Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. icon

Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
Скачати 70.93 Kb.
НазваПорядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
Дата29.06.2012
Розмір70.93 Kb.
ТипДокументи

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова

_________________акад.В.А. Сминтина

«_____»_______________2009р.


Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова


Загальні положення

1. Цей документ (далі - Порядок) виданий на виконання наказу МОН України № 681 від 22.07.2009 «Про затвердження Порядку організації прийому іноземних гостей у Міністерстві освіти і науки України » визначає основи організації та порядок прийому іноземних делегацій в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова.

2. Правову основу Порядку становлять Укази Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин» від 18.09.1996 №841 (зі змінами від 22.08.2005 № 1188/2005), «Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації» від 14.12.2004 №1483/2004, Закон України «Про інформацію», Порядок організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1561-12 (далі: Порядок № 1561-12), Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію у Міністерстві освіти і науки України, що є власністю держави, затверджена наказом міністерства від 01.08.2006 № 580 (далі: Інструкція…) та інші нормативно-правові акти у сфері міжнародної співпраці.

3. Дія та вимоги Порядку поширюються на всіх посадових осіб і окремих працівників підрозділів, організацій ОНУ ім. І.І. Мечникова.

4. Виступати з офіційними заявами міжнародного характеру від імені ОНУ ім. І.І. Мечникова можуть лише ректор або за його дорученням проректори, в межах визначених повноважень.

5. Усі службові контакти посадових осіб і окремих працівників підрозділів ОНУ ім. І.І. Мечникова з представниками іноземних держав, офіційними особами, органами міжнародних організацій, у тому числі прийоми іноземних делегацій і робота з ними, здійснюються виключно з дозволу ректора або за його дорученням проректорами, в межах визначених повноважень, за погодженням з Управлінням міжнародного співробітництва.

6. Звернення до посольств іноземних держав та міжнародних організацій підписуються ректором, або за його дорученням проректорами, в межах визначених повноважень.

7. Підписання міжнародних угод в галузі освіти, науки, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності здійснюється виключно ректором, або за його наказом проректорами після відповідного узгодження з Міністерством освіти і науки України.


^ Організація прийому іноземних гостей в Одеському Національному університеті ім. І.І. Мечникова.

8. Організацію прийому іноземців і роботу з ними забезпечують:

- працівники структурних підрозділів університету, визначені Ректором, проректором, в межах визначених повноважень;

- працівники управління міжнародного співробітництва;

- працівники структурних підрозділів, визначені їх керівниками та за погодженням з відділом міжнародного співробітництва.

9. Відділ міжнародного співробітництва, відповідальний за прийом іноземних делегацій, разом з іншими підрозділами, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляють програму роботи за формою 1 (додаток 1 цього Порядку), яка повинна містити:

- відомості про іноземців, найменування установи, організації, що представляють іноземці;

- підстави, мету та термін перебування іноземців;

- список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців та проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів, пов’язаних із візитом;

- переліки:

  • питань, що плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцями;

  • структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено відвідати;

  • місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування;

  • маршрутів і порядок переміщення іноземців на території університету, інші необхідні заходи.

Програму роботи з іноземцями затверджує Ректор або проректор в межах визначених повноважень.

10. Повноваження осіб, призначених для прийому іноземців і проведення роботи з ними, визначаються програмами прийому і роботи з іноземцями, а також письмовим розпорядженням Ректора або за його дорученням проректора, в межах визначених повноважень.

11. Працівники, що беруть участь у прийомі іноземних делегацій і проведенні роботи з ними, повинні діяти лише у межах наданих їм повноважень.

12. Прийом іноземців проводиться лише у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях та відповідно до маршруту руху іноземців в ОНУ ім. І.І. Мечникова.

13. Відповідальна за прийом делегації особа своєчасно надає службове розпорядження охороні стосовно дозволу на вхід до приміщень університету.

Вхід іноземців та вихід не повинні збігатися з початком та закінченням робочого дня.

14. Передавання (пересилання, обмін) іноземцям інформації здійснюється, відповідно до Указу Президента України «Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації» від 14.12.2004 №1483/2004, пп. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 розділу 10 «Охорона конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час прийому іноземних делегацій» Інструкції…, а також у порядку виконання зобов’язань за договорами про науково-технічне, економічне та інше співробітництво.

15. За підсумками прийому і проведення роботи відповідальна особа за прийом іноземців складає звіт за формою 2 (додаток 2 ) цього порядку, в якому зазначаються:

- відомості щодо іноземців;

- відомості щодо присутніх з української сторони;

- інформацію про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування структурних підрозділів, які відвідали іноземці);

- відомості щодо передачі іноземцям інформації з обмеженим доступом, ким надано дозвіл на передачу;

- висновки, пропозиції та рекомендації.

Звіт про роботу з іноземцями затверджує Ректор або за його дорученням проректор.

16. Звіт про виконання програми прийому і роботи з іноземцями затверджується керівництвом університету та подається до відділу міжнародного співробітництва протягом 10 днів після здійснення прийому (в разі отримання особливо важливої інформації – інформувати невідкладно).

17. Програма проведення роботи з іноземцями, акт експертизи та звіт про виконання програми зберігаються в відділі міжнародного співробітництва в окремій номенклатурній справі.

У відділі міжнародного співробітництва ведеться облік ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями.


Забороняється:

1. Ознайомлення іноземців з неопублікованими працями (технологіями, конструкціями, рішеннями,тощо), коли це непередбачено програмами прийому іноземців і роботи з ними.

2. Перебування іноземців (фахівців, членів делегацій) у приміщеннях університету без супроводжуючих.


Додаток 1

Порядку організації прийому іноземних

делегацій в ОНУ ім. І.І. Мечникова


ЗАТВЕРДЖУЮ

(Ректор або проректор)

_________________________П.І.Б.

«____»___________________20___р.


Програма

прийому в Одеському Національному Університеті

ім. І.І. Мечникова


__________________________________________________________

(найменування установи, організації, що представляють іноземці)


Підстава: лист, розпорядження, інше.


Відомості про іноземців: найменування установи, організації, що представляють іноземці.


^ Мета прийому делегації: перелік питань, що плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям.


Відповідальний за виконання програми: П.І.Б., посада, контактний телефон.


Час початку зустрічі: ___________


Час закінчення зустрічі: ___________


Дата прийому

Час прибуття, місце зустрічі, обговорення програми візиту


Зустрічають: П.І.Б., посада

Приймають: П.І.Б., посада

Присутні: П.І.Б., посада

Супроводжує: П.І.Б., посада


Примітка:

1. Ознайомлення іноземців чи передача матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом, не передбачається.

2. Застосування іноземцями кіно-, фото-, аудіо-, відеоапаратури, інших технічних засобів не передбачається.

3. Іноземців зустрічає представник___________________________ і супроводжує до місця проведення зустрічі. (вказати структурний підрозділ)


Начальник відділу міжнародного

співробітництва ____________________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)


Погоджено:

Завідувач спецпідрозділу (РСВ) ____________________ _________________

(підпис) (П.І.Б.)

«____»_____________20___р.

Додаток 2

Порядку організації прийому іноземних

делегацій в ОНУ ім. І.І. Мечникова


ЗАТВЕРДЖУЮ

(Ректор або проректор)

_________________________П.І.Б.

«____»___________________20___р.


^ Звіт

про прийом в Одеському Національному Університеті

ім. І.І. Мечникова


__________________________________________________________

(найменування установи, організації, що представляють іноземці)


Загальна інформація: дата, час та місце проведення зустрічі та її мета


Відомості щодо іноземців: найменування установи, організації, що представляли іноземці.


Відомості щодо присутніх з української сторони.


Інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування структурних підрозділів, які відвідали іноземці).


Відомості щодо передачі іноземцям інформації з обмеженим доступом, ким надано дозвіл на передачу.


Висновки, пропозиції та рекомендації.


Начальник відділу

міжнародного співробітництва __________________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)


Відповідальний за виконання програми ______________ _______________

(підпис) (П.І.Б.)

Схожі:

Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПорядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22.
move to 0-16282086
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПротокол №­­­­ ­ від 2014р. Положення про студентський Парламент
Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Тернопільському національному економічному...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПоложення про порядок виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт у запорізькому національному університеті
Однією із форм наукової діяльності в Запорізькому національному університеті (далі – зну) є виконання госпдоговірних науково-дослідних...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПорядок прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян у СумДУ
Не менш ніж за 10 днів до прийому іноземних гостей надається службова записка керівника відповідного структурного підрозділу університету...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПоложення про порядок запрошення та прийому іноземних спеціалістів, представників, делегацій, груп, окремих іноземців Тернопільським національним економічним університетом
Тернопільському національному економічному університеті (далі – університет) з метою ведення учбових занять, участі в міжнародних...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПравила прийому до Одеського національного університету
Провадження освітньої діяльності в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (далі – ону імені І.І. Мечникова) здійснюється...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconІнформаційний лист
України від 13. 10. 2011 р. №1187, другий (Всеукраїнський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських...
Порядок організації прийому іноземних гостей в Одеському Національному Університеті ім. І.І. Мечникова Загальні положення Цей документ (далі Порядок) виданий на виконання наказу мон україни №681 від 22. iconПоложення > Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня
Року №752, визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи