«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» icon

«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
Назва«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
Сторінка1/5
Дата29.06.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


МАТЕРІАЛИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

СТУДЕНТІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ЛІКАРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ


«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»,

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»,

«МІКРОЕЛЕМЕНТОЗИ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ»

(Суми, 21-23 квітня 2010 року),

«ACTUAL PROBLEMS OF FUNDAMENTAL AND CLINICAL MEDICINE

(IN ENGLISH)»

(Суми, 22-23 квітня 2010 року)


Суми «Видавництво» СумДУ 2010

ЗМІСТ


 1. Програма конференції «Актуальні питання теоретичної медицини»…………………………………………….4

 2. Програма конференції «Актуальні питання клінічної медицини»……………………………………………….9

 3. Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»……………………….....................................26

 4. Програма конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)»……........................27

 5. Матеріали конференції «Актуальні питання теоретичної медицини»………………………………………….30

  1. Секція морфології…………………………………………………………………………........................................30

  2. Секція теоретичної та експериментальної медицини (медична біологія, фізіологія, патофізіологія,

біохімія, фармакологія)…………………………………………………...................................................................53

  1. Секція профілактичних дисциплін та історії медицини…………………………………………………………..64

 1. Матеріали конференції «Актуальні питання клінічної медицини»………………………...................................81

  1. Секція внутрішньої медицини………………………………………………………………....................................81

  2. Секція акушерства та гінекології………………………………………………………………………………….100

  3. Секція інфекційних хвороб…………………………………………………………………...................................110

  4. Секція сімейної медицини………………………………………………………………….....................................122

  5. Секція ортопедії, травматології, невідкладних станів, урології, реаніматології, офтальмології,

оторинолариногології………………………………………………………………………………………………139

  1. Секція хірургії №1………………………………………………………………………………………………….155

  2. Секція хірургії №2………………………………………………………………………………………………….163

  3. Секція нейрохірургії, неврології, психіатрії та дерматовенерології…………………………………………….177

  4. Секція педіатрії №1…………...…………………………………………………………………………………….189

6.10.Секція педіатрії №2 (доповіді присвячені 20-річчю Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

та 10-річчю кафедри педіатрії)……………………………...................................................................................213


 1. Матеріали конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»……………………………………………..235

 2. Матеріали конференції «Actual problems of fundamental and clinical medicine (in english)».............................243

  1. Секція тоеретичної медицини……………………………………………………………………………………...243

  2. Секція клінічної медицини…………………………………………………………………....................................251^ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»


Секція морфології


Голови: проф. В.З. Сікора, проф. А.М. Романюк.

Секретар – к.м.н., асист. Г.Ю. Будко.

21 квітня 2010 р.

Початок о 1500, ауд. кафедри анатомії людини.


 1. ^ Будко Г.Ю, Москаленко Р.А, Горбенко Н.І, студ. 4-го курсу.

«Значення татуювань у прозекторській діяльності патологоанатома і судово-медичного експерта».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Воробйова Ю.М., Борщ С.М.

«Статистичний аналіз особливостей патоморфологічних змін передміхурової залози чоловічого населення сумського регіону».

Науковий керівник - к.м.н., асист. Г.Ю. Будко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Гирявенко Н.І.

«Особливості макро- та мікроскопічного характеру первинного раку маткових труб».

Науковий керівник – проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Ісаєва В.Є., Карпенко Л.І., Будко Г.Ю., ЄрмоленкоТ.С., студ. 3-го курсу.

«Правові аспекти діяльності патологоанатомічної служби в сучасних умовах».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Литюга Я.В., студ., 3-го курсу.

«Порівняльний аналіз cтруктури патології диспансерної групи гінекологічних хворих».

Науковий керівник – к.м.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Малець Л.О, Москаленко Р.А.

«Навчальний відеофільм «Аутопсійне дослідження людини»».

Науковий керівник – д.м.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Москаленко Р.А.

«Вплив модельованого мікроелементозу на критичну напругу у стінці фолікулів».

Науковий керівник – проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Москаленко Ю.В., Сауляк С.В.

«Морфологічні зміни яєчок статевонезрілих щурів під впливом несриятливих екзогенних чинників».

Науковий керівник – д.м.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Карпенко Л.І., Будко Г.Ю., Рєзнік А.В., студ. 4-го курсу.

«Морфологічні зміни у легенях хворих з тяжким перебігом грипу А/H1N1 під час епідемії».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Романюк А.М., Москаленко Р.А., Линдін М.С.

«Система підтримки прийняття рішень (СППР) у діагностиці проліферативних процесів молочної залози».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Романюк А.М, Москаленко Р.А, Карпенко Л.І, Іваній О.І, Шевченко М.В, студ. 5-го курсу.

«Морфологічна класифікація бронхіальних кіст».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. Сауляк С.В., Москаленко Ю.В.

«Гістологічні та гістохімічні методики дослідження морфології яєчка».

Науковий керівник – д.м.н., проф. А.М. Романюк.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Сизоненко В.Т., Семілет Д.Г.

«Гінекологічна онкологічна патологія серед жінок, що працюють у машинобудівній галузі».

Науковий керівник – к.м.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Кузьмінов П.О., Малець Л.О., Циган О.М., студ. 3-го курсу.

«Актуальні питання діагностики синдрому раптової смерті у дітей».

Науковий керівник – к.м.н., доц. Л.І. Карпенко.

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Гольченко Н.О.*, Шевцова Ю.М., студ. 4-го курсу.

«Особливості морфофункціонального стану слизової оболонки шлунка в нормі та при патології населення Сум та Сумської області».

Науковий керівник - к.м.н., асист. Г.Ю. Будко.

Сумський державний університет, кафедра патоморфології, *СОКЛ.

 1. ^ Фомина К.А.

«Сравнительные морфологические изменения в строении гипофиза белых крыс после длительного применения антиоксидантов».

Луганский государственный медицинский университет, кафедра анатомии человека.

 1. ^ Сікора В.З., Погорєлов М.В.

«Центр морфологічних досліджень медичного інституту СумДУ – перспективи розвитку».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Бончев С.Д., студ. 6-го курсу.

«Біоматеріали на основі хітозану для лікування опікових ран: дослідження фізико-хімічних властивостей та in-vivo-тести».

Науковий керівник – к.м.н., доц. М.В. Погорєлов.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Погорєлов М.В., Бойко В.О., студ. 5-го курсу.

«Морфологія кісткового регенерату у тварин молодого віку в умовах гіпоосмолярної гіпергідрії».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Устянський О.О., Якубанець Д.П., Абухамаш Е.В., Літвінова Ю.О., студ. 2-го курсу.

«Тотальний анатомічний препарат скелетних м’язів людини, виготовлений методом пластинації».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Васько Л.В., Тихановський М.Ф., Хандога В.С., студ. 2-го курсу.

«Аналіз морфометричних результатів посттравматичної регенерації опроміненого сідничного нерва».

СумДУ, кафедра патоморфології.

 1. ^ Бумейстер В.І., Сікора В.В., студ. 2–го курсу.

«Ультраструктурна організація остеобластів кісткового регенерату в умовах загальної дегідратації».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Волкогон А.Д.

«Морфологічні зміни легеневої тканини щурів різного віку в умовах токсичної дії солей важких металів та коригуюча дія препарату емоксипін».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Ткач Г.Ф., Дубовик Є.І., студ. 3-го курсу.

«Морфологічна характеристика клубових кісток щурів старечого віку в умовах гіпергідрії тяжкого ступеня».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Кореньков О.В.

«Специфічні особливості мікроскопічної будови регенерату довгих кісток скелета у щурів зрілого віку в умовах техногенного мікроелементозу організму».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Дубовик Є.І., студ. 3-го курсу; Бойко В.О., студ. 5-го курсу.

«Особливості остеогенезу кісток скелета щурів при змодельованій гіпергідрії тяжкого ступеня».

Науковий керівник – доц. Г.Ф. Ткач.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Приходько О.О.

«Морфологічні параметри еритроцитів щурів старечого віку в умовах техногенного мікроелементозу організму».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Сулим Л.Г.

«Мікроструктурні перетворення паренхіми нирок під впливом солей важких металів».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. Устянський О.О., Андрусенко З.М., студ. 1-го курсу.

«Індивідуальна анатомічна мінливість симпатичного стовбура людини».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Воронцов С.О., студ. 1-го курсу.

«Морфологічна перебудова гепатоцитів щурів старечого віку в умовах сублетальної гіпергідратації організму».

Науковий керівник – ст. викл. І.В. Болотна.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Корнейкова І.П.

«Особливості морфоструктури гіпофіза у білих лабораторних щурів - самців при змодельованій гіпергідрії».

Науковий керівник – проф. В.З. Сікора.

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Устянський О.О., Логвінова О.В., Проценко О.В., Кривогуз А.А., студ. 1-го курсу.

«Варіанти анатомічної будови м’язів передпліччя».

СумДУ, кафедра анатомії людини.

 1. ^ Романовська А.А., студ. 1-го курсу.

«Зміни хімічного складу печінки щурів молодого віку на тлі водного отруєння тяжкого ступеня».

Науковий керівник – ст. викл. І.В. Болотна.

СумДУ, кафедра анатомії людини.


^ Секція теоретичної та експериментальної медицини

(медична біологія, фізіологія, патофізіологія, біохімія, фармакологія)


Голови: проф. О.В. Атаман, проф. І.Ю. Висоцький.

Секретар – доц. В.Ю. Гарбузова.

21 квітня 2010 р.

Початок о 1500, вул. Санаторна, 31, каф. патофізіології


 1. ^ Атаман О.В., Гарбузова В.Ю.

«Роль поліморфізму генів у патогенезі серцево-судинних захворювань».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Гарбузова В.Ю., Железний В.П.*

«Алельний поліморфізм генів факторів згортання крові як чинник розвитку серцево-судинних захворювань».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, *Сумська міська клінічна лікарня №1.

 1. ^ Гарбузова В.Ю., Дубовик Є., студ. 3-го курсу.

«Вивчення Т-138С-поліморфізму промотору матриксного GLA–протеїду у хворих на гострий коронарний синдром».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Борсук А.Д., студ. 4-го курсу.

«Роль матричного GLA-протеїду в розвитку онкологічних захворювань».

Науковий керівник - проф. О.В. Атаман.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Обухова О.А.

«Вивчення генетичної схильності людини до різних видів спорту».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Хижня Я.В.

«Мікротвердість стегнової кістки у щурів за умов гіпервітамінозу D».

Науковий керівник – проф. О.В. Атаман.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Наумко Р.Ф.

«Зміни вмісту міді та цинку в тканинах судинної стінки за умов впливу високих доз адреналіну».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Покотило К.В., студ. 6-го курсу.

«Вплив високих доз адреналіну на зміни вмісту заліза та марганцю у тканинах судинної стінки».

Науковий керівник – к.м.н., асист. Р.Ф. Наумко.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Лось Л.О., Хитрий І.В., студ. 4-го курсу.

«Вміст мікроелементів у тканинах аорти та кісток у щурів на фоні хронічної ниркової недостатності».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Янчик Г.В., Зудіна Т.О., Мірошніченко Г.І., студ. 2-го курсу.

«Добові коливання рівня працездатності у студентів молодших курсів».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Гарбузова В.Ю., Лось Л.О.

«Вплив фізичного навантаження на кардіогемодинамічні показники студентів».

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Воробйова Ю.М., студ. 2-го курсу.

«Стан серцево-судинної системи школярів під час емоційних і фізичних навантажень».

Науковий керівник – доц. В.Ю. Гарбузова.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Будко В.В., Шакотько С В., студ. 1-го курсу.

«Дослідження пальцевих візерунків близнюків».

Наукові керівники – асист. О.А. Обухова., доц. О.Ю. Смірнов.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Бокатов А.В., студ. 2-го курсу.

«Нобелівська премія по фізіології і медицини 2009 року».

Науковий керівник – асист. Л.О. Лось.

СумДУ, кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

 1. ^ Качанова А.А., Высоцкий И.Ю., Федорова И.П.,* Высоцкая Е.И., студ. 3-го курса**.

«Эффективность производных n-винилпирролидонмалеинового ангидрида при острой интоксикации эпихлоргидрином».

СумГУ, кафедра биохимии и фармакологии.

*Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

**Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.

 1. ^ Коваль И.А., Заиченко Л.В., студ. 3-го курса.

«Потенцирование пропранололом натрийуретического эффекта фуросемида»

Научный руководитель – доц. Р.А. Храмова.

СумГУ, кафедра биохимии и фармакологии.

 1. ^ Прімова Л.О.

«Біологічно активні речовини міцеліальних грибів».

СумДУ, кафедра біохімії і фармакології.

 1. Кадацький М.Д., студ. 3-го курсу.

«Визначення деяких нейропептидiв гіпофіза щурів методом мас-спектрометрії з іонізацією уламками поділу каліфорнію-252».

Науковий керівник – доц. Л.І. Гребеник.

СумДУ, кафедра біохімії та фармакології.

 1. ^ Чорна І.В.

«Дослідження пошкоджень ДНК-клітин та їхньої репарації із застосуванням методу ДНК-комет».

СумДУ, кафедра біохімії та фармакології.

 1. ^ Соловьева И.В., Перетятько Д.С., Курило А.В., Горлов Н.С.

«Оценка содержания сфингозина в опухолевых клетках культуры НЕР-2 при активации и блокаде опиатных рецепторов».

Научный руководитель – проф. И.А. Комаревцева.

Луганский государственный медицинский университет, кафедра медицинской химии.

 1. ^ Фролов О.К., Копійка В.В., Федотов Є.Р., Литвиненко Р.О.

«Вплив екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на пігментоутворення сапрофітних бактерій».

Запорізький національний університет, кафедра імунології та біохімії.


^ Секція профілактичних дисциплін та історії медицини


Голова – д.м.н., проф. К.К. Васильєв.

Секретар – О.М. Вишнева.

21 квітня 2010 р.

Початок о 1500, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та органiзацiї охорони здоров'я.


 1. ^ Васильев К.К.

«О фотографии Антона Павловича Чехова 1883 года (к 150-летию со дня рождения писателя)».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Васильев К.К.

«Из биографии профессора-невропатолога Григория Ивановича Россолимо (1860-1928)».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Васильев К.К.

«К биографии доктора Исаака Наумовича Альтшуллера (1870-1943)» (По архивным данным).

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Васильев К.К.

«Военный врач Иван Иванович Крашенинников (1869-1940)» (К истории медицинской политической эмиграции).

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. Руда С. П.

«Видатний вітчизняний лепролог Г.М. Мінх».

Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, м. Київ.

 1. ^ Гамалія К.М.

«Відомий гігієніст та громадський діяч І.П. Скворцов».

Кафедра мистецтвознавства та етнічної культури Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора Далі, м. Київ


 1. ^ Огнев В.А., Трегуб П.О.

«Основатель криминалистического направления в судебной медицине Николай Сергеевич Бокариус (1869-1931)».

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения.


 1. ^ Емельянова Н.А.

«Популяризация научных знаний по гигиене зрения в российской офтальмологической печати во второй половине XIX в.».

ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца».

 1. ^ Кузыбаева М.П.

«О музеях-кабинетах российских хирургов».

НИИ истории медицины РАМН, Москва, Россия.

 1. Кондратюк Г.И.

«Развитие офтальмологической помощи в Крыму: 1866-1917 годах».

Кафедра отоларингологии и офтальмологии Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь.


 1. ^ Голубинов В.В.

«Мой прадед – профессор Николай Константинович Кульчицкий (1856 – 1925)».

Москва.

 1. Павлычева С.В.

«Работа харьковского гистолога В.А. Павлова (1863-1931) в лаборатории проф. А. ван Гехухтена».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Шаповалова І.В.

«До питання про професійну захворюваність (за даними ВАТ «СНВО ім. Фрунзе» за період 2005 - 2009рр.)».

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров’я.

 1. ^ Чернобров И.В.

«Губернский лекарь Осип Шумлянский».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. Чернобров И.В.

«Первые уездные врачебные общества на Сумщине».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. Чернобров И.В.

«Врач Н.А. Ширяев – Герой Труда».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Чернобров И.В.

«К истории организации медицинского обслуживания населения в период массовых полевых работ».

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Вижунов В.Л.

«Вольные аптеки ахтырского уезда в конце ХІХ – начале ХХ вв.».

Научный руководитель – проф. К.К. Васильев.

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ Васильев Ю.К.

«Из истории деятельности Общества одесских врачей в начале XX cт.».

Научный руководитель – проф. К.К. Васильев.

СумГУ, кафедра гигиены и экологии, социальной медицины и организации здравоохранения.

 1. ^ П'ятигор В.О., Хоппестад Н.В., Михайленко С.М., студ. 6-го курсу.

«До питання про організацію системи охорони здоров'я в Норвегії».

Науковий керівник – ст. викл. С.В. Павичева.

СумДУ, кафедра соціальної медицини.

 1. ^ Рашевська В.А., студ. 6-го курсу.

«Фактори смертності дітей (за даними Сумської області, 2007 рік)».

Науковий керівник- проф. К.К. Васильєв.

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров'я.

 1. ^ Дем'янова А.А., студ. 5-го курсу.

«Моніторинг чутливості до антибіотиків циркулюючих штамів Salmonella enterica».

Науковий керівник - проф. А.Г. Дьяченко.

СумДУ, кафедра гігієни та екології, соціальної медицини та організації охорони здоров'я.

 1. ^ Дорош Д.С., Ільченко М.В., студ. 5-го курсу.

«Деякі аспекти адаптації іноземних студентів до умов життя і навчання в Україні».

Науковий керівник - доц. І.М. Терлецька.

СумДУ, кафедра іноземних мов.
  1   2   3   4   5

Схожі:

«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» iconАктуальні питання теоретичної та клінічної медицини
Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
move to 0-16278147
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» icon«Актуальні питання сучасної медицини»
Заявка на участь в міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» iconНауково-практичної конференції “Актуальні питання педіатрії”
Актуальні питання післядипломної підготовки педіатрів та лікарів загальної практики сімейної медицини
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» icon«актуальні питання клінічної медицини» секція внутрішньої медицини клінічна ефективність амлодипіну в людей похилого віку, хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з облітеруючими захворюваннями артерій нижніх кінцівок
Ензії(АГ) і облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок серед людей похилого віку, залишається актуальним питання про вивчення...
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» icon«Актуальні питання сучасної медицини»
move to 1143-75039
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» iconГромадська організація «Південна фундація медицини» Міжнародна науково-практична конференція «актуальні питання медицини: проблеми, гіпотези, дослідження»
Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують...
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» icon27-28 жовтня 2011 року
Конференція «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини (англійською мовою)»
«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини» iconПрограма 74-го міжнародного медичного
Вас до участі у роботі 74-ого міжнародного медичного конгресу молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи