“затверджую” icon

“затверджую”
Скачати 44.94 Kb.
Назва“затверджую”
Дата29.06.2012
Розмір44.94 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ”Ректор


_____________ В.П.Кравець


1 лютого 2012 р.


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування

зі спеціальності 8.04030201. ІНФОРМАТИКА

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня


«МАГістР»


ТЕРНОПІЛЬ-2012

 1. Алгебра множин. Основні закони алгебри множин.

 2. Планарні графи. Формула Ейлера для плоских графів. Критерій планарності графа (сформулювати). Розфарбування графів. Хроматичні числа. Хроматичні многочлени.

 3. Зв’язність в орієнтованих графах. Критерії зв’язності.

 4. Наближені методи розв’язування нелінійних рівнянь (методи хорд, дотичних комбінований, поділу відрізка навпіл, простої ітерації).

 5. Методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (методи Крамера, Гауса, Жордана — Гауса, оберненої матриці, простої ітерації, Зейделя).

 6. Постановка задачі лінійного програмування. Відшукання оптимального розв’язку ЗЛП (постановка задачі, канонічний вигляд, графічний метод, симплекс-метод і симлекс-таблиці). Симплекс-метод розв’язання задачі лінійного програмування.

 7. . Постановка задачі. Відшукання розв’язку транспортної задачі (методи найменшої вартості та північно-західного кута для початкового заповнення, метод потенціалів, цикли перерахунку).

 8. Алгебра висловлень. .Основні  закони. Основні закони. Слідування на базі ЛВ, його застосування.

 9. Побудова числення висловлень. Аксіоми числення висловлень. Правила доведення числення висловлень. Поняття логічної теорії.  Теорема дедукції. Основні і похідні правила доведення. Правило силогізму.

 10. Поняття предиката як форми висловлення. Приклади предикатів. Предметні області. Змінні висловлення і предикати. Логічні зв'язки.  Інтерпретація формул. Поняття рівносильності формул логіки предикатів. Основні правила виводу.

 11. Поняття алгоритму. Машини Тьюрінга і Поста. Означення та приклади. Теза Черча – Тьюрінга – Маркова.

 12. Методи оцінки складності алгоритмів. Задачі сортування і пошуку, основні методи . Методи внутрішнього і зовнішнього сортування. Мавпяче сортування., оцінка складності . Сортування злиттям, верхня оцінка його складності. Жадібні алгоритми.

 13. Деякі швидкі алгоритми на графах. Орієнтовані, зважені графи і способи їх представлення. Топологічне сортування. Алгоритми знаходження остова мінімальної ваги. Аналіз процедури пошуку в глибину. Реалізація метода пошуку в ширину. Обхід графів, ейлерові і гамільтонові графи. Приклади задач, які зводяться до аналізу графів.

 14. Постановка задачі оптимального керування як задачі варіаційного числення. Постановка задач Лагранжа, Майера, Больца. Метод динамічного програмування для задач оптимальної швидкодії. Рівняння Беллмана для задачі оптимального керування. Приклад.

 15. Принцип максимуму Понтрягіна. Постановка задачі. Приклади. Теорема про необхідну умову оптимальності. Задача про досягнення мети в найкоротший час.

 16. Складені (структуровані) типи мови Паскаль. Опис та використання масивів. Рядки символів. Стандартні процедури та функції для роботи із рядками символів.

 17. Підпрограми в МП Паскаль. Стандартні процедури та функції. Процедури та функції задані користувачем. Види параметрів. Правила використання апарату формальних та фактичних параметрів. Локальні та глобальні ідентифікатори.

 18. Концепція типів даних МП. Прості типи даних. Вирази. Типові операції (арифметичні операції, операції відношень та логічні операції). Правила обчислення виразів. Операція (оператор) присвоєння.

 19. Вказівники. Статичні та динамічні змінні. Лінійні списки. Організація черг та стеків.

 20. Асемблер. Команди умовного та безумовного переходу. Організація циклів. Стек. Команди для роботи зі стеком.

 21. Асемблер. Цілочисельне множення та ділення.

 22. С++. Концепція об’єктно-орієнтованого програмування. Поняття об’єкту. Класи. Означення класу. Атрибути та методи. Класифікація атрибутів. Інкапсуляція. Конструктор і деструктор  класу. Друзі класів. Перевантаження операцій.

 23. С++. Принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, поліморфізм,  наслідування. Використання ООП для побудови АТД. Відношення наслідування. Відкрите та приватне наслідування. Переозначення методів. Віртуальні методи. Раннє та пізнє зв’язування. Ієрархії наслідування. Абстрактні та базові класи.

 24. Системи управління базами даних. Моделі даних СУБД. Проектування СУБД. Нормалізація реляційної моделі даних.

 25. Мова SQL. Загальна характеристика. Засоби пошуку даних. Запити. Основні конструкції мови, вирази, умови, оператори. Використання агрегатних функцій. Вибір з кількох таблиць. Підзапити.

 26. Мова SQL. Засоби маніпулювання даними. Операції над схемою бази даних. Віртуальні таблиці (представлення) та індекси. Транзакції.

 27. Поняття моделі. Математичне моделювання. Етапи побудови математичних моделей. Обстеження об’єкта моделювання. Математична постановка задачі. Вибір і обґрунтування методу розв’язування задач. Реалізація математичної моделі у вигляді програм для ПК. Верифікація моделі.

 28. Поняття операційної системи (ОС). Класифікація ОС. Функції ОС. Складові ОС та їх призначення.

 29. Основні принципи зв’язку комп’ютерів у мережах (комп’ютерна мережа та її основні). Модель OSI до побудови комп’ютерних мереж). Технології локальних мереж (LAN) (детерміновані та випадкові методи доступу до середовища LAN (приклади), технологія Ethernet та її засади функціонування.

 30. Передавання даних в складених мережах (архітектура складеної мережі, поняття Інтернету, стек протоколів TCP/IP (поняття ІР-адреси, маски підмережі, адресація із застосуванням масок, формат ІР-пакета та TCP-сегмента, сокети); DNS як система адресації комп’ютерів в складених мережах).

 31. Гіпертекстові системи. Мова HTML. Структура HTML-документу. Форматування HTML-документу. Теги, контейнери та атрибути. Тегова модель. Посилання в HTML-документах. Списки, таблиці, шрифти. Форми та їх використання. Таблиці стилів їх використання. Динамічний HTML. Сценарії Java Script.

 32. Мови написання сценаріїв в сучасних Web-технологіях. Мова написання сценаріїв PHP. Типи даних в PHP та особливості роботи з ними. Вбудовані функції і функції визначені користувачем. Механізм сесій.

Схожі:

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
“затверджую” iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
“затверджую” iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
“затверджую” iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи