Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 icon

Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3
Скачати 177.31 Kb.
НазваІі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3
Дата29.06.2012
Розмір177.31 Kb.
ТипКонкурс

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Кафедра загального мовознавства


ІІ тур Всеукраїнського конкурсу

студентських досліджень із соціолінгвістики


Львів, 34 квітня 2012 р.


ПРОГРАМА


Львів 2012

Організаційний комітет


Ярослав Гарасим

декан філологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка


^ Галина Мацюк

професор кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка


Адріана Чучвара

аспірантка кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка


Оксана Трумко

аспірантка кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка

^ КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНКУРСУ


Головний корпус

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1


Вівторок, 3 квітня

8.00 – 9.00 Реєстрація учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 312)

9.00 – 9.30 Відкриття конкурсу: вітальне слово проректора Львівського національного університету імені Івана Франка професора Богдана Котура,

декана філологічного факультету доктора філологічних наук Ярослава Гарасима та професора кафедри загального мовознавства Галини Мацюк

9.30 – 12.00 Доповіді учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 312)

12.00 – 13.00 Обід (студентська їдальня юридичного факультету)

13.00 – 17.00 Продовження роботи конференції

17.00 – 18.30 Екскурсія вечірнім Львовом


Середа, 4 квітня

9.00 – 9.30 Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (Дзеркальна зала)

9.30 – 12.00 Участь усіх студентів в роботі секцій IX Всеукраїнського соціолінгвістичного семінару

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 17.00 Продовження роботи конференції

17.00 Від’їзд


Вівторок, 3 квітня


^ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ УЧАСНИКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ


РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Ільницька Катерина. Проблема «мова міста» в українській соціолінгвістиці: оновлення методології опису в умовах сучасної наукової парадигми.

^ Шурко Ганна. Розвиток категорійної бази соціолінгвістики: поняття «громадський простір міста» (на матеріалі мовного ландшафту Львова).

Литвин Оксана. У пошуках методики дослідження корелятивного зв’язку мова вік у соціолінгвістиці (на матеріалі мовлення людей старшого покоління).


^ ЗВ’ЯЗОК СОЦІОЛІНГВІСТИКИ З РІЗНИМИ НАУКАМИ


Дирявко Мар’яна. П’ять елементів світу: українська мовна картина світу (дериваційно-концептуальний аспект).

^ Рубанович Анастасія. Освітньо-наукова виставкова діяльність – ефективний вид діалогової комунікації в неокультурному суспільстві.

Васютіна Наталія. Філософсько-лінгвістична концептуалізація феномену лідерства.

Мельник Юлія. Лінгвокультурний типаж «Іванушка-дурник» в російських народних казках.


^ МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ


Свистун Наталія. Проблеми двомовності в Україні.

Кучеренко Антоніна. Функціональний взаємозв’язок соціолінгвістичних параметрів у зв’язку зі структуруванням лінгвосоціуму студентів (на прикладі мікролінгвосоціуму студентів ОНУ ім. І. І. Мечникова).

Євтушенко Олена. Ставлення до мови (на матеріалі друкованого медіадискурсу).


^ МОВА І СОЦІОГРУПА


Савонік Євгенія. Мовна гра як засіб творення молодіжного сленгу.

Сидоренко Дарія. Молодіжний сленг німецької мови.

Жабокрицька Аліна. Мовна агресія молоді (соціолінгвістичний аспект).

Савченко Ірина. Соціолінгвістичні особливості функціонування прецедентних феноменів у студентському комунікативному середовищі.


^ МОВЛЕННЯ СІМ’Ї


Опарій Яна. Соціолінгвістичні особливості спілкування КВНівської сім’ї.


ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ


Пшенична Дарія. Гендерна особливість видань для жінок і чоловіків: соціолінгвістичний аспект.

Мараренко Анастасія. Прецедентні феномени в мовленнєвому жанрі «анекдот» (за даними експериментального дослідження).


^ СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕКСТУ І КОМУНІКАЦІЇ


Новак Вікторія. Метафори та евфемізми як засоби оптимізації соціальної функції мови в політичних текстах (на матеріалах промов Барака Обами).

^ Старостіна Вікторія. Лінгвістичні особливості електронного спілкування в англійській мові.

Кондратенко Любов. Графічна семіотика політичної реклами (на матеріалі рекламних повідомлень 2009–2010 рр.).

^ Ковшова Алла. Вербальний вплив реклами в каталогах косметики крізь призму нейролінгвістичного програмування.

Свердлик Зоряна. Креативний характер рекламної комунікації в галузі туризму.


^ КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ


Васютіна Наталія – студентка 2 курсу факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету.

^ Тема доповіді: Філософсько-лінгвістична концептуалізація феномену лідерства.

Проблема лідерства є об’єктом аналізу різних наук. Авторка вважає, що «такі аспекти лідерства, як походження, встановлення та розвиток самого змісту поняття «лідерство» поки що, в основному, залишаються поза межами ґрунтовних розвідок» (с. 4). Завданням постає філософський та лінгвістичний аналіз процесів становлення і трансформацій феномену лідерства в історичному поступі. Обсяг роботи 19 стор. Є покликання на 61 використане джерело. Є додаток (с. 20).

^ Ключові слова: лідер, концепт, трансформація, етимологія, семантика.


Дирявко Мар’яна – студентка 5 курсу філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

^ Тема доповіді: П’ять елементів світу: українська мовна картина світу (дериваційно-концептуальний аспект).

Авторка стверджує, що мовна картина світу людини формує тип її ставлення до світу, зокрема до природи, до життя та інших людей, задає норми поведінки. Мета дослідження – описати мовну картину світу українців на матеріалі п’яти елементів світобудови з погляду дериваційно-концептуального аспекту. Предметом дослідження обрано п’ять елементів світобудови з погляду української мовної картини світу та їх вираження за допомогою словотвірних засобів. Обсяг роботи 30 стор. Є покликання на 31 працю. Авторка уклала додатки (с. 31–39).

^ Ключові слова: мовна картина світу, першоелементи світобудови, концепт, концептуальне поле, етимологічний аналіз, словотвірне поле.


Євтушенко Олена – студентка 5 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

^ Тема доповіді: Ставлення до мови (на матеріалі друкованого медіадискурсу).

Авторка вважає, що ЗМІ, як один із найбільш динамічно змінних соціальних інститутів, здатні повно репрезентувати домінантні суспільні тенденції ставлення до мовного питання в українському соціумі. Завдання: визначити рівень наукової розробки теми, з’ясувати зміст поняття «ставлення до мови» та ступінь вивчення цієї теми у вітчизняній соціолінгвістиці; визначити особливості мовної ситуації в Україні, окреслити засоби вираження ставлення до мови в медіадискурсі, вказати на властивості оцінних цитат та фактів як експлікатів ставлення до мови в текстах друкованих засобів масової інформації. Обсяг роботи 29 стор. Список літератури – 27 джерел.

^ Ключові слова: мова, ставлення до мови, медіадискурс, ЗМІ, оцінна цитата, оцінний факт.


Жабокрицька Аліна – студентка 5 курсу факультету української філології Рівненського державного гуманітарного університету.

^ Тема доповіді: Мовна агресія молоді (соціолінгвістичний аспект).

Авторка вважає, що динамічний розвиток суспільства змушує мовознавців розширювати поле досліджень. Питання про мовну агресію – одне із маловивчених. Воно охоплює знижену лексику (лихослів’я, сленг і просторіччя). Лихослів’я і сленг мають цензурний і нецензурний вияви. Завдання роботи – дослідити причини появи негативного і неприродного для українців явища вербальної агресії. Обсяг роботи 34 стор. У списку літератури – 26 позицій.

^ Ключові слова: антипод, антропоцентрична парадигма, лінгвістична компетенція, мовна агресія.


Ільницька Катерина – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

^ Тема доповіді: Проблема «мова міста» в українській соціолінгвістиці: оновлення методології опису в умовах сучасної наукової парадигми.

Авторка вважає, що категорійний апарат соціолінгвістики ще не повністю сформований щодо ознак української мовної дійсності. Тому в умовах сучасної наукової парадигми, в якій діють нові принципи опису мовної матерії, повинно відбутися оновлення методології дослідження різних проблем. Завдання: систематизувати досвід вивчення мови міста в українському мовознавстві та в контексті нового відгалуження від соціолінгвістики – лінгвістичного ландшафту, з’ясувати перспективи опису питання за допомогою нової категорійної бази цього напряму, перевірити дієвість застосування категорійної бази лінгвістичного ландшафту для характеристики 310 мовних знаків міського простору Львова. Обсяг роботи 31 стор. У списку літератури 33 праці. Є додатки – банк знаків (фотокопії, с. 32–95).

^ Ключові слова: теорія соціолінгвістики, мова міста, лінгвістичний ландшафт, функції мов.


Ковшова Алла – студентка 4 курсу філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

^ Тема доповіді: Вербальний вплив реклами в каталогах косметики крізь призму нейролінгвістичного програмування.

На основі результатів анкетування й асоціативного експерименту простежено, у якій формі представники різних репрезентативних систем вербалізують свої враження; схарактеризовано та покласифіковано метафори, які фіксували респонденти. Обсяг роботи 24 стор., бібліографія нараховує 38 джерел. Авторка уклала п’ять додатків (с. 25–30).

^ Ключові слова: реклама, рекламний вплив, репрезентативна система, сенсорний предикат, синестезія, метафора, асоціація, оцінка.


Кондратенко Любов – студентка 4 курсу філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

^ Тема доповіді: Графічна семіотика політичної реклами (на матеріалі рекламних повідомлень 2009–2010 рр.).

Доповідь присвячено проблемі візуального сприйняття графічних компонентів політичного дискурсу. Мета роботи – проаналізувати змістове навантаження, функції та особливості сприйняття реципієнтами елементів графічної семіотики в тексті політичної реклами. Завдання: розмежувати вербальну і невербальну семіотику в межах рекламного дискурсу; проаналізувати тексти політичної реклами виборчої компанії 2009–2010 рр; провести експеримент для визначення впливу елементів графічної семіотики та співвідношення їх з основним текстом політичної реклами. Обсяг роботи 32 стор. У списку літератури 22 наукові праці.

^ Ключові слова: графічна семіотика, політична реклама, сприйняття, мовленнєвий вплив.


Кучеренко Антоніна – студентка 5 курсу філологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Тема доповіді: Функціональний взаємозв’язок соціолінгвістичних параметрів у зв’язку зі структуруванням лінгвосоціуму студентів (на прикладі мікролінгвосоціуму студентів ОНУ ім. І. І. Мечникова).

Авторка сформулювала завдання визначити, як соціологічні параметри впливають на вибір мови спілкування, які з них є найбільш дієвими в середовищі студентів. Новизною роботи є дослідження мовної ситуації в конкретному студентському середовищі. Предмет дослідження – взаємозв’язок соціолінгвістичних параметрів у контексті структурування лінгвосоціуму студентів філологічного факультету. Автор провела анкетування (опитано 600 респондентів). Обсяг роботи 31 стор. Список літератури містить найменування 25 використаних джерел.

^ Ключові слова: білінгвізм (двомовність), державна мова, мовна політика, рівень престижності мови.


Литвин Оксана – студентка 5 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

^ Тема доповіді: У пошуках методики дослідження корелятивного зв’язку мова – вік у соціолінгвістиці (на матеріалі мовлення людей старшого покоління).

Роботу присвячено дослідженню спонтанного мовлення людей старшого покоління (після 70-ти років). В умовах, коли в науці ще не розроблено теорії та методики вивчення корелятивного зв’язку мова вік її носія, авторка запропонувала методику аналізу, що базується на концепції мовної особистості. У дослідженні сформульовано такі завдання: систематизувати знання про вікову періодизацію в біології, психології, соціології; розкрити аспекти цієї проблеми в мовознавстві; обґрунтувати теоретичну модель опису мовлення людей старшого віку; за допомогою теорії мовної особистості врахувати вербально-семантичний, тезаурусний і прагматичний рівні мовної особистості інформантів. Обсяг роботи 33 стор. Список використаної літератури охоплює 47 позицій. Додатки (питальник і записи усного мовлення двадцяти інформантів) – с. 34–108.

^ Ключові слова: теорія соціолінгвістики, мовлення людей старшого покоління, мовна особистість, вербально-семантичний рівень, тезаурусний рівень, прагматичний рівень.


^ Мараренко Анастасія – студентка факультету української філології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

^ Тема доповіді: Прецедентні феномени в мовленнєвому жанрі «анекдот» (за даними експериментального дослідження).

Автор зосереджується на вивченні комунікації в малих групах, зокрема на вияві стереотипів статево-рольової поведінки персонажів усних побутових анекдотів. Завдання дослідження: 1) подати соціолінгвістичний аспект аналізу анекдоту як мовленнєвого жанру, що передбачає розгляд комунікативної поведінки людини у зв’язку з широким контекстом її соціального буття; 2) розглянути прецедентні феномени у текстах сучасних анекдотів; 3) експериментальним шляхом встановити наявність у текстах анекдотів фактів лінгвокультурного простору та відбиття елементів етнокультурної свідомості українського народу. Обсяг роботи 32 стор. Список використаної літератури – 50 праць. Є джерельна база і додатки.

^ Ключові слова: анекдот, мовленнєвий жанр, прецедентні феномени.


Мельник Юлія – студентка 3 курсу факультету іноземних мов Луганського національного університету імені Т. Шевченка.

^ Тема доповіді: Лінгвокультурний типаж «Іванушка-дурник» в російських народних казках.

Авторка вважає, що лінгвокультурологічне моделювання мовної свідомості і комунікативної поведінки стало одним із провідних напрямків сучасного мовознавства. Завдання доповіді: схарактеризувати поняття «лінгвокультурний типаж»; дати опис лексикографічного портрета слова «дурень»; розглянути понятійні, образні, оцінні компоненти лінгвокультурного типу; вивчити асоціативне поле імені «Іванушка-дурник». Обсяг роботи 30 стор. Список літератури охоплює 50 назв.

^ Ключові слова: лінгвокультурологічний типаж, мовна поведінка, текст, лексикографічний портрет слова, асоціативне поле.


Новак Вікторія – студентка 5 курсу факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

^ Тема доповіді: Метафори та евфемізми як засоби оптимізації соціальної функції мови в політичних текстах (на матеріалах промов Барака Обами).

Мета дослідження полягає у виявленні основних тенденцій використання метафор та евфемізмів у сучасних політичних текстах на прикладі промов президента США. Дослідницькі завдання: описати вживання метафор у політичному тексті президента; визначити головні принципи утворення евфемізмів у промовах Барака Обами та мету їх вживання; визначити роль метафор та евфемізмів як засобів оптимізації соціальної функції мови. Обсяг роботи 31 стор. Авторка використала покликання на 10 наукових праць.

^ Ключові слова: соціолінгвістика, політична лінгвістика, мовний вплив, метафора, соціальна функція мови.


Опарій Яна – студентка 4 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

^ Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості спілкування КВНівської сім’ї.

Авторка аналізує особливості сімейного мовлення на прикладі КВНівської сім’ї. Завдання доповіді: 1) дослідити специфіку сімейного спілкування; 2) визначити особливості спілкування КВНівців; 3) дослідити вплив мовної поведінки КВНівців на родинне спілкування; 4) визначити сімейну сутність сімейних виразів, що вживаються членами КВНівських родин. Обсяг роботи 29 стор. Список використаної літератури – 43 позиції. Є зразок анкети для збору інформації (с. 30), список найпоширеніших фраз в сім’ї КВНівців (с. 32).

^ Ключові слова: сімейне мовлення, мовна поведінка, КВНівський сленг, стереотипні формули спілкування.


Пшенична Дарія – студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

^ Тема доповіді: Гендерна особливість видань для жінок і чоловіків: соціолінгвістичний аспект.

Авторка розкриває один із видів корелятивного зв’язку, яким займається соціолінгвістика, зокрема взаємодію мови і статі. Мета дослідження – описати гендерні особливості видань для жінок і чоловіків. Тому сформульовані такі завдання: конкретизувати поняття «гендер» і визначити ознаки чоловічого та жіночого мовлення, а також жанрово-тематичних, лексичних, морфологічних і синтаксичних особливостей видань для жінок та чоловіків. Обсяг роботи 34 стор. Список використаної літератури і джерел, необхідних для написання роботи, охоплює 26 позицій.

^ Ключові слова: соціолінгвістика, стать, гендер, чоловіче мовлення, жіноче мовлення.


Рубанович Анастасія – студентка 5 курсу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

^ Тема доповіді: Освітньо-наукова виставкова діяльність – ефективний вид діалогової комунікації в неокультурному суспільстві.

Автор розкриває особливості діалогової комунікації в умовах проведення виставок. Трактує цей час як період міжособистісного спілкування. Авторка вважає, що висловлювання постає не як слово, пропозиція чи абзац, а як одиниця сенсу, що дає можливість відповісти на нього. Завдання доповіді: 1) охарактеризувати виставкову галузь і її зв’язок з інформаційним простором; 2) визначити місце освітньо-наукових комунікацій у системі соціальних комунікацій; 3) дослідити методи побудови діалогової комунікації через призму виставкової діяльності; 4) виділити проблеми і перспективи розвитку освітньо-наукової виставкової діяльності в неокультурному суспільстві. Обсяг роботи 31 стор. У списку використаних джерел є покликання на 32 праці з питань організації виставково-ярмаркової діяльності.

^ Ключові слова: діалогова комунікація, виставка, інформація, соціальна інформація.


Савонік Євгеніястудентка 4 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету.

^ Тема доповіді: Мовна гра як засіб творення молодіжного сленгу.

Авторка вважає, що визначення шляхів поповнення молодіжного неформального мовлення на сучасному етапі дозволяє прогнозувати особливості розвитку української мови сьогодні і в майбутньому. У доповіді розкрито словотвірні процеси в молодіжному соціолекті, зокрема засоби мовної гри. Завдання дослідження: 1) визначити поняття сленгу та обгрунтувати поняття «молодіжний сленг»; 2) дослідити історію вивчення українських жаргонно-сленгових страт; 3) охарактеризувати функції та місце сленгової лексики в молодіжному мовленні; 4) з’ясувати особливості творення лексико-фразеологічної системи молодіжного сленгу; 5) проаналізувати мовну гру як засіб творення сленгізмів. Обсяг роботи 31 стор. Авторка покликається на праці українських соціолінгвістів (у списку літератури 25 використаних джерел).

^ Ключові слова: молодіжний сленг, мовна гра, контамінація, фонетична мімікрія, фонетичні деформації слова.


Савченко Ірина – студентка 3 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

^ Тема доповіді: Соціолінгвістичні особливості функціонування прецедентних феноменів у студентському комунікативному середовищі.

Авторка формулює мету: встановити соціолінгвістичні особливості функціонування прецедентних феноменів у студентському середовищі. Завдання дослідження: проаналізувати теоретико-методологічну базу з проблеми дослідження; з’ясувати особливості функціонування прецедентних феноменів у мовленні студента, визначити способи трансформації загальновідомих висловлювань, порівняти семантичне поле навантаження вихідних прецедентних феноменів та трансформованих одиниць, порівняти специфіку прецедентних феноменів майбутніми юристами та філологами, чоловіками та жінками. Обсяг роботи 30 стор. У списку літератури 28 покликань.

^ Ключові слова: прецедентний феномен, мовна поведінка, мовна особистість, трансформація, соціолінгвістичне опитування.


Свердлик Зорянастудентка 5 курсу Національного авіаційного університету.

^ Тема доповіді: Креативний характер рекламної комунікації в галузі туризму.

В основу дослідження покладено взаємодію ідей теорії менеджменту, маркетингу, комунікації, соціології та діловодства. Сформульовано такі завдання: проаналізувати види і функції туристичної реклами; охарактеризувати комунікативні елементи, що впливають на вибір цілей комунікації; з’ясувати роль засобів комунікації у просуванні послуг туристичної фірми, розкрити значення факторів комунікативного впливу на імідж туристичної фірми. Обсяг дослідження 30 стор. У списку літератури є покликання на 33 джерела.

^ Ключові слова: комунікація, туристична реклама, засіб рекламної комунікації.


Свистун Наталія – студентка І курсу економічного факультету Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.

^ Тема доповіді: Проблеми двомовності в Україні.

Мета доповіді – розкрити сучасний стан двомовності в Україні. Дослідження має прикладний характер: авторка виявляє шляхи можливого, на її погляд, вирішення проблем двомовності. Завдання роботи: вивчити проблему двомовності у світі, розглянути мовне середовище в Україні, дослідити роль і місце мови в суспільстві і державі, дослідити політичні процеси, що відбуваються щодо впровадження другої державної мови. Обсяг роботи 30 стор., список літератури охоплює 14 наукових позицій.

^ Ключові слова: двомовність, культура, менталітет, мова, самобутність.


Сидоренко Дарія – студентка 5 курсу факультету лінгвістики Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

^ Тема доповіді: Молодіжний сленг німецької мови.

Предмет дослідження – найуживаніші слова, словосполучення та висловлювання з молодіжної лексики та їх семантичні, словотвірні, стилістичні особливості. Завдання: 1) опрацювати наукову літературу з теми (праці дослідників молодіжної мови); 2) узагальнити та систематизувати теоретичний матеріал про способи творення молодіжної лексики; 3) зібрати фактичний матеріал із молодіжної літератури, кінофільмів, мультфільмів, молодіжних пісень; 4) дослідити зміни молодіжної лексики за останні роки. Обсяг роботи 29 стор. У списку використаних праць – покликання на літературу теоретичного спрямування, лексикографічні праці (25 позицій), є систематизовані 11 додатків (с. 30–53). Авторка уклала словник: «Цікава молодіжна мова Німеччини» (додаток 3), який охоплює більше 200 гасел.

^ Ключові слова: соціолінгвістика, молодіжний сленг, лексикологія, лексикографія, словотвір.


Старостіна Вікторіястудентка факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

^ Тема доповіді: Лінгвістичні особливості електронного спілкування в англійській мові.

Мета дослідження – виявити та пояснити основні ознаки комп’ютерного дискурсу. Завдання – проаналізувати підходи до вивчення терміна «дискурс»; визначити поняття «комп’ютерний дискурс» і його місце в системі понять лінгвістики тексту; розглянути передумови формування основних мовних особливостей в системі понять лінгвістики тексту; виявити найважливіші лінгвістичні ознаки комп’ютерного дискурсу. Обсяг дослідження 27 стор. Список літератури охоплює 23 позиції.

^ Ключові слова: дискурс, теорія висловлювань, комунікація, комп’ютерне спілкування, гіпертекст, нікнейм.


Шурко Ганна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

^ Тема доповіді: Розвиток категорійної бази сучасної соціолінгвістики: поняття «громадський простір міста» (на матеріалі мовного ландшафту Львова).

Авторка вперше розкриває зміст поняття «громадський простір» як соціолінгвістичної категорії, взявши до уваги новий ілюстративний матеріал – мовні знаки Львова. Основу теоретичної бази становлять праці західноєвропейських та американських дослідників нового напряму соціолінгвістики, лінгвістичного ландшафту. Ілюстративний матеріал – 365 оголошень, 396 – назв урядових будівель, комерційних вивісок, дорожніх знаків, які описані в контексті теорії лінгвістичного ландшафту. Завдання: виокремити ознаки змісту «громадський простір міста» в соціолінгвістиці, розкрити наповнення поняття в теорії лінгвістичного ландшафту, виявити дієвість застосування цієї категорії для опису матеріалу про українську мовну дійсність (на матеріалі мовних знаків Львова), сформулювати дефініцію соціолінгвістичного терміна громадський простір міста. Обсяг роботи 32 стор. У списку літератури покликання на 29 праць. Додатки – банк мовних знаків громадського простору Львова (фотографії оголошень, комерційних вивісок, вивісок державних та громадських організацій, посольств, дорожніх знаків), всього 761 одиниця.

Ключові слова: теорія соціолінгвістики, поняття «громадський простір міста», мовний знак, мовний ландшафт міста.

Схожі:

Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconІі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 4
Реєстрація учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 343)
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconІі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3
move to 0-16270673
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconVi всеукраїнський соціолінгвістичний семінар програма львів
Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconПро проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» Інформаційне повідомлення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році»...
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconКонкурс студентських наукових робіт
Всеукраїнський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук (далі – Конкурсу) буде проведено в Одеському...
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconНаказ №480 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconПро проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Іі тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики Львів, 3 iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1187 вiд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи