О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 61.33 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір61.33 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200__ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ГОСРИЙ ЖИВІТ, ЗАХВОРЮВАННЯ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ”


Чернівці-2004


Тема: “ГОСРИЙ ЖИВІТ, ЗАХВОРЮВАННЯ, МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини відноситься да тієї групи захворювань, які потребують термінових невідкладних заходів, спрямованих на врятування життя хворого. Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна загроза життю хворих в разі ненадання допомоги.

Гострий живіт – це узагальнююче поняття, яке включає в себе низку захворювань органів черевної порожнини хірургічного плану, а також суміжних спеціальностей (урологія, гінекологія, терапія, кардіологія) та ін.

ІІ. Навчальна мета:

2.1. Інтерн повинен знати:

 • нозологічні форми гострої хірургічної патології органів черевної порожнини, які входять в поняття гострий живіт;

 • основні положення надання невідкладної допомоги ургентним хворим хірургічного профілю, строки госпіталізації, термін виконання оперативних втручань з моменту захворювання та госпіталізації в хірургічні стаціонари;

 • принципи надання невідкладної допомоги: консервативна терапія, термінові оперативні втручання, об'єм виконання операції при різних нозологічних одиницях;

 • правила оформлення медичної документації при "гострому животі";

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Визначення навчальної мети та мотивації.

3. Контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні поняття «гострий живіт»;

б) сучасні погляди на етіологію та патогенез гострої хірургічної патології органів черевної порожнини;

в) класифікація гострої хірургічної патологієї органів черевної порожнини;

г) клінічні особливості перебігу гострої хірургічної патології органів черевної порожнини;

д) додаткові методи обстеження, обов’язкові лабораторні, допоміжні (рентгенологічні, УЗД та ін.), які використовуються у сумнівних випадках;

е) диференційна діагностика гострої хірургічної патології органів черевної порожнини;

є) профілактика травм гострої хірургічної патології органів черевної порожнини.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі10%

2

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка результатів питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, методів оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, прозірки, таблиці, відеофільми, фотографії. УЗД.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ


Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Що собою являє гострий живіт, тактика при підозрі, дії.

 2. Критерії оцінки стану хворих при гострій хірургічній патології живота.

 3. Захворювання, які симулюють гострий живіт в практиці терапевта, уролога, гінеколога.

 4. Принципи надання невідкладної допомоги при гострій хірургічній

VI. Література

 1. Бондаренко В.А., Лупальцев В.И. Острый аппендицит.-К.Здоров’я, 1993.- 200с.

 2. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С. Савельева.-М.Медицина.-,1986.-567с.

 3. Неотложная хирургия брюшной полости / под ред. В.Т. Зайцева.-К.: Здоров’я,1989.-272с.

 4. Острый гнойный перитонит / Ю.П.Спиженко, Б.О.Мильков, А.Е. Лагода и др.,-Харьков: Прапор.-1997.-190с.

 5. Кочнев О.С. Экстренная хирургия желудочно-кишечного тракта.-Казань: Изд-во Казанского университета,1984.-288с.

 6. Милонов О.Б., Тоскин К.Д., Жебровский В.В. Послеоперационные осложнения и опасности в абдоминальной хирургии.-М.1990.-500с.

 7. Шевчук М.Г., Генык С.Н., Хохоля В.П. и др. Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии.-К.:Здоров’я,1988.-232с.

 8. Петров В.П.,Ерюхин И.А. Кишечная непроходимость.- Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. - М.:Медицина, 1994.-368с..:Медицина,1989.-289с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи