О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 57.54 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір57.54 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної

“_______” _________________ 2004 року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С.Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК”


Чернівці-2004


Тема: “ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

У 1910 році відомий російський хірург Напалков М.І. писав: “Лікування варикозних розширень вен нижніх кінцівок, їх ускладнень і наслідків являє собою дуже складне завдання для хірургів. Складність ця зумовлена неясністю патогенезу і суті страждання”. Ці слова зберегли своє значення і на сьогодні.

В теперішній час з’явилась нова галузь медичної науки - флебологія, яка вивчає різноманітні патологічні стани венозної системи людини. Особлива увага надається сучасним методам діагностики і хірургічного лікування ряду захворювань периферичних вен як найбільш частої патології в осіб молодого і середнього віку.

Варикозне розширення вен нижніх кінцівок складає 1-4% хворих хірургічних стаціонарів, спостерігається у 17-20% населення, є причиною тяжких ускладнень (тромбофлебіти, трофічні виразки), які понижують працездатність і сприяють інвалідності у 48% хворих.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 • визначення поняття варикозна хвороба вен нижніх кінцівок

 • форми варикозного розширення вен нижніх кінцівок та класифікацію

 • клінічну картину варикозного розширення вен нижніх кінцівок

 • функціональні проби і симптоми для визначення стану клапанів підшкірних і комунікантних вен

 • показники флебограми і доплерограми при варикозній хворобі

 • диференційну діагностику первинного і вторинного варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок

 • хірургічне лікування, покази і протипокази

 • методи оперативних втручань

 • тактику виконання оперативних втручань при ускладнених формах варикозного розширення вен

 • ускладнення під час виконання венектомії та в ближчому післяопераційному періоді

 • склерозуючу терапію, покази, методи виконання, можливі ускладнення

 • покази та методи проведення електрохірургічного методу лікування

 • ведення післяопераційного періоду і профілактика ускладнень

 • правила оформлення медичної документації при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок.

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні варикозної хвороби;

б) сучасні погляди на етіологію, патогенез;

в) класифікація варикозної хвороби;

г) клінічні особливості перебігу захворювання в залежності від виду та причини варикозної хвороби, віку, стадії перебігу хвороби, наявності супутніх захворювань;.

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика варикозної хвороби з вторинним варикозом, вродженими вадами вен, постромбофлебітичною хворобою;

є) показання та методи оперативного лікування варикозної хвороби;

ж) ведення післяопераційного періоду

з)профілактика варикозної хвороби.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі


10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів консервативного та оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань;

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Хірургічна анатомія вен нижніх кінцівок.

 2. Класифікація розширення вен нижніх кінцівок.

 3. Етілогія, теорії патогенезу і патанатомія варикозної хвороби.

 4. Клінічна картина варикозного розширення вен нижніх кінцівок.

 5. Функціональні проби і симптоми для визначення стану клапанів підшкірних і комунікантних вен.

 6. Флебографія і доплерографія.

 7. Диференційна діагностика первинного і вторинного варикозного розширення поверхневих вен нижніх кінцівок.

 8. Хірургічне лікування. Покази і протипокази.

 9. Методи оперативних втручань.

 10. Склерозуюча терапія.

 11. Електрохірургічний метод лікування.

 12. Ведення післяопераційного періоду і профілактика ускладнень.

 13. Реабілітація хворих.

VI. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 53-76.

 2. Хирургические болезни /Под ред. М.И.Кузина. - М.: Медицина, 1995. - С. 491-506.

 3. Хирургические манипуляции / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка.- К.: Вища школа, 1985. - 207 с.

 4. Неотложная хирургическая помощь в условиях сельской врачебной амбулатории / Под ред. проф. Б.О.Милькова. - К.: Здоров’я, 1987. - 88-89.

 5. Клемент А.А., Веденский А.Н. Хирургическое лечение заболеваний вен конечностей. - Л.: Медицина, 1976.- С. 70 – 81.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи