Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 71.15 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.06.2012
Розмір71.15 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»

Ректор Кравець В.П.

_______________2012р.


Програма

творчого конкурсу

для вступників на ОКР спеціаліста за напрямом підготовки

«Театральне мистецтво»

(на основі базової вищої освіти)


Тернопіль 2012


Програма творчого конкурсу для вступників на ОКР спеціаліста за напрямом підготовки «Театральне мистецтво» (на основі базової вищої освіти) – Тернопіль, 2012. – 8 с.

Програму розробили:

Завідувач кафедри театрального мистецтва, народний артист України, професор Хім’як В.А.;

В.о. завідувача кафедри музикознавства, методики музичного виховання та вокально-хорових дисциплін, кандидат педагогічних наук, доцент Стельмащук З.М.


^ Пояснююча записка

Програма творчого конкурсу складена на основі навчального плану та навчальних програм дисциплін ОКР «Бакалавр» для навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що готують фахівців за напрямом підготовки «Театральне мистецтво».

Програма творчого конкурсу призначена для вступників до Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Програма творчого конкурсу має на меті перевірити:

а) рівень володіння акторською майстерністю, методикою створення художнього образу, навичками роботи з режисером і творчою діяльністю в театрі.

б) рівень володіння сценічною мовою;

в) рівень володіння вокалом;

г) знання теорії акторського мистецтва.

Перевірка відбувається у формі перегляду виконавського рівня акторської майстерності, сценічної мови, виконання вокальних творів, а саме: художнього читання (прози, вірша, байки, монологу), співу пісні a-capella, перегляду уривку з вистави та співбесіди у два тури.

Кожен тур оцінюється за чотирибальною шкалою.


^ СТРУКТУРА І ЗМІСТ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ:


1 тур


01. Володіня майстерністю актора та сценічною мовою:

1.1. Виконати уривок з прозового твору, вірш, байку та монолог з п’єси (твори повинні відрізнятися за стилем, жанром та емоційною напругою).

^ 1.2. Орієнтовний репертуар:

а) прозовий твір: уривок з повісті О. Довженка „Зачарована Десна”; уривок з повісті І. Франка „Захар Беркут”; уривок з повісті О. Гончара „Бригантина”;

б) вірш: І. Франко „Каменярі”; Т. Шевченко „Лілея”, Л. Українка „Стояла я і слухала весну”;

в) байка: Л. Глібов „Вовк та ягня”, „Лебідь, рак і щука”; С. Руданський „Сто хортів”;

г) монолог Івана з п’єси М. Кропивницького „Дай серцю волю, заведе в неволю”; монолог Марусі Богуславки з п’єси М. Старицького „Маруся Богуславка”; монолог Івана з п’єси І. Тобілевича «Суєта».

2 тур

^ 2. Перевірка вокальної підготовки

2.1. Виконати 1 вокальний твір – (народну або авторську пісню) без супроводу.

2.2. Орієнтовний вокальний репертуар:

а) народні пісні: українська народна пісня „Ґандзя”, українська народна пісня „Глибока кирниця”, українська народна пісня „Несе Галя воду”;

б) авторські пісні: музика та слова В. Івасюка „Червона рута”; музика О. Білаша, слова Д. Павличка „Два кольори”; музика В. Верменича, слова Миколи Сингаївського „Чорнобривці”.


^ 2.3. Перегляд уривка з вистави за вибором студента.


2.4. СПІВБЕСІДА

Співбесіда, виявляє знання драматургії, видатних постатей театрального мистецтва та кіно, а також суміжних видів мистецтва, художній кругозір та смак.

^ 2.4. Обов’язкові п’єси, запропоновані для співбесіди:

1. Брехт Б. „Матінка Кураж та її діти”

2. Гоголь М. „Ревізор”

3. Квітка-Основ’яненко Г. „Сватання на Гончарівці”

4. Мольєр Ж.Б. „Тартюф”

5. Пушкін О. „Борис Годунов”

6. Котляревський І. „Наталка-Полтавка”

7. Куліш М. „Народний Малахій”

8. Старицький М. „Не судилось”

9. Кропивницький М. „Дай серцеві волю, заведе в неволю”

10.Карпенко-Карий І. «Суєта»

11.Шекспір У. «Гамлет»


^ 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

3.1. Вірш:

5 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

4 бали – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

^ 3 бали – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

2 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

^ 3.2. Прозовий твір:

5 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційного впливу, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

4 бали – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

^ 3 бали – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

2 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

3.3. Байка:

5 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

4 бали – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

^ 3 бали – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

2 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

3.4. Монолог:

5 балів – високохудожнє розуміння абітурієнтом змісту твору, багатство уяви, висока міра емоційної схвильованості, здатність зацікавити слухача, уміння передати жанр та стиль автора;

4 бали – належне розуміння абітурієнтом змісту твору, здатність захопити слухача, відчуття стилю автора, незначна уява, середня міра емоційної схвильованості;

^ 3 бали – невисока міра емоційної схвильованості, допущення текстових помилок, окремі неточності у трактуванні твору;

2 бали – зриви під час виконання твору, невиконання твору до кінця, невиконання твору.

^ 3.5. Рівень володіння вокалом:

5 балів – високий художній рівень виконання пісні, розкриття вокальної природи голосу – гнучкості, легкості у виконанні різних технічних, динамічних та штрихових прийомів;

4 бали – високий художній рівень виконання пісні, допущення окремих неточностей у передачі засобів музичної виразності (невиразність дикції та артикуляції);

3 бали – інтонаційно чисте виконання пісні, але допущення низки помилок (форсування звуку, темпові, ритмічні, темброві неточності, неякісне втілення музичного образу твору).;

2 бали – інтонаційно нечисте виконання пісні, спів без опори на дихання, зрив словесного тексту, відсутність відчуття ладу, метро- ритму.

^ 3.6. Перегляд уривка з вистави

5 балів – високий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривка, точність внутрішньої та зовнішньої партитури ролі, а також високий ступінь віри;

^ 4 бали – належний рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривка, допущення незначних неточностей у дійовому прояві;

3 бали – невисокий рівень творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривку, допущення суттєвих помилок у розробці і втіленні ролі, низький ступінь віри;

2 бали – відсутність творчої уяви та фантазії в процесі виконання уривку, відсутність адекватних дій у запропонованих обставинах.

3.7. Співбесіда:

5 балів – глибоке знання теорії акторського мистецтва;

4 бали – належне знання теорії акторського мистецтва;

3 бали – неглибокі знання теорії акторського мистецтва;

2 бали – поверхове знання теорії акторського мистецтва .


^ 4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Данченко С. Бесіди про театр. – К., 1999.

 2. Кнебель М.И. О действенном анализе пьесы и роли. – Будь-яке видання.

 3. Кнебель М.И. Поэзия педагогики. – Будь-яке видання.

 4. Корифеї українського театру: Зб. статей. – К., 1982.

 5. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.

 6. Корогодський З.Я. Етюд і школа. – М., 1975.

 7. Красильникова О.В. Історія українського театру ХХ сторіччя. – К., 1999.

 8. Кристи Г.С. Воспитание актера школы К.С. Станиславского. –Будь-яке видання.

 9. Курбас Л. Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие. / Сост. М.Б. Лабинский, Л.С. Танюк. – М., 1987.

 10. Курбас Л. Філософія театру / Упоряди. М. Лабінський. – К., 2001.

 11. Митці України: Енциклопедичний довідник. –К., 1992.

 12. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. – Будь-яке видання.

 13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Будь-яке видання.

 14. Станиславский К.С. Этика. – Будь-яке видання.

 15. Терещенко В. Как поступить в театральный институт. Советы и рекомендации. – Советы и рекомендации. – М., 2002.

 16. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. – М., 1984.

 17. Щепкин М.С. Записки, письма. Современники о М.С. Щепкине. – М., 1984.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи