О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 57.09 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір57.09 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ПЕЛЬВІОПеритоніти”


Чернівці-2004


Тема: “ ПЕЛЬВІОПеритоніти”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Перитонiт - запалення парiєтальної та вiсцеральної очеревини, яке супроводжується як мiсцевими, так i загальними проявами, порушеннями функцiй рiзних органiв i систем. Це одне з найважчих захворювань в абдомiнальнiй хiрургiї. Частота його виникнення - 5,5-6,0 на 10000 населення.

Перитонiт займає перше мiсце серед причин смертi вiд гострих хiрургiчних захворювань органiв черевної порожнини. Летальнiсть вiд перитонiту залежить вiд його форми, причин та iнших факторiв i коливається вiд 0,4% до 70%. Перитонiт частiше всього є ускладненням, а точнiше - закономiрним наслiдком або етапом розвитку рiзних гострих хiрургiчних захворювань i травм черевної порожнини. Як правило, перитонiтом завершуються такi деструктивнi процеси в очеревиннiй порожнинi, як гангренознi форми апендициту, холециститу, панкреонекроз, кишкова непрохiднiсть та iн.

Не зважаючи на досягнутi успiхи в дiагностицi та лiкуваннi перитонiту, летальнiсть при цьому не має стiйкої тенденцiї до зниження. Покращення результатiв лiкування перитонiту можливе не тiльки шляхом комплексного пiдходу до його дiагностики, оперативного та пiсляоперацiйного лiкування, а в першу чергу - профілактики його розвитку.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати:

 • визначення поняття “пельвіоперитоніт”;

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез та патоморфологію пельвіоперитоніту;

 • механізми розвитку різних видів пельвіоперитоніту;

 • класифікацію пельвіоперитоніту;

 • особливості клінічної картини в залежності від стадії захворювання та причини розвитку;

 • діагностичні можливості додаткових методів дослідження (лабораторних, інструментальних, променевих) при пельвіоперитоніті;

 • диференційну діагностику гострого пельвіоперитоніту;

 • профілактику пельвоперитоніту.

 • правила оформлення медичної документації при гострому пелівіоперитоніті;

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Визначення навчальної мети та мотивації.

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні пеьвіоперитоніту;

б) сучасні погляди на етіологію та патогенез пельвіоперитоніту;

в) класифікація пельвіоперитоніту;

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика гострого пельвіоперитоніту;

є) профілактика пельвіоперитоніту.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці;

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, прозірки, таблиці, відеофільми, фотографії. УЗД.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%

^ V. Контрольні питання.

 1. Визначення поняття пельвіоперитоніт.

 2. Анатомо-фізіологічні відомості про очеревину.

 3. Класифікація пельвіоперитоніту (за етіологією, за стадіями, за характером ексудату, за перебігом, за розповсюдженістю, за ступенем важкості протікання).

 4. Причини виникнення пельвіоперитоніту.

 5. Патогенез пельвіоперитоніту.

 6. Клінічна картина гострого пельвіоперитоніту.

 7. Диференційна діагностика пельвіоперитоніту.

 8. Параклінічне обстеження хворих з гострим пельвіоперитонітом.

 9. Покази та протипокази до оперативного лікування.

10. Профілактика пельвіоперитоніту.

11. Результати лікування гострого гнійного пельвіоперитоніту.

12. Роль організації екстреної (термінової) допомоги в ранній діагностиці та лікуванні пельвіоперитоніту.

VI. Література

 1. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини /Під ред. І.Ю.Полянського. - Чернівці, 1999. - С. 151-170.

 2. Клиническая хирургия: Справочное руководство /Под ред. Ю.М.Панцырева. - М.: Медицина, 1988. - С. 357-365.

 3. Хирургические болезни /Под ред. М.И.Кузина. - М.: Медицина, 1995.- С.586-600.

 4. Неотложная хирургия брюшной полости /Под ред В.Т.Зайцева. - К.: Здоров’я, 1989. - С.58-98.

 5. Симонян К.С. Перитонит. - М., 1971. - 216 с.

 6. Спиженко Ю.П. и др. Острый гнойный перитонит. - Харьков: Прапор,1997.- 190 с.

 7. Шалимов А.А. Острый перитонит. - К., 1981.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи