Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата29.06.2012
Розмір54.5 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

Інститут мистецтв


«Затверджую»


Ректор _____________ Кравець В.П.

«_____» __________________2012 р.


ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступників на ОКР спеціаліста за напрямом підготовки

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

(на основі базової вищої освіти)


Тернопіль 2012

Програма творчого конкурсу для вступників на ОКР спеціаліста за напрямом підготовки «Образотворче мистецтво» (на основі базової вищої освіти). – Тернопіль: 2012. – 8 с.


Розробники:

кандидат архітектури, доцент Дячок О.М.;

кандидат мистецтвознавства, доцент Маркович М.Й.

^ Пояснювальна записка


Програма творчого конкурсу виявляє практичний рівень підготовки абітурієнтів-бакалаврів за спеціальністю «Образотворче мистецтво», яка включає виконання завдань з рисунку та живопису.


Структура і зміст творчого конкурсу

 1. ^ ПРАКТИЧНІ УМІННЯ І НАВИЧКИ

1.1. Завдання з рисунку: Зображення гіпсової голови античного зразку.

Матеріали: папір формату А-3, олівці типу В, 2В, 4B, 6B.

Вимоги: абітурієнтам потрібно правильно закомпонувати зображення на форматі. Зробити лінійно-конструктивну побудову голови, враховуючи пропорції та характер натури. Засобами світлотіні передати об’єм, пластику моделі та фактуру матеріалу.

Вступники повинні уміло і вправно володіти технікою реалістичного рисунку.

^ 1.2. Завдання з живопису: Зображення голови людини (жива натура).

Матеріали: папір (ґрунтоване полотно) формату А-3, пензлі, акварельні або олійні фарби (за вибором студента).

Вимоги: потрібно правильно закомпонувати портретне зображення на площині та знайти відповідну до формату його величину, зробити конструктивну побудову голови (рисунок). Вишукати пропорційні співвідношення, виявити характерні особливості та на основі пластичної анатомії зробити графічне зображення.

У колористичному вирішенні необхідно правильно визначити загальні поєднання кольорів, теплі та холодні співвідношення, передати пропорційне насичення кольорів та рефлексів, а також відобразити об’єм та просторове вирішення, відтворити настроєвий стан портретного зображення і його образність. Вступники повинні уміло і вправно володіти технікою реалістичного живопису.

^ 2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


2.1. З рисунку:

Оцінка «відмінно» – 5 – ставиться, якщо абітурієнт виконав повний обсяг роботи, композиційно правильно розмістив зображення на форматі, дотримався пропорцій, виявив знання пластичної анатомії передав об’єм та пластику, а також фактуру та матеріал.

Оцінка «добре» – 4 – ставиться, якщо абітурієнт виконав повний обсяг роботи, але в роботі є незначні помилки: невдале композиційне розміщення зображення на аркуші, або є порушення в пропорціях, або в малюнку недостатньо показано знання пластичної анатомії, або абітурієнт слабо володіє засобами світлотіні і виражальними засобами малюнка.

^ Оцінка «задовільно» – 3 – може бути поставлена, якщо вступник виконав завдання, але в роботі є значні помилки; невдале композиційне розміщення зображення; він недостатньо добре володіє засобами світлотіні, або порушено пропорції і недостатньо виражено фактуру матеріалу, або є в зображенні порушення пластичної анатомії.

^ Оцінка «незадовільно» – 2 – ставиться, якщо абітурієнт виконав завдання, але в роботі допустився цілу низку помилок: невдало розмістив зображення на аркуші, порушив пропорції, допустив анатомічні помилки, не передав об’єм та фактуру в зображенні.


^ 2.2. З живопису:

Оцінку «відмінно» – 5 – заслуговує абітурієнт, який має всесторонні знання і вміння у техніці реалістичного живопису. Його робота відповідає усім вимогам, які ставляться до живопису.

Оцінку «добре» – 4 – заслуговує абітурієнт, робота якого відповідає вимогам до живопису, але має деякі неточності при об’ємному чи колористичному вирішенні та у пропорціях.

^ Оцінку «задовільно» – 3 – заслуговує той вступник, робота якого має порушення у композиційному вирішенні, а також є неточність у пропорційних співвідношеннях та деякі помилки у пластичній проробці об’єму голови людини та кольорових співвідношеннях.

^ Оцінка «незадовільно» – 2 – виставляється за роботу, яка має порушення у композиційному вирішенні, у пропорціях, колористичних та пластичних співвідношеннях. Відчувається невміле володіння технікою живопису та повна відсутність портретного образу.


^ 3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3.1. З рисунку:

 1. Авсиян Д.А. Натура и рисование за воображением. – М.: Изобразительное искусство, 1985.

 2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 3. Виноградова Г. Уроки рисования с натуры. – М.: Просвещение, 1980.

 4. Костёрин Н.П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1984.

 5. Рабинович М.И. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М., 1978.

 6. Рисунок. /Под ред. Серова А.М. – М., 1975.

 7. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1973.

 8. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. – М.: Изобразительное искусство, 1989.

 9. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – М., 1976.

 10. Смирнов Г.Б. Рисунок головы. – М., 1976.

 11. Стасевич В.Н. Искусство портрета. – М., 1971.


^ 3.2. З живопису:

 1. Айзенбарт Б. Полный курс акварели: Для начинающих и студентов худ. вузов. – М.: Изд-во АСТ, 2000. – 64 с.

 2. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. – М.: Советский художник, 1986. – 326 с., ил.

 3. Барчаи Е. Анатомия для художников. – Будапешт: Корвина, 1959.

 4. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. – Краснодар, 1967.

 5. Беда Г.В. Живопись.- М., 1980.

 6. Беда Г.В. Живопись и её изобразительные средства.- М., 1977.

 7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1965.

 8. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.

 9. Волков Ю.А. Работа над живописными етюдами. – М., 1984.

 10. Гренберг Ю.Н. Технология станковой живописи. – М., 1982.

 11. Лопикаш В.А. Живопись акварелью. – М., 1961.

 12. Рисунок и живопись. Руководство для самодеятельных художников / Аксенов Ю.Г., Закин Р.М., и др. В 2-х тт. – М.: Искусство, 1963.

 13. Слонский Б. Техника живописи. Живописные материалы. – М.: Академия художеств, 1982.

 14. Смирнов Г.В. Живопись. – М., 1975.

 15. Смирнов Г.В., Унковский А.А. Акварель. – М., 1976.

 16. Смирнов Г.В. Техника масляной живописи. – М., 1974.

 17. Унковский А.А. Цвет в живописи. – М., 1983.

 18. Школа изобразительного искусства. – М.: Академия художеств СССР, 1961.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи