“затверджую” icon

“затверджую”
Назва“затверджую”
Сторінка1/3
Дата29.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”Ректор


_____________ В. П. Кравець


1 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА


З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

фахового вступного випробування

зі спеціальності 7.02030201 ІСТОРІЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«спеціаліст»


ТЕРНОПІЛЬ-2012

Історія Стародавнього Сходу

 1. Витоки і формування давньоєгипетської держави. Раннє царство

 2. Стародавнє Царство
 3. ^

  Єгипет в епоху I Перехідного періоду, Середнього Царства і гіксоського панування


 4. Велика єгипетська держава Нового Царства

 5. Пізнє царство

 6. Витоки цивілізації Стародавньої Месопотамії. Шумер і Аккад

 7. Вавілонія

 8. Хурріти, Урарту і держави Закавказзя

 9. Витоки і формування цивілізації в Малій Азії

 10. Хеттське царство

 11. Держави на заході Малої Азії в II—I тис. до н.е.

 12. Сірія, Фінікія, Палестина і Карфаген

 13. Перська держава в VI—IV ст. до н.е.

 14. Середня Азія в III—I тис. до н.е.

 15. «Ведичний період». Перші держави в долині Гангу (кінець II — перша половина I тис. до н.е.)

 16. Виникнення і розпад загальноіндійської держави (друга половина I тис. до н.е.)

 17. Стародавній Цейлон (Шрі-Ланка)

 18. Стародавній Китай в VIII—III ст. до н.е.

 19. Перша централізована держава в Китаї — імперія Цінь

 20. Імперія Хань в III ст. до н.е. — III ст. н.е.


Історія Стародавньої Греції і Риму


 1. Дослідження історії Стародавньої Греції.

 2. Мінойська цивілізація (2400-1460 рр. до н.е.).

 3. Ахейська (мікенська) цивілізація (2400-1150 рр. до н.е.).

 4. Гомерівська Греція (1150-800 рр. до н.е.).

 5. Формування рабовласницького суспільства і держави.

 6. Рання Спарта (VIII—VI ст. до н.е.).

 7. Аттіка у VIII—VI ст. до н.е.

 8. Греко-перські війни (500-449 рр. до н.е.).

 9. Перший Афінський морський союз (478-404 рр. до н.е.).

 10. Афінська демократія як соціально-політична система.

 11. Пелопоннеська війна (431-404 рр. до н.е.).

 12. Соціальна структура грецького суспільства в Класичний період.

 13. Економічний розвиток Греції в V—IV ст. до н.е.

 14. Гегемонія Фів (379-362 рр. до н.е.) і II Афінський морський союз (378-355 рр. до н.е.).

 15. Культура Греції.

 16. Походи Александра Македонського, виникнення його держави, її розпад і утворення елліністичних царств (334-276 рр. до н.е.).

 17. Македонія і Греція в III–II ст. до н.е.

 18. Мала Азія в III–I ст. до н.е.

 19. Царство Селевкідів в III–I ст. до н.е.

 20. Елліністичний Єгипет.

 21. Міста і держави Великої Греції і Причорномор'я.

 22. Елліністична культура.

 23. Предмет і значення історії Стародавнього Риму.

 24. Джерела з історії Стародавнього Риму.

 25. Історіографія історії Стародавнього Риму.

 26. Природа і населення Стародавньої Італії.

 27. Цивілізація етрусків.

 28. Виникнення римської громадянської общини. Царський Рим (753–510 рр. до н.е.).

 29. Боротьба патриціїв і плебеїв і законодавство Ранньої Республіки (сер. V — поч. III ст. до н.е.).

 30. Завоювання Римом Італії і утворення Римсько-Італійського союзу.

 31. Передумови римсько-пунічного протистояння. Перша Пунічна війна (264-241 рр. до н.е.).

 32. Друга Пунічна війна (218-201 рр. до н.е.).

 33. Вплив римських завоювань на соціально-економічний розвиток Італії.

 34. Зовнішньополітичне становище Риму в кінці II ст. до н.е. і військово-політичні реформи Гая Марія.

 35. Боротьба оптиматів і популярів на переломі II і I ст. до н.е. Союзницька війна.

 36. Внутрішнє і зовнішнє становище Риму у 80-60-х рр. I ст. до н.е.

 37. Розпад I Тріумвірату і диктатура Цезаря.

 38. Союз Антонія, Октавіана і Емілія Лепіда (II Тріумвірат) і падіння Римської республіки.

 39. Культура Риму III—I ст. до н.е.

 40. Принципат Августа (30 р. до н.е. - 14 р. н.е.).

 41. Політична криза кінця 60-х рр. і правління Флавіїв (69-96 рр.).

 42. Римська імперія в II ст. н.е. «Золотий вік».

 43. Економічний і соціальний розвиток Риму в I—II ст.

 44. Культура Риму I—II ст.

 45. Римська імперія за династії Северів.

 46. Загальна криза Імперії і її подолання.

 47. Виникнення і перші етапи розвитку християнства.

 48. Правління Діоклетіана і Константина.

 49. Римське суспільство і держава в сер. і другій пол. IV ст.

 50. Падіння Римської імперії.


Історія середніх віків


 1. Падіння Західної Римської імперії та утворення варварських королівств.

 2. Утворення франкської держави Меровінгів. «Історія франків» Григорія Турського.

 3. Господарське життя і суспільний лад франків за «Салічною правдою».

 4. Походи Карла Великого за «Лоршськими анналами» та «Життєписом Карла Великого» Ейнгарта.

 5. Верденський поділ імперії Карла Великого.

 6. Політична роздробленість Франції в ХІ – ХІІІ ст. та боротьба королів за зміцнення своєї влади.

 7. Англосаксонські завоювання в Британії. Гептархія.

 8. Альфред Великий та його військова реформа в Англії.

 9. Зміцнення Візантії за Юстиніана І.

 10. Аграрний лад Візантії за даними «Землеробського закону»

 11. Іконоборча політика Ісаврійської династії.

 12. Утворення арабо-мусульманської держави.

 13. Теорії появи середньовічних міст.

 14. Цехова організація ремесла в середньовічному місті.

 15. Перший хрестовий похід.

 16. Рицарсько-ченецькі ордени.

 17. Держави хрестоносців на Сході.

 18. Третій хрестовий похід.

 19. Організація та здійснення Четвертого хрестового походу.

 20. Утворення станово-представницької монархії у Франції.

 21. Прийняття «Великої хартії вольностей».

 22. Утворення англійського парламенту.

 23. Селянські повстання ХІУ ст. – Жакерія і повстання Вота Тайлера.

 24. Причини та початок Столітньої війни.

 25. Жанна д’Арк і патріотичний рух у Франції. Завершення Столітньої війни.

 26. Феодальна роздробленість в Німеччині в ХІІ – ХІІІ ст.

 27. Ганзейський торговий союз.

 28. Особливості господарського та політичного становища Пізньовізантійської імперії.

 29. Захоплення Константинополя турками та його значення.

 30. Причини зародження раннього гуманізму в Італії.

 31. Політичні погляди діячів раннього Відродження в Італії

 32. Христофор Колумб і відкриття Америки.

 33. Пошук португальцями морського шляху в Індію.

 34. Наслідки великих географічних відкриттів.

 35. Особливості німецького гуманізму.

 36. Реформація Лютера та її політичні наслідки.

 37. Реформація Ульріха Цвінглі.

 38. Реформація Жана Кальвіна.

 39. Контрреформація: Тридентський собор та орден єзуїтів.

 40. Особливості іспанського абсолютизму в ХУІ ст.

 41. Особливості господарського розвитку Нідерландів у ХУІ ст.

 42. Іконоборське повстання у Нідерландах.

 43. Наслідки буржуазної революції в Нідерландах.

 44. Політика огородження в Англії.

 45. «Криваве законодавство» Тюдорів.

 46. Утворення англіканської церкви.

 47. Політика Єлизавети І Англійської.

 48. Боротьба Англії з Іспанією на морі в ХУІ ст.

 49. Гугенотські війни у Франції.

 50. Реформація в Скандинавських країнах.

 51. Зміцнення французького абсолютизму кардиналом Ришельє.

 52. Високе Відродження в Італії.

 53. Причини Тридцятилітньої війни.

 54. Наслідки Тридцятилітньої війни.


Нова історія країн Європи й Америки


 1. Поняття „історія нового часу”,історичний зміст нового часу. Проблема періодизації нової історії.

 2. Англійська буржуазна революція середини XVII ст.: передумови, причини, хід і наслідки.

 3. Формування конституційної монархії в Англії. Славна революція 1688 р., Біль про права.

 4. Формування партійно-політичних угрупувань в англійському парламенті: віги і торі.

 5. Промислова революція в Англії: передумови, причини, етапи, хід, наслідки.

 6. Особливості колонізації Північної Америки. Соціально-економічний розвиток і політичний устрій північноамериканських колоній Англії.

 7. Війна за незалежність північноамериканських колоній Англії: передумови, причини, хід і наслідки.

 8. Формування основ державності США:

 9. Французький абсолютизм в час правління Людовика XIV: внутрішня і зовнішня політика.

 10. Криза та занепад феодально-абсолютистського режиму Франції. Внутрішня політика монархії за часів Людовика XV і Людовика XVI.

 11. Характерні риси французького Просвітництва. Суспільно-політичні погляди Монтеск'є, Вольтера, Руссо.

 12. Австрія, Прусія та малі німецькі держави в другій половині XVII–XVIII cт.

 13. Підвищення Бранденбурсько-Пруської держави. „Просвічений абсолютизм” Фрідріха-Вільгельма ІІ.

 14. Австро-пруське суперництво, війни 40-х – 60- рр. XVIII ст. Війна за австрійську спадщину, Семилітня війна.

 15. Реформи Марії-Терезії і Йосифа ІІ.

 16. Скандинавські країни у другій половині XVII–XVIII cт.

 17. Країни Південної Європи в другій половині XVII–XVIII ст.

 18. Зовнішня політика Швеції в період правління Карла XI і Карла XII. Північна війна.

 19. Воєнні конфлікти та протистояння європейських країн на початку XVIII ст. Війна за Іспанську спадщину.

 20. Початок формування британської колоніальної імперії.

 21. Причини й передумови Великої французької революції кінця XVIII ст.

 22. Основні етапи Великої французької революції та її значення.

 23. Франція в роки Консульства та Імперії (1799–1815 рр.). Зовнішня політика країни.

 24. США в роки Французької революції та наполеонівських воєн.

 25. Війна іспанських колоній за незалежність (1815–1826 рр.).

 26. Віденський конгрес: формування нової політичної карти Європи.

 27. Національно-визвольний рух у країнах Європи в 20-х рр. XIX століття.

 28. Англія у 1815–1847 рр. Парламентська реформа 1832 року.

 29. Франція в роки реставрації Бурбонів та Липневої монархії.

 30. Революція 1848–1849 рр. у Франції.

 31. Революція 1848–1849 рр. в Німеччині. Франкфуртський парламент, його склад та діяльність.

 32. Італія в 1848–1849 рр.: реформи, революції, боротьба за незалежність.

 33. Англія – “майстерня світу”. Парламентська реформа 1867 р.

 34. “Авторитарна” (1852–1859 рр.) і “ліберальна” (1860–1870 рр.) імперія у Франції.

 35. Роль Отто фон Бісмарка в об’єднанні Німеччини.

 36. Об’єднання Італії: основні етапи та постаті.

 37. Громадянська війна у США (1861–1865 рр.): причини й наслідки.

 38. Третя республіка у Франції. Робітничий і соціалістичний рух.

 39. Німецька імперія у 1871–1914 рр.: внутрішня і зовнішня політика.

 40. Англія в “пізньовікторіанську та едвардинську епохи” (1870–1914 рр.).

 41. США на шляху до індустріального суспільства (остання третина ХІХ ст. – початок XX ст.). Соціальні рухи й активізація зовнішньополітичного курсу.

 42. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Італії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

 43. Політична система Реставрації в Іспанії. Зовнішня політика країни в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

 44. Особливості економічного та соціально-політичного розвитку країн Латинської Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

 45. Країни Північної Європи: Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія у 1815–1914 рр.

 46. Франко-німецькі суперечності 70–80-х рр. ХІХ ст. Утворення Троїстого союзу.

 47. Загострення російсько-німецьких та англо-німецьких відносин. Формування Антанти.

 48. Колоніальна експансія великих держав у останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

 49. Перша світова війна: причини й стратегічні плани воюючих держав.

 50. Особливості військових дій на фронтах Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.


Новітня історія країн Європи та Америки


 1. Предмет, періодизація та проблематика курсу новітньої історії країн Європи та Америки. Основні джерела та історіографія курсу.

 2. Геополітичні зміни в світі після Першої світової війни: причини, характер, наслідки.

 3. Версальсько-Вашингтонська система повоєнних договорів та спроби її ревізії в 20-х роках ХХ ст.

 4. Характер міжнародних відносин у 30-х роках. Виникнення вогнищ воєнної загрози.

 5. Політика умиротворення і спроби створення системи колективної безпеки в 30-х роках ХХ ст

 6. Суспільно-політичні рухи в 1918–1945 рр.,їх типологія та основні риси.

 7. Внутрішня та зовнішня політика Великобританії в міжвоєнний період (1918–1939 рр.).

 8. Англія в роки Другої світової війни.

 9. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Франції в період світової економічної кризи.

 10. Фашистські режими в Європі в 30-х рр. ХХ ст. Німеччина під владою нацистів.

 11. Революція та громадянська війна в Іспанії 1931-1939 рр.: причини, хід, наслідки.

 12. "Велика "депресія: характер, ознаки, наслідки. Реформи "Нового курсу" у фінансовій, промисловій, аграрній та соціальній сферах.

 13. "Малі країни" Західної Європи (Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, Люксембург) в 1918–1945 рр.: особливості політичного та економічного розвитку.

 14. Австрія в роки світової економічної кризи. Захоплення Австрії Німеччиною і позиція європейських держав.

 15. Угорщина та Румунія в 1918–1945 рр.: основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики .

 16. Країни Латинської Америки в 1918 – 1945 рр.: основні риси та особливості соціально-економічного та політичного розвитку.

 17. Мексика в 30-х роках ХХ ст.: підсумки реформаторської діяльності уряду П.Карденаса.

 18. Друга світова війна: причини, характер, періодизація та сучасний стан історіографії .

 19. Формування антигітлерівської коаліції. Проблема "другого фронту" у міжсоюзницьких стосунках 1941–1942 рр.

 20. Європейська фаза війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.), її особливості та наслідки.

 21. Наступ агресорів на всіх напрямках (червень 1941 – листопад 1942 рр.)

 22. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 – грудень 1943 рр.)

 23. Розгром гітлерівської Німеччини та імператорської Японії. Ціна перемого у Другій світовій війні.

 24. Освіта, наука і культура в міжвоєнний період.

 25. Докорінні зміни в міжнародній обстановці після Другої світової війни. Формування біполярності світу.

 26. Основні тенденції суспільного розвитку сучасності.

 27. Міжнародні відносини у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 28. США в період післявоєнної реконструкції і "холодної війни" (1945 – друга половина 50-х років).

 29. "Тріумф і трагедія" післявоєнної Великобританії. Внутрішня і зовнішня політика третього і четвертого лейбористських урядів.

 30. Франція в період Четвертої республіки : основні риси конституційного режиму. Зовнішня політика країни.

 31. Італія в період реконструкції: основні етапи конституційного будівництва і політичного розвитку країни.

 32. Розкол Німеччини, утворення ФРН та НДР. Конституційні основи ФРН. “Ера Аденауера” (1948 – 1963 рр.)

 33. США в умовах світової структурної економічної кризи 70 –х – початку 80 –х рр. ХХ ст. Економічна теорія і практика американського консерватизму.

 34. Велика Британія в 50–60-х роках: особливості економічного та політичного розвитку.

 35. Політична криза 1958 р. Встановлення режиму П’ятої Республіки. Внутрішня та зовнішня політика голлізму (друга половина 50-х – 60-ті роки).

 36. Формування соціально-економічної стратегії британського неоконсерватизму. "Тетчеризм" та політика "здорового консерватизму" Дж. Мейджора.

 37. Зовнішня політика Великої Британії в 80 – 90-х роках.

 38. ФРН у 70 – 90-х роках. Особливості німецького неоконсерватизму.

 39. "Нова східна політика" ФРН в період правління В.Брандта.

 40. Економічне і політичне становище Італії в 70 – 80-х роках. Ескалація політичного насильства і нестабільності в період економічної кризи 70-х рр.

 41. Політичний та соціально-економічний розвиток Італії в 90-х рр.

 42. Внутрішня і зовнішня політика Канади в 80-90-х рр. ХХ ст. Конституційна реформа 1982 р.

 43. Країни Північної Європи у другій половині ХХ ст. Особливості регіональної моделі соціально-економічного розвитку в епоху "держави добробуту".

 44. Зовнішня політика країн Північної Європи в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.Специфіка розвитку інтеграційних процесів в регіоні.

 45. Іспанія в період переходу від авторитаризму до парламентської демократії в другий половині ХХ ст.

 46. Зовнішня політика Іспанії у 80 – 90-х рр. ХХ ст.

 47. "Революція червоних гвоздик" 1974 р. в Португалії та особливості переходу від диктатури до демократії (1974–1982 рр.)

 48. Греція в другій половині ХХ ст.

 49. Суспільно-політична криза у Східній Європі в 1953–1956 рр. Реформи І. Надя в Угорщині та їх оцінка в сучасній історіографії.

 50. Основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку країн Латинської Америки в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Історія країн Азії та Африки


 1. Країни Близького та Середнього Сходу напередодні народження ісламу.

 2. Ісламізація Аравії.

 3. Арабський халіфат.

 4. Стародавні тюрки.

 5. Монгольська орда та її піднесення за Чінгіс-хана.

 6. Монгольська орда за чінгісидів.

 7. Держава Тимура та тимуридів.

 8. Рання Османська імперія.

 9. Османська імперія в ролі Нової Візантії.

 10. Занепад Османської імперії.

 11. Османська імперія епохи реформ.

 12. Мамлюкський період в Єгипті.

 13. Османський Єгипет від Селіма Грізного до Наполеона Бонапарта.

 14. Витоки єгипетської національної державності: Мухаммед Алі.

 15. Втрата Єгиптом свободи.

 16. Сефевідський Іран.

 17. Каджарський Іран.

 18. Утвердження афганської держави.

 19. Доісламська Індія.

 20. Делійський султанат.

 21. Імперія Великих Моголів.

 22. Британське панування в Індії.

 23. Повстання сипаїв 1857–1859 рр.

 24. Формування основ конфуціанської китайської імперії.

 25. Відновлення та розквіт конфуціанської імперії при династіях Суй і Тан.

 26. Династія Сун.

 27. Китай під владою монголів.

 28. Китайська імперія за Мінського правління.

 29. Китай за Цінського правління.

 30. Британська експансія в Китай та Перша Опіумна війна.

 31. Тайпінське повстання в Китаї.

 32. Друга Опіумна війна.

 33. Становлення японської цивілізації.

 34. Розвиток японської цивілізації за сьогунату Токугави (Едо).

 35. «Самозакриття» Японії та його наслідки.

 36. Відкриття Японії.

 37. «Революція Мейджі» й перетворення Японії в світову імперіалістичну державу.

 38. Агресивна зовнішня політика Японії кінця XIX ст.

 39. Младотурецька революція.

 40. Утворення Турецької Республіки і реформи Мустафи Кемаля Ататюрка.

 41. Турецьке економічне диво.

 42. Турецька Республіка на сучасному етапі розвитку.

 43. Младоіранська революція.

 44. Спроби суспільно-політичної модернізації Ірану за правління династії Пехлеві.

 45. Ісламська Республіка Іран на сучасному етапі розвитку.

 46. Младоафганська революція.

 47. Квітнева революція в Афганістані.

 48. Радянська військова присутність в Афганістані.

 49. Афганістан у роки війни і після неї.

 50. Діяльність Мохандаса Карамчанда Ганді.

 51. Домініон Індійський Союз.

 52. Проголошення Індії республікою.

 53. Конституція і уряд Джавахарлала Неру.

 54. Перший та другий уряди Індіри Ганді.

 55. Внутрішня і зовнішня політика Індійського національного конгресу в 50–80-ті рр. ХХ ст.

 56. Особливості розвитку Індії на сучасному етапі.

 57. Утворення Пакистану.

 58. Пакистан у період президентства Зульфікара Алі Бхутто.

 59. Перший та другий уряди Бенозір Бхутто.

 60. Утворення Народної Республіки Бангладеш.

 61. Утворення держави Ізраїль.

 62. Палестинська проблема.

 63. Арабо-ізраїльські війни 1948–2006 рр. та їхні політичні наслідки.

 64. Ірак у роки правління Саддама Хусейна.

 65. Сучасна ситуація в Іраку та навколо нього.

 66. Сирія за президентства Хафеза Асада, Башара Асада.

 67. Арабська Республіка Єгипет – політичний лідер арабського світу.

 68. Лівійська революція 1969 р. і запровадження режиму джамахірії.

 69. Китай напередодні та в роки Сіньхайської революції.

 70. Китай в роки революції 1925–1927 рр. і громадянської війни.

 71. Проголошення КНР і соціально-економічні експерименти за правління Мао Цзедуна.

 72. «Чотири модернізації» Ден Сяопіна та їхні результати.

 73. Японія в Другій світовій війні.

 74. Демократичне реформування державного ладу й економіки Японії після Другої світової війни.

 75. Японське економічне диво.

 76. Японія в сучасних міжнародних відносинах.


Історія слов’янських народів


 1. Стародавні слов’яни.

 2. Етногенез слов’ян: основні концепції.

 3. Перші державні утворення у західних і південних слов’ян.

 4. Великоморавська держава.

 5. Виникнення та зміцнення Давньочеської держави в Х–ХІV ст.

 6. Утворення та розвиток Давньопольської держави.

 7. Формування станової монархії в Польщі.

 8. Зовнішня політика Польщі у ХІV–ХVI ст.

 9. Полабсько-прибалтійські слов’яни в історії Європи.

 10. Перше Болгарське царство.

 11. Болгарія в період під владою Візантії.

 12. Друге Болгарське царство.

 13. Завоювання османами південних слов’ян (XIV–XVI).

 14. Сербські землі у VII–XІV ст.

 15. Утворення та розвиток Хорватської держави (VII–XV).

 16. Політичний і соціально-економічний розвиток Чехії в ХІV ст.

 17. Гуситський рух у Чехії.

 18. Річ Посполита в ХVI–XVII ст.: особливості внутрішньої й зовнішньої політики.

 19. Криза шляхетської Речі Посполитої у ХVIII ст.: причини й наслідки.

 20. Чехія під пануванням Габсбургів (ХVI–XVII).

 21. Словаччина в ХV–XVII ст.

 22. Реформи “освіченого абсолютизму” в Чехії і Словаччині.

 23. Хорватія під владою Габсбургів (ХVII–XVIII).

 24. Політичний, соціально-економічний, духовний розвиток південних слов’ян під владою Турецької імперії (ХVI–XVIII).

 25. Національно-визвольний рух на Балканських землях у ХVІI–XVIIІ ст.

 26. Походження і розселення східнослов’янських племен. Історіографія проблеми.

 27. Соціально-економічний і суспільний устрій східного слов’янства.

 28. Витоки і утворення державності у східних слов’ян. Київська Русь.

 29. Походження і розселення росіян.

 30. Новгородська боярська республіка.

 31. Володимиро-Суздальське князівство.

 32. Завоювання монголо-татарами Північно-Східної Русі. Боротьба Новгорода проти хрестоносців.

 33. Соціально-економічний та культурний розвиток давньоросійських земель у ІХ–ХІІІ ст.

 34. Початок об’єднання російських земель навколо Москви. Початок повалення монголо-татарського володарювання.

 35. Феодальна війна у другій чверті ХV ст. Перехід до завершального етапу об’єднавчого процесу Російської держави.

 36. Ліквідація монголо-татарського володарювання.

 37. Завершення об’єднання російських земель. Московська держава наприкінці ХV–XVI cт.

 38. Основні етапи об’єднання російських земель в одну державу та їх характеристика.

 39. Особливості утворення Російської держави (кін. ХІІІ–ХVI ст.).

 40. Політичний, соціально-економічний, культурний розвиток Російської держави у ХVІ ст.

 41. Внутрішня політика і реформи Івана ІV.

 42. Опричнина та її місце в історії Росії.

 43. Зовнішня політика Московської держави у ХVI ст.

 44. Росія на рубежі ХVI–XVII ст. “Смутні” часи.

 45. Росія у ХVII ст. Новий період російської історії.

 46. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Росії у XVII ст.

 47. Внутрішня політика царського уряду та соціальна боротьба у XVII ст.

 48. Селянська війна під проводом С. Разіна.

 49. Зміцнення міжнародного становища Росії у другій половині ХVII ст.

 50. Оформлення ідеології самодержавства. Історичний аспект.

 51. Роль Російської православної церкви у становленні та зміцненні Російської держави.

 52. Утворення Російської імперії.

 53. Соціально-економічний розвиток Росії у XVII–XVIII ст.

 54. Петро І та його реформи.

 55. Дворянська імперія в Росії у другій половині ХVIII ст.

 56. Походження і розселення білорусів. Історіографія проблеми.

 57. Формування білоруської державності.

 58. Білорусь у ІХ – середині ХІІІ ст. Політичний, соціально-економічний і культурний розвиток.

 59. Полоцьке і Турівське князівства. Їх роль в історії Білорусі.

 60. Феодальна роздробленість білоруських земель у ХІІ–ХІІІ ст.

 61. Боротьба населення білоруських земель з агресією хрестоносців і навалою монголо-татар.

 62. Входження білоруських земель до Великого князівства Литовського.

 63. Політичний розвиток Білорусі у другій половині ХIV–XVI ст. Люблінська унія.

 64. Соціально-економічний розвиток Білорусі у ХIV–XVI ст. Масове закріпачення селян.

 65. Етнічні процеси на білоруських землях у середині ХІІІ–ХVII ст. Утворення білоруської народності.

 66. Білорусь в другій половині ХVІІ–XVІІI ст.

 67. Національно-визвольний рух в польських землях наприкінці ХVІІІ – в 60-х роках ХІХ ст.

 68. Національне відродження та спроби відновлення чеської державності (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.).

 69. Словацькі землі у складі Габсбургської монархії (XVIII – перша половина ХІХ ст.).

 70. Південнослов`янські народи у складі імперії Габсбургів в першій половині ХІХ ст.

 71. Болгарські землі під владою Османської Туреччини (кінець XVIII – 60-х рр. ХІХ ст.).

 72. Національно-визвольна боротьба сербського народу в першій половині ХІХ ст. Відродження сербської державності.

 73. Східна криза 1875 – 1878 рр.

 74. Національно-культурне відродження та його значення в історії південно-західних слов`ян.

 75. Польські землі в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 76. Чеські землі в добу Модернізації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

 77. Словацькі землі в дуалістичній Австро-Угорській монархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

 78. Хорвати та словенці у складі Габсбургської монархії (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.).

 79. Відновлення Болгарської державності. Болгарія наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 80. Королівство Сербія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 81. Чорногорія у боротьбі за незалежність. Утворення національної держави (кінець XVIII – початок ХХ ст.).

 82. Боснія і Герцеговина та Македонія (кінця XVIII – початку ХХ ст.).

 83. Балканські війни 1912–1913 рр.

 84. Соціально-економічний розвиток Росії у першій половині ХІХ ст.

 85. Внутрішня політика Росії в першій чверті ХІХ ст.

 86. Російсько-турецька війна 1806–1812 рр. та Російсько-французька війна 1812 р.

 87. Зовнішня політика Росії у 1815–1825 рр.

 88. Виникнення ранніх декабристських організацій.

 89. Декабристські організації у 1821–825 рр. Конституційні проекти П. Пестеля і М. Муравйова.

 90. Повстання декабристів.

 91. Микола І і основні напрями його внутрішньої політики.

 92. Східне питання у зовнішній політиці Росії у другій чверті ХІХ ст.

 93. Росія і країни Європи у 30–40-х роках ХІХ ст.

 94. Приєднання народів Закавказзя до Росії у першій половині ХІХ ст.

 95. Завоювання Росією Північного Кавказу. Кавказька війна 1830–1864 рр. Кримська війна 1853–1856 рр.

 96. Консервативний та ліберально-опозиційний напрям та формування радикально-демократичного напряму суспільної думки другої чверті ХІХ ст.

 97. Соціально-економічний розвиток Білорусі у першій половині ХІХ ст.

 98. Війна 1812 р. на території Білорусі.

 99. Суспільно-політичні рухи в Білорусі у першій половині ХІХ ст.

 100. Зміст „Положень” 19 лютого 1861 р. і проведення їх в життя.

 101. Реформи в галузі місцевого управління, земська реформа, судова реформа, реформи в галузі народної освіти і друку, військові реформ.

 102. Відміна кріпацтва в Білорусі.

 103. Ліберальні реформи 60–70-х рр. та їх особливості в Білорусі.

 104. Формування білоруської нації.

 105. Революційне народництво 70–80-х років ХІХ ст.

 106. Нові тенденції в розвитку сільського господарства Росії у пореформені роки. Розвиток промисловості Росії у другій половині ХІХ ст. Завершення промислового перевороту.

 107. Криза самодержавства влади у 70–80-х роках ХІХ ст.

 108. Контрреформи в галузі місцевого самоуправління, освіти і друку у 80– 90-х роках ХІХ ст.

 109. Зовнішня політика Росії у другій половині ХІХ ст.

 110. Динаміка промислового розвитку Росії у 1893–1913 рр. Монополістичні об’єднання.

 111. Розвиток капіталістичних відносин в промисловості Білорусі в другій половині ХІХ ст. Початок робітничого руху. Сільське господарство Білорусі у 60–90-і рр. ХІХ ст.

 112. Суспільно-політичні рухи в Білорусі останньої чверті ХІХ ст.

 113. Російсько-японська війна 1904–1905 рр.

 114. Революційні виступи 1905–1907 рр. Утворення політичних партій та їхні програми.

 115. Діяльність І та ІІ Державних дум.

 116. Державний переворот 3 червня 1907 р. Третьочервнева політична система.

 117. Реформи П. Столипіна.

 118. ІІІ Державна дума і опозиційні партії.

 119. Балкани і східне питання у зовнішній політиці Росії у 1911–1914 рр.

 120. Соціально-економічне становище Білорусі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 121. Революція 1905–1907 рр. в Білорусі.

 122. Економічне і політичне становище Білорусі у 1907–1914 рр.

 123. Російська імперія в роки Першої світової війни.

 124. Російська революція 1917 р.: сучасні наукові оцінки, питання влади, здобутки і невдачі.

 125. Більшовицька партія в революції 1917 р.

 126. Більшовицький переворот та проголошення радянської влади в Росії.

 127. Громадянська війна в Росії.

 128. Політика “воєнного комунізму” та “червоного терору”.

 129. Білорусь в російській революції 1917 р.

 130. Входження Білорусі в склад СРСР: етапи територіального розширення республіки, індустріалізація, колективізація, сталінський терор в республіці.

 131. Політичне, соціально-економічне та національне становище білорусів у Речі Посполитій.

 132. Нова економічна політика.

 133. Національна політика СРСР в 1920-х рр.

 134. Міжнародне становище СРСР в 1920-х рр.

 135. Індустріалізація в СРСР.

 136. Колективізація в СРСР.

 137. Зовнішня політика СРСР в 1930-і рр.

 138. Політична система СРСР 1930-х рр.

 139. Організація системи масового терору.

 140. Культурна революція 1930-х рр.

 141. СРСР на початку Другої світової війни: сучасні концепції її причин, характеру, періодизації.

 142. Територіальне розширення СРСР напередодні Другої світової війни.

 143. Велика вітчизняна війна в історії Росії.

 144. Білорусь в роки Другої світової війни: входження західнобілоруських земель до складу БРСР, бойові дії, окупаційний режим.

 145. Відновлення господарства і перехід до мирного будівництва (1945–1953).

 146. Політичне становище в СРСР у 1945–1953 рр.

 147. СРСР на зовнішньополітичній арені у 1945–1953 рр.

 148. СРСР в період правління Н. Хрущова: лібералізація суспільного життя, економічні реформи, зовнішня політика.

 149. СРСР у період “розвинутого соціалізму”.

 150. Опозиційні й дисидентський рухи в СРСР у 1960–1980-х рр.

 151. Останні спроби реформування радянського суспільства: економічна програма перебудови, демократизація суспільного життя, неформальний рух в СРСР, “нове політичне мислення” у зовнішній політиці.

 152. Розпад СРСР: причини, геополітичні наслідки.

 153. Основні тенденції внутрішньополітичного розвитку Росії у 1990–2000-х рр.

 154. Зовнішня політика Росії у 1990–2000-х рр.

 155. Особливості розвитку Білорусі в складі СРСР з 1945 р. по 1991 р.

 156. Національно-державне будівництво в Білорусі (1991–2000-ті рр.).

 157. Південні й західні слов’яни в роки Першої світової війни.

 158. Національні питання в ході Першої світової війни: польське, чеське, сербське, хорватське.

 159. Відновлення польської національної державності.

 160. Політична система ІІ Речі Посполитої.

 161. Польща епохи “санації”.

 162. Утворення Чехословацької республіки.

 163. “Золоті роки” Чехословацької республіки (1924–1929 рр.).

 164. Чехословаччина в 1930-і рр.

 165. Держава СХС.

 166. Створення Королівства Югославія. Державний переворот 1919 р.

 167. Югославія в 1930-х рр.

 168. Хорватське національне питання в Королівстві Югославія.

 169. Особливості політичного й економічного розвитку Болгарія у 1920-х рр.

 170. Болгарія в 1930-х рр.

 171. Криза Версальської системи і слов’янські народи.

 172. Чехословацьке питання напередодні Другої світової війни.

 173. Польське питання напередодні Другої світової війни.

 174. Південні та західні слов’яни в роки Другої світової війни: початковий етап війни, особливості окупаційних режимів, антигітлерівська боротьба, звільнення слов’янських територій.

 175. Формування режимів “народної демократії” у західних і південних слов’ян.

 176. Спроби побудови соціалізму в Польщі.

 177. Чехословаччина в період соціалістичного будівництва.

 178. Болгарія в часи правління Т. Живкова.

 179. Югославська модель суспільного розвитку в 1950-х – 1980-х рр.

 180. Спроби демократизації режиму в Польщі: протидія соціалізму, формування опозиції. Діяльність “Солідарності”.

 181. Празька весна 1968 р.

 182. Антикомуністичні революції кінця 1980-х років: перемога опозиції в Польщі, “оксамитова революція” в Чехословаччині, трансформація комуністичного режиму в Болгарії.

 183. Ускладнення міжнаціональних відносин в Югославії в другій половині 1980-х рр.

 184. Міжетнічні війни в Югославії.

 185. Розпад Союзної республіки Югославія.

 186. Трансформаційні процеси в Польщі (1990–2000-х рр.).

 187. Політичний розвиток Чехії і Словаччини на сучасному етапі.

 188. Основні тенденції розвитку південнослов’янських народів на сучасному етапі: внутрішні проблеми Болгарії, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини та перспективи їх європейської інтеграції.


Історія зарубіжної культури

 1. Методологічні принципи і джерела вивчення історії культури.

 2. Визначення культури, її структура, функції.

 3. Культура Стародавнього Єгипту

 4. Культура Стародавньої Індії.

 5. Культура Стародавнього Китаю.

 6. Культура Стародавньої Японії.

 7. Культура еллінізму.

 8. Культура Стародавнього Риму.

 9. Культура раннього Середньовіччя.

 10. Культура зрілого Середньовіччя.

 11. Культура пізнього Середньовіччя.

 12. Культура Італії Високого Ренесансу.

 13. Архітектура і мистецтво бароко.

 14. Класицизм у мистецтві і літературі.

 15. Романтизм в Німеччині, Англії, Франції: загальні риси.

 16. Реалізм у мистецтві й літературі.

 17. Імпресіонізм. Постімпресіонізм.

 18. Причини виникнення, особливості і еволюція стилю модерн.

 19. Основні напрями модернізму.

 20. Масова культура та її місце в сучасному світі.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

В МАГІСТРАТУРУ

цикл дисциплін “Всесвітня історія”


Історія Стародавнього Сходу


 1. Витоки і формування давньоєгипетської держави. Раннє царство

 2. Стародавнє Царство
  1   2   3

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи