“затверджую” icon

“затверджую”
Назва“затверджую”
Сторінка3/3
Дата29.06.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

Історія слов’янських народів


 1. Походження слов’ян. Концепції та етапи етногенезу.

 2. Причини виникнення державності у західних слов’ян. Князівство Само.

 3. Колонізація слов’янами Балканського півострова: причини, етапи, зародження державності у південних слов’ян.

 4. Політичний розвиток Великоморавської держави.

 5. Виникнення та зміцнення Давньочеської держави в Х – на поч. ХІV ст.

 6. Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія.

 7. Основні віхи політичної історії Польщі в ІХ–ХІІ ст.

 8. Полабсько-прибалтійські слов’яни в історії Європи.

 9. Політичний й соціально-економічний розвиток Першого Болгарського царства.

 10. Болгарія під зверхністю Візантії. Національно-визвольний рух.

 11. Особливості розвитку Другого Болгарського царства.

 12. Становлення Сербської державності (VII – перша половина ХІІ ст.).

 13. Виникнення та історія держави Неманичів (друга половина XII – перша половина XIV ст.).

 14. Сербська деспотовина XV ст.

 15. Виникнення незалежної держави Трпимировичів (VIІ–ІX ст.).

 16. Зміцнення політичного й соціально-економічного становища Хорватської держави у Х – початку XІI ст.

 17. Хорватія у системі міжнародних відносин (ХІІ–ХVI ст.).

 18. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у ХIV ст.

 19. Ідеологія гусизму. “Гуситська революція”.

 20. Входження Чехії до держави Габсбургів.

 21. Чехія в період Тридцятилітньої війни.

 22. Словацькі землі у XVІ – XVII ст.

 23. Основні віхи політичного розвитку Польщі у ХІІІ–ХІV ст.

 24. Зовнішня політика Польщі у ХІV–ХVI ст. Виникнення Речі Посполитої.

 25. Еволюція державного ладу Польщі: від станової монархії до “шляхетської демократії”.

 26. Генеза панщинно-фільваркової системи господарювання в Польщі.

 27. Політичний розвиток Речі Посполитої у ХVІІ – І половині ХVIII ст.

 28. Криза шляхетської Речі Посполитої у XVІІІ ст.: причини, наслідки.

 29. Османські завоювання на Балканах у XIV–ХVІ ст.

 30. Система управління підкореними слов’янськими народами в Османській імперії (XVІ–XVIIІ).

 31. Визвольна боротьба проти турецького поневолення на південно­слов’янських землях (XVІІ–XVІII).

 32. Реформи “освіченого абсолютизму” в Чехії і Словаччині.

 33. Становище сербів в Австрійській імперії.

 34. Походження і розселення східнослов’янських племен. Історіографія проблеми.

 35. Соціально-економічний і суспільний устрій східного слов’янства.

 36. Витоки і утворення державності у східних слов’ян. Київська Русь.

 37. Походження і розселення росіян. Історіографія проблеми.

 38. Новгородська боярська республіка та Володимиро-Суздальське князівство.

 39. Завоювання монголо-татарами Північно-Східної Русі. Боротьба Новгорода проти хрестоносців.

 40. Соціально-економічний та культурний розвиток давньоросійських земель у ІХ–ХІІІ ст.

 41. Початок об’єднання російських земель навколо Москви. Початок повалення монголо-татарського володарювання.

 42. Феодальна війна у другій чверті ХV ст. Перехід до завершального етапу об’єднавчого процесу Російської держави.

 43. Ліквідація монголо-татарського володарювання.

 44. Завершення об’єднання російських земель. Московська держава наприкінці ХV–XVI cт.

 45. Основні етапи об’єднання російських земель в одну державу та їх характеристика.

 46. Особливості утворення Російської держави (кін. ХІІІ–ХVI ст.).

 47. Політичний, соціально-економічний, культурний розвиток Російської держави у ХVІ ст.

 48. Внутрішня політика і реформи Івана ІV.

 49. Опричнина та її місце в історії Росії.

 50. Зовнішня політика Московської держави у ХVI ст.

 51. Росія на рубежі ХVI–XVII ст. “Смутні” часи.

 52. Росія у ХVII ст. Новий період російської історії.

 53. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Росії у XVII ст.

 54. Внутрішня політика царського уряду та соціальна боротьба у XVII ст.

 55. Селянська війна під проводом С. Разіна.

 56. Зміцнення міжнародного становища Росії у другій половині ХVII ст.

 57. Оформлення ідеології самодержавства. Історичний аспект.

 58. Роль Російської православної церкви у становленні та зміцненні Російської держави.

 59. Утворення Російської імперії.

 60. Соціально-економічний розвиток Росії у XVII–XVIII ст.

 61. Петро І та його реформи.

 62. Дворянська імперія в Росії у другій половині ХVIII ст.

 63. Походження і розселення білорусів. Історіографія проблеми.

 64. Формування білоруської державності.

 65. Білорусь у ІХ – середині ХІІІ ст. Політичний, соціально-економічний і культурний розвиток.

 66. Полоцьке і Турівське князівства. Їх роль в історії Білорусі.

 67. Феодальна роздробленість білоруських земель у ХІІ–ХІІІ ст.

 68. Боротьба населення білоруських земель з агресією хрестоносців і навалою монголо-татар.

 69. Входження білоруських земель до Великого князівства Литовського.

 70. Політичний розвиток Білорусі у другій половині ХIV–XVI ст. Люблінська унія.

 71. Соціально-економічний розвиток Білорусі у ХIV–XVI ст. Масове закріпачення селян.

 72. Етнічні процеси на білоруських землях у середині ХІІІ–ХVII ст. Утворення білоруської народності.

 73. Білорусь в другій половині ХVІІ–XVІІI ст.

 74. Національно-визвольний рух в польських землях наприкінці ХVІІІ – в 60-х роках ХІХ ст.

 75. Національне відродження та спроби відновлення чеської державності (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.)

 76. Словацькі землі у складі Габсбургської монархії (XVIII – перша половина ХІХ ст.).

 77. Південнослов`янські народи у складі імперії Габсбургів в першій половині ХІХ ст.

 78. Болгарські землі під владою Османської Туреччини (кінець XVIII – 60-х рр. ХІХ ст.).

 79. Національно-визвольна боротьба сербського народу в першій половині ХІХ ст. Відродження сербської державності.

 80. Східна криза 1875 – 1878 рр.

 81. Національно-культурне відродження та його значення в історії південно-західних слов`ян.

 82. Польські землі в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 83. Чеські землі в добу Модернізації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

 84. Словацькі землі в дуалістичній Австро-Угорській монархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

 85. Хорвати та словенці у складі Габсбургської монархії (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.).

 86. Відновлення Болгарської державності. Болгарія наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 87. Королівство Сербія наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 88. Чорногорія у боротьбі за незалежність. Утворення національної держави (кінець XVIII – початок ХХ ст.).

 89. Боснія і Герцеговина та Македонія (кінця XVIII – початку ХХ ст.).

 90. Балканські війни 1912–1913 рр.

 91. Соціально-економічний розвиток та внутрішня політика Росії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.

 92. Суспільні течії в Російській імперії у першій половині ХІХ ст. Рух декабристів.

 93. Зовнішня політика Росії у першій половині ХІХ ст.

 94. Білоруські землі у першій половині ХІХ ст.

 95. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Реформ 60–70-х рр. ХІХ ст.

 96. Відміна кріпосного права та ліберальні реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. у Білорусі

 97. Визвольний рух 60-х – початку 80-х рр. ХІХ ст. Російське народництво

 98. Соціально-економічний розвиток та внутрішня політика Росії у пореформений період

 99. Зовнішня політика Росії у другій половині ХІХ ст.

 100. Соціально-економічний і політичний розвиток Білорусі у другій половині ХІХ ст.

 101. Російська імперія наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

 102. Білорусь на початку ХХ ст.

 103. Російська імперія в роки Першої світової війни.

 104. Російська революція 1917 р.: сучасні наукові оцінки, питання влади, здобутки і невдачі.

 105. Більшовицька партія в революції 1917 р.

 106. Більшовицький переворот та проголошення радянської влади в Росії.

 107. Громадянська війна в Росії.

 108. Політика “воєнного комунізму” та “червоного терору”.

 109. Білорусь в російській революції 1917 р.

 110. Проблема формування білоруської державності (1917–1939 рр.).

 111. Порівняльна характеристика розвитку білорусів у складі СРСР та Другої Речі Посполитої.

 112. Нова економічна політика: суть і протиріччя.

 113. Національна політика СРСР в 1920-х рр.

 114. Міжнародне становище СРСР в 1920-х рр.

 115. Індустріалізація в СРСР.

 116. Колективізація в СРСР.

 117. Зовнішня політика СРСР в 1930-і рр.

 118. Політична система СРСР 1930-х рр.

 119. Організація системи масового терору.

 120. Культурна революція 1930-х рр.

 121. СРСР на початку Другої світової війни: сучасні концепції її причин, характеру, періодизації.

 122. Територіальне розширення СРСР напередодні Другої світової війни.

 123. Велика вітчизняна війна в історії Росії.

 124. Білорусь в роки Другої світової війни: входження західнобілоруських земель до складу БРСР, бойові дії, окупаційний режим.

 125. Відновлення господарства і перехід до мирного будівництва (1945–1953).

 126. Політичне становище в СРСР у 1945–1953 рр.

 127. СРСР на зовнішньополітичній арені у 1945–1953 рр.

 128. СРСР в період правління Н. Хрущова: лібералізація суспільного життя, економічні реформи, зовнішня політика.

 129. СРСР у період “розвинутого соціалізму”.

 130. Опозиційні й дисидентський рухи в СРСР у 1960–1980-х рр.

 131. Останні спроби реформування радянського суспільства: економічна програма перебудови, демократизація суспільного життя, неформальний рух в СРСР, “нове політичне мислення” у зовнішній політиці.

 132. Розпад СРСР: причини, геополітичні наслідки.

 133. Основні тенденції внутрішньополітичного розвитку Росії у 1990–2000-х рр.

 134. Зовнішня політика Росії у 1990–2000-х рр.

 135. Особливості розвитку Білорусі в складі СРСР з 1945 р. по 1991 р.

 136. Національно-державне будівництво в Білорусі (1991–2000-ті рр.).

 137. Південні й західні слов’яни в роки Першої світової війни.

 138. Національні питання в ході Першої світової війни: польське, чеське, сербське, хорватське.

 139. Відновлення польської національної державності.

 140. Характеристика республіканських режимів в міжвоєнний період: ІІ Речі Посполитої, Чехословаччини.

 141. Польща епохи “санації”: етапи, здобутки, протиріччя.

 142. Особливості монархічних режимів у міжвоєнний період: Югославія, Болгарія.

 143. Хорватське національне питання в Королівстві Югославія.

 144. Подолання наслідків Першої світової війни у Болгарії (1918–1929).

 145. Болгарія в 1930-х рр.: уряд “Народного блоку”, державний переворот 1934 р., реакційна диктатура царя Бориса.

 146. Південно- і західнослов’янські народи в дипломатії передвоєнного часу.

 147. Південні та західні слов’яни в роки Другої світової війни: початковий етап війни, особливості окупаційних режимів, антигітлерівська боротьба, звільнення слов’янських територій.

 148. Формування режимів “народної демократії” у західних і південних слов’ян.

 149. Спроби побудови соціалізму в Польщі.

 150. Чехословаччина в період соціалістичного будівництва.

 151. Болгарія в часи правління Т. Живкова.

 152. Югославська модель суспільного розвитку в 1950-х – 1980-х рр.

 153. Спроби демократизації режиму в Польщі: протидія соціалізму, формування опозиції. Діяльність “Солідарності”.

 154. Празька весна 1968 р.

 155. Антикомуністичні революції кінця 1980-х років: перемога опозиції в Польщі, “оксамитова революція” в Чехословаччині, трансформація комуністичного режиму в Болгарії.

 156. Ускладнення міжнаціональних відносин в Югославії в другій половині 1980-х рр.

 157. Міжетнічні війни в Югославії.

 158. Розпад Союзної республіки Югославія.

 159. Трансформаційні процеси в Польщі (1990–2000-х рр.).

 160. Євроатлантичний курс Польщі на сучасному етапі: проблеми і перспективи.

 161. Політичний розвиток Чехії і Словаччини на сучасному етапі.

 162. Основні тенденції розвитку південнослов’янських народів на сучасному етапі: внутрішні проблеми Болгарії, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини та перспективи їх європейської інтеграції.


Історія зарубіжної культури

 1. Методологічні принципи і джерела вивчення історії культури.

 2. Визначення культури, її структура, функції.

 3. Становлення і розвиток наукових поглядів на культуру.

 4. Культура Стародавнього Єгипту

 5. Шумер й Аккад: мистецтво, архітектура.

 6. Вавилонія та Ассирія: мистецтво, архітектура.

 7. Вавилоно-ассирійська література.

 8. Культура Стародавньої Індії.

 9. Культура Стародавнього Китаю.

 10. Культура Стародавньої Японії.

 11. Крито-мікенська культура.

 12. Культура еллінізму.

 13. Культура Стародавнього Риму.

 14. Культура раннього Середньовіччя.

 15. Культура зрілого Середньовіччя.

 16. Культура пізнього Середньовіччя.

 17. Культура Італії Високого Ренесансу.

 18. Архітектура і мистецтво бароко.

 19. Класицизм у мистецтві і літературі.

 20. Романтизм в Німеччині, Англії, Франції: загальні риси.

 21. Реалізм у мистецтві й літературі.

 22. Імпресіонізм. Постімпресіонізм.

 23. Причини виникнення, особливості і еволюція стилю модерн.

 24. Основні напрями модернізму.

 25. Масова культура та її місце в сучасному світі.
1   2   3

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи