залежно від строків захворювання та наявності ускладнень.

 10. Покази до оперативного лікування.

 11. Методи оперативних втручань у хворих на геморой та тріщіну прямої кишки.

 12. Ведення післяопераційного періоду, ускладнення після операції.

 1. Реабілітація хворих після операції, профілактика рецидивів геморою та тріщіни прямої кишки.


VI. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С.211-221.

 2. Хирургические болезни / Под ред. М.И.Кузина.- М.: Медицина, 1995. - С.528-532.

 3. Петровский Б.В. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 1980. - С.402-405.

 4. Хирургические манипуляции / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка.- К.: Вища школа, 1985. - С.54-64.

 5. Навчально-екзаменаційна автоматизована комп’ютерна система з факультетської хірургії (навчальний посібник з тестовими завданнями та еталонами відповідей) / За ред. І.Ю.Полянського.- Чернівці, 1999.- 38 с.

 6. Рывкин В.Л., Дульцев Ю.В., Капуллер Л.Л. Геморрой и другие заболевания заднепроходного канала. - М.: Медицина, 1994. - 240 с.
 1. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. - К.: Здоров’я, 1987. - С. 482-486.

 2. Аминев А.М. Руководство по проктологии: в 4 т. - Куйбышев, 1965-1973.

 3. Масляк В.М., Павловський М.П., Лозинський Ю.С., Варивода И.М. Практична колопроктологія. - Львів, 1993. - 140 с.

 4. Рывкин В.Л., Капуллер Л.Л. Геморрой.. -2-е изд. - М., 1984. -130 с.

 5. Рыжих А.Н. Атлас операций на прямой и толстой кишках. - 2-е изд.- М., 1968. - 282 с.

 6. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. - М., 1984. - 380 с.

 7. Неотложная хирургическая помощь в условиях сельской врачебной амбулатории / Под ред. проф. Б.О.Милькова. - Черновцы, 1987.

 8. Клинические задачи /Под ред. проф. Б.О.Милькова. - Черновцы, 1987.Схожі:

О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Тому в практичній роботі лікаря приходиться проводити доскіпливу диференціальну діагностику між різними захворюваннями органів черевної...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказывка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи