Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 87.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата28.07.2012
Розмір87.01 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор Кравець В.П.

_______________2012р.


Програма

творчого конкурсу

для вступників напряму підготовки

«Театральне мистецтво»

(На базі загальноосвітньої школи)


Тернопіль – 2012

Програма творчого конкурсу для вступників за напрямом підготовки «Театральне мистецтво» (на базі загальноосвітньої школи). – Тернопіль,2012. –10 с.

Програму розробили:

Завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В.А.;

В.о. завідувача кафедри музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук З.М.


^ Пояснювальна записка

Підготовка фахівця театрального мистецтва передбачає наявність природних акторських даних, особливості творчої уваги та темпераменту, своєрідність чарівливості, здібність до образного мислення, органічність, відчуття правди, а також володіння знаннями про театральне мистецтво, які необхідні для виховання професійних акторів для театру та кіно.

Програма творчого конкурсу складається на основі загальних вимог, які необхідні для майбутнього оволодіння акторською технікою, методикою створення художнього образу, навичками роботи з режисером і творчою діяльністю в театрі та кіно.

Програма творчого конкурсу призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за напрямом підготовки «Театральне мистецтво».

Програма творчого конкурсу має на меті перевірити:

 1. природні дані абітурієнта;

б) володіння художнім словом;

в) пластичні, вокальні, музичні та акторські здібності;

г) знання з історії театрального мистецтва.

Перевірка відбувається у формі прослуховування художнього читання (прози, вірша, байки, монологу), перегляду пластичних, вокальних, акторських здібностей (пісні, танцю, етюду) та співбесіди.

Творчий конкурс проводиться у три тури, відповідно до встановленого розкладу і оцінюється за 100 бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

Абітурієнт, який не набрав мінімальної кількості балів (140) до наступного туру не допускається.


^ СТРУКТУРА І ЗМІСТ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ:


1 тур


1. ВОЛОДІННЯ ХУДОЖНІМ СЛОВОМ:

1.1. Виконати уривок з прозового твору, вірш, байку та монолог з

п’єси (твори повинні відрізнятися за стилем, жанром та емоційною напругою).

Оцінювання відбувається, виходячи з розуміння абітурієнтом змісту виконуваного твору, багатства уяви, міри емоційної схвильованості, уміння передати характер твору, відчути жанр та стиль твору.

^ Орієнтовний репертуар:

а) прозовий твір: уривок з повісті О. Довженка „Зачарована Десна”; уривок з повісті І. Франка „Захар Беркут”; уривок з повісті О. Гончара „Тронка”;

б) вірш: І. Франко „Каменярі”; Т. Шевченко „Лілея”, Леся Українка „Стояла я і слухала весну”;

в) байка: Л. Глібов „Вовк та ягня”, „Лебідь, рак і щука”; С. Руданський „Сто хортів”;

г) монолог Івана „Дай серцю волю, заведе в неволю”

М. Кропивницького; монолог Марусі „Маруся Богуславка” М. Старицького; монолог Івана «Суєта», «Житейське море» І. Тобілевича,

2 тур

^ 2. ПЕРЕВІРКА АКТОРСЬКИХ, МУЗИЧНИХ, ВОКАЛЬНИХ ТА ПЛАСТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ.

2.1. Виконати 1 вокальний твір – (народну або авторську пісню) під супровід (фонограма – або акомпанемент), і без супроводу, та 1 танець (народний або сучасний).

Оцінювання відбувається на основі виявлення вокальних даних, музичного слуху, відчуття метроритму, координації та пластики тіла.

^ Орієнтовний вокальний репертуар:

а) народні пісні: українська народна пісня „Ґандзя”, українська народна пісня „Глибока криниця”, українська народна пісня „Несе Галя воду”;

б) авторські пісні: музика та слова В. Івасюка „Червона рута”; музика О. Білаша, слова Д. Павличка „Два кольори”; музика В. Верменича, слова Миколи Сингаївського „Чорнобривці”.

Орієнтовний танцювальний репертуар:

а) народні танці: гопак, коломийка, полька;

б) сучасні танці.

^ 2.2. ВИКОНАННЯ ЕТЮДІВ

Абітурієнт виконує два різнохарактерні етюди (один за власною тематикою, а другий – запропонований комісією).

Оцінювання відбувається на основі виявлення органічної дії у запропонованих обставинах, рівень уяви та фантазії, ступінь віри в них.

^ Орієнтовні теми етюдів:

а) «Запізнення на іспит»;

б) «Невдале побачення»;

в) «Набридлива муха».

2.3 СПІВБЕСІДА

Співбесіда, виявляє знання драматургії, видатних постатей театрального мистецтва та кіно, а також суміжних видів мистецтва, художній кругозір та смак. Оцінюється цілісність змісту відповідей абітурієнта, здатність образно сприймати явища навколишньої дійсності, емоційно реагувати на них, спостережливість та вольові якості, рівень професійної обізнаності.

Обов’язкові п’єси, запропоновані для співбесіди:

1. Брехт Б. „Матінка Кураж та її діти”

2. Гоголь М. „Ревізор”

3. Квітка-Основ’яненко Г. „Сватання на Гончарівці”

4. Мольєр Ж.Б. „Тартюф”

5. Пушкін О. „Борис Годунов”

6. Котляревський І. „Наталка-Полтавка”

7. Куліш М. „Народний Малахій”

8. Старицький М. „Не судилось”

9. Кропивницький М. „Дай серцеві волю, заведе в неволю”

10.Карпенко-Карий І. «Суєта»

11.Шекспір У. «Гамлет»


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

5.1. Вірш:

16 – 25 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

11 – 15 балів – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

5 – 10 балів – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

1 - 4 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

^ 5.2. Прозовий твір:

16 – 25 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційного впливу, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

11 – 15 балів – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

5 – 10 балів – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

1 – 4 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

5.3. Байка:

16 – 25 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

11 – 15 балів – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

5 – 10 балів – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

1 – 4 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.


5.4. Монолог:

16 – 25 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

11 – 15 балів – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

5 – 10 балів – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

1 – 4 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

^ 5.5. Вокальні здібності:

36 – 50 балів – високий художній рівень виконання пісні, розкриття вокальної природи голосу – гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних та штрихових прийомів;

21 – 35 балів – високий художній рівень виконання пісні, допущення окремих неточностей у передачі засобів музичної виразності (невиразність дикції та артикуляції);

11 – 20 балів – інтонаційно чисте виконання пісні, але допущення низки помилок (форсування звуку, темпові, ритмічні, темброві неточності, неякісне втілення музичного образу твору).;

1 – 10 бали – інтонаційно нечисте виконання пісні, спів без опори на дихання, зрив словесного тексту, відсутність відчуття ладу, метроритму.

^ 5.6. Пластичні здібності:

36 – 50 балів – точне відтворення образу танцювальними рухами в метроритмічному, музичному та пластичному відношенні, змістовне і образне розкриття характерних стильових і жанрових особливостей у танці;

21 – 35 балів – відтворення образу танцювальними рухами з незначними неточностями в метроритмічному, музичному та пластичному плані, неповне змістовне і образне розкриття характерних стильових і жанрових особливостей у танці;

11 – 20 балів – відтворення образу танцювальними рухами з помилками в рисунку композиції, неточність рухів, допущення помилок в метро-ритмі;

1 – 10 бали – відтворення образу танцювальними рухами із значними музично-ритмічними неточностями, зриви з метро-ритму, відсутність образу, пластики, характерних танцювальних рухів, відмова від виконання танцю.

5.7. Етюди:

36 – 50 балів – високий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, точність рухів і органічність дій у запропонованих обставинах, високий ступінь віри в них, чіткість жестів, міміки, пластики;

21 – 35 балів – належний рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, допущення незначних неточностей і дій у запропонованих обставинах, незначний ступінь віри в них, допущення незначних помилок у жестах, міміці, пластиці;

11 – 20 балів – невисокий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, допущення суттєвих помилок у рухах і діях у запропонованих обставинах, низький ступінь віри в них, допущення помилок в жестах, міміці, пластиці;

1 - 10 бали – відсутність творчої уяви та фантазії в процесі виконання етюдів, відсутність адекватних дій у запропонованих обставинах, жести, міміка, пластика не відповідають розвитку сюжетної лінії.

5.8. Співбесіда:

36 – 50 балів – глибоке знання творів театрального мистецтва, їх провідних діячів;

21 – 35 балів – належне знання творів театрального мистецтва та художньої літератури;

11 – 20 балів – неглибокі знання творів театрального мистецтва та художньої літератури;

1 – 10 бали – поверхове знання творів театрального мистецтва та художньої літератури .


^ 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Данченко С. Бесіди про театр. – К., 1999.

 2. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли. – Будь-яке видання.

 3. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. – Будь-яке видання.

 4. Корифеї українського театру: Зб. статей. – К., 1982.

 5. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.

 6. Корогодський З.Я. Етюд і школа. – М., 1975.

 7. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя. – К., 1999.

 8. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. –Будь-яке видання.

 9. Курбас Л. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие. / Сост. М.Б. Лабинский, Л.С. Танюк. – М., 1987.

 10. Курбас Л. Філософія театру / Упоряди. М. Лабінський. – К., 2001.

 11. Митці України: Енциклопедичний довідник. –К., 1992.

 12. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. – Будь-яке видання.

 13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Будь-яке видання.

 14. Станиславский К.С. Этика. – Будь-яке видання.

 15. Терещенко В. Как поступить в театральный институт. Советы и рекомендации. – Советы и рекомендации. – М., 2002.

 16. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. – М., 1984.

 17. Щепкин М.С. Записки, письма. Современники о М.С. Щепкине. – М.., 1984.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи