Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Скачати 399.94 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Сторінка1/3
Дата29.06.2012
Розмір399.94 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

Педіатрії та медичної генетики

”____” _______ 2008 р. (Протокол № ____)

Зав. кафедри

д.мед.н., професор Т.В. Сорокман
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Запальні та незапальні захворювання серця у дітей. Гостра ревматична лихоманка у дітейМОДУЛЬ 1. Найбільш поширені соматичні та ендокринні захворювання в дітей


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Кардіоревматологія дитячого віку


^ Навчальний дисципліна

ПЕДІАТРІЯ

Курс 4

Факультет: медичний №1 та №2

Спеціальність: лікувальна справа

К-сть годин - 5


Методичну розробку склав:

Ас. Швигар Л.В..


ЧЕРНІВЦІ-2008
І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ: Неревматичні кардити — це група запальних захворювань серця з переважним ураженням міокарда, що частіше мають інфекційно-алергічну природу. Неревматичні кардити в дітей спричинюють різні збудники (переважно віруси). Ці захворювання складні. Для діагностики, трапляються частіше, ніж у дорослих. Перебіг хвороби відрізняється поліморфізмом, може бути латентним і малосимптомним, тяжким і рецидивуючим, відзначається схильність до переходу в хронічну форму. Резистентність до лікування робить цю патологію складною и актуальною в педіатричній практиці.

Незважаючи на зменшення поширеності протягом останніх 20—30 років, ревматизм залишається найчастішою при­чиною незворотних морфологічних змін у серці (набутих вад серця, тяжких форм міокардіодистрофії), що можуть призвести до інвалідизації дітей, підлітків, дорослого населення. Враховуючи полігенний тип успадкування захворювання, вельми актуальними є питання сімейної профілактики ревматизму. Перебігу ревматизму в дітей притаманний ряд особливостей, які нерідко ускладнюють своєчасну діагностику цього захворювання.


ІІ. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

2.1. Студент повинен знати:

- етіологію, патогенез запальних захворювань серця;

- методи діагностики і диференціальної діагностики запальних захворювань серця;

- основні клінічні прояви запальних захворювань серця;

- рентгенологічні зміни при запальних захворювань серця;

- ЕКГ зміни при запальних захворюванях серця;

- фонокардіологічні зміни при запальних захворюванях серця;

- УЗД зміни при запальних захворюванях серця;

- особливості збирання анамнезу у дітей раннього віку з запальними захворюванями серця;

- класифікацію запальних захворювань серця.


2.2. Студент повинен вміти:

  • зібрати анамнез та провести фізикальне обстеження хворого запальним захворюваням серця;

  • оцінити результати параклінічних досліджень (ЕКГ, УЗД, рентгенограму, фонокардіограму);

  • поставити та сформулювати діагноз уродженої вади серця відповідно до сучасної класифікації;

  • оцінити важкість захворювання;

  1. призначити план спостереження та надати медикаментозну допомогу при ускладненні;

2.3. Студент повинен опанувати практичними навичками:

- фізикального обстеження СС системи у дітей різного віку;

  • виявити характерні для запальних захворювань серця зміни на рентгенограмі;

  • оцінити результати ЕКГ, ФКГ, УЗД заключень;

- записати дані анамнезу та огляду до історії хвороби;

- на підставі скарг, анамнезу, об'єктивних даних поставити діагноз;

- призначити лікування хворому з урахуванням віку, ступеня важкості та періоду захворювання.


ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

- сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримування принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні лікувально- діагностичних маніпуляцій ( з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури, вікових особливостей та ін.)

- протягом заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими та їх родичами, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.


^ IV. Міжпредметна інтеграція:

Назви попередніх дисциплін

Отримані навички

1. Нормальна анатомія

Знання анатомічних особливостей серцево-судинної системи

2. Нормальна фізіологія

Знання фізіологічних особливостей органів дихання: а) іннервація, функціональна здатність;

б) внутрішньоутробний і постнатальний кровообіг.

3. Біологія та генетика

Значення генетичних факторів для формування і функціонування серцево-судинної системи дитини

4. Основи догляду за дітьми

Догляд за серцево-судинною системою хворої дитини

5. Гістологія

Знання гістологічної будови серця та судин

6. Пропедевтика

Оцінити отримані клінічні і пара клінічні результати обстеженого хворого


^ V. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ:

Nп/п

Основні етапи та їх зміст

^ Розподіл часу та рівні засвоєння

Види контролю

Навчально-методичне забезпечення

1.

^ Підготовчий етап:

15%

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опиту-вання, , тести ІІ-ІІІ рівня, задачі ІІ-ІІІ рівня, результати аналізів 3–4 хворих Текстові ситуаційні задачі, матеріали загально-клінічних та параклінічних методів обстежен-ня (аналізи, ЕКГ, ФКГ, УЗД заключення і рентгенограми та лікарські засоби.

Індивідуальний контроль практич-них навичок та результатів курації хворих. Вирішення клінічних тексто-вих завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей.

Обладнання, підручники, посібники, методичні рекомендації, препарати, результати загально-клінічних та параклінічних методів обстеження

1.1

Організаційніпитання

1.2

Формування мотивації

1.3

-контроль початкового рівня підготовки (стартизовані методи контролю)

2.

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а)вірно зібрати анамнез захворювання та життя, провести курацію хворих, скласти план обстеження та лікування;

б)обговорення та оцінка результатів курації;

в)вирішення ситуаційних клінічних задач

65%

L=ІІІ

3.

Заключний етап:

20%

L= ІІ-ІІІ

3.1

Контроль кінцевого рівня підготовки

3.2

Мотивована загальна оцінка навчальної діяльності студента

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу – можна використати ситуаційні клінічні задачі.


5.2.2. Основний етап:

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово під контролем викладача. Для оцінки правильності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитування хворих увага студентів звертається на етіологічні фактори хвороби, відмічаються основні ланки патогенезу, класифікація, клінічні прояви в залежності від важкості та варіанту хвороби, її перебігу.
  1   2   3

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Змістовий модуль 16. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань системи кровообігу у дітей. Невідкладна допомога при...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Хоча існує чітка тенденція до зниження важких форм гіпотрофії, темпи зниження її поширеності далеко не оптимістичні, а збільшення...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Отже, тяжкий перебіг захворювання, виникнення незворотних ускладнень, що інвалідизують дитину, висока смертність визначають актуальність...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Серед ендокринних захворювань в дитячому віці захворювання щитової залози займають за частотою друге місце після цукрового діабету....
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено”
Тому знання фізіології та патології у функціонуванні цієї життєво важливої системи є вельми актуальним та необхідним для лікаря загальної...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджено»
«лікувальна справа» для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський держаний медичний університет „затверджено” iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи