О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему icon

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Скачати 53.65 Kb.
НазваО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дата29.06.2012
Розмір53.65 Kb.
ТипДиплом


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ГОСТРІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІ КРОВОТЕЧІ”


Чернівці-2004

Тема: “ГОСТРІ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНІ КРОВОТЕЧІ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Гостра шлунково-кишкова кровотеча - це грізне, часте ускладнення виразкової хвороби та інших захворювань, яке відрізняється важкістю діагностики і незадовільними результатами консервативного і оперативного лікування. Вона є однією з основних причин летальності при гострій хірургічній патології, яка коливається в межах 8-30%.

ІІ. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 • визначення поняття “ кровоточива виразка “;

 • етіологію та патогенез кровоточивої виразки шлунку та ДПК;

 • методики обстеження хворих з кровоточивими виразками;

 • правильну інтерпретацію клінічних, лабораторних та інструментальних даних;

 • особливості клінічної картини кровоточивої виразки;

 • диференційну діагностику шлунково-кишкових кровотеч;

 • методи консервативного та хірургічного лікування кровоточивої виразки та її ускладнень;

 • покази до оперативного втручання при кровоточивій виразці шлунку та ДПК;

 • передопераційну підготовку хворих, її завдання та зміст;

 • види оперативних втручань при кровоточивій виразці:

 • післяопераційне ведення хворих;

 • післяопераційні ускладнення, їх профілактику;

 • реабілітацію хворих в післяопераційному періоді.

ІІІ. Виховна мета:

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.


ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

4.1. Тривалість заняття - 4 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п


Основні етапи заняття та їх зміст

Навчаль-на мета в рівнях засвоєння

^ Методи контролю та навчально-методичне забезпечення


Час

1

Підготовчий етап:

 • Організація заняття

 • Визначення навчальної мети та мотивації

 • контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) сучасні погляди на етіологію,

патогенез;

б) класифікація шлунково-кишкових кровотеч;

в) клінічні особливості перебігу захворювання;

г) діагностичні критерії;

д) диференційна діагностика;

е) консервативне лікування, покази до хірургічного лікування;

є) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, рентгенограми, клінічні задачі

10%

2

Основний етап :

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка конкретних питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи.

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань.

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ


L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%


^ V. Контрольні питання.

 1. Анатомо-фізіологічні дані про шлунок і ДПК.

 2. Етіологія шлунково-кишкових кровотеч.

 3. Патофізіологічні порушення при кровотечі.

 4. Класифікація шлунково-кишкових кровотеч (за етіологією, за ступенем важкості, ендоскопічна за Форестом).

 5. Клінічна картина кровотечі виразкової етіології та її особливості в залежності від ступеню важкості кровотечі.

 6. Методи діагностики шлунково-кишкових кровотеч.

 7. Диференційна діагностика шлунково-кишкових кровотеч.

 8. Консервативне лікування гострої шлунково-дуоденальної кровотечі виразкового генезу: покази, послідовність проведення, основні гемостатичні препарати.

 9. Методи ендоскопічної зупинки виразкової кровотечі.

 10. Способи контролю продовжуючої кровотечі.

 11. Дієта хворих з кровоточивою виразкою шлунку та ДПК.

 12. Хірургічне лікування гастродуоденальної виразкової кровотечі: покази, методи та об’єм оперативного втручання.

 13. Ведення післяопераційного періоду, можливі ускладнення після операції та її профілактика.

 14. Покази до переливання крові та її компонентів при шлунково-кишкових кровотечах.

 15. Реабілітація хворих з кровоточивою виразкою шлунку та ДПК.

 16. Профілактика гастродуоденальних виразкових кровотеч.


VI. Література

 1. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини /За ред. І.Ю.Полянського.-Чернівці, 1999. - С. 130-150.

 2. Хирургические манипуляции / Г.Д.Дейбук, А.Н.Клименко, В.Н.Круцяк и др. / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка. - К.: Вища школа, 1985. - С. 33-35, 38-39.

 1. Братусь В.Д. Диференциальная диагностика и лечение острых желудочно-кишечных кровотечений.- К.: Здоров’я, 1991. - 268 с.

 2. Саенко В.Ф., Кондратенко П.Г., Семенюк Ю.С. и др. Диагностика и лечение острого кровотечения в просвет пищеварительного канала. - Ровно, 1997. - 384 с.

 3. Клиническая хирургия: Справочное руководство / Под ред. Ю.М.Панцырева.- М.: Медицина, 1988.

 4. Неотложная хирургия брюшной полости / Под ред. В.Т.Зайцева. - К.: Здоров’я, 1989.

 5. Неотложная хирургия брюшной полости / Скрипниченко Д.Ф. - К.: Здоров’я, 1986. - С. 173-190.

 6. Хирургия пищеварительного тракта / А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко. - К.: Здоров’я, 1987. - С.153-156, 233-243.

 7. Шорох Г.П., Климович В.В. Язвенные гастродуоденальные кровотечения (тактика и лечение). - Мн.: ГИПП “Промпечать”, 1998. - 156 с.


Схожі:

О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Травми органів черевної порожнини відноситься до категорії найбільш небезпечних для життя пошкоджень, при цьому супроводжуючись високою...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Клінічна практика та багаточисленні наукові дослідження останніх десятиліть вказують на значний ріст частоти захворювань щитоподібної...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Це обумовлено клінічним перебігом хірургічних захворювань та характеризується тим, що кожної миті з моменту захворювання постає реальна...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Стриктури та випадіння прямої кишки доволі рідкі захворювання. За даними літератури (Аминєв А. М., 1986) вони становлять від 0,9%...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Дпк та відповідно збільшенням числа ускладнень. При цьому самим прикрим є те, що вражаються більше всього люди молодого віку, а це...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Лікування важкоопечених відрізняється довготривалістю, трудомісткістю та значними матеріальними витратами. Особливо проблематичною...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Метою заняття являється вияснення теоретичних знань інтернів по захворюванням артеріальних та венозних судин, засвоєння способів...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Слід пам’ятати пораду відомого знавця невідкладної хірургії Мондора, який закликав “вивертам, хитрощам захворювання протиставити...
О. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему iconО. С. Полянська методична вказівка семінарського заняття з лікарями-інтернами із спеціальності “хірургія” на тему
Гостра кишкова непрохідність одна з найактуальніших проблем абдомінальної хірургії. Це зумовлене значною поширеністю, що складає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи