Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 57.04 Kb.
НазваМетодична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір57.04 Kb.
ТипДиплом


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” _______________ 2004 року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С.Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ОБЛІТЕРУЮЧІ ЗАХВОРЮВАННЯ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК”


Чернівці-2004

Тема: “ОБЛІТЕРУЮЧІ ЗАХВОРЮВАННЯ АРТЕРІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Облітеруючі захворювання кінцівок займають перше місце по клінічному значенню і частоті серед інших захворювань периферичних артерій і є основною причиною хронічної ішемії нижніх кінцівок, що може бути обумовлено як ізольованими, так і поєднаними оклюзіями черевної частини аорти її біфуркаціями, здухвинних та стегнових артерій, а також артерій гомілки і стоп. Атеросклеротичні ураження артерій складають 90% хворих. Атеросклероз - хвороба, що характеризується дистрофічним процесом в першу чергу в інтимі крупних судин з утворенням відкладень ліпідів, потовщенням інтими за рахунок фіброзних елементів з наступним розвитком оклюзійно-стенотичних уражень. До теперішнього часу патогенез цього захворювання недостатньо з’ясован, а етіологія невідома. Захворювання може зустрічатися у важкій формі навіть у молодих осіб або у квітучому віці (30-35 років), хоча з віком воно збільшується і ураження стає більш обширним.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 • анатомо-топографічні особливості будови артерій кінцівок;

 • класифікацію облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок;

 • клінічну картину при облітеруючому атеросклерозі;

 • диференційну діагностику облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок;

 • інструментальні методи обстеження хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижніх кінцівок;

 • консервативне лікування облітеруючих захворювань;

 • покази і протипокази до хірургічного лікування;

 • види та методи оперативного лікування хворих на облітеруючі захворювання нижніх кінцівок;

 • ведення післяопераційного періоду: післяопераційні ускладнення та методи їх профілактики;

 • реабілітація хворих після операції.


ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

1. Анатомо-топографічні особливості будови артерій кінцівок.

2. Класифікація облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок:

а) по стадіям захворювання - 4 стадії

б) по ступеням - 3 ступені

в) по протіканню хвороби

г) по розповсюдженню процесу

д) по рівню оклюзії.

3. Клінічна картина при облітеруючому атеросклерозі артерій нижніх кінцівок.

4. Диференційна діагностика облітеруючого атеросклерозу.

5. Інструментальні методи обстеження хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижніх кінцівок.

6. Консервативне лікування облітеруючих захворювань.

7. Покази і протипокази до хірургічного лікування.

8. Основні способи хірургічного лікування облітеруючих захворювань нижніх кінцівок.

9. Ведення післяопераційного періоду, ускладнення після операції та її профілактика.

10. Реабілітація хворих після операції.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди, демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, ангіограми, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка конкретних питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів консервативного та оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: ангіограми, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

1. Анатомо-топографічні особливості будови артерій кінцівок.

2. Класифікація облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок:

а) по стадіям захворювання - 4 стадії

б) по ступеням - 3 ступені

в) по протіканню хвороби

г) по розповсюдженню процесу

д) по рівню оклюзії.

3. Клінічна картина при облітеруючому атеросклерозі артерій нижніх кінцівок.

4. Диференційна діагностика облітеруючого атеросклерозу артерій нижніх кінцівок.

 1. Інструментальні методи обстеження хворих з оклюзійними ураженнями артерій нижніх кінцівок.

6. Консервативне лікування облітеруючих захворювань.

7. Покази і протипокази до хірургічного лікування.

8. Основні способи хірургічного лікування облітеруючих захворювань нижніх кінцівок.

9. Ведення післяопераційного періоду, ускладнення після операції та її профілактика.

10. Реабілітація хворих після операції.


VІ. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 544 с.

 2. Хирургические болезни (Под ред. М.И.Кузина), М.: “Медицина”, 1995. - С.202-217.

 3. Петровский Б.В. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 1980.- С.532-545.

 4. Навчально-екзаменаційна автоматизована комп’ютерна система з факультетської хірургії (навчальний посібник з тестовими завданнями та еталонами відповідей) /Під ред. І.Ю.Полянського/ Чернівці, 1999, 38 с.

 5. Шалімов А.А.., Дрюк Н.Ф.Хирургия аорты и магистральных артерий. К.: “Здоров’я”, 1979. - С. 184-297.

 6. Покровский А.В. Заболевания аорты и ее ветвей. - М.: Медицина, 1979, с.162-199.

 7. Сердечно-сосудистая хирургия / Под ред. В.И.Бурановского, Л.А.Бонерия/ - М.: Медицина, 1989. - С.675-684.

 8. Многотомное руководство по хирургии. Том Х. - М.: Медицина, 1964. - С.487-549.

 9. Сытников И.А. Шов и пластика артерий. - М.: Медицина, 1980, 152 с.

 10. Кованов В.В., Аникина Т.И. Хирургическая анатомия артерий человека. - М.: Медицина, 1974, с.268-326.Схожі:

Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconМетодична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гострий тромбофлебіт магістральних вен нижніх кінцівок І тазу зустрічається у 5-10% хворих, ускладнюючи в 33-65% випадків варикозну...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
Методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи