О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 59.14 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата28.07.2012
Розмір59.14 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ВИПАДІННЯ ТА СТРИКТУРИ ПРЯМОЇ КИШКИ ”


Чернівці-2004


Тема: ““ВИПАДІННЯ ТА СТРИКТУРИ ПРЯМОЇ КИШКИ ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Стриктури та випадіння прямої кишки - доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А.М., 1986) вони становлять від 0,9% до 1,7% від загальної кількості проктологічних хворих.

Випадіння прямої кишки – це виходження кишки за межі заднього проходу.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 1. визначення поняття “стриктури та випадіння прямої кишки”;

 1. сучасні погляди на етіологію, патогенез випадінь та стриктур прямої кишки ;

 1. особливості клінічної картини випадінь та стриктур прямої кишки ;

 1. діагностику випадінь та стриктур прямої кишки ;

 1. ускладнення випадінь та стриктур прямої кишки ;

 1. лікувальну тактику при випадінях та стриктурах прямої кишки.

ІІІ. Виховна мета

 1. Сформулювати у інтернів основні уявлення про важливість дотримання принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворих на стриктури прямої кишки, проведенні лікувально-діагностичних маніпуляцій (з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури та ін.);

 1. Протягом всього заняття викладач зобов’язаний виховувати інтернів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.

ІV.План та організаційна структура практичного заняття:

  1. Тривалість заняття - 2 год.

  2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 1. Визначення навчальної мети та мотивації

 1. контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні механізмів виникнення випадіння та стриктур прямої кишки;

б) сучасні погляди на етіологію,

патогенез;

в) класифікація випадіння та стриктур прямої кишки

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) діагностичні критерії;

е) диференційна діагностика

є) лікування випадіння та стриктур прямої кишки, покази до хірургічного лікування

ж) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, ліку-вання, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: муляжі, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Визначення поняття “ випадінь та стриктур прямої кишки”

 2. Анатомо-фізіологічні особливості прямої кишки.

 3. Етіологічні чинники випадінь та стриктур прямої кишки.

 4. Патогенез випадінь та стриктур прямої кишки.

 5. Класифікація випадінь та стриктур прямої кишки.

 6. Клінічна картина випадінь та стриктур прямої кишки.

 7. Параклінічне обстеження хворих.

 8. Диференційна діагностика

 9. Покази до оперативного лікування.

 10. Методи оперативних втручань у хворих на випадіння та стриктури прямої кишки.

 11. Ведення післяопераційного періоду, ускладнення після операції.

 1. Реабілітація хворих після операції, профілактика рецидивів стриктур прямої кишки.


VI. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С.211-221.

 2. Хирургические болезни / Под ред. М.И.Кузина.- М.: Медицина, 1995. - С.528-532.

 3. Петровский Б.В. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 1980. - С.402-405.

 4. Хирургические манипуляции / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка.- К.: Вища школа, 1985. - С.54-64.

 5. Навчально-екзаменаційна автоматизована комп’ютерна система з факультетської хірургії (навчальний посібник з тестовими завданнями та еталонами відповідей) / За ред. І.Ю.Полянського.- Чернівці, 1999.- 38 с.

 6. Рывкин В.Л., Дульцев Ю.В., Капуллер Л.Л. Геморрой и другие заболевания заднепроходного канала. - М.: Медицина, 1994. - 240 с.

 7. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. - К.: Здоров’я, 1987. - С. 482-486.

 8. Аминев А.М. Руководство по проктологии: в 4 т. - Куйбышев, 1965-1973.

 9. Масляк В.М., Павловський М.П., Лозинський Ю.С., Варивода И.М. Практична колопроктологія. - Львів, 1993. - 140 с.

 10. Рывкин В.Л., Капуллер Л.Л. Геморрой.. -2-е изд. - М., 1984. -130 с.

 11. Рыжих А.Н. Атлас операций на прямой и толстой кишках. - 2-е изд.- М., 1968. - 282 с.

 12. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. - М., 1984. - 380 с.

 13. Неотложная хирургическая помощь в условиях сельской врачебной амбулатории / Под ред. проф. Б.О.Милькова. - Черновцы, 1987.

 14. Клинические задачи /Под ред. проф. Б.О.Милькова. - Черновцы, 1987.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи