О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 64.06 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір64.06 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ”


Чернівці-2004

Тема: “ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної залози, зокрема дифузного токсичного зоба.

Дифузний токсичний зоб - захворювання автоімунної природи, в основі якого лежить гіперфункція щитоподібної залози, що супроводжується її гіперплазією. У 1840 році окуліст Базедов в клінічній картині виділив основні ознаки - тріаду: зоб, тахікардію, витрячкуватість. Захворювання частіше виникає у віці від 20 до 50 років, переважно у жінок. Співвідношення кількості хворих жінок і чоловіків складає 10-12:1. Пусковим механізмом у розвитку захворювання є порушення біосинтезу тиреоїдних гормонів з надлишковою секрецією тироксину в судинне русло, а також активація реверсії тироксину в трийодтиронін в клітинах тиреочутливих тканин.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати:

 • визначення поняття “тиреотоксикоз”, “гіпертиреоз”, дифузний токсичний зоб”;

 • анатомію, вади розвитку щитоподібної залози;

 • сучасні погляди на етіологію дифузного токсичного зобу;

 • основні патогенетичні механізми розвитку тиреотоксикозу;

 • класифікацію дифузного токсичного зобу за ступенем збільшення залози, за ступенем важкості тиреотоксикозу;

 • основні патоморфологічні зміни щитоподібної залози при тиреотоксикозі;

 • особливості клінічної симптоматики та характер перебігу тиреотоксикозу;

 • діагностичні можливості додаткових методів дослідження (лабораторних, інструментальних, променевих, радіоізотопних) при тиреотоксикозі, покази та протипокази до їх проведення;

 • диференційну діагностику тиреотоксикозу;

 • покази і протипокази до оперативного лікування;

 • основні клінічні ознаки ендокринної офтальмопатії та методи визначення очних симптомів, принципи лікування.

 • сучасну інтерпретацію змін з боку серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, опорно-рухового апарату та нервової системи;

 • методи лікування тиреотоксичного кризу;

 • принципи передопераційної підготовки хворих;

 • методи оперативних втручань та профілактику інтраопераційних ускладнень;

 • основні принципи ведення післяопераційного періоду у хворих на тиреотоксикоз.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття -2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засво-єння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні тиреотоксикозів;

б) сучасні погляди на етіологію та

патогенез тиреотоксикозів

в) класифікація тиреотоксикозів

г) клінічні особливості перебігу захворювання в залежності від віку, стадії перебігу хвороби, наявності супутніх захворювань;

д) додаткові методи обстеження (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика тиреотоксикозів;

є) консервативне та оперативне лікування;

ж) передопераційна підготовка;

з) покази та методи оперативного лікування;

і) ведення післяопераційного періоду

к)профілактика захворювань щитоподібної залози.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці.

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі.10 %

2

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативних втручань, ведення післяопераційного періоду, реабілітації хворих, профілактики, медико-соціальної експертизи;

L=ІІІ

Історії хвороби.

Обладнання: таблиці, прозірки, фотографії, телефільм, УЗ обстеження.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


V Контрольні питання.

 1. Визначення поняття дифузний токсичний зоб.

 2. Анатомія щитоподібної залози.

 3. Класифікація дифузного токсичного зобу за ступенем важкості і за ступенем збільшення залози.

 4. Етіологія дифузного токсичного зобу.

 5. Патогенез тиреотоксикозу.

 6. Клінічна картина тиреотоксикозу.

 7. Диференційний діагноз дифузного токсичного зобу, токсичної аденоми та автоімунного тиреоїдиту з підвищеною функцією.

 8. Методи обстеження хворих з дифузним токсичним зобом та їх інтерпретація.

 9. Покази і протипокази до оперативного лікування.

 10. Ендокринна офтальмопатія та методи визначення очних симптомів.

 11. Інтерпретація змін з боку серцево-судинної системи, органів дихання, травлення, нервової системи.

 12. Методика лікування тиреостатичного кризу.

 13. Передопераційна підготовка хворих з тиреотоксикозом.

 14. Методи оперативних втручань та профілактика інтраопераційних ускладнень.

 15. Ведення післяопераційного періоду.

 16. Реабілітація хворих після операції.VIII. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія / За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С.443-455.

 2. Хирургические болезни /Под ред. М.И.Кузина. - М.: Медицина, 1995. - С.17-25.

 3. Петровский Б.В. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 1980. - С.99-104.

 4. Потемкин В.В. Эндокринология. - М., 1986. - С. 94-136.

 5. М.Юлес-И.Хелло. Диагностика и патофизиологические основы невроэндокринных заболеваний. Будапешт: Изд. академии наук Венгрии, 1967. - С.502-515.

 6. Брейдо І.С. Хірургічне лікування щитоподібної залози. - Л., 1979. - С. 42-51, 115-131.

 7. Страшимир Зографски. Эндокринная хирургия.. - София: Медицина и физкультура, 1977. - С. 123-183.

 8. Серпуховитин С.Ю., Бухман А.И. Непрямая лимфография щитовидной и околощитовидных желез. - Кишинев: Штиинца, 1991. - 96 с.

 9. Черенько М.П. Захворювання і пошкодження шиї. - К., 1984. - С. 91-107.

 10. Справочник по клинической эндокринологии /Под ред. Е.А.Холодовой/. - Минск: Беларусь, 1996. - С. 75-88.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи