Вступ icon

Вступ
Скачати 50.99 Kb.
НазваВступ
Дата29.06.2012
Розмір50.99 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ

С.

Вступ ……………………………………………………..4

1. Мета та задачі практики……………………………………4

2. Організація проходження практики ……………………..4

3. Зміст практики……………………………………………..5

4.Оформлення звіту…………………………………………..6

4.1.Оформлення текстової частини звіту……………………7

Додаток А…………………………………………………8


Вступ


За навчальним планом підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр та спеціаліст-еколог передбачає переддипломну практику в 10 семестрі протягом трьох тижнів.

Місце проходження практики студент обирає у відповідності з цільовим договором або при сприянні кафедри на філіях кафедри та підприємствах міста.


^ 1. Мета та задачі практики


Переддипломна практика є органічною частиною навчального процесу та проводиться з метою систематизації та практичного застосування отриманих теоретичних знань для вирішення поставленої у темі дипломного проекту екологічної задачі, розвитку навиків самостійної інженерно-екологічної роботи.

Переддипломна практика як завершальний етап навчання повинна проводитись на основі безпосередньої участі студента в діяльності організації – бази практики. Проходження практики передбачає підбір. Вивчення та аналіз конкретних матеріалів у відповідності з темою дипломного проекту.

Наукове дослідження конкретної екологічної задачі супроводжується еколого-інженерною розробкою, наприклад, у вигляді розв'язання задачі раціонального природокористування або вирішення проблеми захисту навколишнього середовища від техногенного впливу, розрахунку окремого очисного устаткування, створення та розроблення екологічно чистої технології тощо.


^ 2. Організація проходження практики


Навчально-методичне керівництво переддипломною практикою покладається на кафедру прикладної екології. Кафедра забезпечує студентів керівниками з числа викладачів кафедри. Викладачі кафедри здійснюють контроль за проходженням практики відповідно до індивідуальної програми, постійний контакт з керівниками практики від виробництва, відвідування об’єктів практики для бесід зі студентами.

Поточне керівництво проходженням практики здійснюється підприємством або організацією – місцем проходження практики. Для цього призначається керівник практики від виробництва. В обов’язки керівника входить створення необхідних умов для глибокого освоєння студентами сутності екологічної роботи, оперативне керівництво практикою, забезпечення робочими місцями та контроль за роботою студентів.

Під час проходження практики студенти підпорядковуються режиму роботи, який встановлено в організації. За проходженням практики зі сторони випускової кафедри проводиться контроль. Викладачі інформуються про хід практики на засіданнях практики та приймають на основі цієї інформації відповідні рішення.

Залежно від бази проходження практики студенти можуть виконувати функції еколога, інженера з охорони навколишнього середовища, наукового працівника, викладача.

При відсутності вакантного робочого місця студент виконує обов’язки дублера різних спеціалістів.

Перед виходом на практику студент отримує завдання.

Після проходження практик студенти готують звіт та захищають його.


^ 3. Зміст практики


У період проходження переддипломної практики студенти:

- вивчають організаційну структуру об’єкта практики;

- вивчають екологічні аспекти діяльності підприємства або організації;

- беруть участь у практичній роботі екологічних служб та підрозділів підприємств та організацій;

- виконують індивідуальні завдання.


Переддипломна практика включає два етапи:

  1. Ознайомлення з підприємством – базою практики. Особливу увагу потрібно приділити екологічним аспектам роботи підприємства, організації природоохоронної діяльності, роботі природоохоронних відділів, служб, спеціалістів.

  2. Збір та первинна обробка матеріалів, необхідних для виконання дипломних проектів та магістерських робіт.

Матеріали, зібрані в результаті проходження практики, повинні включати теоретичну та практичну вихідну інформацію, її аналіз, розрахунки та техніко-економічні обґрунтування, корисні для дипломного проектування, первинні уявлення про очікувані результати дослідження та шляхи удосконалення природоохоронної діяльності об’єкта, який вивчався.

Матеріали оформлюються в звіт.  1. Оформлення звіту


Звіт оформлюється на аркушах паперу форматом А-4 у відповідності до ГОСТу 2.105-95.

Титульний аркуш звіту наведений у додатку А.

Титульний аркуш повинен бути скріплений печаткою підприємства, на якому проходила практика.

Звіт з переддипломної практики включає в себе відгук керівника практики від виробництва; щоденник практики; матеріали, зібрані під час проходження практики.

Відгук керівника містить коротку характеристику студента- практиканта, роботу, яку він виконував, керівником дається оцінка знань та практичних навичок студента. Відгук підписується керівником і скріплюється печаткою.

Щоденник практики включає коротку характеристику виконуваної роботи по кожному дню практики. Щоденник підписується керівником практики від виробництва.    1. ^ Оформлення текстової частини звіту


Текстова частина звіту включає в себе зміст, вступ, основну частину та висновки.

У вступі дається коротка характеристика сучасного стану проблеми, на рішення якої спрямований дипломний проект або магістерська робота.

^ Основна частина. В основній частині наводяться:

- характеристика підприємства, на якому проходила практика, його природоохоронної діяльності, екологічних проблем;

- матеріали з теми дипломного проектування. Крім матеріалів по основній частині роботи потрібно також навести матеріали для виконання розділів охорони праці та економіки. У звіт потрібно включити схеми, креслення, розрахунки з теми дипломного проектування.

Висновки. Висновки повинні містити короткий підсумок виконаної роботи.


Додаток А

(обов’язковий)


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра прикладної екології


ЗВІТ

з переддипломної практики


Місце проходження практики


Виконав


Керівник від виробництва


Керівник від університету


Керівник дипломного проекту


Консультант з охорони праці


Консультант з економіки


Суми-2009
Схожі:

Вступ iconМодуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconГрабко В. В. Вінницький національний технічний університет Вступ
Вступ. Відомо, що в процесі експлуатації ізоляція обмоток електричних машин під дією температури втрачає свої властивості, внаслідок...
Вступ iconЗміст вступ
Вступ
Вступ iconПрограма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
«Вступ до фаху» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Вступ iconКонспект лекцій з дисципліни " Вступ до спеціальності"
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу спеціальності 050100 "Економіка підприємства") Авт....
Вступ iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «вступ до фаху»
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» ( для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 040106 «Екологія,...
Вступ iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи