«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon

«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Скачати 96.55 Kb.
Назва«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Дата29.06.2012
Розмір96.55 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Інженерно-педагогічний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»Ректор

_____________ В.П.Кравець


______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«БАКАЛАВР»


напряму підготовки «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА»


Тернопіль – 2012

ТЕХНІЧНА ТА ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ


Матеріалознавство та основи виробництва

 1. Охарактеризуйте основні види проеціювання.

 2. Як визначити момент сили відносно точки?

 3. Поясніть, як здійснити додавання протилежно направлених сил, які лежать в одній площині.

 4. Що називають деформацією тіла? Класифікація деформацій.

 5. Поясніть, що таке напруження і здійсніть їх класифікацію.

 6. Охарактеризуйте (за допомогою прикладів) механізми перетворення і передавання руху.

 7. Розкрийте функціональні особливості кінематичної пари у механізмах.

 8. За допомогою яких параметрів можна визначити передаточне число передачі?

 9. Охарактеризуйте передачі, які працюють за принципом тертя і зачеплення.

 10. Здійсніть класифікацію різьб залежно від профілю.

 11. Виконайте зображення електричної схеми послідовного з'єднання споживачів з такими елементами: джерело струму, вимикач, ємність, індуктивність, активний опір.

 12. Виконайте зображення електричної схеми паралельного з'єднання споживачів з такими елементами: джерело струму, вимикач, активний опір, індуктивність, ємність.

 13. Накресліть електричну схему для визначення активної потужності реостата з допомогою вольтметра та амперметра.

 14. Виконайте зображення електричної схеми підключення ватметра під час вимірювання потужності в електричному колі.

 15. Поясніть, як відрізнити між собою аксонометричні зображення предмета, виконані у прямокутній ізометрії та косокутній фронтальній симетрії.

 16. За допомогою якої ознаки розрізи поділяють на вертикальні, горизонтальні, похилі? Наведіть приклади.

 17. Опишіть, яким вимогам повинно відповідати головне зображення на кресленні.

 18. Поясніть, які вимоги ставляться до робочого креслення деталі та ескізу.

 19. Охарактеризуйте відомі Вам способи передачі теплоти.

 20. Сформулюйте закон Архімеда і наведіть приклади його практичного застосування.

 21. Види термічної обробки. Їх застосування.

 22. Корозія металів. Методи захисту металів і сплавів від корозії

 23. Характеристика неметалевих матеріалів (деревина, пластмаса, гума, скло).

 24. Сучасні промислові способи виробництва сталі.

 25. Основні види обробки металів тиском та їх характеристика.

 26. Клеї, лаки, фарби їх характеристика та застосування.

 27. Будова та призначення штангенінструменту.

 28. Характеристика і будова інструментів для вимірювання кутів і конусів.

 29. Будова та правила використання мікрометричного інструменту.

 30. Вибір та характеристика системи посадок (посадка з зазором, посадка з натягом, перехідна посадка).


^ ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ


Обробка деревини

 1. Види пиломатеріалів і напівфабрикатів з деревини.

 2. Будова деревини та її вади.

 3. Види і способи розмічання деревини. Види і призначення розмічальних інструментів.

 4. Класифікація ручних столярних пил. Види і призначення натягнутих пил.

 5. Види і призначення не натягнутих пил.

 6. Види і призначення інструментів для площинного стругання.

 7. Види і призначення інструментів для профільного стругання.

 8. Види і призначення доліт і стамесок, їх основні геометричні параметри.

 9. Інструменти та пристрої для ручного свердління деревини.

 10. Види столярних з'єднань. Елементи і поверхні шипового з'єднання.

 11. Обладнання навчальних майстерень з обробки деревини.

 12. Класифікація та будова круглопилкових верстатів. Прийоми роботи на верстатах.

 13. Класифікація та будова фугувальних верстатів, їх налагодження.

 14. Природне та штучне сушіння деревини, їх переваги та недоліки.

 15. Верстати для токарної обробки деревини. Характеристика інструментів та пристосувань.

 16. Будова рейсмусових верстатів. Їх налагодження, прийоми роботи на верстатах.


Обробка металів

 1. Особливості виконання операцій випрямлення та рихтування тонколистового металу.

 2. Характеристика інструментів для рубання металу. Прийоми роботи.

 3. Характеристика інструментів для ручного клепання. Послідовність виготовлення заклепкового з’єднання.

 4. Технологія виготовлення однофальцевого шва.

 5. Технологічні особливості зенкерування, зенкування та розвертання.

 6. Інструменти та обладнання для розмічання металу. Прийоми та послідовність розмічання.

 7. Прийоми свердління металу на свердлильному верстаті. Способи закріплення інструментів та заготовок.

 8. Характеристика інструментів для обпилювання металу. Прийоми обпилювання.

 9. Види ручних слюсарних ножиць. Прийоми роботи.

 10. Характеристика ножівкових полотен. Прийоми різання слюсарною ножівкою.

 11. Характеристика загального та індивідуального слюсарного обладнання.

 12. Способи згинання труб, листового та штабового металу. Розрахунок довжини заготовки.

 13. Характеристика мітчиків та плашок. Прийоми нарізання різьби.

 14. Призначення та характеристика операції шабрування.

 15. Призначення, будова та підготовка до роботи токарно-гвинторізного верстата.

 16. Призначення, будова та підготовка до роботи горизонтально-фрезерного верстата.

 17. Призначення, будова та підготовка до роботи вертикально-фрезерного верстата.

 18. Засоби контролю точності розмірів при (обробці на металорізальних верстатах) механічній обробці металу.

 19. Стійкість інструменту та їх роль при токарній обробці металу.

 20. Види та призначення різців для токарної обробки металів.

 21. Способи обробки фасонних поверхонь та токарно-гвинторізному верстаті та їх характеристика.

 22. Характерні види браку та шляхи їх попередження у процесі токарної обробки металів.

 23. Види та призначення фрез для обробки металів.

 24. Характеристика режимів різання на токарно-гвинторізному верстаті.


^ ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ


Технологія приготування їжі

 1. Види первинної обробки овочів, їх характеристика.

 2. Характеристика способів теплової обробки продуктів.

 3. Форми нарізування бульбоплодів та її кулінарне використання.

 4. Класифікація перших страв та їх характеристика.

 5. Страви і гарніри з овочів, їх характеристика.


Основи фізіології та гігієни харчування

 1. Значення білків у харчуванні людини, їх класифікація.

 2. Види вуглеводів. Їх значення у харчуванні людини.

 3. Характеристика жирів, їх значення у харчуванні людини.

 4. Характеристика вітамінів, їх значення у харчуванні людини.

 5. Характеристика мінеральних речовин, їх значення у харчуванні людини.


Практикум у навчальних майстернях

 1. Інструменти, матеріали, пристосування для вишивки. Організація робочого місця, правила безпеки праці.

 2. Лічильні шви, їх види та застосування, технологічні вимоги до виконання.

 3. Вишивка. Початкові шви, види, застосування, технологічні вимоги.

 4. Вишивка. Мережки, види, технологічні вимоги.

 5. Вишивка. Гладь, види, застосування, технологічні вимоги.

 6. Зміна величини узору та способи перенесення його на тканину.

 7. В’язання спицями. Інструменти, матеріали, пристосування, організація робочого місця, правила безпеки праці.

 8. Способи розширення в’язаного полотна у процесі в’язання спицями.

 9. В’язання гачком. Інструменти, матеріали, пристосування, організація робочого місця, правила безпеки праці.

 10. В’язання гачком. Характеристика основних видів петель.


Технологія виготовлення швейних виробів

 1. Обробка кутиків, виточок, підрізів, складок швейних виробів.

 2. Способи обробки горловин та пройм легкого одягу.

 3. Класифікація застібок та особливості їх обробки у плечових та поясних виробах.

 4. Класифікація кишень та особливості їх обробки у легкому та верхньому одязі.

 5. Технологічне оснащення та організація робочого місця для виконання ручних робіт.

 6. Будова, призначення, види інструментів та пристосувань, які використовують у процесі виготовлення швейних виробів.

 7. Ручні стібки, їх будова, розміри, способи виконання, особливості застосування.

 8. Термінологія ручних робіт. Технічні умови для виконання ручних робіт.

 9. Обладнання робочого місця для машинних робіт. Догляд за робочим місцем у процесі виконання роботи та після її закінчення.

 10. Види машинних швів і сфера їх застосування для виготовлення швейних виробів.

 11. Термінологія машинних операцій. Технічні вимоги для виконання машинних робіт.

 12. Призначення, застосування, види операцій та режими волого-теплового оброблення і клейового з’єднання деталей швейних виробів.

 13. Організація робочого місця для виконання операцій волого-теплових робіт.

 14. Термінологія та технічні вимоги на виконання волого-теплової обробки.


Конструювання, моделювання та художнє оформлення швейних виробів

 1. Причини виникнення дефектів одягу та способи їх усунення.

 2. Класифікація та асортимент швейних виробів.

 3. Конструювання та моделювання поясних виробів.

 4. Що таке стиль? Характеристика сучасних стилів одягу.

 5. Елементи технічного моделювання швейних виробів.

 6. Проектування одягу для нетипових фігур.

 7. Врахування особливостей будови тіла людини для проектування одягу.

 8. Види ліній та силуетів, які використовують для проектування одягу.

 9. Використання різних видів оздоблення для художнього оформлення жіночого та дитячого одягу.

 10. Основи композиції одягу.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка / Вартабедян В.А. – К. : Вища шк., 1986. — 359 с.

 2. Павх І.І. Теорія механізмів і машин : навч.-метод. посіб. / Павх І.І. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2001. – 80 с.

 3. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : підруч. / Кіницький Я.Т. – К. : Наукова думка, 2002. – 660 с.

 4. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов / Писаренко Г.С, Агарев В.А., Квита А.Л. и др. – 5-е изд. – К. : Высш. шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с.

 5. Павловський М.А. Теоретична механіка : навч. підруч. / Павловський М.А. – К. : Техніка, 2002. – 510 с.

 6. Яблонский А.А. Курс теоретической механіки : В 2 т. / Яблонский А.А., Никифорова В.М. – М : Высш.шк., 1977. – Т.1. – 431 с. ; Т.2. – 532 с.

 7. Антоненко Є.І. Гідравліка та гідравлічні машини / Антоненко Є. І. – К. : Вища школа, 1982. – 146 с.

 8. Черняк О.В. Основи теплотехніки та гідравліки / Черняк О.В., Рибчинська Г.Б. – К. : Вища школа, 1982. – 224 с.

 9. Креслення, комп'ютерна графіка : навч. посіб. / за ред. А.П. Верхоли. – К. : Каравела, 2005. – 304 с.

 10. Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підруч. для студ. вищих закл. освіти / Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. ; за ред. В.Є. Михайленка. – К. : Каравела, 2003. – 288 с.

 11. Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан ; за ред. В.Є. Михайленка. – К. : Вища шк., 2000. – 342 с.

 12. Бланк А.Ф. Моделирование и конструирование женской одежды / Бланк А.Ф., Фомина З.М. – М. : Легпромбытиздат, 1993. – 253 с.

 13. Швырев Ф. А. Подготовка и зксплуатация дереворежущего інструмента / Швырев Ф. А. – М. : Лесная промышленность, 1973. – 248 с.

 14. Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посіб. / Шумило Г. І. – К. : Кондор, 2003. – 506 с.

 15. Бергер И. И. Фрезерное дело : учеб. пособ. / Бергер И. И., Комлев А. П. – Минск : Вища шк., 1981. – 305 с.

 16. Левадний В. С. Обработка дерева на станках / Левадний В. С, Черный Ю.А. – М. : Аделант, 2005. – 384 с.

 17. МакієнкоМ. І. Загальний курс слюсарної справи : підруч. / Макієнко М. І. ; пер. з рос. В. К. Сидоренко. – К. : Вища шк., 1994. – 311 с.

 18. Манжос Ф. М. Дереворежущие станки / Манжос Ф. М. – М. : Лесная промышленность, 1974. – 454 с.

 19. Мартин В.М. Основи матеріалознавства і технологія конструкційних матеріалів. Конспекти лекцій : посібн. для студентів пед. вузів / Мартин В. М., Бочар І. Й. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту, 2003. – 67 с.

 20. Оглоблин А. Н. Основи токарного дела / А. Н. Оглоблин ; под ред. Г. А. Глазова. – Изд. 3-е, перероб. – Л. : Машиностроение, 1975. – 328 с.

 21. Ревнівцев М. П. Режими різання на металообробних верстатах у машинобудуванні : навч. посіб. / Ревнівцев М. П., Паршина Н. П. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.

 22. Борецька С.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Борецька С.Я., Малюга П.М. – К. : Вища шк., 1992. – 367 с.

 23. Буланова Е.С. Композиция в одежде швейной промышленности / Буланова Е.С., Шершнева Л.П. – М., 1981. – 44 с.

 24. Головніна М.В. Технологія крою та шиття / Головніна М.В., Михайлець В.М. – К. : Техніка, 1998. – 304 с.

 25. Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольска А.М. – К. : Техніка, 1977. – 152 с.

 26. Климчук Л.В. Швейна справа. – К. : Освіта, 1991 – 176 с.

 27. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Козлова Т.В., Ритвинская Л.В., Тимашева З.Н. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.

 28. Пармон Ф.М. Композиция костюма : учеб. для вузов / Пармон Ф.М. – М.: Легпробытиздат, 1985. – 264 с.

 29. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162- 93. – К. : Держстандарт України, 1994. – 23 с.

 30. Третьякова Н.Н. Методы обработки швейных изделий. Практикум : учеб. пособ. / Третьякова Н.Н., Турчинская З.П. – К. : Вища, шк., 1988. – 224 с.

 31. Труханова А.П. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды : учеб. пособ. для кадров массовых профессий / Труханова  А.П. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 160 с.

 32. Франц В.Я. Швейные машини : иллюстрированное пособ. / Франц В.Я., Исаев В.В. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 184с.

 33. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды / Черемных А.И. – М. : Легкая индустрия, 1977. – 144 с.

 34. Баранов В.С. Основи технологии продукции общественного питання / Баранов В.С. – М. : Экономика, 1987. – 206 с.

 35. Доцяк В. С. Українська кухня / Доцяк В. С. – Львів : Оріяна-Нова, 1998. – 525 с.

 36. Енциклопедія української кухні / [ред.-укл. Л.М. Безусенко]. – Дніпропетровськ : Сталкер, 2003. – 512 с. – (Серія «Національна кухня»).

 37. Карсекіна В.В. Раціональне харчування в сім'ї / Карсекіна В.В., Калакура М. М. – К. : Техніка, 1988. – 272 с.

 38. Корзун В. Н. Гігієна харчування : підруч. / Корзун В. Н. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 236 с.

 39. Шалимов С. А. Кулинария / Шалимов С. А., Губа Н. И., Вировец Р. Б. – К. : Вища шк., 1981. – 424 с.

Схожі:

«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
move to 0-16287264
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
move to 0-16287245
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор проф. Кравець В. П. 2007 року
Про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи