Національного педагогічного icon

Національного педагогічного
Скачати 98.48 Kb.
НазваНаціонального педагогічного
Дата29.06.2012
Розмір98.48 Kb.
ТипДокументи


З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

Ректор Тернопільського

національного педагогічного


університету ім. В.Гнатюка

професор КРАВЕЦЬ В.П.


“____” ____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


співбесіди зі вступниками 2012р.

на спеціальність

«УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

(денна та заочна форма навчання)


«УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА,

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

(денна форма навчання)


Тернопіль-2012


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

^ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ

НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

ТА "УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА,

^ РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА"

(денна та заочна форма навчання)

Українська мова

1. Багатозначні і однозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

2. Омоніми. Синоніми. Антоніми.

3. Діалектні і професійні слова.

 1. Застарілі слова. Неологізми.

 2. Стійкі словосполучення.

 3. Звуки і букви. Голосні і приголосні звуки.

 4. Склад. Наголос.

 5. Характеристика приголосних звуків, їх вимова.

9. Вживання м'якого знака.

 1. Вживання апострофа.

 2. Чергування голосних і приголосних звуків, їх вимова.

 3. Вимова і написання голосних і приголосних у коренях слів.

 4. Спрощення у групах приголосних.

 5. Подвоєння і збіг однакових приголосних.

 6. Написання префіксів роз-, без-, через-, з-, (із-, с-), правопис префіксів пре-, при-, прі-.

 7. Правила переносу частин слова.

 8. Написання слів іншомовного походження.

 9. Твірна основа. Способи словотворення.

 10. Зміни приголосних при творенні слів морфологічним способом.

 11. Іменник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.

 12. Типи відмін іменників, поділи іменників на групи.

 13. Прикметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.

23. Прикметники якісні, відносні і присвійні. Ступені порівняння
прикметників.

 1. Числівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль, розряди числівників за значенням.

 2. Займенник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль, розряди займенників за значенням.

 3. Дієслово, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.

 4. Дієслова перехідні та неперехідні. Види дієслів.

28. Дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична
роль. ''

 1. Творення дієприкметників. Написання дієприкметників.

 2. Дієприслівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.

 3. Написання дієприслівників.

 4. Прислівник, його значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль.

Ступені порівняння прислівників.

 1. Написання прислівників.

 2. Прийменник як частина мови. Написання прийменників.

 3. Сполучник як частина мови. Прості і складні сполучники. Написання сполучників.

 4. Частка як частина мови. Формотворчі, заперечні та модальні частки.

 5. Вигук як частина мови. Написання вигуків.

 6. Словосполучення, його характеристика.

 7. Просте речення, його характеристика.

 8. Члени речення і способи їх вираження.

 9. Речення з одним головним членом.

 10. Однорідні члени речення. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення.

 11. Звертання, вставні слова і вставні речення; розділові знаки при них.

 12. Складне речення. Типи складних речень.

 13. Складносурядні речення, розділові знаки в них.

 14. Види підрядних речень.

 15. Складнопідрядні речення з кількома підрядними.

 16. Безсполучникові складні речення, розділові знаки в них.

49. Складні речення з різними видами зв'язку: сполучниковим і
безсполучниковим.

 1. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

 2. Поняття про стилістику як науку. Стилі мови, їх основні ознаки.

 3. Засоби милозвучності мови.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ

НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА"

^ ТА "УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА,

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА"

(денна та заочна форма навчання)

Українська література

 1. Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень.

 2. Тематика, зміст народних балад.

 3. Огляд українських історичних пісень і дум.

 4. «Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка давньої української літератури.

 5. Іван Вишенський - видатний полеміст-сатирик давньої української літератури.

 6. Григорій Сковорода - видатний український письменник і філософ («Всякому місту - звичай і права», «Бджола і шершень»).

 7. Особливості жанру «Енеїди» Івана Котляревського. «Енеїда» як енциклопедія українського життя кінця 18 - поч. 19 століття.

 8. Система образів та засоби їх творення в поемі «Енеїда» І.Котляревського.

 9. «Наталка Полтавка» Івана Котляревського - перший драматичний твір нової української літератури. Сюжет. Образи.

 10. Характер конфлікту, образи і засоби їх творення в «Наталці Полтавці» Івана Котляревського.

 11. Поєднання сентименталізму з елементами реалізму в повісті Григорія Квітки-Основ'яненка «Маруся».

 12. Змалювання засобами гумору і сатири козацької старшини в повісті «Конотопська відьма».

13.Романтичні балади «Причинна», «Тополя», «Лілея» Тараса Шевченка.

14. Жанр, характеристика образів поеми Тараса Шевченка «Катерина».

15.Історична основа, сюжет і композиція поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка.

 1. Романтична поетика образів поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка.

 2. Викриття самодержавно-кріпосницького гноблення в поемі «Сон» Тараса Шевченка, її композиція.

 3. Сатира на царизм, засоби сатиричного зображення царя Миколи І, вельмож, чиновників у поемі «Сон» Тараса Шевченка.

 4. Ідейний пафос поезій «Думи, мої думи», «До Основ'яненка» Тараса Шевченка, їх образи.

 5. Ідейна спрямованість «Заповіту», «Мені однаково» Тараса Шевченка.

 6. Мрії Тараса Шевченка про щасливе рідного краю в поезії «Ісая. Глава 35».

 7. Ідея, образний світ, пафос поеми «І мертвим, і живим» Тараса Шевченка.

 1. Образ матері в творах Тараса Шевченка.

 2. Історична основа, джерела, сюжет роману «Чорна рада» Пантелеймона Куліша.

25.Порівняльна характеристика гетьманів Брюховецького і Сомка в романі «Чорна рада» Пантелеймона Куліша.

 1. Антикріпосницька спрямованість «Народних оповідань» Марка Вовчка.

 1. Художній світ романтичного оповідання «Максим Тримач» Марка Вовчка.

28.«Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького - зразок реалістичної соціально-побутової повісті.

 1. Типовість та індивідуалізація Омелька Кайдаша, Кайдашихи, Карпа, Лавріна в повісті Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького.

 2. Проблематика та своєрідність композиції роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

 3. Порівняльна характеристика Чіпки та Грицька в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

 4. Розвиток «Театру корифеїв» (І.Карпенко-Карий, Марко Кропивницький, Михайло Старицький, М.Садовський, Марія Заньковецька), їх драматургія.

33.Жанр соціально-сатиричної комедії І.Карпенко-Карого «Хазяїн», її сюжет.

34. Засоби творення образу Пузиря-мільйонера з дрібновласницькою психологією та побутом (комедія «Хазяїн» І.Карпенко-Карого).

35.Громадянський пафос поезії «Гімн» Івана Франка, його художні особливості.

 1. Художня майстерність вірша «Чого являєшся мені у сні», «Декадент» Івана Франка.

 2. Новаторство Івана Франка в збірці «Зів'яле листя».

 3. Ідейний зміст поеми «Мойсей» Івана Франка, значення прологу до поеми.

 4. Образ Мойсея в поемі «Мойсей» Івана Франка.

 5. Сюжетні особливості роману «Перехресні стежки» Івана Франка.

 6. Образ інтелігента Євгена Рафаловича в романі «Перехресні стежки» Івана Франка.

 7. Проблематика, образи повісті «Людина» Ольги Кобилянської. Образ Олени Ляуфер.

 8. Ідейний пафос поезії «І все-таки до тебе думка лине», «Contra spem spero» Лесі Українки.

 9. Система образів «Лісової пісні» Лесі Українки.

45.Багатство духовного світу героя, його тонке відчуття природи, слова в «Intermezzo» Михайла Коцюбинського.

 1. Тематична та жанрова різноманітність прози Івана Франка.

 2. «Украдене щастя» - соціально-психологічна драм.

 3. Тема, образний світ оповідань Бориса Грінченка.

 4. Поетична творчість Павла Грабовського.

 5. «Intermezzo» як вираження імпресіоністичного стилю Михайла Коцюбинського.

 1. Новаторство новел Василя Стефаника («Новина», «Камінний хрест»).

 2. Суспільно-політична лірика Лесі Українки.

53.Проблематика та система образів драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

54. «Солдатики» Володимира Винниченка. Проблематика, композиція, система образів.

55.Олександр Олесь. Аналіз поезій (О слово рідне...!, «Чари ночі»).

 1. Тема, ідея, художня майстерність повістей Ольги Кобилянської.

 2. Тема, ідея повісті «Талант» Степана Васильченка.

58.Інтимна лірика Павла Тичини («О панно Інно», «Десь на дні мого серця»).

 1. Оспівування величі і драматизму національної революції в творах Павла Тичини («Золотий гомін», «Одчиняйте двері», «Скорбна мати», «Пам'яті тридцяти»).

 2. Художній світ поета-неокласика Максима Рильського («Яблука доспіли», «Шопен», «Діалог»).

 3. Патріотичний пафос поезії «Слово про рідну матір» Максима Рильського.

62.Інтимна лірика Володимир Сосюри («Так ніхто не кохав...»). Тема України у творчості поета («Любіть Україну»).

63.Володимир Сосюра - проникливий лірик й епік (поема «Червона зима», «До брата», «Як я люблю тебе, мій краю вугляний»).

64. Неоромантичний пафос поеми «Мазепи» Володимир Сосюри.

65.Художня майстерність новели «Я (Романтика)» Миколи Хвильового.

 1. Жанрова своєрідність роману «Вершники» Юрія Яновського, його ідейний пафос.

 2. Осудження громадянської братовбивчої війни в новелі «Подвійне коло», «Вершники» Юрія Яновського.

68.Григір Тютюнник. Огляд творчості.

 1. Євген Маланюк. Аналіз поезій. «Празька школа» українських письменників.

 2. Художнє відтворення проблем українізації в комедії «Мина Мазайло» Миколи Куліша.

 3. Утвердження ідеї незламності народного духу в драматичній поемі «Ярослав Мудрий» Івана Кочерги.

 4. Майстерність змалювання характерів у кіноповісті «Зачарована Десна» Олександра Довженка.

 5. Проблематика, своєрідність композиції та персонажі кіноповісті «Україна в огні» Олександра Довженка.

 6. Складна картина художнього світу в романі «Марія» Уласа Самчука.

75.Гумористичні засоби творення світу в «Мисливських усмішках» Остапа
Вишні. *

 1. Жанрове багатство лірики Андрія Малишка («Пісня про рушник», «Стежина», «Ранки солов'їні», «Хмаринка в небі голубім»).

 2. Проблематика та полемічність роману «Собор» Олеся Гончара.

 3. Мистецтво характеротворення в романі «Собор» Олеся Гончара.

 1. Ліризм, художня майстерність поезій «Лебеді материнства», «Де зараз ви, кати мого народу?», «Кривда», «Кирпатий барометр» Василя Симоненка.

 2. Тематичне багатство поезій Дмитра Павличка («Два кольори», «Я стужився, мила, за тобою», «Рубаї»).

 3. Художня майстерність новел Григора Тютюнника («Зав'язь», «Три зозулі з поклоном»).

 4. Тематика, жанрове багатство поезій Ліни Костенко. Інтимна лірика («Моя любове! Я перед тобою», «Світлий сонет», «Надумано, негедано», «І не минає, і не минає»).

83. Історична основа, сюжет і композиція роману у віршах Ліни Костенко
«Маруся Чурай».

 1. Майстерність поетеси у змалюванні характерів.

 2. Сюжетно-композиційна організація пригодницького роману «Тигролови» Івана Багряного.

 3. Засоби змалювання героїв у романі «Жовтий князь» Івана Багряного.

 4. Василь Стус як символ незламного духу. Проблема вибору «трагічного стоїцизму» в ліриці поета («У цьому полі, синьому, як льон», «Як добре те, що смерті не боюсь я», Мені зоря сіяла нині вранці).

 5. Історіософські картини в ліриці Василя Стуса («За літописом Самовидця», «Сто років, як сконала Січ», «На колимськім морозі калина»).

 6. Індивідуальна неповторність таланту Івана Драча. Новаторство в жанрі балади («Балада про соняшник», «Етюд про хліб», «Крила», «Балада ДНК»).

 7. Проблематика, образна неповторність поеми «Чорнобильська мадонна» Івана Драча.

 8. Постмодерна сучасна українська література (на вибір абітурієнта -«Рекреації Юрія Андруховича, повісті Марії Матіос, твори Оксани Забужко, поезії Василя Махна, Івана Андрусика, Сергія Жадана»).

 9. «Празька школа» поетів, її представники. Складний образ України в ліриці Євгена Маланюка.

93.Огляд творчості Нью-Йоркської групи (Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Юрії Тарнавський).Схожі:

Національного педагогічного iconМ. П. Драгоманова " затверджен о" Приймальною комісією Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова „ " 2009 р протокол
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційних...
Національного педагогічного iconМ. П. Драгоманова " затверджен о" Приймальною комісією Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова „ " 2009 р протокол
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова на спеціальності “Адміністративний менеджмент”, “Управління навчальним...
Національного педагогічного iconЗ в І т про проведення регіонального науково-практичного семінару
Семінар організовано на базі психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г....
Національного педагогічного iconНаукові публікації співробітників кафедри економічної теорії і суспільних наук за 2011-2012 роки
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. [Гол ред. О. В. Бабкіна] — К.: Видавництво...
Національного педагогічного iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Правил прийому до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка в 2012 році
Національного педагогічного iconРозклад фахових вступних випробувань для осіб, які вступають на заочну форму навчання Чернігівського національного педагогічного університету, на основі окр «Молодший спеціаліст»
Чернігівського національного педагогічного університету, на основі окр «Молодший спеціаліст»
Національного педагогічного iconДодаток №10 до правил прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році у зв’язку з проходженням акредитації (витяг з рішення Акредитаційної комісії від 27.
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році
Національного педагогічного iconПоложення про науково-дослідний сектор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського І. 3агальні положення
Ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Національного педагогічного iconРозклад фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка окр «Спеціаліст»
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка окр «Спеціаліст»
Національного педагогічного iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Національного педагогічного iconПоложення про приймальну комісію Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2012
Приймальна комісія Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи