Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Дата29.06.2012
Розмір57.8 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Тернопільського національного

педагогічного університету

імені Володимира Гнатюка

___________________ В.П.Кравець

«_______» _________________2012 р.


ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ» НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(спеціальність «Спорт»)


Тернопіль, 2012РОЗДІЛ 1.

^ МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ.


 1. Розробіть комплекс дихальної гімнастики для вступної частини заняття в СМГ.

 2. Розробіть комплекс фізичних вправ для вирішення завдання уроку «Сприяти формуванню стереотипу правильної постави».

 3. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для корекції порушення постави школярів в СМГ (вид порушення постави у сагітальній площині за вибором студента).

 4. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для корекції сколіозу II ступеня у школярів групи СМГ (вид сколіозу за вибором студента).

 5. Розробіть комплекс фізичних вправ для профілактики статичної плоскостопості.

 6. Розробіть комплекс фізичних вправ для корекції сколіозу I ступеня у школярів групи СМГ (вид сколіозу за вибором студента).

 7. Запропонуйте комплекс фізичних вправ для запобігання порушень постави школярів шляхом формування «м’язового корсету».

 8. Підготуйте програму формування у школярів СМГ навиків довільно розслабляти м’язи.

 9. Запропонуйте комплекс вправ, що складається зі спеціальних засобів та фізичних вправ для профілактики міопії.

 10. Запропонуйте програму оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату.

 11. Складіть картку основних параметрів тренувальних навантажень для першого оздоровчого тренування.

 12. Керуючись гігієно-фізіологічними вимогами до проведення різних форм занять фізичними вправами скласти графік (розклад) проведення різних форм занять фізичними вправами впродовж дня і тижня для учнів 7-8 класів.

 13. Скласти детальний план-конспект бесіди для учнів дев’ятих класів на тему: «Догляд за шкірою під час занять фізичними вправами. (Можна конкретизувати на обраному виді спорту.)

 14. Керуючись гігієно-фізіологічними вимогами до навчально-тренувальної діяльності учнів упродовж дня і тижня скласти раціональний (оптимальний) режим дня для учнів 5-6 класів.

 15. Скласти програму вивчення гігієнічного аспекту теоретико-методичного модуля навчальної програми з фізичної культури. Тема: раціональний руховий режим школяра (добовий, тижневий, протягом року), (7 клас).

 16. Скласти програму вивчення гігієнічного аспекту теоретико-методичного модуля навчальної програми з фізичної культури. Тема: Основи раціонального харчування (9 клас).

 17. Скласти програму вивчення гігієнічного аспекту теоретико-методичного модуля навчальної програми з фізичної культури. Тема: Принципи та правила загартування холодовими та тепловими процедурами.(8 клас).


РОЗДІЛ 2.

^ МЕТОДИКА СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН


 1. Методика навчання техніки ведення м’яча в баскетболі.

 2. Методика навчання техніки ловіння м’яча в баскетболі.

 3. Методика навчання техніки передачі м’яча в баскетболі.

 4. Методика навчання техніки кидка м’яча в стрибку в баскетболі.

 5. Методика навчання техніки приймання і передачі м’яча двома руками зверху.

 6. Методика навчання техніки нижньої прямої подачі.

 7. Методика навчання техніки прямого нападаючого удару.

 8. Методика навчання техніки блокування.

 9. Методика навчання техніки стрибка у висоту способом «переступання».

 10. Методика навчання техніки метання м’ячика.

 11. Методика навчання техніки стрибка з розбігу способом «зігнувши ноги».

 12. Методика навчання техніки стрибка ноги нарізно (кінь в ширину).

 13. Методика навчання техніки перекиду вперед.

 14. Методика навчання техніки стійки на голові.

 15. Методика навчання техніки підйому переворотом силою з вису.

 16. Методика навчання техніки лазіння по канату в три прийоми.

 17. Методика навчання техніки плавання кролем на грудях.


РОЗДІЛ 3.

^ ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ


  1. Що таке спорт, його визначення, ознаки і соціальні функції.

  2. Характеристика змагань і змагальної діяльності в спорті. (роль змагань в спорті, класифікація видів спорту, види змагань).

  3. Перерахуйте та дайте характеристику умов, що впливають на змагальну діяльність спортсменів (наведіть приклади з обраного виду спорту).

  4. Дайте характеристику первинного відбору і орієнтації на першому етапі багаторічної підготовки, наведіть приклади з обраного виду спорту.

  5. Дайте характеристику попереднього відбору і орієнтації на другому етапі багаторічної підготовки, наведіть приклади з обраного виду спорту.

  6. Перерахуйте і розкрийте основні завдання, що вирішуються в процесі спортивної підготовки.

  7. Назвіть та дайте характеристику методів, що направлені на розвиток рухових якостей.

  8. Дайте характеристику специфічним принципам спортивного тренування: спрямованості до вищих досягнень, поглибленої спеціалізації, безперервності тренувального процесу (наведіть приклади з обраного виду спорту).

  9. Дайте характеристику принципам: принципу єдності поступовості збільшення навантаження і тенденції до максимальних навантажень, хвилеподібності і варіативності навантажень, циклічності процесу підготовки (наведіть приклади з обраного виду спорту).

  10. Дайте характеристику принципам: єдності і взаємозв'язку структури змагальної діяльності і структури підготовленості, єдності і взаємозв'язку тренувального процесу і змагальної діяльності з позатренувальними факторами (наведіть приклади з обраного виду спорту).

  11. Поясніть загальну структуру багаторічної підготовки і чинники, що її визначають, на прикладі обраного виду спорту.

  12. Охарактеризуйте загальні основи побудови розминки (значення, завдання, зміст), на прикладі обраного виду спорту.

  13. Охарактеризуйте загальну структуру тренувальних занять (за спрямованістю, за величиною навантаження, за змістом конкретних завдань), на прикладах з обраного виду спорту.

  14. Дайте характеристику фізичних навантажень, що застосовуються у спортивному тренуванні (спрямованість спортивних навантажень, компоненти навантажень, навантаження на окремих заняттях).

  15. Охарактеризуйте програму побудови тренування в мікроциклах різних типів в обраному виді спорту.

  16. Охарактеризуйте програму побудови тренування в мезоциклах різних типів в обраному виді спорту.

  17. Дайте характеристику контролю в спорті (мета, об’єкт, види, вимоги до показників).

  18. Охарактеризуйте контроль фізичної підготовленості у спортивному тренуванні (завдання, зміст, приклад з обраного виду спорту).

  19. Охарактеризуйте моделювання та його види в спорті, на прикладі обраного виду спорту.

  20. Дайте характеристику швидкісних здібностей і методики їх розвитку в обраному виді спорту.

  21. Дайте характеристику силових здібностей і методів розвитку силових здібностей в обраному виді спорту.

  22. Дайте характеристику гнучкості (види, фактори, що визначають рівень її розвитку) і методики її розвитку у обраному виді спорту.

  23. Дайте характеристику координаційних здібностей і методики їх розвитку в обраному виді спорту.

  24. Дайте характеристику витривалості і методики її розвитку в обраному виді спорту.

  25. Середньогір’я, високогір’я і штучна гіпоксія в системі підготовки спортсменів (особливості адаптації, акліматизація і реакліматизація).

  26. Травматизм в спорті (причини, напрямки профілактика). Характеристика травматизму в обраному виді спорту.

  27. Медико-біологічні основи тренування жінок (особливості фізичного розвитку, працездатності, розвитку фізичних якостей).

  28. Допінг в спорті: історія, стан, перспективи.

  29. Прогнозування в спорті, його види і методи (особливості в обраному виді спорту).

  30. Характеристика засобів відновлення і стимуляції працездатності в системі підготовки спортсменів (на прикладі обраного виду спорту).Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287295
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287298
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287297
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287296
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
move to 0-16287294
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма іспиту складається з питань теорії І методики фізичного виховання, що відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма комплексного фахового вступного випробування для абітурієнтів факультету фізичного виховання на основі освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи