„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” icon

„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Назва„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Сторінка1/7
Дата29.06.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2509 Методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни „Соціальна екологія”

спеціальності 070801

„Екологія та охорона навколишнього середовища”

для студентів усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Соціальна екологія ” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укладач Н.І.Андрієнко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37с.


Кафедра „Прикладна екологія”Зміст

Стор.

Практична робота 1………………………………………………..4

Практична робота 2………………………………………………..5

Практична робота 3………………………………………………..6

Практична робота 4………………………………………………..8

Практична робота 5………………………………………………..9

Практична робота 6………………………………………………10

Практична робота 7……………………………………………….14

Практична робота 8……………………………………………….17

Практична робота 9……………………………………………….18

Практична робота 10……..………………………………………19

Практична робота 11..……………………………………………21

Додаток А………………………………………………………….29

Додаток Б………………………………………………………….38


Практична робота 1

Народонаселення.


Із таблиці 1 можна бачити , що на 1995 рік налічувалося 10 найбільших країн світу з населенням більше 100 млн. чоловік: Китай, Індія - два демографічних супергіганти, США, Індонезія, Бразилія, Росія, Пакистан, Японія, Бангладеш, Нігерія.

Ще 13 країн мали від 100 до 50 млн чоловік: Мексика, Німеччина, В'єтнам, Іран, Філіппіни, Єгипет, Туреччина, Таїланд, Великобританія, Франція, Італія, Ефіопія, Україна.

25 країн - від 50 до 20 млн. чоловік, 28 - від 20 до 10 млн чоловік. Отже в 1995 році у світі було 75 великих і середніх країн. Приблизно стільки ж країн світу невеликих, з населенням від 10 до 5 млн чоловік (32), і дрібні - менш 5 млн чоловік (46). Ми не враховуємо тут дрібні країни, такі як Андорра, Монако, Сан-Марино і ін.

За прогнозом на 2025 рік ситуація досить помітно зміниться.

Для виконання практичної роботи наводяться дані з складу населення регіонів миру, млн. чоловік (Таблиця ) і дані ранжованого ряду в 1995 році, млн чоловік (Таблиця 2).

^ Таблиця 1 Населення країн світу в 1995 р., ранжований ряд, млн чол.

Завдання для виконання:


  1. Скласти ранжований ряд з населення країн світу за прогнозом ООН на 2025 рік і дати його аналіз, використовувати таблицю 3.

  2. Виділити країни за групами:

а) понад 100 млн чоловік;

б) від 100 до 50 млн. чоловік;

в) від 50 до 20 млн чоловік;

г) від 20 до 10 млн чоловік;

д) менше 10 млн чоловік.

Визначити кожній групі картографічне забарвлення, нанести на контурну карту.

3.Відзначити країни, у яких населення за прогнозом скорочується, визначити темпи цього скорочення, нанести ознаки скорочення на карту.

Таблиці надані в додатку А.


Практична робота 2

Класифікація країн світу за деякими показниками розвитку.


Сьогодні досить поширена думка, що економічні показники розвитку країни - не є синонім прогресу (Лаврів С.Б., 1993).

Дійсно, оцінка моці й навіть притягальної сили будь-якої країни дотепер звичайно вироблялася в загальному обсязі ВВП або за його обсягом на душу населення. ВВП - це сумарне виробництво всіх видів товарів і послуг. Але якою ціною? Ціною все більших мас твердих, рідких і газоподібних відходів, ціною забруднення нашого життєвого середовища.

Тому виникло запитання про інші показники - індекс гуманітарного розвитку, індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Для виконання роботи наводиться розгорнута таблиця всіх країн світу, що носить узагальнюючий характер і рівень, що характеризує, що показує значення самого індексу (ІРЛП) за станом на 1994 р. (табл. 2.1).

Середньосвітове значення ІРЛП - 0,764. Промислово розвинені країни мають - 0,911, всі що розвиваються - 0,576. Нарешті, найменш розвинені країни - 0,366. Так чи інакше, промислово розвинені країни однаково попереду.

Класифікація за рейтингом індексу розвитку людського потенціалу виділяють країни з високим рівнем розвитку людського потенціалу - 64, із середнім - 66, і з низьким рівнем - 45.

Особливо варто сказати про країни СНД для яких у світовому промисловому виробництві скоротилася за роки реформ із 20 до 10%. Однак за рівнем утворення й кваліфікації працівників СНД зберігає провідні позиції щодо сусідніх країн. Розвинені країни, особливо США, набагато перевищують СНД в кількості університетів і спеціальних коледжів, в матеріально-технічній базі навчання, що дозволяє оперативно використовувати останні досягнення науки й техніки, а також в інтенсивності праці студентів. У той самий час у школах і вузах СНД вищий рівень базового утворення, комплексність знань, загальна гуманітарна підготовка, навички колективної роботи населення СНД, також відрізняє відносно високий рівень культури.


^ Завдання для виконання

  1. Проаналізувати показники країн з високим, середнім і низьким рівнем розвитку, відзначити країни з найбільш високими індексами ВВП і ІРЛП, зрівняти їх. Знайти значення індексів для України.

  2. Пояснити високий рівень ІРЛП країн, що розвиваються, із середнім промисловим рівнем (Каїр, Сінгапур, Чилі, Таїланд і т.д.).

  3. На основі інформації, отриманої з таблиці, запропонуєте свою класифікацію країн миру за рівнем розвитку (сполучення індексу ІРЛП і індексу економічного розвитку ВВП) за класами: найвищий, високий, вище за середнє, середній, нижче середнього, низький.

  4. Нанести на карту по 10 основних представників із своєї класифікації.

Таблиці наведені в додатку Б.


Практична робота 3

Класифікація соціальних екосистем.


1 Складіть схему класифікації соціоекосистем, керуючись наступними засадами.

Типовими об'єктами можуть служити природні екосистеми, мало або зовсім незмінені людиною, і техногенні екосистеми.

Природні об'єкти екосистем можна поділити на біогенні й абіогенні.

Біогенні - представники рослинного й тваринного світу даного району, окремі їхні види, популяції, сухопутні й водні співтовариства.

Абіогенні - це навколишня нежива природа.

Техногенні системи включають на природному тлі створені людиною об'єкти: промислові, аграрні, транспортні, енергетичні, наукові й житлові об'єкти, військові об'єкти, а також сміттєві звалища, склади, ретрансляційні станції, машинні парки й т.д.

3.2 Перелічіть основні соціоекосистеми Сумської області. На контурній карті області виділіть їхні границі. Покажіть їхні взаємозв'язки й взаємини. Визначте причини й наслідки формування сучасної екологічної ситуації в області, покажіть її тенденцію. Зробіть опис техногенних об'єктів (на вибір) за схемою:

- точна назва об'єкта;

- де розміщується об'єкт;

- площа, що займає елемент ландшафту, де розміщений об'єкт;

- сировина, яку використовують у процесі виробництва та продукція, що випускає об’єкт;

- використання води, енергії, повітря;

- шкідливі викиди в атмосферу, воду;

- площі, зайняті під відвали;

- вплив (теплове, шумове, вібраційне й електромагнітне);

- економічна користь району (робочі місця, засоби для поліпшення комфортності мешканців, робітників);

- висновок студента про екологічність об'єкта.


Практична робота 4

Постановка екологічного експерименту. Методика експерименту.


1. Визначення кількості забруднюючих твердих речовин у повітрі поблизу промислових об'єктів, автотрас і ін. Підготувати чистий шматок батисту розміром 0,25 м , натягнути на планшет, установити поруч із об'єктом забруднення, другу - на відстані 50 м від об'єкта, третю - на 100 м, четверту - на 200 м. Збір забруднень повинен тривати місяць. Після закінчення експерименту, тканину обережно знімають і в лабораторії зважують. Якщо відомо початкову вагу чистої тканини - можна зрозуміти, що величина різниці двох зважувань буде мати вагу забруднюючих речовин, пилу.

2. Визначити кількість уловлюваного пилу зеленими насадженнями. Для цього вибирається кілька дерев однієї породи поруч із об'єктом пилу, за50 м від нього, за 100 м і т.д. Зрізуються кілька гілок, акуратно вибираються листи таким чином, щоб їх можна було викласти на площі 0,25 м*. Потім береться 0,5 л води (краще дистильованої) і змивається щіточкою пил із всіх листів. Потім вода фільтрується на фільтр (попередньо зважений), сушиться й знову зважується. Різниця у вазі пилу 1/4 частини метра поверхні зелених листів.

3. Відбір проб води для хіміко-екологічних аналізів. Якщо проби відбираються з річки, то обов'язково визначається напрямок плину, його швидкість, після чого одна проба відбирається на 50 м вище об'єкта, інші - нижче за течією на відстані 50, 100, 150 м від джерела забруднення.

Проби води відбираються в стерилізований скляний посуд, на який наклеюються етикетки з номером проби й об'єкта, дати. У випадку проведення аналізу на кисень відповідно до інструкції в пробу вводяться хімічні реагенти або консерванти. На етикетці відзначається введення консерванту.

Якщо на воді перебувають плями нафти, піна, сміття, то вони обов'язково збираються окремо в скляний посуд для визначення, а місця відбору відзначаються на карті.

Практична робота 5

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднювачів.


1. Під забрудненням розуміємо внесення в середовище або виникнення в ній нових, звичайно, нехарактерних для неї речовин або збільшення концентрації наявних. Розрізняють природні забруднення, викликані природними, часто катастрофічними причинами, і антропогенні, виникаючі в результаті діяльності людини. Антропогенні забруднення, викликані внесенням забруднювачів, які діляться на матеріальні (пил, шлаки, гази, зола й т.д.) і фізичні (теплова енергія, шум, вібрація, електро - і магнітні поля).

Матеріальні забруднення підрозділяються на механічні, хімічні й біологічні.

До механічного відносять пил, аерозолі в повітрі, тверді частки у воді й ґрунті. Наприклад, металевий пил, стружка, побутові відходи й т.д.

До хімічних забруднювачів відносять усілякі газоподібні, рідкі й тверді хімічні сполуки й елементи, що попадають в атмосферу й гідросферу й вступають у взаємодію з навколишнім середовищем (кислоти, луги, двоокис сірки, емульсії й т.д.). Наприклад, у районах розміщення хімічних підприємств мають місце захворювання бронхіальною астмою, іншими алергійними захворюваннями.

До біологічних забруднювачів відносять всі види організмів, що з'являються за участі людини й наносять йому шкоди (грибки, синьо-зелені водорості, бактерії й т.д.). Наприклад, забруднення питної води бактеріями викликають кишково-шлункові захворювання.

Енергетичні забруднювачі мають фізичну структуру. До них відносяться всі види енергії, що втрачаються у вигляді відходів різноманітних виробництв: теплова, механічна, іонізуюче випромінювання, електромагнітні і звукові хвилі та т. ін.

Наприклад, шумове забруднення приводить до гіпертонічної хвороби, стресових станів.

Таким чином, забруднення навколишнього середовища, крім погіршення гігієнічних умов проживання людей, позначається на стані їхнього здоров'я.

Вплив забруднювачів навколишнього середовища простежується на різних етапах: від нагромадження шкідливих речовин в організмі до захворювання й смерті населення. Це вплив постійно зростає і у ряді районів досягає критичних величин, за яких відбувається зміна механізмів спадковості. Інтенсивне забруднення призводить до евакуації місцевого населення й появи "екологічних біженців".

2. Охарактеризуйте забруднювачі навколишнього середовища, приведіть конкретні приклади забруднювачів (на прикладі м. Суми). При цьому визначите:

1. Вид і характер забруднення.

2. Можливе джерело забруднень.

3. Характер шкідливого впливу на людину.


Практична робота 6

Вивчення індивідуальних розходжень у сприйнятті наркотичних речовин на прикладі кофеїну.


Серед наркотичних речовин (седативних, стимуляторів і галюциногенів), мабуть, найпоширенішим серед населення світу є кофеїн. Прийнято вважати, що кава підвищує тиск, стимулює розумову діяльність, позитивно впливає на працездатність. От чому в багатьох закордонних фірмах кава надається співробітникам безкоштовно практично в будь-який час робочого дня. Звичка споживання кави, як і будь-якої наркотичної речовини, настільки сильна, що відмова від кави вимагає величезних зусиль, хоча «кофемани» і знають, що споживання кави шкідливо для шлунка й погіршує роботу серця.

Однак мало хто звертає увагу на те, що всі наркотики, починаючи з кави й закінчуючи героїном, діють надзвичайно індивідуально. Недарма лікарі підбирають дози седативних ліків, для кожного пацієнта індивідуально, розуміючи, що написана на впакуванні доза є лише орієнтовною. Важливо пам'ятати, що та сама доза наркотику (наприклад, героїну або гашишу, нікотину, горілки або кофеїну) може викликати «кайф» в одного й бути смертельною для іншого.

На людей різних рас наркотичні речовини діють по-різному. Менш чутливі до алкоголю європейці швидше гинуть від морфіну, героїну й швидко збільшують дози; у них розвиваються грубі психічні й фізичні зміни, губиться зв'язок з реальністю. Представники жовтої раси, у порівнянні з європейцями, стійкіші до дії опію, зате патологічно реагують на алкогольне сп'яніння й спиваються значно швидше. У представників чорної раси опійні препарати викликають не седативний, як у європейців і азіатів, а збудливий ефект. У білих седативний ефект швидше проходить і виникає ефект агресії.

Навіть «безпечна» для новачка кількість наркотику при першому вживанні може дати непередбачену реакцію й виявитися трагічною.

Для доказу індивідуальної сприйнятливості до наркотиків пропонується перевірити розходження в ефекті дії кофеїну (чашечки міцної кави) на зміну артеріального тиску.

Обстежуваних повинне бути не менше 10 чоловік (бажано по 10 чоловік - юнаків і дівчат), серед яких можуть бути особи, що вживали раніше наркотичні речовини, що ніколи не пили кави, що є курцями або некурящими, постійно питущі кава. У кожному обстеженні відзначаються всі ці подробиці, а також вказується стать обстежуваного. Виміряється артеріальний тиск у всіх обстежуваних до прийому кави й далі після чашки міцної кави: через 3 - 5, 10 і 15 хв. Для кожного обстежуваного будується крива зміни систолічного (верхнього) і диастолічного (нижнього) тиску в результаті прийому кофеїну. Виділяються випадки, коли прийом кави знижує або зовсім не змінює величину артеріального тиску, коли артеріальний тиск після прийому кави тривалий час не змінюється й коли відбуваються швидкі зміни систолічного й диастолічного тиску в обстежуваних. Визначають середні показники рівнів тиску серед юнаків і дівчат і величину стандартних відхилень від середнього.


^ Оформлення результатів дослідження

Отримані результати записують у таблицю.

НомерП.І.Пб

Стать

Палить

Чи вживав наркотики

Часто п'є каву

Артеріальний тиск

До вживання кави, С/Д

Після вживання

кави, З/Д, через

3 – 5 хв

10 хв

15 хв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Середнє M±SD


Примітка. С – систолічне; Д – диастолічне.

Стовпці 4 - 6 заповнюють, використовуючи знаки «+» або «-».

У стовпцях 8 - 10 зазначається абсолютне значення й % від вихідного тиску.


^ Математична обробка отриманих даних


Визначають М - середнє арифметичне отриманих значень.

Визначають SD - стандартні відхилення від значення за формулою

SD = ?∆/n,

де ∆ - абсолютні значення відхилень індивідуальних значень від середнього;

n - число обстежених.


Приклад розрахунку (M±SD) для 10 осіб.


Номер

обстежуваних

Тиск систолічного

∆, абсолютні відхилення від середнього

1

120

12

2

90

18

3

100

8

4

130

22

5

95

13

6

125

17

7

105

3

8

90

18

9

120

12

10

100

9

М=(120+90+100+130+95+125+105++95+120+100):10=108

SD=(12+18+8+22+13+17+3++18+12+9):10=13,2
(M±SD) = 108+13,2.


^ У висновках з проведеної роботи повинно бути відображено:

1) Який відсоток осіб серед юнаків і дівчат, у яких вживання кави не підвищує артеріальний тиск;

2) На кого з обстежуваних вживання кави робить найбільший бажаний ефект;

3) Кому з обстежених вживання кави можна рекомендувати як заспокійливий і снотворний засіб.


Контрольні запитання до практичної роботи 6

1. Наведіть приклади седативних наркотичних речовин, стимуляторів і галюциногенів.

2. Які расові розходження в дії наркотичних речовин?

3. До яких видів наркотичних речовин можна віднести кофеїн?

4. Який тиск називають систолічним і диастолічним?

5. Що таке M±SD і як розраховують ці значення?


Практична робота 7

Моніторинг тютюнової епідемії серед учнів.


Найважливішим показником благополуччя табезпеки держави, є здоров'я нації, здоров'я народу. На жаль, цей факт повністю ігнорується в Україні. Тривалість життя українців коротше, ніж у більшості країн світу. Смертність чоловіків працездатного віку вище, ніж не тільки в розвинених країнах, але й у Китаї, Індії, в інших країнах Азії, Північної Африки й Латинської Америки.

Паління - головна загроза здоров'ю і основна причина смерті. Розрахунки показали, що з півмільйона чоловіків середнього віку (35 - 69 років), які щорічно вмирають у нашій країні, в 42 % причиною смерті є паління й що смертність, пов'язана з палінням, призводить у середньому до ВТРАТИ 20 РОКІВ ЖИТТЯ. Відсоток смертей, пов'язаних з палінням, серед чоловіків середнього віку, що вмерли від злоякісних пухлин, становить 59 %, смертність від серцево-судинних захворювань - 44 %, від хронічних неспецифічних легеневих захворювань - 70 %.

У більшості країн світу число людей, що палять знижується й відповідно зменшується смертність від серцево-судинних захворювань, від злоякісних пухлин. Не останню роль у цьому відіграють прийняті в цих країнах законодавства, спрямовані на контроль і регламентування виробництва й торгівлі тютюновими виробами. Західні тютюнові компанії, які втратили ринки в себе вдома, ведуть боротьбу за право "володіння" ринковим простором України й країнами колишнього СРСР. У результаті рекламної кампанії небаченого масштабу в нашій країні людей, які палять буде набагато більше. Особливо тривожить, що усе більше стає підлітків, молоді, жінок, що палять.

Основним інструментом боротьби з палінням є законодавство, закони, що обмежують виробництво, реалізацію й споживання тютюнових виробів, і існують вони більш ніж в 100 країнах світу.

У 1999 році Європарламент затвердив директиву, до якої включені найбільш важливі заходи, що приводять до зниження тютюнопаління: заборона всіх форм реклами тютюнових виробів, включаючи доброчинну діяльність, заборона продажу цигарок підліткам молодше за 18 років, обмеження паління в суспільному й на робочих місцях, у тому числі на авіалініях, підвищення податків на цигарки, обмеження вмісту в тютюновому димі смоли й нікотину і т.д. ВОЗ визнала боротьбу з палінням пріоритетним напрямком у своїй роботі і приступила до розроблення конвенції "Світ без тютюну", спрямованої на об'єднання зусиль держав - членів ООН на зниження тютюнопаління в усьому світі.

У той самий час виробництво й реалізація тютюнових виробів наносять економіці значних збитків. Витрати на лікування, втрати працездатності й смерть сотень тисяч людей від хвороб, причиною яких є паління, значно перевершує прибутки, одержувані від тютюнової промисловості у вигляді податків та інших надходжень у бюджет. Глобальні економічні втрати, пов'язані з реалізацією тютюнових виробів, оцінюються в 200 мільярдів доларів США на рік.

Оцінка рівня тютюнової епідемії серед молоді становить один з найважливіших аспектів боротьби за здоров'я націй.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconІнженерна аероекологія міст” для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напряму 0708 „Екологія”
Екологія” 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” спеціальності 070801 070801 04010601...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconЛ. П. Свіренко, Д. В. Дядін Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни
«Екологія», спеціальності 070801 «Екологія І охорона навколишнього середовища» І спеціальності 070801 «Екологія І охорона навколишнього...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „проектні розробки в галузі використання та охорони вод”
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМетодичні вказівки до разрахунково-графічної роботи та самостійної роботи з дисципліни „проектування природоохоронних споруд І заходів ”
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, спеціальності 04010601 «Екологія та охорона навколишнього...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМетодичні вказівки
Екологія”, спеціальності 070801 та 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМетодичні вказівки з організації самостійної роботи студентів
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconЗ організації самостійної роботи студентів з дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМетодичні вказівки до практичних занять 3 дисципліни «фізичні аспекти екології»
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” icon«Цивільна оборона» для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання напрямку підготовки 0708 «Екологія»
«Екологія» спеціальностей 070801, 070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»
„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” iconМетодичні вказівки
Екологія”, спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи