Модульний контроль icon

Модульний контроль
Скачати 53.42 Kb.
НазваМодульний контроль
Дата29.06.2012
Розмір53.42 Kb.
ТипДокументи

Згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 року, використовуються такі форми семестрового контролю знань студентів:

  • модульний контроль;

  • залік;

  • екзамен.


Модульний контроль (МК) є невід’ємною частиною кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Основна його мета – підвищення якості вищої освіти за рахунок створення умов для систематичної планомірної роботи студента протягом усього семестру і надання можливості вивчення і контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу навчальних дисциплін окремими частинами, які називаються „модуль”.


Модуль складається з одного чи декількох логічно завершених розділів дисципліни, зміст яких розглядається під час різних видів навчальних занять (лекцій, практичних і лабораторних занять, семінарів, СРС).


Організація і проведення модульних контролів в ДонНТУ регламентується “Положенням про модульний контроль знань студента (МК)”, затвердженого 28. 09. 2005 року і „Тимчасовим положенням про модульний контроль в кредитно-модульній системі організації навчального процесу”, затвердженого 28. 09. 2005 року.


Модульний контроль проводиться на 1, 2, 3 і 4-му курсах денної форми навчання з навчальних дисциплін, з яких передбачені семестрові екзамени.


У кожному семестрі з кожної з визначених дисциплін проводиться два модульних контролю.

Терміни проведення модульних контролів встановлюються графіком навчального процесу, який розробляється навчальним і навчально-методичним відділами на кожний навчальний рік.


Розклад проведення МК розробляється диспетчерською групою навчального відділу за поданням деканатів.


Форма проведення модульних контролів в університеті тільки письмова.


Залік - це форма семестрового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно за результатами виконання індивідуальних домашніх завдань і певних видів робіт під час проведення практичних (семінарських) та лабораторних занять, а при їх відсутності – на підставі поточного опитування чи співбесід із студентами під час занять.


Заліки у кількості не більшим ніж шість в одному семестрі (без врахування двох диференційованих заліків з курсових проектів або робіт) плануються при відсутності модульного контролю та екзамену.


Викладач оформляє залікову відомість на останньому аудиторному занятті з відповідної дисципліни і повертає її у встановлені деканатом терміни.


Екзамени, у кількості не більшої ніж п’ять в одному семестрі, складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених робочим навчальним планом.


При використанні модульного контролю екзамени можуть не проводитись.


Якщо студент отримав позитивні оцінки з двох МК дисципліни, захистив курсовий проект (роботу) і не має поточної заборгованості з індивідуальних домашніх завдань або лабораторних робіт, які передбачені робочою навчальною програмою цієї дисципліни, то загальна атестаційна оцінка („АО”) визначається викладачем за результатами двох МК і за згодою студента виставляється в екзаменаційну відомість.


Якщо середнє значення з оцінок МК не є цілим числом, то „АО” виставляється викладачем з урахуванням додаткових показників, що є здобутком студента при вивченні дисципліни: участь у предметних олімпіадах, участь у науково-дослідній роботі, доповіді на конференціях тощо.


Студенти, які не погоджуються з „АО”, яка була визначена за результатами двох позитивно складених МК, і бажають її підвищити, мають право складання екзамену на підвищену оцінку в обсязі модулю, при складанні якого отримана нижча оцінка, або у повному обсязі, якщо з обох модулів отримані однакові оцінки.


Якщо студент до початку екзамену з дисципліни не захистив курсовий проект, або не ліквідував поточну заборгованість з індивідуальних домашніх завдань і лабораторних занять, які передбачені робочою навчальною програмою цієї дисципліни, то, незалежно від результатів модульних контролів, він повинен складати екзамен у повному обсязі. У цьому випадку викладач в екзаменаційній відомості виставляє позначку „не допущений”. Допуск до екзамену з цієї дисципліни здійснюється після захисту курсового проекту і ліквідації поточної заборгованості з індивідуальних домашніх завдань і лабораторних занять.


Якщо студент отримав позитивну оцінку з одного з модулів і не був атестований (незадовільна оцінка або не з’явився) з другого і не має заборгованості з курсового проекту і індивідуальних домашніх завдань або лабораторних робіт, які передбачені робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, то він може складати екзамен в обсязі незарахованого модулю.

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.


Деканати можуть у межах навчального року встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.


Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а заліків - за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість, залікову книжку і навчальну картку студента.


Форма проведення екзаменів в університеті тільки письмова.


Деканам дозволяється самостійно з урахуванням особливих поважних обставин вирішувати питання допуску студентів до складання екзамену з навчальної дисципліни без захисту курсових проектів (робіт) і наявності нескладених заліків з інших дисциплін.


Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, а також студенти, які не були допущені до екзамену вважаються такими, що мають академічну заборгованість.


Забороняється повторне складання екзаменів (ліквідація академзаборгованостей) студентами у період екзаменаційної сесії окрім випадків, коли студент не складав екзамени з поважних причин.


Студенти, які одержали під час екзаменаційної сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу.


Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру: за наслідками зимової сесії – до початку наступного семестру, а літньої – на протязі одного тижня після закінчення сесії і одного тижня перед початком наступного семестру.


Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється деканом факультету.


Контроль за ходом семестрового контролю покладається на деканів факультетів.


Розробники: Троянський О.А., перший проректор;

Костенко В.І., проректор з навчальної роботи;

Суліма А.О., начальник навчального відділу;

Остапенко М.А, начальник навчально-методичного відділу;

Васильєв Л.О., заступник начальника навчально-методичного відділу.


Узгоджено: Алексєєва О.В., начальник юридичного відділу


Схожі:

Модульний контроль iconПитань, що виноситься на 3й модульний контроль знань з дисципліни
Неруйнівні способи контролю корозійностійких та зносостійких покриттів. Капілярний контроль
Модульний контроль iconМетодичні вказівки до практичного заняття на тему " Підсумковий модульний контроль " з дисципліни " Офтальмологія "
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “ Підсумковий модульний контроль ” з дисципліни “Офтальмологія ” (згідно з умовами...
Модульний контроль iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Модульний контроль iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Модульний контроль iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Модульний контроль iconПерелік питань на підсумковий модульний контроль

Модульний контроль iconПерелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу Гіполіпідемічні лікарські засоби
Перелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу
Модульний контроль iconПерелік програмних питань, що виносяться на іспит (підсумковий модульний контроль)

Модульний контроль iconДекану факультету іноземної філології
Прошу дозволити мені скласти модульний контроль у термін з до 201 р. У зв’язку із
Модульний контроль iconПитань, що виноситься на 2й модульний контроль знань з дисципліни
Електричні лінзи: лінза-діафрагма, одиночна, імерсійна; електронне дзеркало, імерсійний обєктив
Модульний контроль iconПитання на 1-й модульний контроль з дисципліни «Електронна та іонна оптика»
Енергетичні рівні атома та можливі процеси переходу електронів при спів зіткненні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи