О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 52.91 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата28.07.2012
Розмір52.91 Kb.
ТипДиплом

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

УСКЛАДНЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ ТА ДПК”


Чернівці-2004


Тема: “УСКЛАДНЕННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКУ ТА ДПК"

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки (ДПК) є однією з найважливіших проблем хірургічної гастроентерології. Це пов’язано в першу чергу з великою кількістю ускладнень різного характеру (перфорація виразок, кровотечі, стенозування вихідного відділу шлунку, малігнізація та ін.) та інвалідизацією хворих. Погіршення умов життя на сучасному етапі пропорційно впливає на кількість хворих виразковою хворобою шлунку та ДПК та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це в свою чергу постає великою соціальною проблемою майбутнього.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 • нозологічні форми ускладнень виразкової хвороби шлунку та ДПК;

 • основні положення надання хірургічної допомоги хворим з ускладненими формами виразкової хвороби шлунку та ДПК, строки госпіталізації, термін виконання оперативних втручань з моменту захворювання та госпіталізації в хірургічні стаціонари;

 • принципи надання невідкладної допомоги при ускладнених формах виразкової хвороби шлунку та ДПК, основні положення консервативної терапії при гострих кровотечах виразкового генезу, термінові оперативні втручання, об'єм виконання операції при різних варіантах ускладнень виразкової хвороби шлунку та ДПК;

 • план та додаткові методи обстеження хворих, лабораторно-діагностичні маніпуляції та інструментальні методики при постановці діагнозу виразкової хвороби та верифікації ускладнень;

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні погляди на етіологію,

патогенез;

б) класифікація ускладнень виразкової хвороби шлунку та ДПК;

в) клінічні особливості перебігу захворюваннь;

г) діагностичні критерії;

д) диференційна діагностика;

е) консервативне лікування, покази до хірургічного лікування;

є) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка конкретних питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань.

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Перелік ускладнених форм виразкової хвороби шлунку та ДПК;

 2. Критерії оцінки стану хворих при гострій гастро-дуоденальній кровотечі.

 3. Критерії оцінки стану хворих при декомпенсованих стенозах воротаря.

 4. Принципи надання невідкладної допомоги при перфоративній та кровлячій виразках ДПК.

 5. Тактика та об’єм оперативних втручань при гострих виразкових кровотечах, критерії оцінки.

VI. Література

 1. Шалимов А.А., Саенко В.Ф.Хирургия пищеварительного тракта К.:Здоров’я,1987.-568с.

 2. Диагностика и лечение острого кровотечения в просвет пищеварительного канала / Саенко В.Ф., Кондратенко П.Г., Семенюк Ю.С. и др.- Ровно 1997.-384с.

 3. Диагностика и лечение острого кровотечения в просвет пищеварительного канала / Саенко В.Ф., Кондратенко П.Г., Семенюк Ю.С. и др.- Ровно 1997.-384с.

 4. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости / Под ред. В.С. Савельева.-М.Медицина.-,1986.-567с.

 5. Шевчук М.Г., Генык С.Н., Хохоля В.П. и др. Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии.-К.:Здоров’я,1988.-232с.

 6. Шевчук М.Г., Генык С.Н., Хохоля В.П. и др. Неотложные оперативные вмешательства в абдоминальной хирургии.-К.:Здоров’я,1988.-232с.

Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи