Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» icon

Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
Скачати 49.08 Kb.
НазваПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
Дата29.06.2012
Розмір49.08 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут педагогіки і психології


«Затверджую»

ректор Кравець В. П.

«___» ___________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування з «Соціальної педагогіки»

для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка»

для здобуття ОКР «бакалавр»

на базі ОКР «молодший спеціаліст»


Тернопіль 2012

Одним із важливих інструментів впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, які потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, стимулювання власних сил клієнтів. Комплексність проблем соціальної педагогіки, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – такі особливості спеціальності ставлять свої вимоги до змісту підготовки майбутнього фахівця.

Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь і навичок практичної діяльності і побудована з врахуванням основних тем ряду фахових дисциплін теоретичного і практичного спрямування.


^ 1. Система служб соціально-педагогічної діяльності

Розвиток благодійництва в Україні. Державна служба зайнятості. Соціальні служби для молоді. Державні структури, що здійснюють соціальний захист неповнолітніх. Служби соціальної роботи з сім’єю. Соціальний захист різних категорій населення.
^

2. Соціальна педагогіка


Роль і місце соціальної педагогіки в системі наук про суспільство. Предмет, завдання і функції соціальної педагогіки; основні категорії. Принципи соціальної педагогіки. Професійний портрет соціального педагога. Соціально-педагогічна освіта в Україні і зарубіжем. Соціально-педагогічний процес: поняття, зміст, принципи. Соціальне виховання. Соціалізація особистості. Мета і завдання соціалізації, основні напрями. Несприятливі умови соціалізації як соціально-педагогічна проблема. Поняття «норма» і «відхилення від норми» в соціальній педагогіці. Методика і технології соціально-педагогічної діяльності. Основи соціально-педагогічної діяльності у сучасних умовах. Управління соціально-педагогічним процесом.


^ 3. Педагогіка обдарованості

Обдарованість як соціально-педагогічний феномен. Моделі і типи обдарованості. Психологічні та соціальні фактори розвитку обдарованої дитини. Проблема афективного розвитку обдарованих дітей.


^ 4. Корекційна педагогіка

Корекція і корекційна педагогіка. Мета, об’єкт, завдання та предмет корекційної педагогіки. Класифікація відхилень у поведінці.


^ 5.Основи соціально-педагогічної діяльності

Соціальна конфліктологія. Поняття, функції і типологія конфліктів. Основні моделі поведінки особистості в конфлікті. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Динаміка конфлікту. Форми конфлікту. Види конфліктів. Управління конфліктами.

Соціальна терапія як вид соціальної роботи. Основні форми соціальної терапії. Види соціальної терапії. Проективні графічні методики. Особливості арт-терапевтичної роботи. Казкотерапія як одна з форм терапії творчістю.


^ 6. Технології соціально-педагогічної діяльності

Технологія соціально-педагогічної діяльності як галузь соціальних технологій. Технології соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення.


^ Перелік питань для співбесіди з «Соціальної педагогіки»

для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка»

(ОКР «бакалавр»)

на базі ОКР «молодший спеціаліст»


 1. Охарактеризуйте предмет, завдання і функції соціальної педагогіки.

 2. Назвіть основні знання і уміння соціального педагога та обґрунтуйте їх необхідність.

 3. Дайте визначення поняття «соціальне виховання». Які напрями соціального виховання вам відомі?

 4. Розкрийте зміст процесу соціалізації особистості.

 5. Охарактеризуйте основні фактори соціалізації особистості.

 6. Проаналізуйте особливості соціалізації особистості на різних етапах її становлення.

 7. Назвіть державні установи і організації, які здійснюють в Україні соціально-педагогічну роботу з: сім’ями, дітьми та підлітками, молоддю, девіантами тощо.

 8. Назвіть основні типи відхилень від норми в соціальній педагогіці. Наведіть приклади.

 9. Поясніть, чому обдарованість є соціально-педагогічною проблемою.

 10. Як типи і види відхилень у поведінці індивіда вам відомі?

 11. Що таке «девіація» та «делінквенція»? Наведіть приклади.

 12. Дайте визначення понять «важковиховуваність» та «педагогічна занедбаність». Проаналізуйте причини явищ.

 13. Проаналізуйте основні моделі та стратегії поведінки особистості в конфлікті.

 14. Назвіть основні форми конфліктів та їх види.

 15. Розкрийте сутність і зміст соціально-терапевтичної діяльності.

 16. Розкрийте зміст поняття «технологія соціально-педагогічної діяльності».

 17. Дайте визначення понять «методика», «метод», «прийом», «засіб». Наведіть приклади.

 18. Від чого залежить ефективність соціально-педагогічної діяльності?

 19. Розкрийте зміст і сутність поняття «казкотерапія»

 20. Охарактеризуйте основні види обдарованості (розумова, художня, соціальна, спортивна) та спеціальні здібності.

 21. Назвіть етапи вирішення соціальних проблем.

 22. Розкрийте сутність та зміст понять «обдарований», «талановитий», «геніальний»

 23. Охарактеризуйте специфіку та принципи соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

 24. Яка роль сім’ї у запобіганні та подоланні девіантної поведінки дітей.

 25. У чому полягають позитивні (конструктивні) і негативні (деструктивні) функції конфліктів у суспільстві?

 26. Назвіть принципи і методи управління в соціальній педагогіці.

 27. Яке значення неперервності освіти у професійній діяльності соціального педагога?

 28. Які Ви знаєте критерії педагогічної майстерності і творчості соціальних педагогів?

 29. Назвіть види і типи жертв несприятливих умов соціалізації.

 30. Яке місце та роль педагогічної діагностики у багаторівневій системі вивчення дитини?Схожі:

Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст»
move to 0-16287252
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
move to 0-16287279
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
move to 0-16287278
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
Програма передбачає визначення рівня засвоєння знань, сформованості умінь І навичок практичної діяльності І побудована із врахуванням...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «магістр» на базі окр «бакалавр», «спеціаліст»
У процесі виконання наукових завдань магістр повинен не тільки глибоко засвоїти зміст аналізованої проблеми, але й оволодіти засобами...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного екзамену з педагогіки та психології для вступу на навчання для здобуття окр «Бакалавр» на базі окр «Молодшого спеціаліста» напрям підготовки «початкова освіта»
«Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»....
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
На спеціальність “Хореографія І художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню спеціальну освіту та відповідну...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти творче випробування з
Програма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «бакалавр» на базі окр «молодший спеціаліст» iconПрограма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступників на базі неповної вищої освіти окр «молодший спеціаліст»
Програма комплексного фахового вступного випробування з музичного мистецтва для вступникув на базі неповної вищої освіти (окр «молодший...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи