Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 129.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата29.06.2012
Розмір129.63 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Дозволяю до друку

Перший проректор ХДАМГ

Стадник Г. В.

„ __ ”____________2002 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ РОЗГРАФЛЕННЯ І НОМЕНКЛАТУРИ

ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ ТА ПЛАНІВ

(для студентів, які вивчають курси

геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій)


ХАРКІВ - ХДАМГ - 2002

Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів (для студентів, які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій). Укл. Войславський Л.К., Запара Л.Г, Шевчун М.С., Шипулін В.Д. – Харків: ХДАМГ, 2002.-18 с.


Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів мають за мету допомогти студентам, які пізнають курси геодезія, картографія, геоінформаційні системи і технології, самостійно розглянути номенклатуру топографічних карт та планів. Приведені в них типові задачі і контрольні запитання допоможуть засвоїти і закріпити правила розграфлення і позначення топографічних карт і планів.


Укладачі: Войславський Л.К.,

Запара Л.Г.,

Шевчун М.С.,

Шипулін В.Д.


Рецензент: Пеньков В.О.


Рекомендовані кафедрою геодезії та геоінформаційних технологій,

протокол № 1 від 3.10.2002 р.

ЗМІСТ
Розграфлення і номенклатура топографічних карт . . . . . 4


Типові задачі з визначення номенклатури топографічних карт . . 10

Розграфлення і номенклатура топографічних планів . . . . 14

Контрольні запитання . . . . . . . . 16

Додаток . . . . . . . . 17


^

РОЗГРАФЛЕННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ
В Україні прийнятий стандартний ряд масштабів:

 • топографічних карт –

1: 1 000 000; 1: 500 000; 1: 300 000; 1: 200 000; 1:100 000;

1: 50 000; 1: 25 000; 1: 10 000; 1: 5 000; 1: 2 000

 • планів –

1: 5 000; 1: 2 000; 1: 1 000; 1: 500.

Топографічні карти (крім карти масштабу 1: 1 000 000) складають у рівнокутній проекції Гаусса-Крюгера і усі вони багатоаркушні.

Поділ карти на окремі аркуші за певною системою називається розграфленням , а система позначень окремих аркушів - номенклатурою.

В основу розграфлення і номенклатури топографічних карт усіх масштабів покладене міжнародне розграфлення аркушів карти масштабу 1: 1 000 000. Аркуші карти цього масштабу обмежені меридіанами і паралелями і мають ряди розміри за широтою 4 і колони - за довготою 6.

Кожен ряд позначається великою літерою латинського алфавіту від А до V, починаючи від екватора на північ і південь від нього. Кожна колона нумерується арабськими цифрами від 1 до 60. Їх номер рахується від меридіану з довготою 180 із заходу на схід (Рис. 1).

Номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000 складається з букви ряду і номера колони, з'єднаних рискою. Наприклад, аркуш карти масштабу

1: 1 000 000, де зображений Київ, має номенклатуру М-36, а де зображена Москва – N-37. Харківська область знаходиться на межі двох аркушів М-36 і М-37 масштабу 1: 1 000 000 .
Рис.1. - Розграфлення аркушів міжнародної карти масштабу 1: 1 000 000


Розграфлення топографічних карт більших масштабів проводиться з дотриманням наступних умов :

 • розміри аркушів карти повинні бути зручними для видання і практичного використання;

 • аркуш карти обмежується меридіанами і паралелями;

 • аркуш карти масштабу 1: 1 000 000 повинен містити ціле число аркушів карт більшого масштабу;

 • номенклатура аркушів карт має ієрархічну структуру, тобто складається з номенклатури аркуша масштабу 1:1000000 і позначення, притаманного даному масштабу, а для карт, починаючи з масштабу 1:50000, - з номенклатури аркуша 1:10000 і позначення, притаманого даному масштабу.


Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмів рамок топографічних карт масштабного ряду наведені в табл. 1.

Таблиця 1. - Зведені дані щодо розграфлення, номенклатури і розмірів рамок

топографічних карт

Масштаб

карти

Число

аркушів

у карті

Номенклатура останнього аркуша карти для вихідного аркуша N-37

Розміри рамок карт

за

широтою

за

довготою
масшабу 1:1000000


1:1000000

1:500000

1:300000

1:200000

1:100000

1

4

9

36

144

N–37

N-–37–Г

ХІ–N–37

N—37–ХХХVІ

N—37–144

1°20ґ

40ґ

20ґ

30ґ
масштабу

1:100000


1:50000

1:25000

1:10000

1:5000

1:2000

4

16

64

256

2304

N—37–144–Г

N—37–144–Г–г

N—37–144–Г–г–4

N—37–144–(256)

N—37–144–(256–и)

10ґ2ґ30”

1ґ15”

0ґ25”

15’

7ґ30”

3ґ45”

1ґ52,5”

0ґ37,5”


Таким чином, одному аркуша карти масштабу 1: 1 000 000 відповідають :

а) 4 аркуші карти масштабу 1: 500 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В, Г і записують після номенклатури аркушакарти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-Б (Рис. 2,а);

б) 9 аркушів карти масштабу 1: 300 000, що нумеруються римськими цифрами від I до IХ, які записують перед номенклатурою карти масштабу

1: 1 000 000, наприклад, III N-37 (рис. 2,б);

в) 36 аркушів карти масштабу 1: 200 000, що нумеруються римськими цифрами I-XXXVI, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-XX (рис. 2,в);

г) 144 аркуші карти масштабу 1: 100 000, що нумеруються арабськими цифрами від 1 до 144, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 1 000 000, наприклад, N-37-104 (рис. 2,г).

За основу розграфлення і номенклатури топографічних карт масштабів 1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000 і 1: 2 000 прийнято аркуш карти масштабу 1: 100 000.

Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 50 000, що позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000, наприклад, О-36-І-а (рис. 3).

Одному аркушу карти масштабу 1: 50 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 25 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 50 000, наприклад, О-36-І-Г-б (рис. 3).

Одному аркушу карти масштабу 1: 25 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1: 10 000, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3 і 4, які записують після номенклатури аркуша карти масштабу 1: 25 000, наприклад,

О-36-І-Г-в-4.Рис.2. - Розграфлення і позначення аркушів карт: а - масштабу 1: 500 000; б - масштабу 1: 300 000; в - масштабу 1: 200 000; г - масштабу 1: 100 000.


Одному аркушу карти масштабу 1: 100 000 відповідають 256 аркушів карт масштабу 1: 5 000, які позначають арабськими цифрами від 1 до 256. Номенклатура аркуша карти масштабу 1: 5000 складається з номенклатури аркуша карти масштабу 1: 100 000 з додаванням у дужках порядкового номера аркуша карти масштабу 1: 5 000, наприклад, О-36-I-(232) (Рис.3).

Одному аркушу карти масштабу 1: 5 000 відповідають 9 аркушів карти масштабу 1: 2 000, що позначаються малими літерами українського алфавіту а, б, у, м, д, є, ж, з, і. Номенклатура кожного аркуша карти масштабу 1: 2 000 складається з номенклатури карти масштабу 1:5 000 з додаванням у дужках відповідної букви , наприклад, L-49-133-(16-і) (рис. 4).

Рис. 3. - Розграфлення і позначення аркушів карт масштабів

1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000 і 1: 5 000.
^

Рис. 4. - Розграфлення і позначення аркушів карт масштабу 1: 2 000Топографічні карти, межами яких є меридіани і паралелі, а позначення відповідає наведеній вище системі, називають номенклатурними..

Номенклатура аркуша карти будь-якого масштабу підписується над північною стороною його рамки, а номенклатура суміжних аркушів – у розривах рамки з чотирьох сторін (північної, південної, східної і західної) .

Номенклатура топографічних карт визначає координати території, що відображена, дає можливість швидко визначати номенклатуру сусідніх аркушів і підбирати карти потрібного масштабу. Знаючи номенклатуру аркуша карти, можна визначити еліпсоїдальні (геодезичні) координати кутів топографічної карти, і, навпаки, знаючи геодезичні координати кутів рамки топографічної карти, можна визначити її номенклатуру.


^ ТИПОВІ ЗАДАЧІ З ВИЗНАЧЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ

ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ


Розглянемо вирішення деяких задач, що часто зустрічаються на практиці .


Задача 1. Визначення номенклатури аркуша топографічної карти заданого масштабу 1:М, де розташована точка з відомими координатами В і L.

Насамперед необхідно встановити число позицій у позначенні номенклатури аркуша відповідного масштабу.

Нехай заданий масштаб 1:10 000. У цьому випадку номенклатура включає такі позиціїВраховуючи, що пояс має довжину 4˚ за широтою, а колона – 6 ˚ за довготою, їхні порядкові номери визначають з виразів

(1)

де функція позначає найбільше ціле число, отримане при діленні А на ^ В.

Нехай для деякої точки В = 4923` , а L = 3717` . Підстановкою координат у (1) знаходимо k = 13, N = 37. У латинському алфавіті (додаток 2) порядковому номеру 13 відповідає буква М. Отже номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000, де розташована ця точка, М-37.

На аркуші міліметрового паперу чи паперу ,,в клітинку” будуємо схему 12 х 12 аркуша М–37, як це показано на Рис.5. Підписуємо на ній широти і довготи рамки, а також проміжних меридіанів і паралелей через один градус. За цією схемою визначаємо, що точка розташована в межах аркуша М–37–87 масштабу 1:100 000 .


Рис. 5. - Схема визначення номенклатури аркуша карти масштабу 1:100000


Далі будуємо схему внутрішньої структури (8 х 8) аркуша М-37-87

(Рис. 6), і підписуємо на ній широти і довготи рамки, а також проміжних меридіанів і паралелей.


^
Рис. 6. - Схема визначення номенклатури аркуша карти масштабу
1 : 10 000

Таким чином визначаємо, що задана точка знаходиться в межах аркуша карти масштабу 1:10000 М-37-87-Г-в-1.


Задача 2. Визначення номенклатури аркушів топографічної карти вказаного масштабу 1:М, що покривають територію, межі якої встановлені.

Як і в попередньому випадку знаходимо кількість позицій, що відповідають вказаному масштабу, і номенклатуру аркуша (чи декількох аркушів) карти масштабу 1:1 000 000, що покривають вказану територію.

Нехай, наприклад, її крайні точки мають координати

Впн = 4932 ; Вnд = 4924;

Lс = 3708 ; Lз = 3722.

Необхідно визначити номенклатуру аркушів карти масштабу 1:25 000, що покривають цю територію. Розрахунками за формулою (1) і схемою (Рис. 5) знаходимо номенклатуру аркуша карти масштабу 1: 100 000 – М-37-87.

Далі на схемі (Рис.6) креслимо меридіани і паралелі, що відповідають Впн, Вnд, Lс, Lз. Трапеція, яка на Рис.6 показана пунктиром, виділить потрібні нам аркуші:

М-37-87-А-г; М-37-87-Б-в;

М-37-87-В-б; М-37-87-Г-а;

М-37-87-В-г; М-37-87-Г-в.

^ Задача 3. Визначення за номенклатурою аркуша топографічної карти масштабу карти широти паралелей і довготи меридіанів, що обмежують цей аркуш

Нехай, наприклад, треба визначити масштаб, широти і довготи рамки аркуша топографічної карти L-36-67-Г.

З додатка А знаходимо, що буква ^ L у латинському алфавіті має порядковий номер k=12. Відомо, що номенклатура аркушу масштабу 1:50 000 вміщує чотири позиції. Отже, для аркуша L-36 масштаба 1:1 000 000 маємо

Впд = 4(k-1) = 44 ; Впн = 4 k = 48;

Lз=6(n-31)=30; Lс=6(n-30)=36.

Далі можна накреслити схеми, аналогічні поданій на Рис.5,6, і визначити координати.

Можливе й інше рішення. Розділивши номер позиції, що відповідає масштабу 1:100 000, на 12 як цілі числа і, встановивши залишок, знаходимо

p = Int (67/12) = 5; залишок q = 7.

Таким чином, аркуш 67 розташований на перетині р+1, тобто 6 рядка і 7 стовпця. Звідси знаходимо широту і довготу аркуша L-36-67 масштабу

1:100 000

Впд = 48 - 20 (p+1) = 4600; Впн = 48 - 20 p = 4620

Lз = 30 + 30(q-1) = 3300; Lс = 30 + 30 q = 3330.

Буква Г в номенклатурі означає, що аркуш L-36-67-г займає південно-західну чверть аркуша карти 1:100 000, що має координати

Впд = 4600; Впн= 4600 + 10 = 4610;

Lз = 3300 + 15 = 3315; Lс = 3330.

^ РОЗГРАФЛЕННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ


При зніманні території міст і ділянок місцевості площею менше 20 км2 застосовують квадратне розграфлення планів місцевості з розмірами рамок 40х40 см для масштабу 1: 5 000 і 50х50 см для масштабів 1: 2 000, 1: 1 000 і

1: 500 (табл.2).

^

Таблиця 2 - Розміри рамок і номенклатура топографічних планів


Масштаб

Номенклатура

Розміри рамок, см


1:5 000

1:2 000

1:1 000

1:500

4

4–А

4–А–ІV

4–Г–12

40Ч40

50Ч50

50Ч50

50Ч50В основу квадратного розграфлення приймають аркуш масштабу

1: 5 000, що позначається арабською цифрою. Порядок нумерації аркушів плану масштабу 1: 5 000 встановлює установа, яка видає дозвіл на проведення топографо-геодезичних робіт.

Одному аркушу плану масштабу 1: 5 000 відповідають чотири аркуші плану масштабу 1: 2 000, які позначаються великими літерами українського алфавіту А, Б, В і Г, які записують після арабської цифри аркуша плану масштабу

1: 5 000, наприклад, 4-А (Рис.7).

Одному аркушу плану масштабу 1: 2 000 відповідають чотири аркуші плану масштабу 1: 1 000, що позначаються римськими цифрами I, II, III і IV і 16 аркушів плану масштабу 1: 500, що позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3...16 (Рис.7).
Рис.7 – Розграфлення і позначення аркушів планів масштабів

1: 2000, 1: 1000 і 1: 500


Номенклатура аркушів планів масштабу 1: 1 000 і 1: 500 складається з номенклатури аркуша плану масштабу 1: 2000 і відповідної римської цифри для масштабу 1: 1000 або арабської цифри для аркуша плану масштабу 1: 500, наприклад 4-Б-IV (1: 1000) і 4-Г-12 (1: 500) (рис.7).

^

Контрольні ЗАпитання

 1. Що таке розграфлення і номенклатура топографічних карт та планів?

 2. Які основні принципи покладені в основу розграфлення і номенклатури топографічних карт в Україні?

 3. Опишіть систему розграфлення міжнародної карти масштабу 1: 1000000.

 4. З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 1000000?

 5. Визначити номенклатуру аркуша карти масштабу 1: 1000000, на якій розташоване м. Харків.

 6. Які розміри рамок топографічних карт масштабів 1: 500000, 1: 300000, 1: 200000, 1: 100000?

 7. З чого складається номенклатура аркушів карти масштабу 1: 500000, 1: 300000, 1: 200000, 1: 100000? Наведіть приклад.

 8. Що є основою розграфлення і номенклатури топографічних карт масштабів 1: 50000, 1: 25000, 1: 10000, 1: 5000 і 1: 2000?

 9. Які розміри рамок топографічних карт масштабів 1: 50000, 1: 25000, 1: 10000, 1: 5000 і 1: 2000?

 10. Скільки аркушів карти масштабу 1: 50000 міститься в аркуші масштабу 1: 100000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 50000? Наведіть приклад.

 11. Скільки аркушів карти масштабу 1: 25000 міститься у одному аркуші карти масштабу 1: 50000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1: 25000? Наведіть приклад.

 12. Скільки аркушів карти масштабу 1: 10000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1:25000? З чого складається номенклатура аркуша карти масштабу 1:10000? Наведіть приклад.

 13. Скільки аркушів карти масштабу 1: 5000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1: 100000? Яка система їх розграфлення і позначення? Напишіть номенклатуру першого й останнього аркушів карти масштабу 1: 5000, якщо номенклатура карти масштабу 1: 100000 М-36-104.

 14. Скільки аркушів карти масштабу 1: 2000 міститься в одному аркуші карти масштабу 1: 5000? З чого складається номенклатура аркушів карти масштабу 1: 2000? Наведіть приклад.

 15. Де на топографічній карті вказується її номенклатура і номенклатура суміжних з нею аркушів?

 16. Визначте географічні координати чотирьох кутів топографічної карти масштабу 1: 1000000, номенклатура якої М-36.

 17. Визнайте номенклатуру аркушів, суміжних аркуша О-36.

 18. Визначте номенклатуру карти масштабу 1: 1000000, географічні координати південно-західного кута рамки якої дорівнюють 48° північної широти і 30°східної довготи.

 19. Визначте номенклатури карт масштабного ряду до 1:10000 включно, де розташована точка з координатами 48° 36ґ 28" північної широти і 31° 25ґ 46" східної довготи.

 20. Що приймається в основу прямокутного розграфлення топографічних планів?

 21. Хто встановлює порядок нумерації аркушів плану масштабу 1: 5000?

 22. Скільки аркушів масштабу 1:2000 міститься в аркуші масштабу 1:5000? Як вони позначаються?

 23. Скільки аркушів плану масштабу 1: 1000 міститься в одному аркуші плану масштабу 1: 2000?. Як записується номенклатура аркуша плану масштабу 1:1000? Наведіть приклад.

 24. Скільки аркушів плану масштабу 1: 500 містить аркуш масштабу 1: 2000? Як записується їх номенклатура?
^

Додаток

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Навчальне видання

Методичні вказівки до вивчення розграфлення і номенклатури топографічних карт і планів (для студентів, які вивчають курси геодезії, картографії, геоінформаційних систем і технологій). Укл. Войславський Л.К., Запара Л.Г, Шевчун М.С., Шипулін В.Д. – Харків: ХДАМГ, 2002.-18 с.


Укладачі: Войславський Людвиг Карлович,

Запара Любов Георгіївна,

Шевчун Микола Степанович,

Шипулін Володимир Дмитрович.


Рецензент: Пеньков В.О.


Відповідальний випусковий: Шевчун М.С.


Редактор: Аляб’єв М. З.


План 2002, поз. 253

Підп. до друку 1.11.2 002 Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,2

Облік.-вид. арк. 0,9. Тираж 150 прим. Замовл.№

Ціна договірна

61002, Харків, вул.. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи