О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 53.94 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір53.94 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ЕНДЕМІЧНИЙ ТА СПОРАДИЧНИЙ ЗОБ”


Чернівці-2004

Тема: “ЕНДЕМІЧНИЙ ТА СПОРАДИЧНИЙ ЗОБ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Зоб відноситься до найбільш поширенних у світі захворювань. Немає ні однієї країни у світі, де б не зустрічалося більш чи менш виражених вогнищ захворюваності людей, які проживають у місцевостях із недостатнім вмістом йоду у воді, грунті, повітрі, продуктах харчування. Кількість жителів таких регіонів складає гігінтську популяцію, що перетворює проблему ендемічного зобу в одну із найважливіших. За останні десятиліття кількість хворих зобом збільшилась, що пов’язано із нехтуванням профілактичними заходами.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 • хірургічну анатомію щитоподібної залози;

 • фізіологічні особливості залози і її функції;

 • класифікацію ендемічного зобу;

 • етіологію, патогенез, патологічну анатомію зобу;

 • клініку різних форм зобу;

 • додаткові методи обстеження щитоподібної залози;

 • інтерпретацію додаткових методів обстеження;

 • покази та методи оперативного лікування;

 • ведення післяопераційного періоду.

ІІІ. Виховна мета

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття -2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні ендемічного та спорадичного зобу;

б) сучасні погляди на етіологію, патогенез зобу;

в) класифікація зобу за ступенем збільшення щитоподібної залози, функціональним станом;

г) клінічні особливості перебігу захворювання в залежності від ступеню збільшення щитоподібної залози, функціонального стану її;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (Т3, Т4, ТТГ, УЗД, тонкоголкова аспіраційна біопсія);

е) диференційна діагностика ендемічного та спорадичного зобу;

є) покази до оперативного лікування та методи оперативних втручань;

ж) ведення післяопераційного періоду

з) супресивна терапія та йодна профілактика.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби, лабораторні дані і данні УЗД.10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативних втручань, ведення післяопераційного періоду, реабілітації хворих, профілактики, медико-соціальної експертизи;

L=ІІІ

Історії хвороби.

Обладнання: таблиці, прозірки, фотографії, телефільм, УЗ обстеження.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%

V Контрольні питання.

 1. Визначення понять: ендемічний зоб, спорадичний зоб.

 2. Анатомія і фізіологія щитоподібної залози.

 3. Класифікація ендемічного та спорадичного зобу.

 4. Етіологія ендемічного зобу.

 5. Патогенез ендемічного та спорадичного зобу.

 6. Клінічна картина різниз форм ендемічного зобу.

 7. Диференційна діагностика між ендемічним зобом, раком щитоподібної залози, тиреоїдитами, струмітом.

 8. Методи діагностики зобу.

 9. Покази до оперативного лікування ендемічного та спорадичного зобу.

 10. Методи оперативного лікування ендемічного та спорадичного зобу.

 11. Причини можливих ускладнень під час та після операції, їх профілактика.

 12. Післяопераційне лікування хворих ендемічним зобом.

VI. Література

 1. Факультетська хірургія /За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С.434-461.

 2. Потемкин В.В. Эндокринология. - М., 1986. - С.164-168.

 3. Брейдо І.С. Хірургічне лікування щитоподібної залози. - Л., 1979. - С.51-115.

 4. Страшимир Зографски. Эндокринная хирургия. - София: Медицина и физкультура, 1977. - С.77-119.

 5. Серпуховитин С.Ю., Бухман А.И. Непрямая лимфография щитовидной и околощитовидных желез. - Кишинев: Штиинца, 1991. - 96 с.

 6. Хирургия. Перевод с английского доп. /Под ред. М.Лопухина и В.С.Савельева.- М.: ГЭОТАР “Медицина”, 1998.- С. 478-489.

 7. Черенько М.П. Заболевания и повреждения шеи.- К.: Здоров’я, 1984.- С. 73-91.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи