Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання icon

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
НазваОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Сторінка1/4
Дата29.06.2012
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Додаток 3 до Правил прийому до СумДУ

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ НА ДРУГИЙ (ТРЕТІЙ) КУРС (З НОРМАТИВНИМ ТЕРМІНОМ НАВЧАННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ) ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВРА ЗА УМОВИ ВСТУПУ НА СПОРІДНЕНИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИЗа денною формою навчання

Споріднені спеціальності

освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста

Напрями підготовки

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Курс

^ Термін

навчання

Кількість місць

За кошти Держав-ного бюджету1

За кошти фізичних, юридич-них осіб2

Назва

Код

Код

Назва


видавнича справа та редагування

5.03030301

6.030301

журналістика

2

3 рокиправознавство

5.03040101

6.030402

право

3

2 рокиекономіка підприємства

5. 03050401

6.030504

економіка підприємства

2

3 рокиінформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 рокиприкладна статистика

5.03050601

2

3 рокимаркетингова діяльність

5.03050701

2

3 рокикомерційна діяльність

5.03050702

2

3 рокифінанси і кредит

5.03050801

2

3 рокиоціночна діяльність

5.03050802

2

3 рокибухгалтерський облік

5.03050901

2

3 рокитоварознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 рокиорганізація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

2

3 рокиорганізація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5. 14010102

2

3 рокиорганізація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 рокифінанси і кредит

5. 03050801

6.030508

фінанси і кредит

2

3 рокиекономіка підприємства

5. 03050401

2

3 рокиінформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 рокиприкладна статистика

5.03050601

2

3 рокимаркетингова діяльність

5.03050701

2

3 рокикомерційна діяльність

5.03050702

2

3 рокиоціночна діяльність

5.03050802

2

3 рокибухгалтерський облік

5.03050901

2

3 рокитоварознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 рокиорганізація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

2

3 рокиорганізація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5. 14010102

2

3 рокиорганізація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 рокимаркетингова діяльність

5. 03050701

6.030507

маркетинг

2

3 рокифінанси і кредит

5. 03050801

2

3 рокиекономіка підприємства

5. 03050401

2

3 рокиінформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 рокиприкладна статистика

5.03050601

2

3 рокикомерційна діяльність

5.03050702

2

3 рокиоціночна діяльність

5.03050802

2

3 рокибухгалтерський облік

5.03050901

2

3 рокитоварознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 рокиорганізація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

2

3 рокиорганізація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5. 14010102

2

3 рокиорганізація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 рокиорганізація виробництва

5. 03060101

6.030601

менеджмент

2

3 рокиорганізація обслуговування на транспорті

5. 03060102

2

3 рокиінформаційна діяльність підприємства

5.03050201

2

3 рокиекономіка підприємства

5.03050401

2

3 рокимаркетингова діяльність

5.03050701

2

3 рокикомерційна діяльність

5.03050702

2

3 рокифінанси і кредит

5.03050801

2

3 рокиоціночна діяльність

5.03050802

2

3 рокитоварознавство та комерційна діяльність

5.03051001

2

3 рокиорганізація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі

5.14010102

2

3 рокиорганізація туристичного обслуговування

5.02010701

2

3 рокиексплуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5. 04010601

6.040106

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-ня

2

3 рокиприкладна екологія

5. 04010602

2

3 рокиприкладна математика

5. 04030101

6.040301

прикладна математика

2

3 рокиобслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 рокиОбслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 рокиМонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 рокиВиробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 рокиобслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 рокиприкладна математика

5. 04030101

6.040302

інформатика

2

3 рокиобслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 рокиРозробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 рокиОбслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 рокиМонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 рокиВиробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 рокиобслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 рокиприкладна математика

5. 04030101

6.050101

комп’ютерні науки

2

3 рокиобслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 рокиРозробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 рокиОбслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 рокиМонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 рокиВиробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 рокиобслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 рокиобслуговування систем управління і автоматики

5. 05020101

6.050201

системна інженерія

3

2 рокиобслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 рокиМонтаж, обслуговування засобів і ситем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

2

3 рокиОбслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

2

3 рокиМонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

2

3 рокиМонтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

2

3 рокиобслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем


5. 05020102

3

2 рокирозробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 рокимонтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації технологічного виробництва

5. 05020201

2

3 рокитермічна обробка металів


5. 05040301

6.050403

інженерне матеріалознавство

3

2 рокивиробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів


5. 05040302

2

3 рокиливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів

5.05010101

6.050403

інженерне матеріалознавство

3

2 рокитехнологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

3

2 рокихімічне і нафтове машинобудування

5.05050311

3

2 рокитехнічне обслуговування i ремонт устаткування підприємств машинобудування

5. 05050201

6.050502

інженерна механіка

3

2 рокиексплуатація та ремонт пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5. 05050204

2

3 рокиобслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5. 05050205

2

3 рокиобслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5. 05050206

3

2 рокиобслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5. 05050207

3

2 рокиексплуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5. 05050208

2

3 рокиобслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування

5. 05050209

2

3 рокиобслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5. 05050210

2

3 рокиобслуговування машин i технологічних ліній пакування

5. 05050211

2

3 рокиобслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5. 05050212

2

3 рокиексплуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5. 05050213

2

3 рокиексплуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5. 05050214

2

3 рокиексплуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання


5. 10010202

2

3 рокиексплуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

6.050502

інженерна механіка

2

3 рокиобслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5. 05050215

2

3 рокиінструментальне виробництво

5. 05050301

3

2 рокитехнологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5. 05050302

3

2 рокивиробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

5. 05050303

3

2 рокивиробництво абразивного i алмазного інструменту

5. 05050304

3

2 рокиобслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

5. 05050202

3

2 рокиобслуговування засобів гідромеханізації

5. 05050203

3

2 рокивиробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

5. 05050305

3

2 рокиливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів

5.05010101

3

2 рокивиробництво двигунів

5. 05050306

2

3 рокивиробництво автомобілів і тракторів

5. 05050307

2

3 рокивиробництво сільськогосподарських машин

5. 05050308

2

3 рокивиробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5. 05050309

2

3 рокиважке машинобудування (за видами )

5. 05050310

3

2 рокихімічне і нафтове машинобудування ( за видами)

5. 05050311

3

2 рокивиробництво рейкового транспорту (за видами)


5. 05050312

2

3 рокиобслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва


5. 05050404

2

3 рокиінструментальне виробництво


5. 05050301

6.050503

машинобудування

3

2 рокитехнологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях


5. 05050302

3

2 рокивиробництво верстатів з програмним управлінням i роботів

5. 05050303

6.050503

машинобудування

3

2 рокивиробництво абразивного i алмазного інструменту

5. 05050304

3

2 рокиобслуговування верстатів з програмним управлінням i робототехнiчних комплексів

5. 05050202

3

2 рокиобслуговування засобів гідромеханізації

5. 05050203

2

3 рокивиробництво гідравлічних i пневматичних засобів автоматизації

5. 05050305

3

2 рокивиробництво двигунів

5. 05050306

3

2 рокивиробництво автомобілів і тракторів

5. 05050307

3

2 рокивиробництво сільськогосподарських машин

5. 05050308

3

2 рокивиробництво пiдйомно-транспортних, будівельних i дорожніх машин i обладнання

5. 05050309

3

2 рокиважке машинобудування (за видами )

5. 05050310

3

2 рокихімічне і нафтове машинобудування ( за видами)

5. 05050311

3

2 рокивиробництво рейкового транспорту (за видами)

5. 05050312

3

2 рокиексплуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

2

3 рокиобслуговування i ремонт устаткування зварювального виробництва

5. 05050404

2

3 рокиливарне виробництво


5.05010101

3

2 рокихімічне і нафтове машинобудування


5.05050311

3

2 рокиобслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів


5. 05050206

3

2 рокиобслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5. 05050207

6.050503

машинобудування

3

2 рокиексплуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5. 05050208

2

3 рокиобслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі i громадського харчування

5. 05050209

2

3 рокиобслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5. 05050210

2

3 рокиобслуговування машин i технологічних ліній пакування

5. 05050211

2

3 рокиобслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5. 05050212

2

3 рокиексплуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5. 05050213

2

3 рокиексплуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5. 05050214

2

3 рокиексплуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5. 10010202

2

3 рокиобслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5. 05050215

2

3 рокимонтаж i експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5. 05060101

6.050601

теплоенергетика

3

2 рокипідготовка води, палива i мастильних матеріалів на електростанціях

5. 05060102

2

3 рокиексплуатація теплотехнічного i теплотехнологічного устаткування i систем теплопостачання

5. 05060104

3

2 рокиливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів


5.05010101

3

2 рокитехнологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях


5.05050302

3

2 рокихімічне і нафтове машинобудування5.05050311

3

2 рокиконструювання i експлуатація парогенераторного обладнання

5. 05060401

6.050604

енергомашинобуду-вання

2

3 рокиконструювання та виробництво турбінних установок

5. 05060402

3

2 рокимонтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5. 05060403

3

2 рокиливарне виробництво горних і кольорових металів і сплавів

5.05010101

3

2 рокитехнологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

3

2 рокихімічне і нафтове машинобудування

5.05050311

3

2 рокиелектропостачання

5. 05070103

6.050701

електротехніка та електротехнології

3

2 рокимонтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

2

3 рокибудівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

2

3 рокимонтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд

5. 05070104

3

2 рокивиробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5. 05070105

2

3 рокимонтаж i експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами


5. 05070106

3

2 рокимонтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів


5. 05070108

3

2 рокиелектротехніка, електрообладнання та електротехнологічні установки5.01010401

2

3 рокиМонтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем


5.05070107

2

3 рокиМонтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі

5.100101022

3 рокиОбслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд

5.06010105

2

3 рокисвітлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5. 05070109

2

3 рокивиробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

6.050801

мікро- та наноелектроніка

2

3 рокивиробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5. 05100401

2

3 рокиконструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5. 05080201

2

3 рокиприкладна математика

5. 04030101

2

3 рокиобслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 рокиРозробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 рокиОбслуговування комп’ютерних систем і мереж

5.05010201

3

2 рокиМонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 рокиВиробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

3

2 рокиобслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 рокиконструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5. 05080201

6.050802

електронні пристрої та системи

3

2 рокивиробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

2

3 рокиобслуговування програмних систем і комплексів

5. 05010101

2

3 рокиобслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010201

2

3 рокиприкладна математика

5. 04030101

2

3 рокиРозробка програмного забезпечення

5.05010301

3

2 рокиМонтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

3

2 рокиобслуговування систем баз даних і знань

5. 05010102

2

3 рокиелектротехніка, електрообладнання та електротехнологічні установки


5.01010401

2

3 рокивиробництво органічних речовин

5. 05130101

6.051301

хімічна технологія

2

3 рокивиробництво неорганічних речовин

5. 05130102

2

3 рокипереробка нафти і газу

5. 05130103

2

3 рокикоксохімічне виробництво

5. 05130104

2

3 рокивиробництво твердих хімічних речовин

5. 05130105

3

2 рокивиробництво обладнань з високоенергетичними i швидкодіючими сполуками

5. 05130106

3

2 рокивиготовлення виробів i покрить iз полімерних матеріалів


5. 05130107

2

3 рокивиробництво кінофотоматеріалів i магнітних носіїв


5. 05130108

3

2 рокивиробництво тугоплавких неметалевих i силiкатних матеріалів i виробів

5. 05130109

6.051301

хімічна технологія

2

3 рокивиробництво високомолекулярних сполук

5. 05130110

3

2 рокихіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5. 05130111

2

3 рокиПримітка: 1- визначається на початок прийому документів (відповідно до розділу 4 цих Правил), як різниця між обсягом держзамовлення відповідного року прийому і фактичним контингентом студентів (того ж року прийому), що навчаються за держзамовленням;

2 - визначається на початок прийому документів (відповідно до розділу 4 цих Правил), як різниця між ліцензійним обсягом відповідного року прийому і фактичним контингентом студентів того ж року прийому.

  1   2   3   4

Схожі:

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс
З нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconДодаток 3 до Правил прийому до СумДУ
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень каліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю машинобудівний коледж Сумду за денною формою навчання
Ийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень каліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю машинобудівний коледж Сумду за денною формою навчання
Ийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconЗатверджую Ректор кнутд І
Київському національному університеті технологій та дизайну проводиться для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого...
Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання iconПерелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи