В. Б. Юскаєв методичні вказівки icon

В. Б. Юскаєв методичні вказівки
НазваВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Сторінка1/4
Дата29.06.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з курсу "Охорона праці в галузі"

для студентів спеціальностей 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та 8.090220 „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

денної та заочної форм навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал,

бібліографічні

дані перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладач О.П. Будьоний

Відповідальний за випуск Л.Д. Пляцук

Декан інженерного факультету А.О. Євтушенко

Декан заочного факультету В.Я. Стороженко


Суми

Вид-во СумДУ

2006

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з курсу "Охорона праці в галузі"

для студентів спеціальностей 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та 8.090220 „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

денної та заочної форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2006


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Охорона праці в галузі” для студентів спеціальностей 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища” та 8.090220 „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” денної та заочної форм навчання / Укладач
О.П. Будьоний. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 35 с.


Кафедра „Прикладна екологія”

ВСТУП

  1. Місце і значення навчальної дисципліни

Курс “Охорона праці в галузі” – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх спеціалістів знань про стан і проблеми охорони праці в галузі до напрямку їх підготовки, складових і функціонування системи охорони праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.


^ 2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Контрольна робота складається з відповідей на чотири питання і розв’язання шести задач. Кожне питання і задача мають десять варіантів(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).


^ 3 Контрольні питання з програми курсу

Питання 1

1 Закон України „Про охорону праці”.

2 Кодекс законів про працю України.

3 Трудовий договір.

4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці.

5 Фонди охорони праці, їх формування.

6 Штрафні санкції органів державного нагляду за порушення вимог охорони праці.

7 Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення.

8 Навчання,інструктаж і перевірка знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки.

9 Розроблення та зміст плану ліквідації аварії на промисловому підприємстві.

10 Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Питання 2

1 Хімічні опіки. Засоби їх попередження та міри безпеки.

2 Токсичність хімічних речовин, промислова отрута.

3 Розрахунок механічної вентиляції. Вибір вентилятора.

4 Забезпечення безпеки проведення внутрішніх ремонтних робіт ємностей устаткування та на висоті.

5 Безпека експлуатації ємностей, що працюють під тиском.

6 Засоби індивідуального захисту в хімічній промисловості.

7 Забезпечення безпеки під час проведення ремонту хімічного обладнання.

8 Фізико-хімічні основи процесів горіння та вибуху. Вибухо-пожежонебезпечність газу та повітряних сумішей.

9 Заходи для забезпечення пожежної безпеки на підприємствах хімічної галузі.

10 Гігієна праці та виробнича санітарія в хімічній промисловості.


Питання 3

1 Категорії помешкань за вибухо- та пожежонебезпечністю.

2 Основи безпеки технологічних процесів хімічної промисловості.

3 Причини пожеж у виробничих цехах хімічної промисловості.

4 Герметичність, причини розгерметизації, перевірка на герметичність систем.

5 Технологічні регламенти хімічного виробництва. Основні розділи ,характеристика.

6 Завдання ремонтних робіт та їх організацій в хімічному цеху.

7 Вакуум як засіб безпеки ведення хімічних процесів .

8 Трубопроводи. Безпека їх монтажу та експлуатації.

9 Робота на висоті, робота в закритих ємкостях.

10 Тип освітленості. Нормування та розрахунок природної та штучної освітленості.

Питання 4

1 Дія сили струму на людину.

2 Перша допомога при ураженні електричним струмом.

3 Статичний електричний струм. Захист. Крокова напруга.

4 Електромагнітні поля. Характеристика, нормування. Дія на працівників і захист від електромагнітних полів.

5 Фактори, які впливають на рівень ураження. Засоби індивідуального захисту при ураженні електричним струмом.

6 Класифікація приміщень згідно з ПУЕ.

7 Заземлення. Занулення. Їх розрахунок.

8 Лазерне випромінювання.

9 Іонізоване випромінювання.

10 Захисні засоби від ураження електричним струмом.


^ 4 Теоретична частина


Розрахунок захисного заземлення

Принцип роботи захисного заземлення електроустановок.

Металеві неструмопровідні частини електрообладнання і електроустановок при порушенні ізоляції між ними і їхніми струмопровідними частинами можуть опинитися під напругою. У таких аварійних умовах доторкання до неструмопровідних частин установок рівнозначний дотику до струмопровідних частин.

Усунення небезпеки ураження електричним струмом при такому переході напруги на неструмопровідні частини електроустановок у мережах з ізольованою нейтраллю здійснюється за допомогою захисного заземлення (рис.1).

Під захисним заземленням розуміють з'єднання металевих неструмопровідних частин електроустановок із землею через заземлювальні провідники і заземлювачі для створення між цими частинами і землею малого опору.

При виникненні замикання на корпус електроспоживача із фаз мережі через заземлюючий пристрій починає проходити струм І (струм замикання на землю), викликаний наявністю опорів ізоляції фаз мережі R і ємностей фаз відносно землі С.

Частина цього струму Ih відгалужується на тіло людини, яка торкається металевих неструмопровідних частин електроустановки. Величина цього струму залежить від величини струму замикання на землю ІЗ, опору розходженню струму в землі заземлюючого пристрою RЗ, повного опору в колі «людина - земля» RCh, взаємного розташування електрообладнання, заземлюючого пристрою, яке враховується коефіцієнтом напруги дотику а  1 і визначається за формулою

. (1)

Повний опір у колі «людина - земля» складається із опору людини Rh, опору взуття Rb3 і опору розходження струму від підошви взуття в землю Rn3 і визначається за формулою

. (2)^ Рисунок 1- Захисне заземлення


Якщо людина не має спеціального діелектричного взуття і стоїть на струмопровідній підлозі або землі, то можна вважати, що Rb3 = 0, Rn3 = 0 і RCh = Rh

Коефіцієнт напруги дотику =0, якщо людина стоїть на заземлюючому провіднику або безпосередньо на поверхні землі над заземлювачем (електрообладнання і заземлюючий пристрій розміщені на одній площині - сумісне заземлення);  = 1, якщо людина стоїть за зоною розходження струму в землі

заземлюючого пристрою, тобто на відстані більше 20 метрів від крайнього заземлювача заземлюючого пристрою (електрообладнання розміщене за зоною розходження заземлюючого пристрою - виносне заземлення).

При всіх інших однакових умовах величина струму Ih буде меншою при меншій величині R3.


^ Розрахунок заземлюючих пристроїв

Вихідними для розрахунку є:

- допустимий опір розходження струму землі заземлюючого пристрою (вимоги ПУЕ) Rз.норм (табл. 1);

- питомий опір ґрунту в місці спорудження заземлювача (?3, Ом. м; тип заземлювача і його конструктивні розміри (труба, кутикова сталь, угвинчувана кругла сталь), м;

- конструкція заземлюючого пристрою (заземлювачі розміщені в ряд чи по контуру).

Розрахунок захисного заземлення здійснюється методом коефіцієнтів використання електродів при однорідній структурі ґрунту для розрахунку простих заземлюючих пристроїв; у випадку складної двошарової структури ґрунту та складних заземлювачів застосовують спосіб наведених потенціалів

Нижче наведено порядок розрахунку заземлюючих пристроїв в однорідній землі за методом коефіцієнтів використання.


Таблиця 1 - Допустимі значення опору захисного заземлення в електротехнічних установках


^ Характеристика установок

Найбільший допустимий опір заземлення

Установки з напругою вище 1000 В

Захисне заземлення в установках з великими струмами замикання на землю (Із >500 A)

0,5

Захисне заземлення в установках з малими струмами замикання на землю (Із <=500 A)

0,5

-заземлюючий пристрій одночасно використовується для установок з напругою до 1000 В

125/Із<=10

-заземлюючий пристрій одночасно використовується для установок з напругою вище 1000 В

125/Із<=10

Установки з напругою до 1000 В

Захисне заземлення всіх установок

4


Мета розрахунку захисного заземлення - визначення кількості електродів заземлення і заземлюючих провідників, їх розмірів і схем розміщення в ґрунті, при яких опір заземлюючого пристрою розходженню струму або напруга дотику при замиканні фази на заземлені частини електроустановок не перевищує допустимих значень.


Послідовність розрахунку


1 Визначають розрахунковий питомий опір землі ?р.з= ф ?з, де ф - коефіцієнт сезонності, який враховує можливі коливання питомого опору землі при зміні вологості ґрунту протягом року. Значення ф визначається за табл. 2.


Таблиця 2 - Характеристики кліматичних районів, наближені значення коефіцієнтів сезонності ф до величини ?з


^ Характеристика районів і види заземлювачів, які застосовуються

Район

Середня багаторічна нижча температура (січень), 0С

-20:15 -14:10 -10:0 0:5

Середня багаторічна вища температура (липень), 0С

15-18 18-22 22-24 24-26

Тривалість замерзання вод, днів

190-170 -150 -100 0^ Види заземлювачів і коефіцієнт сезонності ф до величини ?з

Стрижневі заземлювачі (кутикова сталь,труби) довжиною 2-3 м при глибині закладання від вершини 0,5-0,8 м

1,65 1,45 1,3 1,1

Заземлювачі великої довжини (штабова кругла сталь ) завдовжки 10 м при глибині закладання 0,8 м

5,5 3,5 2,5 1,5


2 Визначають опір розходженню струму в землі одного вертикального заземлювача, заглибленого h (рис.2) від поверхні землі, за формулою

(3)


де RB - опір розходженню струму в землі вертикального заземлювача; ?р.з - розрахунковий питомий опір землі, Ом. м; l - довжина заземлювача, м; d - діаметр заземлювача (для кутикової сталі) d = О,95b, де b - ширина полиці кутика, м; t - відстань від поверхні землі до середини заземлювача, м.

3 Визначаємо орієнтовну кількість вертикальних заземлювачів


п* = RВ/Rз.норм. , (4)


4 З табл. 3 або 4 визначають коефіцієнт використання заземлювачів ?в, який враховує ефект екранування при вибраному значенні К=а/l, де а- відстань між заземлювачами, м; l – довжина заземлювача, м. (К може бути вибране 1, 2 або 3).

5 Визначають кількість заземлювачів n з урахуванням ?в за формулою


, (5)
Рисунок 4 - Схема розміщення вертикального заземлювача в ґрунті: h - глибина розміщення заземлювача в ґрунті, м; І - довжина заземлювача, м; d - діаметр заземлювача, м; t - відстань від поверхні ґрунту до середини заземлювача, м

6 Визначають довжину горизонтального заземлювача ^ L, яка з’єднує вертикальні заземлювачі, за формулами:

L = a (n - 1) – розміщених у ряд, м;

L = a*n – розміщених по контуру, м.

7 Визначають опір горизонтального заземлювача, прокладеного на глибині h від поверхні землі, за формулою


, (6)


де Rг,- опір розходженню струму, Ом; L - довжина горизонтального заземлювача, м; b1 - ширина штабової сталі, з якої виготовлено горизонтальний заземлювач; h - глибина розміщення горизонтального заземлювача, м.

8 Обчислюють загальний опір заземлюючого пристрою за формулою


, (7)


де R3 - загальний опір заземлюючого пристрою, Ом; ?г - коефіцієнт використання горизонтального заземлювача, який визначають з табл. 5 або 6.

Отримане значення опору штучного заземлення не повинне перевищувати допустимого значення опору захисного заземлення за ПУЕ (Rз<=Rз.норм.).


Таблиця 3 - Коефіцієнт використання вертикальних електродів ?в з кутикової сталі або труб, розміщених в ряд (без врахування впливу полоси з'єднання)


^ Кількість електродів

Відношення відстані між електродами до довжини електрода, К= а/l

1

2

3

2

0,84-0,87

0,9-0,92

0,93-0,95

3

0,76-0,8

0,85-0,88

0,9-0,92

5

0,67-0,72

0,79-0,83

0,85-0,88

10

0,56-0,62

0,72-0,77

0,79-0,83

15

0,51-0,56

0,66-0,73

0,76-0,8

20

0,47-0,5

0,65-0,7

0,74-0,79Таблиця 4 - Коефіцієнт використання вертикальних електродів ?в з кутикової сталі або труб, розміщених по контуру (без

врахування впливу полоси з'єднання)


^ Кількість електродів

Відношення відстані між електродами до довжини електрода, К= а/l

1

2

3

2

0,84-0,87

0,9-0,92

0,93-0,95

3

0,76-0,8

0,85-0,88

0,9-0,92

5

0,67-0,72

0,79-0,83

0,85-0,88

10

0,56-0,62

0,72-0,77

0,79-0,83

15

0,51-0,56

0,66-0,73

0,76-0,8

20

0,47-0,5

0,65-0,7

0,74-0,79Таблиця 5 - Коефіцієнт використання горизонтального заземлювача ?г, який з'єднує вертикальні заземлювачі при їх розміщенні в ряд^ Відношення відстані між електродами до довжини електрода, К= а/l

Кількість електродів у ряду

4

10

20

30

1

0,77

0,62

0,42

0,31

2

0,89

0,75

0,56

0,46

3

0,92

0,92

0,68

0,58
Таблиця 6 - Коефіцієнти використання горизонтального заземлювача ?г., який з'єднує вертикальні заземлювачі при їх розміщенні по контуру


^ Відношення відстані між електродами до довжини електрода, К= а/l

Кількість електродів у контурі

4

10

20

30

50

70

1

0,45

0,34

0,27

0,24

0,21

0,20

2

0,55

0,40

0,32

0,30

0,28

0,26

3

0,70

0,56

0,45

0,41

0,37

0,35


  1   2   3   4

Схожі:

В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін»/ Укладачі
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження природного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці" / Укладач А. Ф....
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв Методичні вказівки
Клініко-епідеміологічні особливості поліомієліту у дітей та особливості лікування на сучасному етапі”
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні розробки
Методичні розробки завдань до домашнього читання. До самостійної роботи з навчальної дисципліни “Практичний курс німецької мови”...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи