О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 64.86 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір64.86 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

АУТОІМУНИЙ ТИРЕОЇДИТ (РІДЕЛЯ ТА ХАШІМОТО)”


Чернівці-2004


Тема: “ “АУТОІМУНИЙ ТИРЕОЇДИТ (РІДЕЛЯ ТА ХАШІМОТО)”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

На протязі останніх десятиріч суттєво змінилась етіологія запального процесу в тканині щитоподібної залози і наші уяви про неї, модифікувалась клінічна картина, частота і важкість захворювання, удосконалювались старі і виникли нові методи впливу на патологічно змінену щитоподібну залозу.

Після аварії, яка відбулася на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 р., перед медичною службою України виник цілий ряд надзвичайно складних проблем, вирішувати які доведеться на протязі десятків років.

Проблема захворювань щитоподібної залози у післяопераційному періоді є однією з основних, тому що переважну більшість викидів із зруйнованого вибухом атомного реактора склали радіонукліди І, у контакті з якими опинились не тільки співробітники станції або учасники ліквідації наслідків аварії, але й жителі багатьох областей України. Було зроблено висновок, що після аварії на ЧАЕС слід чекати появи додаткових випадків захворювань гіпотиреозом, автоімунним тиреоїдитом, доброякісними та злоякісними пухлинами щитоподібної залози радіаційної етіології.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати:

 • анатомо-топографічні особливості будови щитоподібної залози;

 • форми хронічних запальних захворювань щитоподібної залози;

 • діагностичні можливості додаткових методів дослідження (лабораторних, інструментальних, променевих) при захворюваннях щитоподібної залози;

 • класифікацію запальних захворювань щитоподібної залози;

 • диференційну діагностику запальних захворювань щитоподібної залози;

 • клінічну картину хронічного тиреоїдиту, залози;

 • основні принципи консервативного лікування;

 • основні принципи хірургічного втручання.

 • оцінки даних загального аналізу крові, УЗД щитоподібної залози, показників крові (Т3, Т4, БСЙ, антитіла до тиреоглобуліну);

 • методикою підготовки хворих до оперативного лікування;

 • методикою післіопераційного ведення хворих.

ІІІ. Виховна мета

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

  1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засво-єння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні запальних захворювань та раку щитоподібної залози;

б) сучасні погляди на етіологію та патогенез тиреоїдиту щитоподібної залози;

в) класифікація;

г) клінічні особливості перебігу захворювання в залежності від віку, стадії перебігу хвороби, наявності супутніх захворювань;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика хр.тиреоїдиту щитоподібної залози;

є) передопераційна підготовка;

ж) покази та методи оперативного лікування;

з) ведення післяопераційного періоду

і) профілактика запальних захворювань щитоподібної залози.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі10%

2

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амбулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, прозірки, таблиці, телефільм, фотографії, УЗД.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%

V. Контрольні питання:

 1. Визначення поняття тиреоїдит.

 2. Анатомія і фізіологія щитоподібної залози.

 3. Класифікація хронічного тиреоїдиту.

 4. Етіологія хронічного тиреоїдиту.

 5. Патогенез розвитку різних форм тиреоїдитів.

 6. Клініка тиреоїдиту.

 7. Диференційний діагноз між різними формами тиреоїдитів.

 8. Методи діагностики тиреоїдиту

 9. Покази і протипокази до оперативного лікування.

 10. Методи консервативного та оперативного лікування тиреоїдитів.

 11. Ускладнення тиреоїдиту (абсцедування, гнійний медіастиніт).

 12. Методи оперативного лікування раку щитоподібної залози.

 13. Причини ускладнень при оперативному лікуванні раку щитоподібної залози.

 14. Ведення післяопераційного періоду, віддалені ускладнення та їх профілактика.

 15. Реабілітація хворих після операції.

VI. Література

 1. Шідловський В.О., Захараш М.П., Полянський І.Ю. та ін. Факультетська хірургія /За ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С. 455-460.

 2. Потемкин В.В. Эндокринология. - М.: Медицина, 1986. - С. 168-174.

 3. Клиническая хирургия: Справочное руководство /Под ред. М.Ю.Панцыпрева. - М.: Медицина, 1988. - 515 с.

 4. М.Юлес-И.Хелло. Диагностика и патофизиологические основы невроэндокринных заболеваний. Будапешт: Изд. академии наук Венгрии, 1967. - С.495-500.

 5. Брейдо І.С. Хірургічне лікування захворювань щитоподібної залози. - Л., 1979. - С.140-157, 188-231.

 6. Страшимир Зографски. Эндокринная хирургия.. - София: Медицина и физкультура, 1977. - С.183-191, 193-235.

 7. Серпуховитин С.Ю., Бухман А.И. Непрямая лимфография щитовидной и околощитовидных желез. - Кишинев: Штиинца, 1991. - 96 с.

 8. Черенько М.П. Захворювання і пошкодження шиї. - К., 1984. - 150 с.

 9. Пачес А.И., Пропп Р.М. Рак щитовидной железы. - М.: Медицина,1984. - 319 с.

 10. Дильман В.М. Эндокринологическая онкология. - Л.: Медицина,1983. - С. 268-278.

11. Справочник по клинической эндокринологии /Под ред. Е.А.Холодовой/. - Минск: Беларусь, 1996. - С. 60-70, 112-132.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи