О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 53.67 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір53.67 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор ______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

"МІСЦЕВЕ І ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ

НА РІЗНИХ СТАДІЯХ"


Чернівці-2004


Тема: "МІСЦЕВЕ І ЗАГАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ"

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Термічні опіки посідають третє місце у загальній структурі травматизму. Серед причин смерті у дітей на Україні термічні опіки займають друге місце після утоплень. Летальність при опіках у дорослих становить 5-8%, у дітей коливається в межах 1-5%. Поширені та глибокі пошкодження шкірних покривів супроводжуються розвитком опікової хвороби, перебіг якої визначається тяжкістю термічного ураження, особливостями організму опеченого, своєчасністю та адекватністю лікування. Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною є ліквідація опікових ран у випадку глибоких поширених уражень, що вимагає застосування операцій шкірної пластики.

ІІ. Навчальна мета.

- принципи невідкладної допомоги при термічних опіках;

- особливості надання першої допомоги опеченому;

- загальні принципи лікування опікової хвороби;

- особливості інфузійно-трансфузійної терапії опікового шоку;

- медикаментозне лікування опеченого у періоді гострої опікової токсемії;

- принципи лікування опікової септикотоксемії;

- особливості антибактеріальної терапії опечених;

- об’єм та особливості первинної хірургічної обробки опікових ран;

- методи місцевого лікування опіків;

- види шкірної пластики при опіках;

2.1. Інтерн повинен знати:

ІІІ. Виховна мета:

  • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

  • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1.

Підготовчий етап:

-організація заняття;

-визначення навчальної мети та мотивація;

-контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок:

а) принципи надання невідкладної допомоги опеченому;

б) визначення площі та глибини опіку;

в) оцінка важкості термічного ураження;

г) лікувальна тактика у залежності від тяжкості термічного ураження;

ґ) принципи лікування опікового шоку;

д) визначення об’єму та якісного складу інфузійно-трансфузійних середовищ;

е) принципи місцевого лікування опіків;

є) лікування ускладнень опікової хвороби;

ж) види шкірної пластики.


L = II-ІІІФронтальне опитування, тестові завдання, виріше-ння ситуаційних задач.

Оснащення: клінічні задачі, тести, таблиці, малюнки, слайди, бланки з даними результатів лабораторних обстежень; графлогічні структури.


20%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка конкретних питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань.

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання:

1. Принципи надання невідкладної допомоги опеченому.

2. Визначення ступеня тяжкості термічного ураження.

3. Лікувальна тактика у залежності від тяжкості термічного ураження.

4. Принципи лікування опікового шоку.

5.Визначення об’єму та якісного складу інфузійно-трансфузійної терапії.

6. Лікування опіку дихальних шляхів.

7. Лікування ускладнень опікової хвороби.

8. Принципи місцевого лікування опіків.

9. Види шкірної пластики.

VI. Література

1. Волколаков Я.В. Общая хирургия. - Рига: Звайзгне, 1989. - С. 377-388, 397-401.

2. Гостищев В.К. Общая хирургия: Учебник для студ. мед. вузов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Медицина, 1997. - С. 348-365.

3. Жученко С.П., Желіба М.Д., Хіміч С.Д. Загальна хірургія. - К.: “Здоров’я”, 1999. - С. 269-284, 296-303.

4. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. - М.: Медицина, 1988. - С. 386-391, 394-398.

5. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія. - К.: “Здоров’я”, 1999. - С. 261-286.

6. Общая хирургия: Учебник / под ред. Зубарева П.К. и др. - Спб: Спец.Лит, 1999. - 480 с.

8. Вихриев Б.С., Бурмистров В.М. Ожоги (руководство для врачей). Л.: “Медицина”, Ленинград. отдел., 1986. - 271 с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи