«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon

«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Скачати 209.78 Kb.
Назва«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Дата29.06.2012
Розмір209.78 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка


Інженерно-педагогічний факультет

«ЗАТВЕРДЖУЮ»Ректор

_____________ В.П.Кравець


______________2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«МАГІСТР»


напряму підготовки «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА»


Тернопіль – 2012

ТЕХНІЧНА ТА ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ


Технологія конструкційних матеріалів

Властивості металів і методи їх визначення. Зміна будови і властивостей металів при термічній обробці. Класифікація видів термічної обробки.

Конструкційні сталі, вуглецеві сталі, їх класифікація, маркування, властивості, використання.

Леговані сталі. Вплив легуючих елементів на структуру та властивості. Класифікація, маркування.

Чавуни. Класифікація та маркування чавунів. Властивості чавунів в залежності від їх структури і хімічного складу та галузі їх використання .

Інструментальні сталі. Класифікація інструментальних сталей.

Кольорові метали і сплави. Алюмінієві сплави. Мідь та її сплави, властивості та використання.

Обробка металів тиском. Класифікація способів обробки металів. тиском. Вибір температурного інтервалу обробки металів тиском.

Прокатування металів. Пресування та волочіння. Об’ємне штампування. Суть процесу гарячого штампування в закритих та відкритих штампах. Холодне об’ємне штампування, видавлювання, висаджування, об’ємне формування. Листове штампування та його використання.

Зварювання. Види зварювання та зварювальних з’єднань. Способи зварювання плавленням і тиском. Електродугове зварювання (ручне, покритим електродом, автоматичне, напівавтоматичне). Газове зварювання.

Паяння металів. Типи та характеристика паяних з’єднань. Тверді та м’які припої. Флюси. Технологія паяння.


Креслення

Формати креслень, креслярські інструменти і приладдя. Вимоги стандартів до оформлення креслень. Масштаби. Лінії. Креслярські шрифти. Нанесення розмірів на кресленні.

Поділ відрізків прямих на довільне число рівних частин. Визначення та побудова нахилу, конусності. Види спряжень, їх елементи та побудова.

Прямокутне проеціювання як основний спосіб побудови зображень на кресленнях. Проеціювання об’ємних предметів на три взаємно перпендикулярних площини. Аналіз форми предмета за його кресленням. Проекції геометричних тіл.

Ескізи та їх призначення. Вимоги до виконання і оформлення ескізів. Послідовність виконання ескізу деталі з натури.

Види аксонометричних проекцій (прямокутна ізометрія, прямокутна диметрія, косокутна фронтальна диметрія, косокутні ізометричні проекції). Прийоми побудови аксонометричних зображень.

Технічний рисунок, його призначення. Виконання технічних рисунків на основі аксонометричного проеціювання. Способи надання об’ємності предмета на технічному рисунку.

Основні, додаткові та місцеві вигляди, їх розміщення на кресленні. Вимоги до вибору головного вигляду. Позначення та надписування виглядів.

Призначення та послідовність виконання перерізу. Перерізи винесені та накладені. Симетричні та несиметричні перерізи. Позначення перерізів. Умовності, прийняті під час виконання перерізів.

Призначення й утворення розрізу. Класифікація розрізів (прості та складні, повні та місцеві). Виконання та позначення розрізів. Поєднання частини вигляду з частиною розрізу.

Умовне зображення та позначення різьби. Способи зображення та умовні позначення кріпильних деталей на кресленнях з’єднань.

Креслення рознімних з’єднань деталей (шпонкових, шліцьових, штифтових, шплінтових).

Креслення нерознімних з’єднань деталей (заклепками, зварю­ванням, паянням, склеюванням, зшиванням). Умовні зображення і позначення швів нерознімних з’єднань.

Складальні креслення. Елементи складального креслення. Розміри на складальних кресленнях. Нанесення позицій на зображення складових частин виробу. Специфікація.

Послідовність виконання складального креслення.

Схеми. Види і типи схем, їх характеристика.

Особливості виконання умовних графічних позначень на схемах. Умовні графічні позначення в кінематичних, електричних, пневматичних і гідравлічних схемах. Читання і виконання кінематичних, електричних, пневматичних і гідравлічних схем.

Будівельні креслення. Фасад, план, розріз споруди на будівель­ному кресленні. Плани поверхів, креслення розрізів і фасадів будівель. Генеральний план.


Електротехніка

Виробництво, передача, розподіл та економія електроенергії.

Електричні станції та підстанції. Лінії електропередач. Способи економії енергії при її передачі та розподілі.

Послідовне та паралельне з’єднання споживачів. Резонанс напруг та струмів.

Коефіцієнт потужності та його значення для електромереж. Трикутник потужностей.

Класифікація електричних машин. Види та призначення динамічних електромашин.

Трансформація змінного струму. Трансформатори та автотрансформатори.

Асинхронні електричні машини. Класифікація, будова та експлуатаційні характеристики.

Машини постійного струму. Їх будова, класифікація та галузі застосування.

Схеми керування електроприводом. Регульований електропривод.

Електрообладнання шкільних майстерень, кабінетів. Апаратура захисту та керування.


Машинознавство

Вимоги до машин і деталей. Надійність машин. Коефіцієнт запасу міцності. Критерії працездатності та розрахунку деталей машин.

Призначення та класифікація механічних передач.

Фрикційні передачі. Конструкції та матеріали фрикційних передач. Основи розрахунку фрикційних передач.

Пасові передачі. Матеріали та конструкції пасів. Сили, що діють у пасовій передачі.

Зубчасті передачі. Види та класифікація зубчастих передач. Матеріали для виготовлення зубчастих передач. Методи виготовлення зубів зубчастих передач. Види пошкоджень зубів. Циліндричні прямозубі передачі. Циліндричні косозубі та шевронні зубчасті передачі.

Ланцюгові передачі. Характеристики ланцюгових передач. Конструкції деталей передач.

Зварні з’єднання. Основні типи i елементи зварювальних з’єднань. Заклепкові з’єднання. Класифікація заклепкових з’єднань. Клеєві з’єднання. Розрахунок на міцність зварювальних і заклепкових з’єднань.

Різьбові з’єднання. Конструктивні форми різьбових з’єднань. Стандартні кріпильні вироби. Розрахунок різьбових з’єднань.

Шпонкові і шліцьові з’єднання. Типи шпонкових з’єднань. Добір шпонок. Прямобічні й евольвентні зубчасті шліцьові з’єднання. Застосування та розрахунок шпонкових з’єднань.

Призначення, конструкції і матеріали валів і осей.

Будова, призначення, типи, застосування підшипників ковзання та кочення.

Призначення, типи і застосування муфт. Вибір і розрахунок муфт.

Пружини та ресори. Їх призначення, будова, застосування.


^ Основи взаємозамінності

Нормальні лінійні розміри. Поняття про номінальний, дійсний і граничні розміри, граничні відхилення, допуск розміру, поле допуску, квалітети точності розміру.

Загальні принципи побудови системи допусків і посадок ДСТУ. Принципи вибору посадок із зазором, натягом і перехідних. Система валу і система отвору. Позначення граничних відхилень і посадок на кресленні та технологічній документації.

Класифікація похибок вимірювання фізичних величин.

Класифікація штангенінструментів. Будова, конструктивні різновиди, переваги і недоліки штангенінструментів. Прийоми вимірювання. Похибки вимірювання штангенінструментами.

Мікрометричні прилади, їх будова, прийоми вимірювання.

Методи і засоби вимірювання та контролю кутів і конусів. Призначення, будова, прийоми вимірювання призматичними кутовими плитками, кутниками, кутомірами.


^ Різання матеріалів

Загальні відомості про процеси різання. Фізичні основи процесу різання матеріалів. Основні види операцій різання. Елементи режиму різання. Елементи і геометричні параметри різальних частин різців, свердел і фрез. Поняття продуктивності. Штучний і машинний час.

Процес утворення стружки. Типи стружок. Теплові явища в процесі різання матеріалів.

Види мастильно-охолодних рідин і їх значення та вплив на процес різання. Спрацювання різальних інструментів. Критерій затуплення. Поняття про стійкість інструментів та вибір оптимальної стійкості.

Швидкість різання. Вплив різних факторів на швидкість різання. Формули для розрахунку швидкості різання при точінні.


^ Основи проектування

Структура проектно-технологічної діяльності учнів. Основні поняття проектно-технологічної діяльності.

Характеристика методів творчої діяльності (метод мозкового штурму, фантазування, фокальних об’єктів, зразків, створення образу ідеального об’єкта).

Етапи проектно-технологічної діяльності (організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний). Структурно-функціональна схема проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання. Розподіл обов'язків між учителем і учнями.

Вимоги до відбору об’єктів проектування. Класифікація навчальних проектів. Орієнтовні напрями творчих проектів.

Оцінка якості сконструйованого виробу. Розрахунок собівартості

виготовленого виробу. Визначення коефіцієнта екологічності виробництва.

Загальні критерії оцінювання проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання (аргументованість вибору теми, обсяг та повнота розробки, аргументованість запропонованих рішень, рівень творчості, оригінальність теми, якість пояснювальної записки, якість виробу). Критерії оцінювання проекту. Критерії оцінювання захисту.


^ Методика трудового навчання

Особливості організації трудового навчання учнів 5–9 класів, навчання старшокласників технологій.

Дидактичні принципи трудової та професійної підготовки школярів. Правила реалізації дидактичних принципів у процесі трудового та професійного навчання, креслення.

Політехнічний принцип навчання. Завдання політехнічної освіти в сучасній школі.

Поняття системи трудового та професійного навчання. Структурні елементи системи та їх характеристика. Аналіз основних систем трудового та професійного навчання (предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-поточної, предметно-технологічної, конструкторсько-технологічної, проблемно-аналітичної). Проектно-технологічний підхід до трудового навчання школярів.

Форми організації трудового та професійного навчання. Їх характеристика та класифікація.

Методи трудового та професійного навчання. Класифікація методів (організації навчально-виховного процесу, стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, контролю та самоконтролю тощо). Відбір методів навчання.

Сутність індивідуального підходу. Особливості індивідуалізації трудового навчання.

Виявлення індивідуальних особливостей учнів. Методи вивчення школярів.

Диференціація процесу трудового та професійного навчання учнів, навчання технологій.


^ ТЕХНІЧНА ПРАЦЯ


Обробка деревини

Частини дерева та будова стовбура. Фізичні властивості деревини. Вологість деревини. Механічні властивості деревини. Вади деревини. Сучки, їх різновиди. Ненормальні забарвлення й гнилі. Тріщини, спотворення форми стовбура. Дефекти обробки.

Круглі лісоматеріали. Пиломатеріали. Стругані пиломатеріали. Фанера. Деревні плити та інші матеріали на основі деревини.

Характеристика обладнання, пристроїв, інструментів і матеріалів, які використовуються при виконанні основних операцій (пиляння, стругання, довбання, різання стамескою, свердління, шліфування). Підготовка інструменту до роботи. Механізація столярних робіт. Контроль якості виробу. Види браку та шляхи його попередження. Правила техніки безпеки.

З’єднання деталей з деревини цвяхами, шурупами і клеєм. Шипові з’єднання. Характеристика обладнання, пристроїв, матеріалів, які використовуються у процесі виконання з’єднань. Вибір шурупів, цвяхів, клеїв. Підготовка клеїв до роботи. Розрахунок шипових з’єднань.

Прозоре і непрозоре опорядження деревини. Підготовка деревини до покриття лакофарбовими матеріалами. Характеристика лакофарбових матеріалів і способи їх нанесення на поверхню. Правила техніки безпеки.

Призначення, будова, основні технічні характеристики верстата СТД–120 М. Інструменти та пристрої токарного верстата, правила закріплення заготовок. Особливості точіння циліндричних, конічних, фасонних поверхонь. Свердління і розточування деталей.

Призначення, будова, основні технічні характеристики дерево­обробних верстатів (круглопилкових, фугувальних, рейсмусових, фрезерних, свердлильно-пазувальних, шліфувальних). Підготовка верстатів, прийоми роботи на деревообробних верстатах. Правила техніки безпеки.


^ Обробка металів

Призначення, будова слюсарного верстака. Характеристика слюсарних інструментів (інструменти для розмічання, рубання, випрямлення, гнуття, різання ножицями та ножівкою, обпилювання, свердління, клепання, паяння). Організація робочого місця слюсаря. Заходи запобігання браку та правила техніки безпеки .

Прийоми правлення листового металу. Види розмічання. Інструменти та пристрої для розмічання. Вибір баз. Прийоми розмічання.

Прийоми різання тонколистового металу ножицями ручними і настільними. Рубання листового металу в лещатах і на плиті. Різання ножівкою. Прийоми обпилювання заготовок.

Прийоми гнуття тонколистових матеріалів. Згинання з використанням оправок.

З’єднання деталей клепанням і фальцевим швом. Прийоми роботи. Використання інструментів та пристроїв.

Будова свердлильного верстата. Прийоми роботи на свердлильному верстаті.

Призначення і будова токарно-гвинторізного верстата. Головний і допоміжний рухи при точінні. Характеристика основних типів токарних верстатів.

Характеристика різального і контрольно-вимірювального інструментів, пристроїв. Заточування різців.

Токарні операції при виготовлені виробів типу «вал гладкий», «вал ступінчастий», «втулка гладка».

Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь. Розточування конічних отворів. Характеристика пристроїв та інструментів, які використовуються при обробці конічних поверхонь.

Прийоми нарізання різьби. Характеристика пристроїв та інструментів для нарізання різьби.

Способи обробки фасонних поверхонь. Характеристика пристроїв та інструментів, які використовуються при обробці фасонних поверхонь.

Призначення і будова горизонтально-фрезерного верстата. Головний і допоміжний рух при фрезеруванні. Характеристика основних типів фрезерних верстатів. Прийоми фрезерування. Правила техніки безпеки.


^ ОБСЛУГОВУЮЧА ПРАЦЯ


Моделювання одягу

Діяльність художника-модельєра та конструктора в процесі створення нових моделей одягу. Види моделювання.

Одяг як об’єкт дизайну. Поняття „одяг” та „костюм”.

Види одягу залежно від способу носіння, характеру утримання на тілі людини, за покроєм.

Функції костюма (магічна, вікова, соціально-статева, станова (групова), професійна, регіональна, релігійна, еротична; естетична). Функції одягу.

Стиль та мода. Основні ознаки стилю(загальноприйняті модою пропорції тіла людини, принципи кольорової побудови костюма, композиція форми). Функції моди (інноваційна, регулятивна, психологічна, соціальна, престижна, комунікативна, економічна, естетична).

Композиція костюма. Основні елементи композиції та їх взаємоузгодженість. Основні лінії, які створюють силует виробів. Зв’язок силуетів з конструкцією. Основні види силуетів (прямий, напівприлеглий, прилеглий, трапеція). Видозміни силуету.

Значення ліній в одязі. Особливості використання конструктивних та декоративних ліній. Система ліній.

Поняття статики й динаміки в сучасному костюмі. Симетрія та асиметрія костюма.

Структурні та фактурні особливості тканини, їх використання в процесі моделювання швейних виробів. Залежність форми одягу від властивостей тканини. Особливості моделювання одягу з тканини з рослинним, геометричним та класичним рисунком .

Аналіз кольорових поєднань в одязі. Поділ кольорів на теплі й холодні, хроматичні, ахроматичні. Поняття тону, насиченості, гармонії кольорів. Використання відношень рівність, нюанс, контраст. Властивості кольорів стосовно призначення одягу та індивідуальних особливостей людини.

Види оздоблення виробів та його композиційне значення. Матеріали, які застосовують для оздоблення одягу.

Використання зорових ілюзій в одязі як засобу маскування недоліків будови тіла людини. Оптичні та матеріальні засоби, які сприяють створенню ілюзій. Створення зорових ілюзій при моделюванні одягу.

Етапи технічного моделювання за шаблоном. Особливості переміщення виточок у плечових та поясних виробах. Розподіл розхилу виточки та її перенесення у відповідності з моделлю.

Різновиди кокеток і рельєфів. Моделювання кокеток, рельєфів у виробах. Особливості створення зборок та складок. Оформлення залишкового розхилу виточок у вигляді зборок, складок, рельєфів.

Призначення підрізів та драпіровок, їх розміри та розміщення в залежності від моди, властивостей тканини та індивідуальних особливостей будови фігури людини. Проектування підрізів та драпіровок у поясних та плечових виробах.

Моделювання вшивних рукавів зі зборками та складками по окату. Паралельне та радіальне розширення та завуження рукавів. Моделювання вшивних рукавів різних форм та об’ємів


^ Технологія виготовлення швейних виробів

Клейове з’єднання деталей одягу, його призначення, переваги, недоліки.

Лінії та зрізи крою легкого одягу. Типова послідовність складання легкого одягу.

Послідовність обробки вузлів легкого одягу. Зміст початкової обробки основних деталей одягу. Обробка зрізів та виточок, виконання складок і оздоблювальних швів. Технологія оздоблення деталей.

Способи з’єднання кокеток з основними деталями. Способи обробки горловин та пройм у виробах без коміра та рукавів. Обробка горловин і пройм.

Способи виготовлення петель. Технологія обробки планками. Особливості обробки застібок.

Технології виконання різновидів кишень легкого одягу. Відмінність прорізних кишень за оздобленням верхнього краю прорізу з клапаном, листочкою, та обшивкою. Різновиди накладних кишень за формою та оздобленням і їх обробка.

Класифікація комірів легкого одягу. Різновиди форм комірів у легкому одязі. Етапи процесу обробки комірів. Технологія обробки та складання комірів.

Етапи процесу обробки рукавів різної конструкції та довжини. Способи обробки застібки низу рукавів з манжетами, з розрізом на суцільній деталі, на подовженні шва рукава.

Обробка верхнього та нижнього зрізів спідниць.

Остаточна обробка виробу.

Призначення примірок, особливості обробки легкого одягу без примірки і з примірками. Підготовка виробу до першої примірки.

Технологічні процеси підготовчого та розкрійного швейного виробництва. Настилання, розкрій та вирубування матеріалів. Технічна документація на виготовлення швейних виробів. Контроль якості готових швейних виробів. Види дефектів одягу.


^ Практикум у навчальних майстернях

Типологія виробів, в’язаних гачком, їх характеристика, та особливості виготовлення.

Різновиди ажурних виробів. Сучасні напрями їх оздоблення. Філейні візерунки. Технологія виготовлення виробів філейними узорами.

Обробка країв мереживом. Характеристика технологій різних технік обробки країв мереживом, виконаним гачком.

Кольорові візерунки та мотиви. Технології виготовлення виробів кольоровими візерунками та мотивами.

Типологія виробів, в’язаних спицями, їх характеристика, та особливості виготовлення. Сучасні напрями використання технологій в’язання спицями. В’язані узори з використанням різних прийомів. В`язання деталей прямокутної форми.

Візерунки. Технологія виконання кольорових візерунків. Поєднання різних візерунків для виготовлення одного виробу. Складання, записування та читання візерунків.

Сучасні технології оздоблення в’язаних виробів. Характеристика особливостей оздоблення в’язаних виробів вишивкою.

Технологія виготовлення виробів. Вертикальне, горизонтальне з’єднання деталей, кетлювання. Технологія з’єднання деталей гачком. Види дефектів трикотажного полотна, способи їх усунення.

Технологія виготовлення плечового виробу. В’язання основних (пілочка, спинка, рукав) деталей. Технологія в`язання пройми, горловини, скосу плеча. Різновиди оздоблень.

Сучасні напрями оздоблення виробів вишивкою. Характерні риси композиції виробів різного застосування.

Застосування та характеристика початкових швів у народній та сучасній вишивці. Вимоги до їх виконання, визначення дефектів і способи усунення.

Різновиди поверхнево-нашивних рахункових технік. Характерні особливості їх виконання та застосування у типових виробах.

Поверхнево-нашивні нерахункові шви. Технологічні особливості їх виконання. Застосування для оздоблення виробів.

Прозоро-рахункові шви. Технологічні особливості їх виконання. Застосування прозоро-рахункових швів для оздоблення виробів.


^ Прикладна творчість

Види декоративно-прикладного мистецтва. Характеристика основних видів декоративно-прикладного мистецтва.

Бісерне рукоділля. Інструменти та матеріали для виготовлення виробів із бісеру, оздоблення виробів бісером.

Способи виготовлення прикрас. Основи нанизування. Підготовка нитки до роботи. Закріплення кінців нитки. Подовження нитки. Прикріплення застібки.

Виконання ланцюжків техніками хрестик, сітки (решітки). Способи з`єднання ланцюжків.

Виготовлення аксесуарів та нагрудних прикрас. Виготовлення ажурних, об’ємних прикрас, прикрас технікою мозаїка та тканих.

Технологічні особливості виготовлення браслетів, поясів тощо.

Виготовлення та оздоблення бісером пасхальних яєць. Заготовки-основи для виготовлення виробів. Технологія обплетення пасхальних яєць ажурною сіткою, технікою мозаїка. Оздоблення пасхальних яєць.

Виготовлення виробів на дротяній основі. Інструменти та матеріали. Техніки петельного, паралельного та дугового нанизування на дріт.

Виготовлення виробів інтерєрного призначення.

Вишивка бісером, блискітками та склярусом. Інструменти, матеріали та фурнітура для вишивання. Технології вишивання бісером, стеклярусом, блискітками.


^ Технологія приготування їжі

Традиції Української кухні.

Теплова кулінарна обробка продуктів. Жири. Оцінка якості готової продукції.

Овочі у харчуванні людини. Характеристика і обробка бульбоплодів, коренеплодів, капустяних, цибулевих, салатно-шпинатних, пряних, десертних, плодових, томатних та бобових овочів. Підготовка овочів для фарширування.

Значення риби у харчуванні людини. Обробка риби із хрящовим скелетом. Приготування рибних напівфабрикатів. Обробка і використання рибних харчових відходів. Обробка нерибних морепродуктів.

Значення перших страв у харчуванні, їх класифікація. Заправні перші страви. Прозорі бульйони.

Значення соусів у харчуванні та їх класифікація. Приготування соусів з борошном. Соуси грибні, молочні, сметанні. Соуси без борошна.

Страви з каш. Страви з бобових. Страви з макаронних виробів.

Страви і гарніри з тушкованих і запечених овочів і грибів.

Значення страв із сиру у харчуванні. Гарячі страви з сиру.

Салати. Страви і закуски з овочів та грибів.

Закуски та холодні страви із сиру, з яєць.

Дріжджове тісто і вироби з нього. Пісочне тісто і вироби з нього.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вартабедян В.А. Загальна електротехніка / Вартабедян В.А. – К. : Вища шк., 1986. — 359 с.

 2. Павх І.І. Теорія механізмів і машин : навч.-метод. посіб. / Павх І.І. – Тернопіль : Вид-во ТДПУ, 2001. – 80 с.

 3. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин : підруч. / Кіницький Я.Т. – К. : Наукова думка, 2002. – 660 с.

 4. Писаренко Г.С. Сопротивление материалов / Писаренко Г.С, Агарев В.А., Квита А.Л. и др. – 5-е изд. – К. : Высш. шк. Головное изд-во, 1986. – 775 с.

 5. Павловський М.А. Теоретична механіка : навч. підруч. / Павловський М.А. – К. : Техніка, 2002. – 510 с.

 6. Яблонский А.А. Курс теоретической механіки : В 2 т. / Яблонский А.А., Никифорова В.М. – М : Высш.шк., 1977. – Т.1. – 431 с. ; Т.2. – 532 с.

 7. Антоненко Є.І. Гідравліка та гідравлічні машини / Антоненко Є. І. – К. : Вища школа, 1982. – 146 с.

 8. Черняк О.В. Основи теплотехніки та гідравліки / Черняк О.В., Рибчинська Г.Б. – К. : Вища школа, 1982. – 224 с.

 9. Креслення, комп'ютерна графіка : навч. посіб. / за ред. А.П. Верхоли. – К. : Каравела, 2005. – 304 с.

 10. Михайленко В.Є. Інженерна графіка : підруч. для студ. вищих закл. освіти / Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. ; за ред. В.Є. Михайленка. – К. : Каравела, 2003. – 288 с.

 11. Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник / В.Є. Михайленко, В.М. Найдиш, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан ; за ред. В.Є. Михайленка. – К. : Вища шк., 2000. – 342 с.

 12. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч.-метод. посіб. / [В. Г. Гетта, Р.С. Гуревич, О. М. Коберник та ін. ; за ред О. М. Коберника, Г. В. Терещука]. – Умань : [СПД Жовтий], 2008. – 212 с.

 13. Методика трудового навчання : проектно-технологічний підхід / [Бербец В.В., Дубова Н.В., Коберник О.М. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Коберника, В.К. Сидоренка. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 216 с.

 14. Бланк А.Ф. Моделирование и конструирование женской одежды / Бланк А.Ф., Фомина З.М. – М. : Легпромбытиздат, 1993. – 253 с.

 15. Швырев Ф. А. Подготовка и зксплуатация дереворежущего інструмента / Швырев Ф. А. – М. : Лесная промышленность, 1973. – 248 с.

 16. Шумило Г. І. Технологія приготування їжі : навч. посіб. / Шумило Г. І. – К. : Кондор, 2003. – 506 с.

 17. Бергер И.И. Фрезерное дело : учеб. пособ. / Бергер И. И., Комлев А. П. – Минск : Вища шк., 1981. – 305 с.

 18. Левадний В. С. Обработка дерева на станках / Левадний В. С, Черный Ю.А. – М. : Аделант, 2005. – 384 с.

 19. МакієнкоМ. І. Загальний курс слюсарної справи : підруч. / Макієнко М. І. ; пер. з рос. В. К. Сидоренко. – К. : Вища шк., 1994. – 311 с.

 20. Манжос Ф. М. Дереворежущие станки / Манжос Ф. М. – М. : Лесная промышленность, 1974. – 454 с.

 21. Мартин В.М. Основи матеріалознавства і технологія конструкційних матеріалів. Конспекти лекцій : посібн. для студентів пед. вузів / Мартин В. М., Бочар І. Й. – Тернопіль : Вид-во Терноп. держ. пед. ун-ту, 2003. – 67 с.

 22. Оглоблин А. Н. Основи токарного дела / А.Н. Оглоблин ; под ред. Г.А. Глазова. – Изд. 3-е, перероб. – Л. : Машиностроение, 1975. – 328 с.

 23. Ревнівцев М.П. Режими різання на металообробних верстатах у машинобудуванні : навч. посіб. / Ревнівцев М. П., Паршина Н. П. – К. : А.С.К., 2006. – 416 с.

 24. Борецька С.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Борецька С.Я., Малюга П.М. – К. : Вища шк., 1992. – 367 с.

 25. Буланова Е.С. Композиция в одежде швейной промышленности / Буланова Е.С., Шершнева Л.П. – М., 1981. – 44 с.

 26. Головніна М.В. Технологія крою та шиття / Головніна М.В., Михайлець В.М. – К. : Техніка, 1998. – 304 с.

 27. Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольска А.М. – К. : Техніка, 1977. – 152 с.

 28. Климчук Л.В. Швейна справа. – К. : Освіта, 1991 – 176 с.

 29. Козлова Т.В. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды / Козлова Т.В., Ритвинская Л.В., Тимашева З.Н. – М. : Легпромбытиздат, 1990. – 320 с.

 30. Пармон Ф.М. Композиция костюма : учеб. для вузов / Пармон Ф.М. – М.: Легпробытиздат, 1985. – 264 с.

 31. Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення. ДСТУ 2162- 93. – К. : Держстандарт України, 1994. – 23 с.

 32. Третьякова Н.Н. Методы обработки швейных изделий. Практикум : учеб. пособ. / Третьякова Н.Н., Турчинская З.П. – К. : Вища, шк., 1988. – 224 с.

 33. Труханова А.П. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды : учеб. пособ. для кадров массовых профессий / Труханова А.П. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 160 с.

 34. Франц В.Я. Швейные машини : иллюстрированное пособ. / Франц В.Я., Исаев В.В. – М. : Легпромбытиздат, 1986. – 184 с.

 35. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды / Черемных А.И. – М. : Легкая индустрия, 1977. – 144 с.

 36. Баранов В.С. Основи технологии продукции общественного питання / Баранов В.С. – М. : Экономика, 1987. – 206 с.

 37. Доцяк В. С. Українська кухня / Доцяк В. С. – Львів : Оріяна-Нова, 1998. – 525 с.

 38. Енциклопедія української кухні / [ред.-укл. Л.М. Безусенко]. – Дніпропетровськ : Сталкер, 2003. – 512 с. – (Серія «Національна кухня»).

 39. Карсекіна В.В. Раціональне харчування в сім'ї / Карсекіна В.В., Калакура М. М. – К. : Техніка, 1988. – 272 с.

 40. Корзун В. . Гігієна харчування : підруч. / Корзун В.Н. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 236 с.

 41. Шалимов С.А. Кулинария / Шалимов С.А., Губа Н. И., Вировец Р.Б. – К. : Вища шк., 1981. – 424 с.

Схожі:

«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
move to 0-16287264
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
move to 0-16287245
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287262
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма для вступників напряму підготовки
move to 0-16287261
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287282
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287281
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
move to 0-16287280
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р
Україну. Все це і складає спектр духовних і моральних цінностей навчальної дисципліни
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець
Поясніть, як здійснити додавання протилежно направлених сил, які лежать в одній площині
«затверджую» Ректор В. П. Кравець icon«затверджую» Ректор проф. Кравець В. П. 2007 року
Про проведення виробничих практик студентів тернопільського національного педагогічного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи