В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства icon

В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Скачати 123.54 Kb.
НазваВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Дата29.06.2012
Розмір123.54 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Географічний факультет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

_________________ В.П.Кравець

«____» ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА


при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Спеціальність:

6.140103 «Туризм»


Тернопіль – 2012


Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – Тернопіль, 2012.– 11с.


Укладачі програми: Заставецька О.В.

Заблоцький Б.В.


^ Пояснювальна записка


Програма вступного випробування з туризмознавства при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» охоплює базову інформацію, яку дає комплекс дисциплін, які освоїли студенти під час навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Туризмознавство».

Вступне випробовування повинно констатувати професійно-кваліфікаційний рівень підготовки абітурієнтів відповідно до регіональних умов, здатність до професійної та соціальної мобільності, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості. Вступне випробування спрямоване на визначення рівня здобутих студентами теоретичних та практичних знань, одержаних в процесі вивчення навчальних дисциплін та проходження навчально-виробничих практик, зокрема виявити:

- розуміння регіональних особливостей України з урахуванням історико-культурного фону та вміння пояснювати механізми появи і розвитку більшості типових явищ регіональної традиційно-культурної спадщини українців;

- рівень оволодіння технологіями туристично-орієнтованої професійної діяльності; професійну готовність майбутніх фахівців щодо використання туристичної діяльності для створення туристичного продукту;

- наявність професійних умінь та навичок, необхідних для конкретної роботи на туристичному підприємстві; здатність приймати участь у вирішенні назрілих проблем туристського бізнесу; потребу і вміння систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у професійній діяльності.

Загалом вступне випробування повинно засвідчити здатність бакалаврів туризму розробляти і впроваджувати в практику регіональні моделі туристично-краєзнавчої діяльності, спрямовані на формування національно орієнтованого туристичного продукту в українознавчій сфері цінностей, знань та способів діяльності.

Крім того, оцінка знань абітурієнтів повинна враховувати: правильність і усвідомленість викладу матеріалу, повноту розкриття сутності понять і закономірностей, точність застосування термінології; самостійність відповіді; логічність, доказовість у викладі матеріалу; ступінь сформованості інтелектуальних, загальнонаукових, специфічних умінь.

Абітурієнт на вступному випробуванні повинен: знати систему управління й регулювання туристської діяльності; аналізувати та визначати ресурсний потенціал регіонів України; знати основні технологічні процеси на стадіях виробництва, просування, реалізації та споживання туристського продукту; знати особливості туристського ринку; вміти дати характеристику природно-рекреаційних ресурсів України; вміти розв’язувати завдання, які пов’язані з процесом споживання туристських послуг.


^ Структура проведення випробування


Історія туризму.

Історія древніх подорожей і традицій гостинності. Історичні передумови виникнення і розвитку туризму. Мандрівництво в період середньовіччя. Епоха великих географічних відкриттів, її роль в розвитку мандрівництва. Розвиток світового туризму в ХІХ – ХХ ст. Світовий туризм на сучасному етапі. Міжнародні туристичні організації, їх роль в формування міжнародної політики країн світу.

Історичні передумови розвитку мандрівництва в Україні. Зародження організованого туризму в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст.). Туристично-екскурсійна галузь на західноукраїнських землях в період між двома світовими війнами. Туристична галузь України в першій пол. ХХ ст. Туристична галузь України в середині – наприкінці ХХ ст. Сучасні тенденції функціонування туристичної галузі в Україні.


Технологія туристичної діяльності.

Організаційно-правові основи діяльності туристичного підприємства. Технологія створення туристичного продукту та організації подорожей.

Транспортне забезпечення. Харчування та обслуговування. Екскурсійне обслуговування.

Договірні відносини між туроператором і турагентом. Державне регулювання туристської діяльності в Україні. Нормативно-правова база туристичної діяльності.


Організація туризму.

Індустрія туризму та її розвиток в сучасних умовах. Розвиток туризму в Україні. Державне регулювання розвитку туризму в Україні.

Класифікація видів туристичної та екскурсійної діяльності. Види міжнародних організацій. Організація послуг гостинності. Організація транспортних послуг. Готельне господарство, його організація. Харчування та обслуговування туристів.

Організаційні основи туристичної діяльності. Туристичний продукт та його складові. Державне регулювання розвитку туризму в Україні.


Туристичне країнознавство.

Міжнародний туризм – глобальне соціально-економічне явище сучасності. Умови розвитку міжнародного туризму. Проблеми сезонності в міжнародному туризмі. Особливості і принципи районування в міжнародному туризмі.

Туризм в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Чехія, Росія). Туризм в країнах Балтії (Латвія, Литва, Естонія). Туризм в країнах Північної Європи (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія). Туризм в країнах Центральної Європи (Австрія, Бельгія, Німеччина, Франція, Швейцарія). Туризм в країнах Південної Європи (Італія, Греція, Македонія, Хорватія, Чорногорія). Туризм в країнах Західної Європи (Великобританія, Іспанія, Португалія). Країни - карлики Європи як об’єкти туризму (Ліхтенштейн, Монако, Ватикан, Андорра, Люксембург).

Міжнародний туризм в країнах Північної Америки (США, Канада), в країнах Латинської Америки (Бразилія, Куба, Мексика, Еквадор, Ямайка, Барбадос).

Туризм в країнах Південно-Західної Азії (Ізраїль, Кіпр, ОАЕ, Туреччина), Південної Азії (Індія, Непал, Шрі-Ланка), Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд), Центральної та Східної Азії (Китай, Японія). Туризм в країнах Африки (Єгипет, Туніс, Танзанія, Кенія, ПАР). Міжнародний туризм в Австралії.


Географія туризму України.

Туристичні ресурси України: природні, історико-культурні та соціально-економічні і методи їх оцінки. Види внутрішнього туризму (пізнавальний, сільський зелений, спортивний, замковий сакральний, сентиментальний, оздоровчо-відпочинковий, лікувально-оздоровчий та їн.), їх розвито та поширення в Україні.

Формування територіальних туристичних систем України та їх географія. Принципи туристичного районування. Найбільші туристичні центри та райони України, їх спеціалізація. Туризм у рідному краї.


Бухгалтерський облік туристичної діяльності.

Бухгалтерський облік, його принципи і завдання. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Інформаційна база бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. Техніка і форми бухгалтерського обліку.

Законодавче регулювання та характеристика туристичної діяльності. Документальне оформлення туристичних послуг. Бухгалтерський облік туристичної діяльності. Особливості оподаткування туристичної діяльності. Особливості ведення обліку туристичної діяльності у платників єдиного податку.


Економіка і ціноутворення в галузі туризму.

Цілі і методи формування ціни. Механізм формування ринкової ціни на туристичні послуги. Ціна продукту, її складові. Структура вартості готельного обслуговування. Основні методи визначення роздрібної ціни на продукцію громадського харчування. Фактори диференціації цін на ринку послуг міжнародного туризму.

Стратегія і тактика управління цінами на послуги підприємств туризму України.


Менеджмент туризму.

Планування діяльності туристичних установ. Аспекти організації і стратегії розвитку туристичного підприємства. Мотивація і контроль діяльності туристичного підприємства.

Управління персоналом туристичної фірми. Управління процесами праці в туризмі. Мистецтво спілкування. Організація проведення ділових нарад і переговорів.

Туроперейтинг. Управління якістю турпродукту. Методика розробки турів.


Маркетинг туризму.

Сучасний маркетинг в туризмі. Методика маркетингових досліджень цін турпродукту. Маркетингові дослідження конкурентного середовища. Дослідження поведінки споживача. Методи отримання і обробки маркетингової інформації в туризмі. Маркетинг турпродукту. Маркетинг посередницьких фірм у туристичній індустрії. Позиціонування турпродукту на туристичному ринку. Реклама у туризмі.


Організація екскурсійних послуг.

Історія екскурсійної діяльності в Україні. Класифікація екскурсій. Тематика і зміст екскурсій.

Методика проведення екскурсій. Технологічні процеси створення нової екскурсії. Підготовка екскурсовода до проведення екскурсії. Якість екскурсії, спосіб її оцінки. Професійна майстерність екскурсовода.

Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування різних верств населення. Організація і проведення оглядових та тематичних екскурсій.


Організація транспортних послуг.

Роль транспорту у розвитку туризму. Транспортне обслуговування туристів. Транстури.

Організація транспортних подорожей автомобільним транспортом. Організація транспортних подорожей залізничним транспортом. Організація транспортних подорожей морським і річковим транспортом. Організація транспортних подорожей повітряним транспортом.

Туристичні формальності та технологічна документація при організації транспортних подорожей. Державне регулювання в сфері туристичних перевезень.


Організація послуг харчування.

Класифікація закладів харчування. Класифікація послуг харчування у основних закладах. Технологія обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства та в закладах громадського харчування. Спеціальні форми обслуговування. Основні правила якісного обслуговування споживачів.


Технологія готельної справи.

Основні етапи розвитку індустрії гостинності. Соціально-економічне значення розвитку готельної індустрії. Типологія готельних підприємств. Сучасні міжнародні готельні ланцюги.

Поняття технології гостинності. Види послуг, що надаються в готелях. Основний технологічний процес споживання готельних послуг. Основний технологічний процес виробництва готельних послуг.

Характеристика груп приміщень готелю. Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем. Готельний маркетинг. Фінансовий менеджмент готелю. Якість готельних послуг.


Спортивний туризм.

Історія розвитку спортивного туризму. Види спортивного туризму. Класифікація туристських маршрутів. Організація і проведення спортивних походів.

Організація побуту, харчування, постачання в туристському поході. Медичне забезпечення походу і долікарняна допомога у поході. Лікарняний контроль і самоконтроль. Топографія та орієнтування на місцевості. Організація руху в туристському поході. Критичні ситуації в туристському поході та їх подолання. Безпека в походах та екскурсіях.


Правове регулювання туристичної діяльності.

Державно-правове регулювання туристичної діяльності. Правові засади туроператорської і турагентської діяльності. Ліцензування туристичної діяльності. Програми розвитку туризму в Україні. Статистична звітність у галузі туризму. Законодавчі основи страхування в галузі туризму.

Правові аспекти екскурсійної діяльності. Стандартизація у сфері туризму. Сертифікація туристичних послуг. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері туристичної діяльності. Організаційно-правові форми туристичних підприємств. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності. Розробка пакета документів для створення туристичного підприємства.


Інформаційні системи і технології в туризмі.

Сутність інформаційних систем, їх класифікація. Особливості створення інформаційних систем. Діючі інформаційні системи, прикладні програми у сфері готельного та туристського бізнесу. Комп’ютерні інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку на базі Word, Excel, Access та ін. Комп’ютерна інформаційна система та технології аналізу фінансового стану підприємств.


^ Критерії оцінювання відповідей абітурієнтів

на вступному фаховому випробуванні з «Туризмознавства».


Рівень

Оцінка

Характеристика відповіді абітурієнтаНезадовільно2

Абітурієнт не усвідомлює змісту питання білету, тому його відповідь не має безпосереднього відношення до поставленого питання.

У абітурієнта відсутня історично-просторова уява, необхідна для висвітлення питань.Задовільно3

Відповіді на питання білету носять фрагментарний характер, характеризуються відтворенням знань на рівні запам’ятовування. Відповіді супроводжуються другорядними міркуваннями, які інколи не мають безпосереднього відношення до змісту запитання.

Абітурієнт погано володіє засобами відтворення історично-просторових властивостей предметів, явищ, процесів.Добре4

У відповідях на питання білету допускаються деякі неточності або помилки непринципового характеру. Абітурієнт демонструє розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу властивостей. Помітне прагнення абітурієнта логічно розмірковувати при відповіді на питання білета.

Результат розв’язування задачі містить окремі неточності і незначні помилки.Відмінно5

Абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на питання білету. Його відповіді свідчать про розуміння навчального матеріалу на рівні аналізу закономірностей, характеризуються логічністю і послідовністю суджень, без включення випадкових і випадання істотних з них.

Кожне висвітлене питання супроводжується ґрунтовним поясненням. Абітурієнт без помилок відтворює історично-просторові властивості якості явищ, процесів, предметів.

Примітка.

Перелік питань фахового вступного випробування з туризмознавства (додаток 1).

Перелік основних джерел інформації для підготовки (додаток 2).


Програма розглянута та схвалена на засіданні Ради географічного факультету (Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.).


Голова ради географічного факультету Б.В. ЗаблоцькийСхожі:

В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямом підготовки 140103 «Туризм», на базі освітньо-кваліфікаційного...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
Програма фахового вступного випробування з туризмознавства для вступників за напрямами підготовки 14010301 «Туризмознавство», 04010401...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
move to 0-16287260
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства
move to 0-16287254
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з географії
Програма фахового вступного випробування з географії для вступників за напрямами підготовки 04010401 «Географія*», 04010401 «Географія*»...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
move to 0-16287259
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямами підготовки 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
В. П. Кравець 2012 р. Програма фахового вступного випробування з туризмознавства iconВ. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування з екології
Програма фахового вступного випробування з екології для вступників за напрямом підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи